Đề Xuất 6/2023 # Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2022 Môn Toán # Top 14 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 6/2023 # Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2022 Môn Toán # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2022 Môn Toán mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2019 Môn Toán, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2019 Môn Hóa, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2019 Môn Anh, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử, Bộ Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia Năm 2019, Đề Thi Tham Khảo Kì Thi Thpt Quốc Gia Năm 2019, Đáp án Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2019 Môn Văn, Đề Tham Khảo Kì Thi Thpt Quốc Gia 2019, Bộ Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Tham Khảo Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2020 Môn Toán, Đề Tham Khảo Thpt Quốc Gia, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia, Đáp án Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia, Đề Thi Tham Khảo Kì Thi Thpt Quốc Gia Năm 2018, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2020 Môn Địa, Đề Thi Tham Khảo Kì Thi Thpt Quốc Gia Năm 2020, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2020 Môn Anh, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2020 Môn Hóa, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2020, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2020 Môn Sử, Đáp án Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2018, Đáp án Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2020, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2018, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2018 Môn Văn, Đề Tham Khảo Kì Thi Thpt Quốc Gia 2017, Đề Tham Khảo Thi Thpt Quốc Gia 2017, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2020 Môn Văn, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2020 Lần 2, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2020 Môn Sinh, Đề Tham Khảo ôn Thi Tốt Nghiệp Thpt Môn Toán, Đáp án Đề Thi Toán Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Toán, Đáp án Đề Thpt Quốc Gia 2019 Môn Toán, Đáp án Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Toán, Đề Thi Tham Khảo Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt Năm 2020 Môn Toán, Điểm Thi Môn Toán Thpt Quốc Gia 2019, Đáp án Chi Tiết Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Toán, Bài Giải Đề Thi Toán Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Minh Họa Thpt Quốc Gia 2019 Môn Toán, Tài Liệu ôn Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Toán, Đề Thi Tham Khảo Quốc Gia 2019, Đề Thi Tham Khảo Kỳ Thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Năm 2019, Đáp án Đề Thi Tham Khảo Toán 2019, Đề Thi Tham Khảo 2019 Môn Toán, Đề Thi Tham Khảo Môn Toán 2019, Đáp án Đề Thi Tham Khảo 2019 Môn Toán, Đề Thi Tham Khảo Môn Toán 2019 Mã Đề 001, Đáp án Đề Thi Tham Khảo Môn Toán 2019, Đáp án Đề Thi Tham Khảo Môn Toán Năm 2019, Đáp án Đề Tham Khảo Toán 2019 Mã 001, Giải Đề Thi Tham Khảo Toán 2019, Đề Thi Tham Khảo Thpt, Đề Tham Khảo ôn Thi Tốt Nghiệp Thpt, Đề Thi Tham Khảo Thpt Năm 2020, Đề Tham Khảo Tốt Nghiệp Thpt, Đáp án Đề Ngữ Văn Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019 Mon Dia, Bộ 28 Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Văn, Đáp án Đề Thi Sử Thpt Quốc Gia 2019, Đáp án Xã Hội Thpt Quốc Gia 2019, Mẫu Hồ Sơ Thi Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Lý Thpt Quốc Gia 2019, Đáp án Đề Thi Anh Thpt Quốc Gia 2019, Đáp án Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019, Mẫu Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử, Đề Thi Địa Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Hóa Thpt Quốc Gia 2019, Đáp án Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Văn, Đề Thi Sử Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi chúng tôi Thpt Quốc Gia 2019, Đáp án Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Anh, Đề Thi T.a Thpt Quốc Gia 2019, Đáp án Đề Thi Xã Hội Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Văn Thpt Quốc Gia 2019, Gợi ý Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Anh Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Văn, Mẫu Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019, Hồ Sơ Thi Thpt Quốc Gia 2019, Thể Lệ Thi Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019, Đáp án Đề Thi T Anh Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Anh, Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Lý, Đáp án Kì Thi Thpt Quốc Gia 2019, Đáp án Môn Văn Thpt Quốc Gia 2019, Đề Tham Khảo ôn Thi Tốt Nghiệp Thpt 2015, Danh Mục Sách Tham Khảo Thpt, Đề Thi Tham Khảo Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt 2020, Đề Thi Tham Khảo Tốt Nghiệp Thpt 2020, Đề Thi Tham Khảo Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt Năm 2020, Tra Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Minh Họa Thpt Quốc Gia 2019 Môn Văn, Những Bài Văn ôn Thi Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Sinh Thpt Quốc Gia 2019, Đề Minh Hoạ Kì Thi Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Minh Hoạ Thpt Quốc Gia Năm 2019,

Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2019 Môn Toán, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2019 Môn Hóa, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2019 Môn Anh, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử, Bộ Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia Năm 2019, Đề Thi Tham Khảo Kì Thi Thpt Quốc Gia Năm 2019, Đáp án Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2019 Môn Văn, Đề Tham Khảo Kì Thi Thpt Quốc Gia 2019, Bộ Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Tham Khảo Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2020 Môn Toán, Đề Tham Khảo Thpt Quốc Gia, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia, Đáp án Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia, Đề Thi Tham Khảo Kì Thi Thpt Quốc Gia Năm 2018, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2020 Môn Địa, Đề Thi Tham Khảo Kì Thi Thpt Quốc Gia Năm 2020, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2020 Môn Anh, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2020 Môn Hóa, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2020, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2020 Môn Sử, Đáp án Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2018, Đáp án Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2020, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2018, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2018 Môn Văn, Đề Tham Khảo Kì Thi Thpt Quốc Gia 2017, Đề Tham Khảo Thi Thpt Quốc Gia 2017, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2020 Môn Văn, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2020 Lần 2, Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2020 Môn Sinh, Đề Tham Khảo ôn Thi Tốt Nghiệp Thpt Môn Toán, Đáp án Đề Thi Toán Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Toán, Đáp án Đề Thpt Quốc Gia 2019 Môn Toán, Đáp án Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Toán, Đề Thi Tham Khảo Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt Năm 2020 Môn Toán, Điểm Thi Môn Toán Thpt Quốc Gia 2019, Đáp án Chi Tiết Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Toán, Bài Giải Đề Thi Toán Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Minh Họa Thpt Quốc Gia 2019 Môn Toán, Tài Liệu ôn Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Toán, Đề Thi Tham Khảo Quốc Gia 2019, Đề Thi Tham Khảo Kỳ Thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Năm 2019, Đáp án Đề Thi Tham Khảo Toán 2019, Đề Thi Tham Khảo 2019 Môn Toán, Đề Thi Tham Khảo Môn Toán 2019, Đáp án Đề Thi Tham Khảo 2019 Môn Toán, Đề Thi Tham Khảo Môn Toán 2019 Mã Đề 001,

Đáp Án Tham Khảo Môn Ngữ Văn Thi Thpt Quốc Gia 2022

I. Đọc hiểuCâu 1

Thể thơ tự do

Câu 2

– Vầng trán mặn giọt mồ hôi cay đắng: Những vất vả, nhọc nhằn của con người trong cuộc mưu sinh cũng như công cuộc bảo vệ tổ quốc trên biển khơi.

– Bao kiếp người vùi trong đáy lạnh mù tăm: Những con người đã mãi mãi nằm lại trong lòng biển lạnh lẽo, tối tăm.

Hai câu thơ thể hiện cái nghẹn ngào đầy thương cảm của nhà thơ trước những nhọc nhằn gian khó, những mất mát hy sinh của bao thế hệ người dân Việt trong lao động sản xuất và chiến đấu bảo vệ biển đảo quê hương.

Biển quê hương chứa chất cả mồ hôi, cả máu xương của mỗi con dân đất Việt, trở thành một phần máu thịt không thể tách rời của tổ quốc thiêng liêng.

Câu 3

– Điệp từ “cái” kết hợp với cấu trúc liệt kê được điệp lại có tác dụng:

+ Khẳng định những vẻ đẹp của biển quê hương: Vừa hào hiệp phóng khoáng, vừa kiên nhẫn vững bền, vừa nghiêm trang mà giản dị.

+ Thể hiện sự gắn bó, tình yêu và niềm tự hào của nhà thơ về biển quê mình.

+ Tạo nhịp điệu nhanh, gấp, như lời kể mãi về những vẻ đẹp bất tận của biển quê hương.

Câu 4

– Khát vọng là những ước mơ, mong muốn của con người trên con đường chinh phục những chân trời mới.

– Hành trình theo đuổi khát vọng là hành trình nhiều gian nan, thử thách, thậm chí con người phải chấp nhận thử thách, hy sinh.

– Để thực hiện được khát vọng, con người phải kiên trì, dù gặp khó khăn cũng không nản chí, không biết mệt.

– Đi đến tận cùng khát vọng, con người sẽ đến được những chân trời mới, khám phá những điều giản dị nhưng sâu sắc, ý nghĩa.

II. Làm vănCâu 1 (2,0 điểm) nghị luận xã hội: Sức mạnh ý chí con người

– Giải thích: Sức mạnh ý chí là sức mạnh bắt nguồn từ ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm, khát vọng của mỗi người.

+ Ý chí mạnh mẽ, kiên cường có sức mạnh vô cùng to lớn, giúp mỗi người, mỗi tập thể, mỗi quốc gia vượt qua những thử thách khó khăn để đạt được mục tiêu, mơ ước của mình.

Thực tế cuộc sống và lịch sử đã có vô vàn minh chứng về sức mạnh ý chí của con người.

Bằng ý chí kiên cường bảo vệ giang sơn, bao thế hệ cha anh đã ra nơi biên cương bảo vệ Tổ quốc, đánh bại những kẻ thù xâm lược.

Với ý chí và nghị lực phi thường, những con người không may mắn vẫn phấn đấu vươn lên sống hạnh phúc, trở thành người có ích, truyền cảm hứng cho cộng đồng (Nick Vujicic, Nguyễn Ngọc Ký, Helen Keller…).

Niềm tự hào dân tộc cùng tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường giúp đội tuyển U23 Việt Nam làm nên những kỳ tích trên đấu trường châu lục…

+ Bằng ý chí mạnh mẽ, ta sẽ làm chủ được bản thân, không bị sa ngã trước những cám dỗ cuộc đời.

+ Sức mạnh ý chí không tự nhiên mà có, nó phải được rèn giũa, phát triển trong những hoàn cảnh khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Tinh thần vượt khó, lòng dũng cảm, hiểu rõ mục tiêu và khát vọng của bản thân sẽ là những tiền đề không thể thiếu để có được ý chí mạnh mẽ, vững vàng.

+ Tuy vậy, trong cuộc sống hôm nay, nhiều bạn còn yếu đuối, thiếu ý chí, dễ dàng gục ngã trước những cám dỗ, dễ chán nản từ bỏ khi gặp khó khăn thử thách. Đó là những hiện tượng cần phê phán.

– Bài học nhận thức và hành động: Mỗi người cần rèn luyện để có được ý chí mạnh mẽ vững vàng. Đó là chìa khóa để có được thành công trong công việc, hạnh phúc trong cuộc đời.

Để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra ở kỳ thi THPT quốc gia 2019, Nghệ An quyết định sẽ yêu cầu cán bộ chấm thi tự luận ăn ở tập trung, biệt lập với bên ngoài trong những ngày chấm.

Chia sẻ với VietNamNet, GS Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết một trong những điểm mới của công tác tổ chức chấm thi năm nay là Bộ GD-ĐT giao các trường đại học chủ trì việc chấm thi trắc nghiệm.

Về phía địa phương, cụ thể là Sở GD-ĐT, sẽ chịu trách nhiệm chấm bài thi tự luận với 2 vòng chấm độc lập và thực hiện chấm kiểm tra 5% tổng số bài thi.

Với công tác chấm thi môn tự luận, ngoài các quy định chung của Bộ GD-ĐT, Nghệ An sẽ yêu cầu các giáo viên tham gia chấm thi ăn ở tập trung trong suốt thời gian làm công việc này.

Trong thời gian đó, các giáo viên chỉ được mang theo đồ dùng cá nhân chứ không có các thiết bị điện tử nghe nhìn, điện thoại. “Như vậy sẽ hoàn toàn biệt lập với bên ngoài, không kết nối internet”, ông Thành nói.

“Quy trình của Bộ đã chặt chẽ thì việc của địa phương cần làm là kiểm soát về mặt con người. Sở GD-ĐT Nghệ An hy vọng và mong muốn sẽ hạn chế tối đa nhất việc có thể xảy ra tiêu cực trong việc chấm thi”.

Ông Thành dự kiến với khoảng 3.000 bài thi tự luận trên toàn tỉnh và 300 người chấm thì việc cách ly với bên ngoài này dự kiến sẽ diễn ra từ 5 ngày đến 1 tuần.

Đáp Án Tham Khảo Môn Toán Thi Thpt Quốc Gia 2022 Tất Cả Mã Đề

– Kết thúc bài thi toán, nhiều thí sinh tỏ ra hài lòng. Còn các giáo viên dạy toán khẳng định đề năm nay dễ hơn năm 2018, khó hơn từ câu 40 trở đi nhưng mức độ phân hóa không cao.

Đáp án môn toán mã đề 101 Đáp án môn toán mã đề 102 Đáp án môn toán mã đề 103 Đáp án môn toán mã đề 104 Đáp án môn toán mã đề 105 Đáp án môn toán mã đề 106 Đáp án môn toán mã đề 107 Đáp án môn toán mã đề 108 Đáp án môn toán mã đề 109 Đáp án môn toán mã đề 110 Đáp án môn toán mã đề 111 Đáp án môn toán mã đề 112 Đáp án môn toán mã đề 113 Đáp án môn toán mã đề 114 Đáp án môn toán mã đề 115 Đáp án môn toán mã đề 116 Đáp án môn toán mã đề 117 Đáp án môn toán mã đề 118 Đáp án môn toán mã đề 119

Đáp án môn toán mã đề 120 Đáp án môn toán mã đề 121 Đáp án môn toán mã đề 122 Đáp án môn toán mã đề 123

Đáp án môn toán mã đề 124

(Nguồn đáp án tham khảo môn Toán Tuyensinh247)

Bài thi Toán được làm trong vòng 90 phút theo hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài bắt đầu từ 14 giờ 30 phút.

Theo Bộ GD-ĐT, nội dung đề thi vẫn nằm trong chương trình THPT nhưng sẽ chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12.

Về mặt quy chế thi, năm nay Bộ GD&ĐT đã điều chỉnh, cải tiến một số khâu để tính bảo mật của kỳ thi được tăng cường hơn các năm trước. Đề thi và bài thi phải được bảo quản trong tủ riêng biệt, có khóa và niêm phong. Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của công an và những người ký nhãn niêm phong.

Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày, có ít nhất một công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày và một cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi của trường đại học, cao đẳng thường trực đêm tại phòng.

Một trong số những điểm khác biệt quan trọng là trường đại học sẽ chủ trì khâu chấm thi tại địa phương. Các trường đại học, cao đẳng địa phương cũng không còn được tham gia phối hợp tổ chức thi tại địa phương mình như trước đây.

Phần mềm chấm thi trắc nghiệm cũng được cải tiến, nâng cấp nhằm nâng cao tính bảo mật. Theo đó, phiếu trả lời trắc nghiệm sẽ được “đánh phách” điện tử.

Bộ GD-ĐT cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi; phối hợp với các cơ quan, nhất là cơ quan công an để tập huấn kỹ về nghiệp vụ tổ chức thi cũng như kỹ năng phòng chống, phát hiện gian lận, nhất là gian lận sử dụng công nghệ cao.

BAN GIÁO DỤC

– Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019. Cập nhật lời giải tham khảo tốt nghiệp THPT quốc gia môn Sinh học của Bộ GD-ĐT năm 2019 nhanh nhất trên báo VietNamNet.

Chiều hôm nay, thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Toán với đề thi được đánh giá là dễ thở, vừa sức.

Lời Giải Tham Khảo Môn Toán Mã Đề 105 Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia 2022

– Lời giải tham khảo môn toán mã đề 105 tốt nghiệp THPT quốc gia 2017. Cập nhật đáp án tốt nghiệp THPT quốc gia môn toán mã đề 105 của Bộ GD-ĐT năm 2017 nhanh nhất trên báo VietNamNet.

Đáp án đề thi toán tốt nghiệp THPT quốc gia 2017 tất cả các mã đề

Lời giải tham khảo môn toán mã đề 105 tốt nghiệp THPT quốc gia 2017

Đề thi môn toán mã đề 105 THPT Quốc gia 2017:

Chiều 22/6, 866.000 thí sinh trên cả nước làm bài thi môn toán. Năm nay, lần đầu tiên môn toán được làm bài theo hình thức trắc nghiệm.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT sẽ phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Các thí sinh được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Để xét tuyển ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết, các đơn vị hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 07/7/2017.

Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 14/7/2017.

* BAN GIÁO DỤC

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đề Thi Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2022 Môn Toán trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!