Đề Xuất 6/2023 # Giải Bài 18, 19, 20 Trang 87 Sách Giáo Khoa Toán 7 # Top 10 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 6/2023 # Giải Bài 18, 19, 20 Trang 87 Sách Giáo Khoa Toán 7 # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Bài 18, 19, 20 Trang 87 Sách Giáo Khoa Toán 7 mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Giải bài tập trang 86 bài 2 Hai đường thẳng vuông góc Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 18: Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau…

Bài 18 trang 87 sgk toán 7 – tập 1

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:

Vẽ góc xOy có số đo bằng (45^{circ}). Lất điểm A bất kì nằm trong góc xOy. Vẽ qua A đường thẳng (d_{1}) vuông góc với tia Ox tại B. Vẽ qua A đường thẳng (d_{2}) vuông góc với tia Oy tại C.

Hướng dẫn giải:

Sau khi vẽ ta được hình sau đây:

.

Bài 19 trang 87 sgk toán 7 – tập 1

Vẽ lại hình bên và nói rõ trình tự vẽ hình.

Chú ý: Có thể vẽ hình theo nhiều trình tự khác nhau.

Hướng dẫn giải: Có thể vẽ hình đã cho theo nhiều trình tự khác nhau.

Ví dụ: Trình tự 1:

– Vẽ đường thẳng (d_{2}) bất kì.

– Vẽ đường thẳng (d_{1}) cắt (d_{2}) tại O và tạo với (d_{2}) góc (60^{circ}).

– Vẽ điểm A tùy ý nằm trong (widehat{d_{1}Od_{2}}).

– Vẽ đoạn thẳng AB vuông góc (d_{1}) tại B.

– Vẽ đoạn thẳng BC vuông góc với (d_{2}) tại C.

Trình tự 2:

– Vẽ hai đường thẳng (d_{1},d_{2}) cắt nhau tại O và tạo thành góc (60^{circ}).

– Lấy điểm B tùy ý nằm trên tia (Od_{1}).

– Vẽ đoạn thẳng BC vuông góc với tia (Od_{2}), điểm C nằm trên tia (Od_{2}).

– Vẽ đoạn thẳng BA vuông góc với tia (Od_{1}), điểm A nằm trong góc (widehat{d_{1}Od_{2}}).

Bài 20 trang 87 sgk toán 7 – tập 1

Vẽ đoạn thẳng AB dài 2cm và đoạn thẳng BC dài 3cm rồi vẽ đường trung trực của mối đoạn thẳng ấy.

(Vẽ hình trong hai trường hợp: ba điểm A, B, C không thẳng hàng, ba điểm A, B, C thẳng hàng).

Hướng dẫn giải:

Sau khi vẽ ta được các hình sau:

.

chúng tôi

Giải bài 21, 22, 23 trang 89 Sách giáo khoa Toán 7

Giải bài tập trang 89 bài 3 Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 21: Xem hình bên rồi điền vào chỗ trồng (…) trong các câu sau…

Giải bài 24, 25, 27 trang 91 Sách giáo khoa Toán 7

Giải bài tập trang 91 bài 4 Hai đường thẳng song song Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 24: Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau…

Giải bài 28, 29, 30 trang 91, 92 Sách giáo khoa Toán 7

Giải bài tập trang 91, 92 bài 4 Hai đường thẳng song song Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 28: Vẽ hai đường thẳng…

Giải bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 94 Sách giáo khoa Toán 7

Giải bài tập trang 94 bài 5 Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 31: Tập vẽ phác hai đường thẳng song song với nhau. Kiểm tra lại bằng dụng cụ…

Bài giải mới nhất các môn khác

Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 7 Trang 36 Câu 19, 20, 21, 22, 23 Tập 2

Giải sách bài tập Toán 6 trang 8 Giải sách bài tập Toán 6 trang 69

Giải sách giáo khoa Toán 7 trang 36 tập 2 câu 19, 20, 21, 22, 23

Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức -2x 2 y rồi tính tổng của cả bốn đơn thức đó.

Tính tổng của các đơn thức:

Tính các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:

Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

Giải sách giáo khoa toán lớp 7 tập 2 trang 36 câu 19, 20, 21, 22, 23

Giải sách giáo khoa Toán 7 trang 36 tập 2 câu 19

Thay x = 0,5 và y = -1 vào biểu thức ta có:

Vậy giá trị của biểu thức 16x 2y 5 – 2x 3y 2 tại x = 0,5 và y = -1 là – 17/4.

Giải sách giáo khoa Toán 7 trang 36 tập 2 câu 20

Có vô số các đơn thức đồng dạng với đơn thức -2x 2 y. Chẳng hạn:

Ba đơn thức đồng dạng với -2x 2 y là:

Tổng cả bốn đơn thức:

Giải sách giáo khoa Toán 7 trang 36 tập 2 câu 21

Giải sách giáo khoa Toán 7 trang 36 tập 2 câu 22

a) Tích của hai đơn thức 12/15 x 4y 2 và 5/9 xy là:

Đơn thức tích có bậc 8.

Đơn thức tích có bậc 8.

Giải sách giáo khoa Toán 7 trang 36 tập 2 câu 23

Điền các đơn thức thích hợp vaod chỗ trống:

c) [] + [] = x 5 có nhiều cách điền khác nhau:

Một ô là x 5 , thì ô còn lại là 2 đơn thức đồng dạng có hệ đối nhau chẳng hạn: x 5 ; 2x 2; -2x 2.

+ Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 36

Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 7 Bài 17, 18, 19, 20

Giải bài tập sách giáo khoa Toán 7 trang 20 tập 2 Giải sách bài tập Toán 7 trang 19 tập 2

Giải vở bài tập Toán 8 trang 7 tập 1 câu 17, 18, 19, 20

Chứng tỏ rằng:

b. 4x – x 2 – 5 < 0 với mọi x

Tìm giá trị nhỏ nhất của các đa thức:

Tìm giá trị lớn nhất của đa thức:

c. N = 2x – 2x 2 – 5

Giải sách bài tập toán lớp 8 tập 1 trang 7 câu 17, 18, 19, 20

Giải sách bài tập Toán 8 trang 7 tập 1 câu 17

a. Biến đổi vế trái ta có:

Vế trái bằng vế phải nên đẳng thức được chứng minh.

b. Biến đổi vế trái ta có:

=(a + b)[(a – b) 2 + ab] = VP

Vế phải bằng vế trái nên đẳng thức được chứng minh.

c. Biến đổi vế trái ta có:

Vế phải bằng vế trái nên đẳng thức được chứng minh.

Giải sách bài tập Toán 8 trang 7 tập 1 câu 18

Vì (x – 2) 2 ≥ 0 với mọi x nên -(x – 2) 2 ≤ 0 với mọi x.

Suy ra: -(x – 2) 2 -1 ≤ -1 với mọi x

Vậy 4x – x 2 – 5 < 0 với mọi x.(đpcm)

Giải sách bài tập Toán 8 trang 7 tập 1 câu 19

Vì (x – 1) 2 ≥ 0 nên (x – 1) 2 + 4 ≥ 4

Suy ra: P = 4 là giá trị bé nhất khi (x – 1) 2 = 0 ⇒ x = 1

Vậy P = 4 là giá trị bé nhất của đa thức khi x = 1.

= 2[(x – 3/2) 2 – 9/4 ] = 2(x – 3/2) 2 – 9/2

Suy ra: Q = – 9/2 là giá trị nhỏ nhất khi (x – 3/2) 2 = 0 ⇒ x = 3/2

Vậy Q = – 9/2 là giá trị nhỏ nhất của đa thức khi x = 3/2.

Giải sách bài tập Toán 8 trang 7 tập 1 câu 20

a. Ta có: A = 4x – x 2 + 3

Vì (x – 2) 2 ≥ 0 với mọi x nên A = 7 – (x – 2) 2 ≤ 7

Vậy giá trị của A lớn nhất là 7 khi x – 2 = 0 hay x = 2

b. Ta có: B = x – x 2

= 1/4 – x 2 + x – 1/4

= 1/4 – (x 2 – 2.x. 1/2 + 1/4 )

Vì (x – 1/2 ) 2 ≥ 0 với mọi x nên B = 1/4 – (x – 1/2 ) 2 ≤ 1/4

Vậy giá trị lớn nhất của B là 1/4 khi x- ½ = 0 hay x = 1/2 .

c. Ta có: N = 2x – 2x 2 – 5

= – 2(x 2 – 2.x. 1/2 + 1/4 + 9/4 )

= – 2[(x – 1/2 ) 2 + 9/4 ]

= – 2(x – 1/2 ) 2 – 9/2

Vì (x – 1/2 ) 2 ≥ 0 với mọi x nên – 2(x – 1/2 ) 2 ≤ 0

Suy ra: N = – 2(x – 1/2 ) 2 – 9/2 ≤ – 9/2

Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức N là – 9/2 khi x- ½ = 0 hay x = 1/2 .

Cách sử dụng sách giải Toán 8 học kỳ 1 hiệu quả cho con

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags: bài tập toán lớp 8 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 8 tập 1, toán lớp 8 nâng cao, giải toán lớp 8, bài tập toán lớp 8, sách toán lớp 8, học toán lớp 8 miễn phí, giải toán 8 trang 7

Giải Bài 15,16,17 ,18,19,20 Trang 86,87 Sgk Toán 7 Tập 1: Luyện Tập Hai Đường Thẳng Vuông Góc

(Tiếp) Luyện tập hai đường thẳng vuông góc: Giải bài 15 trang 86 ; bài 16,17,18,19,20 trang 87 Toán 7 tập 1

Bài trước các em xem lại: Giải bài 11,12,13,14 trang 86 SGK Toán 7 tập 1: Hai đường thẳng vuông góc(Bài 2 chương 1)

Bài 15. Vẽ đường thẳng xy và điểm O thuộc đường thẳng đó trên giấy trong (như hình a). Gấp giấy như hình b. Trải phẳng tờ giấy rồi tô xanh nếp gấp zt (hình c). Hãy nêu những kết luận rút ra từ các hoạt động trên.

– Nếp gấp zt ⊥ với đường thẳng xy tại O. Có bốn góc vuông là góc xOz, yOz, yOt, tOx

Bài 16. Vẽ đường thẳng d’ đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d cho trước chỉ bằng êke.

Gợi ý: Xem hình vẽ sau:

– Đặt êke sao cho một mép góc vuông của êke đi qua điểm A, mép gấp vuông kia của êke nằm trên doạn thẳng d.

– Kẻ đoạn thẳng theo mép góc vuông của êke đi qua điểm A.

– Dùng êke kéo dài đoạn thẳng trên về hai phái thành đường thẳng d’ ⊥ d.

Minh họa cách vẽ đường thẳng d’ đi qua điểm A và vuông gó với đường thẳng d cho trước chỉ bằng êke bằng hình vẽ sau đây:

Dùng êke kiểm tra ta được:

a) a ⊥ a’

b) a ⊥ a’

c) a không ⊥ a’.

Bài 18 trang 87. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:

Vẽ góc xOy có số đo bằng 45°. Lấy điểm A bất kì nằm trong góc xOy. Vẽ qua A đường thẳng d1 vuông góc với tia Ox tại B. Vẽ qua A đường thẳng d2 vuông góc với tia Oy tại C.

Lời giải: Sau khi vẽ ta được hình sau đây:

Chú ý: Có thể vẽ hình theo nhiều trình tự khác nhau.

– Vẽ đường thẳng d2 bất kì.

– Vẽ đường thẳng d1 cắt d2 tại O và tạo với d2 góc 60°

– Vẽ điểm A tùy ý nằm trong góc d 1Od 2

– Vẽ đoạn thẳng AB ⊥ d1 tại B.

– Vẽ đoạn thẳng BC ⊥ với d2 tại C.

– Vẽ hai đường thẳng d1,d2 cắt nhau tại O và tạo thành góc 60°

– Lấy điểm B tùy ý nằm trên tia Od1

– Vẽ đoạn thẳng BC ⊥ tia Od2, điểm C nằm trên tia Od2

– Vẽ đoạn thẳng BA ⊥ với tia Od1, điểm A nằm trong góc d 1Od 2

Bài 20 Toán 7. Vẽ đoạn thẳng AB dài 2cm và đoạn thẳng BC dài 3cm rồi vẽ đường trung trực của mối đoạn thẳng ấy.

(Vẽ hình trong hai trường hợp: ba điểm A, B, C không thẳng hàng, ba điểm A, B, C thẳng hàng).

Lời giải: Sau khi vẽ ta được các hình sau:

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Bài 18, 19, 20 Trang 87 Sách Giáo Khoa Toán 7 trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!