Đề Xuất 3/2023 # Giải Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Chương 5 Bài 2 # Top 8 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 3/2023 # Giải Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Chương 5 Bài 2 # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Chương 5 Bài 2 mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giải bài tập môn Đại Số và Giải Tích lớp 11 Chương 5 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Giải bài tập môn Đại Số và Giải Tích lớp 11 Chương 5 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm – chúng tôi xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Đại Số và Giải Tích lớp 11 Chương 5 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Đại Số và Giải Tích lớp 11 Chương 5 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Hướng dẫn giải Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 162 SGK Giải tích 11 cơ bản) bài tập lớp 11 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Bằng định nghĩa, tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) Giả sử ∆x là số gia của số đối tại x0= 1. Ta có:

∆y = f(1 + ∆x) – f(1) = 7 + (1 + ∆x) – (1 + ∆x) 2 – (7 + 1 – 1 2) = -(∆x) 2 – ∆x ; ∆y/∆x = – ∆x – 1 ; = -1.

Vậy f'(1) = -1.

b) Giả sử ∆x là số gia của số đối tại x0= 2. Ta có:

Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 162sgk Giải tích 11 cơ bản)

∆y = f(2 + ∆x) – f(2) = (2 + ∆x) 3 – 2(2 + ∆x) + 1 – (2 3 – 2.2 + 1) = (∆x) 3 + 6(∆x) 2 + 10∆x;

Bài 3. (Hướng dẫn giải trang 162sgk Giải tích 11 cơ bản)

∆y/∆x = (∆x) 2 + 6∆x + 10; = 10.

Vậy f'(2) = 10.

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 162sgk Giải tích 11 cơ bản)

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Hướng dẫn giải:

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 162sgk Giải tích 11 cơ bản) Hướng dẫn giải:

d)

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

=

Giải bài tập Đại Số và Giải Tích lớp 11 Chương 5 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Sách Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11

Sách Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm năm chương tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và giải tích …

CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 1. Hàm số lượng giác

Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp

Ôn tập chương I – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số và Giải tích 11

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đại số và giải tích 11

CHƯƠNG II. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

Bài 1. Quy tắc đếm

Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn

Bài 4. Phép thử và biến cố

Bài 5. Xác suất và biến cố

Ôn tập chương II – Tổ hợp – Xác suất

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số và giải tích 11

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số và giải tích 11

CHƯƠNG III. DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học

Bài 2. Dãy số

Bài 3. Cấp số cộng

Bài 4. Cấp số nhân

Ôn tập chương III – Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân

CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN

Bài 1. Giới hạn của dãy số

Bài 2. Giới hạn của hàm số

Bài 3. Hàm số liên tục

Ôn tập chương IV – Giới hạn

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đại số và Giải tích 11

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đại số và Giải tích 11

CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM

Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 4. Vi phân

Bài 5. Đạo hàm cấp hai

Ôn tập chương V – Đạo hàm

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Đại số và Giải tích 11

ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

Sách Giáo Khoa Đại Số Và Giải Tích Lớp 11

Sách Giáo Khoa Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 gồm 184 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, đây là cuốn SGK Đại số và Giải tích 11 chính thống được dành cho học sinh khối 11. Sách được sử dụng cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập tại các trường THPT và cơ sở giáo dục trên toàn quốc với các kiến thức Toán căn bản mà mọi học sinh lớp 11 cần có. Sách còn giúp bạn đọc tra cứu các kiến thức chuẩn Đại số và Giải tích 11.

Sách Giáo Khoa Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm năm chương tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và giải tích …

CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 1. Hàm số lượng giác

Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp

Ôn tập chương I – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số và Giải tích 11

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đại số và giải tích 11

CHƯƠNG II. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

Bài 1. Quy tắc đếm

Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn

Bài 4. Phép thử và biến cố

Bài 5. Xác suất và biến cố

Ôn tập chương II – Tổ hợp – Xác suất

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số và giải tích 11

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số và giải tích 11

CHƯƠNG III. DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học

Bài 2. Dãy số

Bài 3. Cấp số cộng

Bài 4. Cấp số nhân

Ôn tập chương III – Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân

CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN

Bài 1. Giới hạn của dãy số

Bài 2. Giới hạn của hàm số

Bài 3. Hàm số liên tục

Ôn tập chương IV – Giới hạn

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đại số và Giải tích 11

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đại số và Giải tích 11

CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM

Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 4. Vi phân

Bài 5. Đạo hàm cấp hai

Ôn tập chương V – Đạo hàm

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Đại số và Giải tích 11

ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

Giải Bài 1,2,3,4,5 Trang 92 Đại Số Giải Tích 11: Dãy Số

Năm số hạng đầu của dãy số là:

Bài 2 trang 92 . Cho dãy-số U n , biết:

a) Viết năm số hạng đầu

b) Chứng minh bằng phương pháp quy nạp: u n = 3n -4.

HD. a) Năm số hạng đầu là -1, 2, 5, 8, 11.

b) Chứng minh u n = 3n – 4 bằng phương pháp quy nạp:

Với n =1 thì u 1 3.1 – 4 = -1, đúng.

Giả sử hệ thức đúng với n = k ≥ 1, tức là u k = 3k -4. Ta chứng minh hệ thức cũng đúng với n = k + 1.

Thật vậy, theo công thức của Dãysố và giả thiết quy nạp, ta có:

Vậy hệ thức đúng với mọi n ∈ N* , tức là công thức đã được chứng minh.

a) Viết năm số hạng đầu

b) Dự đoán công thức số hạng tổng quát và chứng minh côngt hức đó bằng phương pháp quy nạp

HD. a) Năm số hạng đầu của dãysố là 3, √10, √11, √12, √13.

b) Ta có: u 1 = 3 = √9 = √(1 + 8)

u 2 = √10 = √(2 + 8)

u 3 = √11 = √(3 + 8)

u 4 = √12 = √(4 + 8)

…….

Từ trên ta dự đoán u n = √(n + 8), với n ∈ N* (1)

Chứng minh công thức (1) bằng phương pháp quy nạp:

– Với n = 1, rõ ràng công thức (1) là đúng.

– Giả sử (1) đúng với n = k ≥ 1, tức là có u k = √(k + 8) với k ≥ 1.

Như vậy công thức (1) đúng với n = k + 1.

Vậy công thức (1) được chứng minh.

a)

b) Xét hiệu

c) Các số hạng ban đầu vì có thừa số (-1) n, nên dãy-số không tăng và cũng không giảm.

Vậy dãy số đã cho là giảm dần.

Bài 5. Trong các dãy số sau, bị chặn dưới, bịchặn trên, bị chặn?

Mặt khác, vì n ≥ 1 nên n 2 ≥ 1 và 2n ≥ 2.

Do đó n(n + 2) = n 2 + 2n ≥ 3, suy ra

d) Ta có: sinn + cosn = √2sin(n + π/4), với mọi n. Do đó:

-√2 ≤ sinn + cosn ≤ √2 với mọi n ∈ N*

Vậy -√2 < u n < √2, với mọi n ∈ N* .

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Chương 5 Bài 2 trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!