Đề Xuất 3/2023 # Bài 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8 Trang 38 Sbt Hóa Học 8 # Top 9 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 3/2023 # Bài 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8 Trang 38 Sbt Hóa Học 8 # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8 Trang 38 Sbt Hóa Học 8 mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8 trang 38 SBT Hóa học 8

Bài 27.3 trang 38 sách bài tập Hóa 8: Điều chế oxi trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân nước ( có axit sunfuric), thu được 2 chất khí riêng biệt là oxi và hidro. Phương trình điện phân nước được biểu diễn như sau:

(Giả sử phản ứng điện phân nước xảy ra hoàn toàn).

Lời giải:

Cách tính:

Bài 27.4 trang 38 sách bài tập Hóa 8: a) Trong những chất sau, những chất nào được dùng để điều chế khí oxi? Viết phương trình phản ứng và nêu điều kiện phản ứng:

b) Tất cả các phản ứng điều chế O 2 có thể gọi là phản ứng phân hủy không?Hãy giải thích.

Lời giải:

a) Các chất được dùng để điều chế oxi: KClO 3; KMnO 4; H 2 O; HgO.

b) Tất cả phản ứng điều chế O 2 đều là phản ứng phân hủy vì từ 1 chất sau phản ứng tạo ra nhiều chất mới.

Bài 27.5 trang 38 sách bài tập Hóa 8: Để điều chế một lượng lớn oxi trong công nghiệp người ta dùng những phương pháp nào và bằng những nguyên liệu gì?

Lời giải:

Trong công nghiệp người ta điều chế oxi thường dùng phương pháp: điện phân H 2 O hoặc hóa lỏng không khí (ở -196°C) rồi cho bay hơi trở lại, nito thoát ra trước rồi đến oxi.

Nguồn nguyên liệu phong phú và rẻ nhất đó là H 2 O và không khí.

Bài 27.6 trang 38 sách bài tập Hóa 8: Lấy cùng một lượng KClO 3 và KMnO 4 để điều chế oxi. Chất nào tạo ra nhiều khí O 2 hơn.

a) Viết phương trình phản ứng và giải thích.

b) Nếu điều chế dùng một thể tích khí oxi thì dùng chất nào kinh tế hơn? Biết rằng giá KMnO 4 là 30.000 đ/kg và KClO 3 là 96.000 đ/kg.

Lời giải:

a) Giả sử ta lấy cùng một khối lượng là a g

Vậynên khi nhiệt phân cùng 1 lượng chất cho nhiều oxi hơn là KClO 3

b) Giả sử cần điều chế 3,36lit O 2 tương đương với 0,15 mol O 2

Số tiền mua 122,5g để điều chế 1,5mol O 2:

0,1225.96000 = 11760 (đồng)

Số tiền mua 474g để điều chế 1,5 mol O 2:

0,474.30000 = 14220(đồng)

Vậy để điều chế cùng 1 thể tích khí O 2 thì dùng KClO 3 để điều chế kinh tế hơn mặc dù giá tiền cao mua 1 kg KClO 3 cao hơn nhưng thể tích khí O 2 sinh ra nhiều hơn.

Bài 27.7 trang 38 sách bài tập Hóa 8: Dùng 3,2 kg khí oxi để đốt cháy khí axetilen. Hỏi với lượng khí oxi như trên, có thể đốt cháy bao nhiêu m 3 khí axetilen ( đktc).

Lời giải:

Thể tích khí axetilen bị đốt cháy là 896l = 0,896m 3.

Bài 27.8 trang 38 sách bài tập Hóa 8: Đốt cháy hoàn toàn 5,4g Al.

a) Tính thể tích oxi cần dùng.

b) Tính số gam KMnO 4 cần dùng để điều chế lượng oxi trên.

Lời giải:

Vậy để điều chế 0,15 mol oxi thì cần 47,4g KMnO 4.

Bài 1 Trang 27 Sbt Sử 8

Trong cuộc chạy đua xâm lược thuộc địa của thực dân phương Tây, cuối cùng Ấn Độ trở thành thuộc địa của?

Phương pháp: Xem lại mục 1. Xâm lược và chính sách thống trị của Anh

Lời giải:

Trong cuộc chạy đua xâm lược thuộc địa của thực dân phương Tây, cuối cùng Ấn Độ trở thành thuộc địa của Anh.

B. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân miền Trung Ấn Độ

D. Cuộc khởi nghĩa do Lắc-smi Bai lãnh đạo.

Lời giải:

Tiêu biểu nhất trong các cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống ách thống trị thực dân nửa cuối thế kỉ XIX là cuộc khởi nghĩa Xi-pay.

Chọn: C

Câu 3-4

Đảng Quốc dân Đại hội (gọi tắt là Đảng Quốc đại) là chính đảng của

C. Tầng lớp đại tư sản người Ấn

Lời giải:

Đảng Quốc dân Đại hội (gọi tắt là Đảng Quốc đại) là chính đảng của giai cấp tư sản Ấn Độ.

Chọn: B

4. Đối với thực dân Anh, phải “Ôn hoà” trong Đảng Quốc đại chủ trương

A. đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang chống chủ nghĩa thực dân Anh

B. thoả hiệp, chỉ yêu cầu chính quyền thực dân phải cải cách

C. chuyển dần từ đấu tranh ôn hoà sang đấu tranh vũ trang về một nước Ấn Độ tự trị trong đế quốc Anh.

D. Hợp tác với chính quyền thực dân để giải quyết những vấn đề kinh tế – xã hội của đất nước.

Lời giải:

Đối với thực dân Anh, phải “Ôn hoà” trong Đảng Quốc đại chủ trương thoả hiệp, chỉ yêu cầu chính quyền thực dân phải cải cách.

Chọn: B

Câu 5-6

Trước thái độ kiên quyết chống Anh của phái “Cấp Tiến” trong Đảng Quốc Đại, thực dân Anh đã

B. nới lỏng ánh cai trị của thực dân Ấn Độ

C. bắt giam Ti-lắc và nhiều chiến sĩ cách mạng

D. cho quân đàn áp, bắt tất cả các thành viên của phái “Cấp tiến”

Lời giải:

Trước thái độ kiên quyết chống Anh của phái “Cấp tiến” trong Đảng Quốc Đại, thực dân Anh đã bắt giam Ti-lắc và nhiều chiến sĩ cách mạng.

Chọn: C

B. Chống chính sách “chia để trị” của thực dn Anh đối với xứ Ben-gan.

C. Đòi trả lại tự do cho Ti-lắc và các đồng chí của ông

D. tất cả những mục đính trên

Lời giải:

Năm 1905 diễn ra những cuộc biểu tình của nhân Ấn Độ nhằm chống chính sách “chia để trị” của thực dân Anh đối với xứ Ben-gan.

Chọn: B

Câu 7-8

. Đầu thế kỉ XX, nhân tố mới xuất hiện trong phong trào dân tộc Ấn Độ là

B. phòng trào do giai cấp tư sản lãnh đạo

C. phong trào đã lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân tham gia, tạo một phong trào dân tộc rộng lớn

D. có sự liên minh giữa các lực lượng, đảng phái của Ấn Độ.

Lời giải:

Đầu thế kỉ XX, nhân tố mới xuất hiện trong phòng trào dân tộc Ấn Độ là giai cấp công nhân Ấn Độ lần đầu tiên tham ra phong trào dân tộc.

Chọn: A

C. công nhân ở Ma-đrát và Can-cút-ta

Lời giải:

Cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ trở lên quyết liệt vào năm 1908, tiêu biểu nhất là cuộc bãi công của công nhân Bom-bay.

Chọn: A

Bài 27. Lực Điện Từ

27.1 (SBT, trang 61)

A. Khung không chịu tác dụng của lực điện từ.

B. Khung chịu tác dụng của lực điện từ nhưng nó không quay.

C. Khung tiếp tục quay do tác dụng của lực điện từ lên khung.

D. Khung quay tiếp một chút nữa nhưng không phải do tác dụng của lực điện từ mà do quán tính.

27.2 (SBT, trang 61)

Hình 27.2 mô tả đoạn dây dẫn AB có dòng điện đi qua được đặt ở khỏang giữa hai cực của nam châm hình chữ U. Biểu diễn lực điện từ tác dụng vào AB. Nếu đổi chiều dòng điện hoặc đổi cực của nam châm thì lực điện từ sẽ ra sao?

– Nếu đối cực của nam châm, giữ nguyên chiều dòng điện trong đoạn dây dẫn thì chiều của lực điện từ sẽ thay đổi.

– Nếu.đổi chiều dòng điện trong đoạn dây dẫn, đồng thời đổi cực của nam châm thì chiều của lực điện từ không thay đổi.

27.3 (SBT, trang 62)

Khung dây dẫn ABCD có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường của nam châm vĩnh cửu (hình 27.3). Mặt phẳng của khung dây song song với các đường sức từ. Hãy biểu diễn lực điện từ tác dụng lên các cạnh của khung. Các lực này làm cho khung có xu hướng chuyển động như thế nào?

27 4 (SBT, trang 62)

Hình 27.4 mô tả một khung dây dẫn đứng yên trong từ trường, mặt của khung vuông góc với đường sức từ. Nếu đổi chiều dòng điện chạy trong khung thì khung dây có quay không? Giải thích?

27.5 (SBT, trang 62)

Một thanh nam châm thẳng bị tróc hết vỏ sơn, mất dấu các cực. Để xác định tên từ cực, ta có thể cho từ trường của thanh nam châm này tác dụng lên một dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.

a. Hãy vẽ hình mô tả cách làm này.

b. Nêu rõ cách xác định tên từ cực của thanh nam châm khi đó.

b) Giả sử chiều dòng điện trong đoạn dây dẫn AB như hình vẽ và đoạn dây dẫn AB chuyển động lên trên. Dùng quy tắc bàn tay trái xác định được chiều của các đường sức từ như hình vẽ. Từ đó, xác định được tên từ cực của thanh nam châm.

27.6 (SBT, trang 62)

A. Quy tắc nắm tay phải.

B. Quy tắc nắm tay trái.

C. Quy tắc bàn tay phải.

D. Quy tắc bàn tay trái.

Chọn D. Quy tắc bàn tay trái.

27.7 (SBT, trang 63)

Muốn xác định được chiều của lực điện từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt tại một điểm trong từ trường thì cần phải biết những yếu tố nào?

A. Chiều của dòng điện trong dây dẫn và chiều của dây.

B. Chiều của đường sức từ và cường độ lực điện từ tại điểm đó.

C. Chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ tại điểm đó.

D. Chiều và cường độ của dòng điện, chiều và cường độ của lực từ tại điểm đó.

Chọn C. Chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ tại đó.

27.8 (SBT, trang 63)

Khi dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt song song với các đường sức từ thì lực điện từ có hướng như thế nào?

A. Cùng hướng với dòng điện.

B. Cùng hướng với đường sức từ.

C. Vuông góc với cả dây dẫn và đường sức từ.

D. Không có lực điện từ.

Chọn D. Không có lực điện từ.

27.9 (SBT, trang 63)

Một khung dây dẫn hình chữ nhật có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường giữa hai nhánh của một nam châm hình chữ U. Khung dây sẽ quay đến vị trí nào thì dừng lại.

A. Mặt khung dây song song với các đường sức từ.

B. Mặt khung dây vuông góc với các đường sức từ.

C. Mặt khung dây tạo thành một góc 60 0 với đường sức từ.

D. Mặt khung dây tạo thành một góc 45 0 với đường sức từ.

Chọn B. Mặt khung dây vuông góc với các đường sức từ.

Bài 7 Trang 27 Sách Bài Tập (Sbt) Sinh 12

Nội dung bài giảng

Ở lúa, các gen quy định các tính trạng thân cao (A), thân thấp (a) ; chín muộn (B), chín sớm (b) ; hạt dài (D), hạt tròn (d) phân li độc lập. Cho thứ lúa dị hợp về cả 3 tính trạng thân cao, chín muộn, hạt dài lai với thứ lúa đồng hợp tử về tính trạng thân cao, dị hợp tử về tính trạng chín muộn và hạt tròn.

1. Không cần lập sơ đồ lai, hãy xác định :

a) Số loại và tỉ lệ phân li kiểu gen ở F 1.

b) Số loại và tỉ lệ phân li kiểu hình ở F 1.

c) Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử về cả 3 cặp gen ở F 1.

d) Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội về cả 3 cặp gen ở F 1.

e) Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn ở F 1.

2. Đem lai phân tích thứ lúa có kiểu hình trội về cả 3 tính trạng trên thì kết quả đời FB sẽ như thế nào ?

Lời giải:

1. Xác định các tỉ lệ :

a) P : AaBbDd x AABbdd

Số loại kiểu gen ở F 1 có 2 x 3 x 2 = 12 kiểu

Tỉ lệ phân li kiểu gen ở F 1 : (AA : Aa) (1BB : 2Bb : 1bb) (Dd : dd)

b) Số loại và tỉ lệ phân li kiểu hình ở F 1

Có 1 thân cao x (3 chín muộn : 1 chín sớm) x (1 hạt dài : 1 hạt tròn) = 4 kiểu hình với tỉ lệ phân li là :

3 cao, muộn, dài : 1 cao, sớm, dài : 3 cao, muộn, tròn : 1 cao, sớm, tròn.

c) Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử về cả 3 cặp gen ở F 1 = 1/2 x 1/2 x 1/2 = 1/8.

d) Tỉ lộ kiểu gen đồng hợp tử trội về cả 3 cặp gen ở F 1 = 1 x 1/4 x 0 = 0.

e) Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn ở F 1 = 0 x 1/4 x 1/2 = 0.

2. Lai phân tích cá thể mang kiểu hình trội về cả 3 tính trạng trên : có tất cả 2 x 3 = 8 phép lai vì đối với mỗi cá thể mang kiểu hình trội về một tính trạng có thể mang kiểu gen đồng hợp hoặc dị hợp. Nếu đời con FB đồng tính về tính trạng nào thì cá thể đem lai có kiểu gen đồng hợp về tính trạng đó, do đó ta có các kết quả lai.

Thân cao, chín muộn, hạt dài x Thân thấp, chín sớm, hạt tròn

AABbDd X aabbdd 25% cao, muộn, dài 25% cao, sớm, dài 25% cao, muộn, tròn 25% cao, sớm, tròn

AaBbDd X aabbdd 12,5% cao, muộn, dài 12,5% cao, sớm, dài 12,5% cao, muộn, tròn 12,5% cao, sớm, tròn 12,5% thấp, muộn, dài 12,5% thấp, sớm, dài 12,5% thấp, muộn, tròn 12,5% thấp, sớm, tròn

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8 Trang 38 Sbt Hóa Học 8 trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!