Đề Xuất 1/2023 # Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 10 Bài 7: Sự Phát Triển Lịch Sử Và Nền Văn Hóa Đa Dạng Của Ấn Độ # Top 10 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 1/2023 # Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 10 Bài 7: Sự Phát Triển Lịch Sử Và Nền Văn Hóa Đa Dạng Của Ấn Độ # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 10 Bài 7: Sự Phát Triển Lịch Sử Và Nền Văn Hóa Đa Dạng Của Ấn Độ mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Nguyên nhân chính khiến Ấn Độ bị người Hồi giáo xâm chiếm là

A. Ấn Độ bị chia rẽ và phân tán thành nhiều quốc gia.

B. người dân Ấn Độ phần lớn theo đạo Hồi.

C. trình độ kinh tế – quân sự của Ấn Độ kém phát triển.

D. địa hình Ấn Độ bị chia rẽ, cô lập với bên ngoài.

2. Từ thế kỉ XIII, Ấn Độ bị xâm chiếm bởi người Hồi giáo gốc

A. Thổ.

B. Mông Cổ.

C. Trung Á.

D. Lưỡng Hà.

3. Ý không phản ánh đúng chính sách thống trị của Vương triều Hồi giáo Đêli đối với nhân dân Ấn Độ là

A. khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

B. truyền bá và áp đặt Hồi giáo đối với cư dân theo đạo Hinđu.

C. tự giành cho mình những ưu tiên về ruộng đất, địa vị trong xã hội

D. cũng có những chính sách mềm mỏng để giữ yên đất nước.

4. Vương triều Hồi giáo Đêli tồn tại trong khoảng thời gian

A. hơn 100 năm.

B. hơn 200 năm.

C. hơn 300 năm.

D. hơn 400 năm.

5. Nét nổi bật của tình hình Ấn Độ dưới thời Vương triều Hồi giáo Đêli là gì?

A. Là vương triều ngoại tộc nhưng đã nhanh chóng tự biến thành vương triều của nước Ấn Độ, của người Ấn Độ.

B. Diễn ra sự giao lưu văn hoá Đông (văn hoá Ấn Độ) – Tây (văn hoá Arập Hồi giáo).

C. Hồi giáo từ Ấn Độ được truyền bá và ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Đông Nam Á.

D. Diễn ra sự giao lưu giữa văn hóa bản địa và văn hóa Hồi giáo; từ Ấn Độ, Hồi giáo được truyền bá sang vùng Đông Nam Á.

6. Người thiết lập Vương triều Môgôn ở Ấn Độ là

A. Timua Leng.

B. Acơba.

C. Babua.

D. Giahanghia.

7. Vương triều Môgôn là của

A. người gốc Thổ theo Hồi giáo.

B. người Hồi giáo gốc Mông Cổ.

C. người Hồi giáo gốc Trung Á

D. người Hồi giáo gốc Lưỡng Hà

8. Điểm khác của Vương triều Môgôn so với Vương triều Hồi giáo Đêli là gì?

A. Là vương triều ngoại tộc.

B. Là vương triều theo Hồi giáo.

C. Được xây dựng và củng cố theo hướng “Ấn Độ hoá”.

D. Không xoa dịu được mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo ở Ấn Độ.

9. Ý nào sau đây giải thích đúng nhất lí do Acơba – vị vua thứ tư của Vương triều Môgôn – được nhân dân Ấn Độ tôn là “Đấng chí tôn”?

A. Thực hiện chính sách đúng đắn, đưa Ấn Độ phát triển đến đỉnh cao của chế độ phong kiến.

B. Thực hiện hoà hợp dân tộc, hoà hợp tôn giáo.

C. Rất quan tâm phát triển kinh tế.

D. Có những chính sách khuyến khích phát triển văn hoá, nghệ thuật.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức ở mục 2. Vương triều Hồi giáo Đê-li, mục 3. Vương triều Mô-gôn được trình bày ở bài 7 SGK Lịch Sử 10 để đưa ra lựa chọn chính xác nhất.

Gợi ý trả lời

1.A 2.C 3.A

4.C 5.D 6.B

7.B 8.C 9.B

Hãy ghép nội dung lịch sử ở cột bên phải với mốc thời gian ở cột bên trái sao cho phù hợp.

Niên đại

1. 1206 – 1526 (…)

2. 1526 – 1707 (…)

3. 1556 – 1605 (…)

4. 1605 – 1627 (…)

5. Nửa cuối thế kỉ XVIII (…)

Nội dung lịch sử

a) Vương triều Môgôn

b) Vương triều Hồi giáo Đêli

c) Ấn Độ bắt đầu bị thực dân Anh xâm chiếm

d) Thời kì trị vì của Acơba

Phương pháp giải

Từ kiến thức đã được học và nội dung mục 2. Vương triều Hồi giáo Đê-li, mục 3. Vương triều Mô-gôn để phân tích và trả lời.

Gợi ý trả lời

1. 1206 – 1526 (…) + b) Vương triều Hồi giáo Đêli

2. 1526 – 1707 (…) + a) Vương triều Môgôn

3. 1556 – 1605 (…) + d) Thời kì trị vì của Acơba

4. 1605 – 1627 (…)

5. Nửa cuối thế kỉ XVIII (…) + c) Ấn Độ bắt đầu bị thực dân Anh xâm chiếm

Hãy hoàn thiện sơ đồ sau đây để thấy được các giai đoạn phát triển của Ấn Độ thời cổ, trung đại.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung mục 1. Sự phát triển của lịch sử và văn hóa truyền thống trên toàn lãnh thổ Ấn Độ, mục 2. Vương triều Hồi giáo Đê-li và mục 3. Vương triều Mô-gôn được trình bày ở bài 7 SGK Lịch Sử 10 để trả lời.

Gợi ý trả lời

Hãy so sánh hai vương triều: Hồi giáo Đêli và Hồi giáo Môgôn trong lịch sử Ấn Độ.

Phương pháp giải

Xem lại mục 2. Vương triều Hồi giáo Đêli và mục 3. Vương triều Mô-gôn được trình bày ở bài 7 SGK Lịch Sử 10 để so sánh về hai vương triều.

Gợi ý trả lời

Hai vương triều: Hồi giáo Đêli và Hồi giáo Môgôn trong lịch sử Ấn Độ:

– Giống nhau:

– Cả hai vương triều đều do đế quốc bên ngoài xâm chiếm và xây dựng nên.

– Tạo điều kiện cho văn hóa phát triển.

– Khác nhau: * HỒI GIÁO ĐÊ-LI:

– Năm 1206 người Hồi giáo đến xâm chiếm Ấn Độ và lập ra vương triều Hồi giáo Đê-li

– Chính sách cai trị:

+ Truyền bá, áp đặt đạo hồi, tự dành cho mình quyền ưu tiên trong ruộng đất và địa vị quan lại.

+ Tôn giáo: thi hành chính sách mềm mỏng nhưng vẫn xuất hiện phân biệt tôn giáo.

+ Văn hóa: văn hóa hồi giáo được truyền vào Ấn Độ, xây dựng 1 số công trình kiến trúc mang dấu ấn Hồi giáo và xây dựng kinh đô Đêli thành 1 trong những thành phố lớn nhất thế giới.

* HỒI GIÁO MÔGÔN:

– Vua Ba-bua (gốc Trung Á,tự nhận là dòng dõi Mông Cổ) đến xâm chiếm Ấn Độ lập ra vương triều Mô-gôn (1526-1707)

– Chính sách cai trị: các vua ra sức củng cố theo hướng Ấn Độ hóa, xây dựng đất nước, đưa Ấn Độ đạt đến bước phát triển mới dưới thời vua Acơba (1556-1605)

+ Xây dựng chính quyền mạnh dựa trên liên kết quý tộc, không phân biệt nguồn gốc.

+ Xây dựng khối hòa hợp dân tộc, hạn chế sự phân biệt chủng tộc và tôn giáo, hạn chế sự bóc lột của chủ đất và quý tộc.

+ Đo đạc lại ruộng đất để định ra mức thuế đúng đắn và hợp lí, thống nhất đơn vị đo lường.

+ Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa nghệ thuật.

Tại sao nói: Giai đoạn trị vì của Acơba là đỉnh cao của chế độ phong kiến Ấn Độ?

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 3. Vương triều Mô-gôn được trình bày ở bài 7 SGK Lịch Sử 10 để giải thích

Gợi ý trả lời

Giai đoạn trị vì của Acơba là đỉnh cao của chế độ phong kiến Ấn Độ vì:

– Vua A cơ ba đã đưa ra nhiều chính sách tích cực, làm cho xã hội ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tự mới, đất nước thịnh vượng.

– Vua A – cơ – ba đã xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, xây dựng khối hòa hợp dân tộc, khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa Ấn Độ và được xem như một vị anh hùng dân tộc.

Sự đa dạng của văn hoá Ấn Độ thời trung đại thể hiện như thế nào?

Phương pháp giải

Từ hiểu biết của bản thân kết hợp với nội dung mục 1. Sự phát triển của lịch sử và văn hóa truyền thống trên toàn lãnh thổ Ấn Độ, mục 2. Vương triều Hồi giáo Đêli và mục 3. Vương triều Mô-gôn được trình bày ở bài 7 SGK Lịch Sử 10 để trả lời.

Gợi ý trả lời

Văn hoá Ấn Độ có nền văn hóa phát triển đa dạng thể hiện ở:

– Là quê hương của nhiều tôn giáo: Phật giáo, Bàlamôn giáo, Hồi giáo,…

– Dân cư và ngôn ngữ khác nhau tạo nhiều nền văn hóa khác nhau.

Giải Bài Tập Lịch Sử Lớp 10 Bài 7: Sự Phát Triển Lịch Sử Và Nền Văn Hóa Đa Dạng Của Ấn Độ

Giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

(trang 41 sgk Lịch Sử 10): – Sự phát triển văn hóa thời Gup-ta đưa đến điều gì

Trả lời:

– Văn hóa Ấn Độ dưới thời Gup-ta phát triển rực rỡ. Sự phát triển này đã định hình văn hóa truyền thống Ấn Độ với những tôn giáo, những công trình kiến trúc, tượng, những tác phẩm văn học tuyệt vời có giá trị văn hóa vĩnh cửu.

– Sự phát triển đó còn tạo điều kiện cho người Ấn Độ mang văn hóa của mình truyền bá ra bên ngoài mà Đông Nam Á là nơi ảnh hưởng rõ rệt nhất.

(trang 42 sgk Lịch Sử 10): – Những nét chính về Vương triều Hồi giáo Đê-li?

Trả lời:

– Hoàn cảnh ra đời:

+ Do sự phân tán đã không đem lại sức mạnh thống nhất để chống lại cuộc tấn công của người Hồi giáo gốc Thổ.

+ Năm 1055, người thổ đánh chiếm Bát-đa lập nên vương triều Hồi giáo ở vùng Lưỡng Hà. Đạo Hồi được truyền bá đến I-ran và Trung Á.

+ Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành chinh chiến vào đất Ấn Độ, lập nên vương triều Hồi giáo Ấn Độ gọi là Vương triều Hồi giáo Đê-li.

– Chính sách thống trị:

+ Trong hơn 300 năm tồn tại và phát triển, Vương triều Hồi giáo Đê-li đã truyền bá, áp đặt Hồi giáo,

+ Tự dành cho mình quyền ưu tiên ruuộng đất, địa vị trong bộ máy quan lại.

– Văn hóa: Hồi giáo và văn hóa Hồi giáo được du nhập vào Ấn Độ. Kinh đô Đê-li được xây dựng trở thành “một trong những thành phố lớn nhất thế giới”.

– Vị trí của Vương triều Hồi giáo Đê-li:

+ Bước đầu tạo ra sự giao lưu văn hóa Đông – Tây.

+ Hồi giáo có cơ hội được truyền bá đến một số nước ở Đông Nam Á.

(trang 44 sgk Lịch Sử 10): – Những nét chính về Vương triều Mô-gôn?

Trả lời:

– Thế kỉ XV, Vương triều Hồi giáo Đê-li bắt đầu suy yếu, một số bộ phận dân Trung Á cũng theo Hồi giáo nhưng tự nhận là dòng dõi Mông Cổ, tấn công Ấn Độ, lập ra Vương triều Mô-gôn.

– Vương triều Mô-gôn là thời kì cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ. Nhưng ông vua đầu tiên ra sức củng cố vương triều theo hướng “Ấn Độ hóa”. Đến thời vua A-cơ-ba đã đạ được bước phát triển mới.

– A-cơ-ba đã thi hành một số chính sách tích cực:

+ Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp quý tộc, không phân biệt nguồn gốc

+ Xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo.

+ Tiến hành đo đặc lại ruộng đất và định ra mức thuế mới hợp lí.

+ Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

– Những chính sách của A-cơ-ba khiến Ấn Độ phát triển ổn định. Tuy nhiên đến thời con cháu của ông là Gia-han-ghi-a và Sa Gia-han đã lạm dụng quyền lực, công quỹ và sức lao động của người dân làm cho sự đối kháng của nhân dân gia tăng. Tình trạng chia rẽ và khủng hoảng xuất hiện trở lại.

– Ao-reng-dep là ông vua cuối cùng của Vương triều Mô-gôn và phải đối diện với sự xâm lược của thực dân Anh.

Câu 1 (trang 44 sgk Sử 10): Trình bày những chính sách của A-cơ-ba và ý nghĩa của nó?

Lời giải:

– A-cơ-ba đã thi hành một số chính sách tích cực:

+ Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp quý tộc, không phân biệt nguồn gốc

+ Xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo.

+ Tiến hành đo đặc lại ruộng đất và định ra mức thuế mới hợp lí.

+ Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

– Ý nghĩa

+ Tạo điều kiện cho văn há Ấn Độ thế kỉ VII – XII phát triển sâu rộng trên toàn lãnh thổ và có ảnh hưởng ra bên ngoài.

+ Có sự tiếp xúc giao lưu văn hóa phương tây mà người A-rap mang đến. Đồng thời có sự phát hiện nhau giữa hai nền văn minh đặc sắc là Ấn Độ Hin-đu giáo và A-rap Hồi giáo. Sự giao lưu văn hóa Đông – Tây cũng được thúc đẩy.

Câu 2 (trang 44 sgk Sử 10): Hãy cho biết vị trí của Vương triều Hồi giáo Đê-li và Vương triều Mô-gôn trong lịch sử Ấn Độ?

Lời giải:

– Vị trí của Vương triêu Hồi giáo Đê- li:

+ Mở ra sự tiếp xúc, giao lưu văn hóa phương Tây mà người A-rap mang đến. Bước đầu tạo ra sự giao lưu văn hóa Đông – Tây.

+ Đạo Hồi được truyền bá vào Ấn Độ, từ đó có ảnh hưởng đến nhiều nơi khác, nhất là khu vực Đông Nam Á.

– Vị trí của Vương triều Mô-gôn:

+ Những chính sách dưới thời vua A-cơ-ba giúp cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu, đất nước thình vượng.

+ Ghi dấu với hai công trình kiến trúc lớn và tuyệt đẹp: Thành Đỏ và lăng Ta-giơ-Ma-han.

Giải Sách Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 15: Sự Phát Triển Kinh Tế Và Văn Hóa Thời Trần

Giải Sách Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

1. (trang 49 SBT Lịch Sử 7): Để mở rộng diện tích ruộng đất, nhà Trần đã thực hiện biện pháp

A. chiêu tập dân nghèo khai hoang.

B. bắt dân binh đi khai hoang.

C. vương hầu, quý tộc nhà Trần trực tiếp đi khai khẩn đất đai.

D. huy động lực lượng quân đội đi khai hoang.

2. (trang 49 SBT Lịch Sử 7): Dưới thời Trần, nguồn thu nhập chính của nhà nước từ loại ruộng đất nào ?

A. Ruộng đất công làng xã.

B. Ruộng đất của quý tộc, vương hầu

C. Ruộng đất của nhà chùa.

D. Ruộng đất tư hữu của địa chủ.

3. (trang 49 SBT Lịch Sử 7): Tinh hình thủ công nghiệp nước ta thời Trần :

A. không phát triển.

B. phát triển chậm.

C. chỉ phát triển trong bộ phận thủ công nghiệp Nhà nước.

D. rất phát triển cả thủ công nghiệp nhân dân và thủ công nghiệp Nhà nước

1. (trang 49 SBT Lịch Sử 7): Để mở rộng diện tích ruộng đất, nhà Trần đã thực hiện biện pháp

A. chiêu tập dân nghèo khai hoang.

B. bắt dân binh đi khai hoang.

C. vương hầu, quý tộc nhà Trần trực tiếp đi khai khẩn đất đai.

D. huy động lực lượng quân đội đi khai hoang.

2. (trang 49 SBT Lịch Sử 7): Dưới thời Trần, nguồn thu nhập chính của nhà nước từ loại ruộng đất nào ?

A. Ruộng đất công làng xã.

B. Ruộng đất của quý tộc, vương hầu

C. Ruộng đất của nhà chùa.

D. Ruộng đất tư hữu của địa chủ.

3. (trang 49 SBT Lịch Sử 7): Tinh hình thủ công nghiệp nước ta thời Trần :

A. không phát triển.

B. phát triển chậm.

C. chỉ phát triển trong bộ phận thủ công nghiệp Nhà nước.

D. rất phát triển cả thủ công nghiệp nhân dân và thủ công nghiệp Nhà nước

Bài tập 2 (trang 50 SBT Lịch Sử 7): Trình bày nét chính sự phát triển kinh tế dưới thời Trần. Những nguyên nhân nào đưa đến sự phát triển kinh tế thời Trần ?

– Nông nghiệp :

– Thủ công nghiệp :

– Thương nghiệp:

– Nguyên nhân đưa đến sự phát triển kinh tế :

Lời giải:

Bài tập 2 (trang 50 SBT Lịch Sử 7): Trình bày nét chính sự phát triển kinh tế dưới thời Trần. Những nguyên nhân nào đưa đến sự phát triển kinh tế thời Trần ?

– Nông nghiệp :

– Thủ công nghiệp :

– Thương nghiệp:

– Nguyên nhân đưa đến sự phát triển kinh tế :

Lời giải:

Bài tập 3 (trang 50 SBT Lịch Sử 7): Hãy nối ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

Lời giải:

Nối: 1 – e; 2 – d; 3 – c; 4 – a; 5 – b.

Bài tập 3 (trang 50 SBT Lịch Sử 7): Hãy nối ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

Lời giải:

Nối: 1 – e; 2 – d; 3 – c; 4 – a; 5 – b.

Bài tập 4 (trang 51 SBT Lịch Sử 7): Em hãy kể tên các tôn giáo, tín ngưỡng ở nước ta dưới thời Trần.

Lời giải:

Bài tập 4 (trang 51 SBT Lịch Sử 7): Em hãy kể tên các tôn giáo, tín ngưỡng ở nước ta dưới thời Trần.

Lời giải:

Bài tập 5 (trang 51 SBT Lịch Sử 7): Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử ghi trong bảng

Lời giải:

Bài tập 5 (trang 51 SBT Lịch Sử 7): Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử ghi trong bảng

Lời giải:

Bài tập 6 (trang 51 SBT Lịch Sử 7): Hãy điền vào ô bên phải tên địa phương có các công trình kiến trúc mới hoặc được tu sửa dưới thời Trần ghi ở ô bên trái.

Lời giải:

Bài tập 6 (trang 51 SBT Lịch Sử 7): Hãy điền vào ô bên phải tên địa phương có các công trình kiến trúc mới hoặc được tu sửa dưới thời Trần ghi ở ô bên trái.

Lời giải:

Bài tập 7 (trang 51 SBT Lịch Sử 7): Sinh hoạt văn hoá thời Trần được thể hiện như thế nào?

Lời giải:

Bài tập 7 (trang 51 SBT Lịch Sử 7): Sinh hoạt văn hoá thời Trần được thể hiện như thế nào?

Lời giải:

Bài tập 8 (trang 51 SBT Lịch Sử 7): Nêu những thành tựu của nền giáo dục thời Trần. Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục thời Trần ?

– Thành tựu:

– Nhận xét:

Lời giải:

Nhận xét : Tinh hình giáo dục thời Trần phát triển hơn thời Lý. Giáo dục, thi cử phát triển đã đào tạo cho đất nước nhiều nho sĩ trí thức giỏi.

Bài tập 8 (trang 51 SBT Lịch Sử 7): Nêu những thành tựu của nền giáo dục thời Trần. Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục thời Trần ?

– Thành tựu:

– Nhận xét:

Lời giải:

Nhận xét : Tinh hình giáo dục thời Trần phát triển hơn thời Lý. Giáo dục, thi cử phát triển đã đào tạo cho đất nước nhiều nho sĩ trí thức giỏi.

Vbt Lịch Sử 8 Bài 22: Sự Phát Triển Của Khoa Học

VBT Lịch Sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ 20

Bài 1 trang 69 VBT Lịch sử 8: Từ những thành tựu tiêu biểu của nền khoa học – kĩ thuật và văn hóa Xô viết, hãy nêu những đánh giá của em về vấn đề này

Trả lời:

a. Những thành tựu tiêu biểu:

– Giáo dục: thanh toán nạn mù chữ, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học….

– Văn học: xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn, như: M.Gooc-ki, M.Sô-lô-khốp, A.Tôn-xtôi … Nhiều tác phẩm đã đi vào lịch sử văn hóa nhân loại như những kiệt tác hàng đầu, tiêu biểu như: Sông Đông êm đềm (tác giả: M.Sô-lô-khốp), Những trường đại học của tôi (tác giả: M.Gooc-ki)….

– Khoa học – kĩ thuật:

+ Chế tạo thành công bom nguyên tử (1949).

+ Khoa học vũ trụ phát triển gắn với tên tuyooir của nhà khoa học C.Xi-ôn-cốp-xki

b. Đánh giá:

– Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Liên Xô.

– Tạo tiềm lực cho sự phát triển về mọi mặt của Liên Xô và việc mở rộng ảnh hưởng của Liên Xô trên trường quốc tế.

– Góp phần làm cho kho tàng văn hóa nhân loại thêm phong phú.

Bài 2 trang 69 VBT Lịch sử 8: Em hãy nối ô bên trái (tên tác phẩm) với ô bên phải (tên tác giả) cho phù hợp

Trả lời:

Bài 3 trang 70 VBT Lịch sử 8: Hãy nêu những phát minh khoa học – kĩ thuật nửa đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

* Phát minh khoa học:

– Lĩnh vực Vật Lý: + Lý thuyết nguyên tử hiện đại

+ Thuyết tương đối;

+ Chất bán dẫn

– Lĩnh vực hóa học: + Năm 1931, phát minh ra máy gia tốc hạt nhân.

+ 1934: phát minh hiện tượng phóng xạ nhân tạo

* phát minh kĩ thuật: Điện thoại, điện tín, rađa, điện ảnh với phim có tiếng và phim màu, máy bay, ….

Bài 4 trang 70 VBT Lịch sử 8: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX có tác dụng như thế nào đối với nhân loại? Đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng.

[ ] Mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt đẹp hơn cho con người.

[ ] Các nước chạy đua vũ trang hòng tranh giành vị trí bá chủ thế giới.

[ ] Của cải xã hội làm ra ngày càng nhiều.

[ ] Giúp các dân tộc trên thế giới xích lại gần nhau hơn.

[ ] Một số nước lợi dụng để sản xuất vũ khí, gây nên thảm họa chiến tranh.

Trả lời:

Các câu trả lời đúng là:

[X] Mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt đẹp hơn cho con người.

[X] Của cải xã hội làm ra ngày càng nhiều.

[X] Một số nước lợi dụng để sản xuất vũ khí, gây nên thảm họa chiến tranh.

Bài 5 trang 70 VBT Lịch sử 8: Em hiểu thế nào về câu nói của nhà khoa học A. Nô-ben “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là nhiều điều xấu”.

Trả lời:

Ý nghĩa từ câu nói của A.Nô-ben:

– “Phục vụ cho cuộc sống của con người” là xuất phát điểm, mục đích đúng đắn của mọi phát minh, nghiên cứu khoa học – kĩ thuật.

– Các thành tựu khoa học – kĩ thuật chỉ phát huy hết những giá trị của nó khi được sử dụng cho những mục đích tốt đẹp.

– Không nên sử dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật để làm việc xấu, gây nên những cuộc chiến tranh….

Bài 6 trang 70 VBT Lịch sử 8: Hãy kể tên các nhà khoa học và những phát minh được giải Nô-ben nửa đầu thế kỉ XX mà em biết.

Trả lời:

Lĩnh vực nghiên cứu

Tên nhà khoa học

Năm nhận giải

Công trình nhận giải Nô-ben

Vật lý

Wihelm conrad Rontgen.

1901

Khám phá ra tia X

Pierre Curi và Maria Sklodowska Curi

1903

Nghiên cứu về hiện tượng phóng xạ

Albert Einstein

1921

Nghiên cứu về hiệu ứng quang điện và đóng góp khác cho vật lý lý thuyết.

Hóa học

Avante Arrhenius

1903

Tìm ra thuyết điện ly hóa học

Otto Hahn

1944

Nghiên cứu sự phân hạch của các hạt nhân nặng

Y học

Karl Landsteiner

1930

Phát hiện ra các nhóm máu ở người.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 10 Bài 7: Sự Phát Triển Lịch Sử Và Nền Văn Hóa Đa Dạng Của Ấn Độ trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!