Đề Xuất 3/2023 # Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử Lớp 8 Bài 5: Công Xã Pa # Top 4 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 3/2023 # Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử Lớp 8 Bài 5: Công Xã Pa # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử Lớp 8 Bài 5: Công Xã Pa mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 8 bài 5: Công xã Pa-ri 1871

Giải bài tập môn Lịch sử lớp 8

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 8 bài 5

là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 8 hay được chúng tôi sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn giải các câu hỏi trong vở bài tập Lịch sử 8 theo chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài Tập 1 trang 15 Sách Bài Tập SBT Lịch Sử 8

Hãy khoanh trong vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Câu 1. Pháp tuyên chiến với Phổ, gây ra chiến tranh Pháp – Phổ nhằm

A. Giúp đơ giai cấp tư sản Đức hoàn thành thống nhất đất nước

B. Ngăn chặn âm mưu của Phổ trong việc thôn tính nước Pháp

C. Giảm nhẹ mâu thuẫn trong nước, ngăn cản quá trình thống nhất đất nước

D. Gây thanh thế với Áo, nhằm khuất phục nước này

Câu 2. Kết cục của chiến tranh Pháp – Phổ là

A. Phổ thất bại, buộc phải kí hoà ước với những điều kiện thua thiệt

B. Pháp thua, toàn bộ quân chủ lực của Na-pô-lê-ông III bị bắt làm tù binh

C. Hai bên không phân thắng bại, buộc phải kí hiệp định đình chiến

D. Pháp đại bại, phần lớn quân chủ lực bị tiêu diệt

Câu 3. Chính phủ được thành lập sau sự kiện ngày 4/9/1870 là

A. Chính phủ lâm thời tư sản

B. Chính phủ quân chủ lập hiến tiến bộ

C. Chính phủ quốc dân

D. Chính phủ của dân, do dân, vì dân.

Câu 4. Nhân dân Pa-ri chiến đấu bao vệ Tổ Quốc dưới sự lãnh đạo của

A. Chính phủ lâm thời tư sản

B. Chính đảng của giai cấp công nhân khác

C. Uỷ ban Trung Ương Quốc dân quân

D. Công xã Pa-ri

Câu 5. Cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 thực sự là

A. cuộc chiến tranh giải phóng nước Pháp khỏi sự chiếm đóng của quân Đức

B. Cuộc cách mạng tư sản lần thứ tư ở Pháp

C. Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên Thế Giới

D. Một cuộc chính biến lật đổ đế chế thứ ba, thiết lập nền cộng hoà thứ ba ở Pháp.

Câu 6. Sau thắng lợi của cuộc khơi nghĩa ngày 18/3 nhân dân Pa-ri đã

A. thành lập chính phủ lâm thời

B. tiến hành bầu cử Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu

C. truy kích quân chính phủ tư sản đến tận sào huyệt ở Vét-xai

D. tất cả các ý trên.

Câu 7. Việc làm thể hiện bản chất giai cấp Công xã Pa-ri là

A. Giải tán quân đội và bộ phận cảnh sát của chế độ cũ, thành lập lực lượng vũ trang, an ninh nhân dân.

B. Quy định phần tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm

C. Hoãn trả tiền thuê nhà, hoãn trả nợ.

D. Tách nhà thờ khỏi hoạt động của nhà nước, trường học không được dạy kinh thánh.

Hướng dẫn làm bài:

Bài Tập 2 trang 16 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Điền mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện trong bản sau về hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri.

Hướng dẫn trả lời:

A, 19 tháng 7 năm 1870 – 10 tháng 5 năm 1871

B, 2-9-1870

C, 4-9-1870

D, 18-3-1871

E, 26/3/1871

Bài Tập 3 trang 16 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Trong các ý sau, ý nào đúng (Đ), ý nào sai (S) về các chính sách của công xã Pa-ri khi trở thành nột ” Nhà nước kiểu mới”? Hãy đánh dấu X vào cột tương ứng.

Trả lời

Đúng: 1, 4, 6

Sai: 2, 3, 5, 7

Bài Tập 4 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Tại sao nói: Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới?

Hướng dẫn làm bài:

Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới vì Công xã là chính quyền do nhân dân bầu lên, bảo vệ quyền lợi cho nhân dân lao động, khác về bản chất so với các hình thức nhà nước của giai cấp bóc lột trước đây ( bảo vệ quyền lợi cho giai cấp thống trị).

Bài Tập 5 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

A, [ ] Giai cấp tư sản Pháp chưa có một chính đảng lớn mạnh

B, [ ] CNTB vẫn chưa suy yến

C, [ ] Công xã không kiên quyết trấn áp kẻ thù ngay từ đầu.

D, [ ] Chưa xây dựng được liên minh giữa công nhân với nông dân.

Hướng dẫn làm bài

1. A; 2. C; 3. D; 4. B

Bài Tập 6 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri.

Hướng dẫn làm bài

Ý nghĩa:

Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới lật đổ chính quyền tư sản

Lập nhà nước kiểu mới – nhà nước vô sản.

Bài học kinh nghiệm:

Muốn thắng lợi cần:

Phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo.

Phải liên minh với nông dân.

Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù

Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 8 Bài 5: Công Xã Pa

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Pháp tuyên chiến với Phổ, gây ra chiến tranh Pháp – Phổ nhằm

A. Giúp đỡ giai cấp tư sản Đức hoàn thành thống nhất đất nước

B. Ngăn chặn âm mưu của Phổ trong việc thôn tính nước Pháp

C. Giảm nhẹ mâu thuẫn trong nước, ngăn cản quá trình thống nhất đất nước

D. Gây thanh thế với Áo, nhằm khuất phục nước này

Câu 2: Kết cục của chiến tranh Pháp Phổ là

A. Phổ thất bại, buộc phải kí hoà ước với những điều kiện thua thiệt

B. Pháp thua, toàn bộ quân chủ lực của Na-pô-lê-ông III bị bắt làm tù binh

C. Hai bên không phân thắng bại, buộc phải kí hiệp định đình chiến

D. Pháp đại bại, phần lớn quân chủ lực bị tiêu diệt

Câu 3: Chính phủ được thành lập sau sự kiện ngày 4/9/1870 là

A. Chính phủ lâm thời tư sản

B. Chính phủ quân chủ lập hiến tiến bộ

C. Chính phủ quốc dân

D. Chính phủ của dân, do dân, vì dân.

Câu 4: Nhân dân Pa-ri chiến đấu bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của

A. Chính phủ lâm thời tư sản

B. Chính đảng của giai cấp công nhân khác

C. Uỷ ban Trung ương Quốc dân quân

D. Công xã Pa-ri

Câu 5: Cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 thực sự là

A. Cuộc chiến tranh giải phóng nước Pháp khỏi sự chiếm đóng của quân Đức

B. Cuộc cách mạng tư sản lần thứ tư ở Pháp

C. Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới

D. Một cuộc chính biến lật đổ đế chế thứ ba, thiết lập nền cộng hoà thứ ba ở Pháp.

Câu 6: Sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ngày 18/3 nhân dân Pa-ri đã

A. Thành lập chính phủ lâm thời

B. Tiến hành bầu cử Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu

C. Truy kích quân chính phủ tư sản đến tận sào huyệt ở Véc-xai

D. Tất cả các ý trên.

Câu 7: Việc làm thể hiện bản chất giai cấp Công xã Pa-ri là

A. Giải tán quân đội và bộ phận cảnh sát của chế độ cũ, thành lập lực lượng vũ trang, an ninh nhân dân.

B. Quy định phần tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm.

C. Hoãn trả tiền thuê nhà, hoãn trả nợ.

D. Tách nhà thờ khỏi hoạt động của nhà nước, trường học không được dạy kinh thánh.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung chính được trình bày ở mục 1. Sự thành lập của công xã, mục 2. Tổ chức bộ máy và chính quyền của công xã Pa-ri thuộc bài 5 SGK Lịch sử 8 để phân tích từng nhận định và đưa ra lựa chọn chính xác nhất.

Hướng dẫn giải

1.C 2.B 3.A

4.C 5.C 6.B 7.A

Điền mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện về hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri.

a)…Chiến tranh Pháp – Phổ bùng nổ.

b)…Na-pô-lê-ông III cùng toàn bộ quân chủ lực lượng Pháp bị quân Phổ bắt làm tù binh.

c)…Nhân dân Pari khởi nghĩa, lật đổ chính quyền Na-Pô-lê-Ông III, đòi thành lập chế độ cộng hoà.

d)…Chi-e đem quân đánh úp đồi Mông-mác nhưng không thành. Nhân dân Pháp làm chủ Pari.

e)…Nhân dân Pari tiến hành bầu Hội đồng Công xã.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và kết hợp với nội dung mục 1. Sự thành lập của công xã trang 35 SGK Lịch sử 8 để lựa chọn mốc thời gian sao cho phù hợp với sự kiện cụ thể.

Ví dụ: Ngày 19 tháng 7 năm 1870 – 10 tháng 5 năm 1871: Chiến tranh Pháp – Phổ bùng nổ

Hướng dẫn giải

a) Ngày 19 tháng 7 năm 1870 – 10 tháng 5 năm 1871: Chiến tranh Pháp – Phổ bùng nổ.

b) Ngày 2-9-1870: Na-pô-lê-ông III cùng toàn bộ quân chủ lực lượng Pháp bị quân Phổ bắt làm tù binh.

c) Ngày 4-9-1870: Nhân dân Pari khởi nghĩa, lật đổ chính quyền Na-Pô-lê-Ông III, đòi thành lập chế độ cộng hoà.

d) Ngày 18-3-1871: Chi-e đem quân đánh úp đồi Mông – mác nhưng không thành. Nhân dân Pháp làm chủ Pari.

e) Ngày 26-3-1871: Nhân dân Pari tiến hành bầu Hội đồng Công xã.

Trong các ý sau, ý nào đúng (Đ), ý nào sai (S) về các chính sách của công xã Pa-ri khi trở thành nột ” hà nước kiểu mới”?

1. Hội đồng Công xã – cơ quan cao nhất của nhà nước mới, do nhân dân lao động bầu ra.

2. Ban bố quyền phổ thông đầu phiếu đối với mọi công dân 18 tuổi trở lên.

3. Vẫn duy trì bộ máy chính trị của chế độ cũ phục vụ cho Nhà nước mới.

4. Ra sắc lệnh giải tán quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ, thành lập lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh của nhân dân.

5. Tịch thu toàn bộ tài sản của các chủ tư bản giao cho công nhân quản lí.

6. Ban bố và thi hành sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân.

7. Trợ cấp khó khăn cho các gia đình nghèo khó.

Phương pháp giải

Từ những kiến thức đã học và nội dung mục 2. Tổ chức bộ máy và chính quyền của công xã Pa-ri được trình bày ở trang 36-37 SGK Lịch sử 8 để phân tích từng nhận định, từ đó phân loại đúng sai cho từng câu.

Hướng dẫn giải

Đúng: 1, 4, 6

Sai: 2, 3, 5, 7

Tại sao nói: Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới?

Phương pháp giải

Xem lại mục 2. Tổ chức bộ máy và chính quyền của công xã Pa-ri được trình bày ở trang 36-37 SGK Lịch sử 8 để đưa ra lí giải phù hợp.

– Đập tan bộ máy nhà nước tư sản cũ

– Bộ máy cảnh sát cũ bị giải tán

– Công xã còn thi hành nhiều chính sách tiến bộ

– Đề ra chủ trương giáo dục bắt buộc

Hướng dẫn giải

* Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới, vì:

– Công xã Pa-ri đã đập tan bộ máy nhà nước tư sản cũ, lập nền chuyên chính của giai cấp vô sản. Cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã, gồm nhiều ủy ban, đứng đầu mỗi ủy ban là một ủy viên công xã, chịu trách nhiệm trước nhân dân và có thể bị bãi miễn.

– Quân đội và bộ máy cảnh sát cũ bị giải tán, thay thế là lực lượng vũ trang nhân dân.

– Công xã tách nhà thờ khỏi các hoạt động của trường học và nhà nước, nhà trường không dạy Kinh Thánh.

– Công xã còn thi hành nhiều chính sách tiến bộ khác: công nhân được làm chủ những xí nghiệp mà chủ bỏ trốn; đối với những xí nghiệp còn chủ ở lại, Công xã kiểm soát chế độ tiền lương, giảm bớt lao động đêm, cấp cúp phạt công nhân.

– Đề ra chủ trương giáo dục bắt buộc và không mất tiền cho toàn dân, cải thiện điều kiện làm việc cho nữ công nhân.

→ Như vậy, cơ cấu tổ chức và hoạt động thực tế chứng tỏ Công xã Pa-ri là một nhà nước khác hẳn các kiểu nhà nước của những giai cấp bóc lột trước đó. Đây là một nhà nước kiểu mới – nhà nước vô sản, do dân và vì dân.

a) ☐ Giai cấp tư sản Pháp chưa có một chính đảng lớn mạnh.

b) ☐ Chủ nghĩa tư bản vẫn chưa suy yếu.

c) ☐ Công xã không kiên quyết trấn áp kẻ thù ngay từ đầu.

d) ☐ Chưa xây dựng được liên minh giữa công nhân với nông dân.

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân và nội dung chính được trình bày ở mục 2 trang 36-37 SGK Lịch sử 8 về tổ chức bộ máy và chính quyền của công xã Pa-ri để phân tích và trả lời.

Ví dụ: Nguyên nhân thất bại: Giai cấp tư sản Pháp chưa có một chính đảng lớn mạnh, công xã không kiên quyết trấn áp kẻ thù ngay từ đầu.

Hướng dẫn giải

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của Công xã Pa-ri:

1 – a) Giai cấp tư sản Pháp chưa có một chính đảng lớn mạnh.

2 – c) Công xã không kiên quyết trấn áp kẻ thù ngay từ đầu.

3 – d) Chưa xây dựng được liên minh giữa công nhân với nông dân.

4 – b) Chủ nghĩa tư bản vẫn chưa suy yếu.

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức được trình bày ở mục 3. Nội chiến ở Pháp, ý nghĩa lịch sử của công xã Pa-ri trang 37-38 SGK Lịch sử 8 để trả lời.

– Ý nghĩa lịch sử: ảnh hưởng tới cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản TG

– Bài học kinh nghiệm: kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân

Hướng dẫn giải

* Ý nghĩa lịch sử:

– Mặc dù thất bại nhưng Công xã Pa-ri có ý nghĩa và ảnh hưởng to lớn đối với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản toàn thế giới.

– Những chính sách mà Công xã Pa-ri đề ra thể hiện sự sáng tạo hình thức nhà nước kiểu mới dựa trên cơ sở dân chủ vô sản và hoạt động lợi ích của đa số nhân dân lao động.

– Là hình ảnh của chế độ xã hội mới tiến bộ, cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn.

* Bài học:

– Cách mạng vô sản muốn giành thắng lợi phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông;

– Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử Lớp 8 Bài 5: Công Xã Pa

Bài 5: Công xã Pa-ri 1871 Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 8 bài 5: Công xã Pa-ri 1871. Đây là tài liệu tham khảo hay được chúng tôi sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Lịch sử của các bạn học sinh lớp 8 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 8 bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 8 bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên …

Bài 5: Công xã Pa-ri 1871

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 8 bài 5: Công xã Pa-ri 1871. Đây là tài liệu tham khảo hay được chúng tôi sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Lịch sử của các bạn học sinh lớp 8 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo 1. Câu hỏi 1 – (Mục I Bài học 5 – SGK Trang 36): Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871? Hướng dẫn giải:

– Khi mâu thuẫn giữa Chính phủ tư sản (ờ Véc-xai) với nhân dân ngày càng gay gắt, Chi-e tiến hành âm mưu bất hết các ủy viên của Ủy ban Trung ương (đại diện cho nhân dân).

– Ngày 18 – 3 – 1871, Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác (Bắc Pa-ri) – là nơi tập trung đại bác của Quốc dân quân, nhưng thất bại. Chi-e phải cho quân chạy về Véc-xai. Nhân dân nhanh chóng làm chủ Pa-ri và đảm nhiệm vai trò Chính phủ lâm thời

– Ngày 26 – 3 – 1871. Nhân dân Pa-ri tiến hành bầu cử Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Những người trúng cử phần đông là công nhân và trí thức – đại diện cho nhân dân lao động Pa-ri.

2. Câu hỏi 1 – (Mục II Bài học 5 – SGK Trang 37): Những chính sách của công xã Pa- ri phục vụ quyền lợi cho ai? Hướng dẫn giải:

Những chính sách của công xã Pa- ri phục vụ quyền lợi cho nhân dân lao động.

4. Câu hỏi 2 – (Mục III Bài học 5 – SGK Trang 38): Cuộc chiến đấu giữa chiến sĩ Công xã Pa- ri và quân Véc -xai diễn ra như thế nào? Hướng dẫn giải:

Từ đầu tháng 4, quân Véc-xai bắt đầu tiến công Pa-ri. Đến đầu tháng 5, phần lớn các pháo đài ở phía tây và phía nam bị quân Véc-xai chiếm lại.

Đầu tháng 5-1871, chính phủ Chi-e kí hòa ước với Đức. cốt cho Đức tỉnh An-dát và một phần tinh Lo-ren giàu có, chịu bồi thường 5 tỉ phrăng vàng. Đáp lại, Đức thả 10 vạn tù binh để Chi-e có thêm lực lượng chống lại Công xã.

Ngày 20 – 5, quân chính phủ Véc-xai bắt đầu tổng tấn công vào thành phố. Từ đó diễn ra cuộc chiến ác liệt giành giật từng ngôi nhà, góc phố, kéo dài cho đến ngày 28 – 5 – 1871. Lịch sử gọi là “Tuần lễ đẫm máu” Nhân dân lao động Pa-ri, kể cả người già, phụ nữ, trẻ em đều tham gia chiến đấu. Trận chiến đấu cuối cùng của các chiến sĩ Công xã diễn ra ở nghĩa địa Cha La-se-dơ ngày 27 – 5.

5. Bài 1 trang 39 sgk: Vì sao nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri? Hướng dẫn giải:

Nhân dân Pa- ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa- ri và nhân dân Pa- ri chống giai cấp tư sản Pháp đầu hàng Đức và đàn áp quần chúng

6. Bài 2 trang 39 sgk: Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa- ri? Hướng dẫn giải:

Thời gian

Nội dung sự kiện lịch sử

– Năm 1870

– 2-9-1870

– 4-9-1870

– 18-3-1871

– 26-3-1871

-Từ 20-5 đến 28 – 5 – 1871

– Chiến tranh Pháp- Phổ nổ ra trong điều kiện không có lợi cho Pháp.

– Hoàng đế nước Pháp là Na-po-lê-ông III cùng toàn bộ quân chủ lực gồm 10 vạn người bị quân Phổ bắt làm tù binh

– Nhân dân Pa- ri đứng lên khởi nghĩa lật đổ chính quyền Na-po-lê-ông III

– Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông- mác (Bắc Pa-ri) nhưng gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ của nhân dân

– Nhân dân Pa- ri tiến hành bầu Hội đồng Công xã theo nguyên tắc bổ sung

– Quân chính phủ Véc – xai bắt đầu tấn công vào thành phố kéo dài đến ngày 28-5-1871, lịch sử gọi là ” Tuần lễ đẫm máu”

7. Bài 3 trang 39 sgk: Vì sao nói Công xã Pa- ri là nhà nước kiểu mới? Hướng dẫn giải:

Công xã Pa-ri la nhà nước kiểu mới vì do nhân dân bầu lên thực hiện nhiều chính sách tiến bộ, phục vụ quyền lợi của nhân dân lao động, bảo đảm làm chủ của nhân dân, khác với các hình thức nhà nước trước kia là công cụ thống trị, bóc lột nhân dân.

8. Bài 4 trang 39 sgk: Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa- ri? Hướng dẫn giải:

– Làm hình ảnh của chế độ xã hội mới tiến bộ, cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn.

– Để lại bài học quý báu như: Cách mạng muốn giành thắng lợi phải có đảng cách mạng nhân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông, phải kiên quyết trấn áp kẻ thù.

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ

Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử Lớp 6 Bài 3: Xã Hội Nguyên Thủy

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 3: Xã hội nguyên thủy

Giải bài tập môn Lịch sử lớp 6

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 3

tổng hợp lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Bài tập 1 trang 8 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử lớp 6

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Loài vượn cổ có đặc điểm

A. sống cách đây hàng chục triệu năm.

B. có thể đi bằng hai chi sau, hai chi trước được dùng để cầm nắm.

C. biết sử dụng những hòn đá, cành cây, rễ.. làm công cụ.

D. A và B đúng.

2. Người tối cổ có những đặc điểm

A. đã đi, đứng bằng hai chi sau, hai chi trước đã trở lên khéo léo như người ngày nay.

B. đã đi bằng hai chi sau, dùng hai chi trước để cầm nắm và biết sử dụng những hòn đá, cành cây,ắ.. làm công cụ.

C. đã đi, đứng bằng hai chi sau và có dáng đi thẳng đứng, hai chi trước đã thành hai tay khéo léo, não phát triển

3. Hài cốt của Người tối cổ đã được tìm thấy ở

A. Đông Phi, Tây Á, Trung Quốc, Bắc Âu.

B. Đông Phi, Tây Á, Bắc Âu.

C. Đông Phi, In-đô-nê-xi-a, Trung Quốc.

D. Đông Phi, Trung Quốc, Ấn Độ.

4. Tổ chức xã hội đầu tiên của Người tối cổ là

A. bầy người.

B. công xã thị tộc.

C. thị tộc.

D. bộ lạc.

5. Di cốt của Người tinh khôn được tìm thấy ở

A. Đông Phi, Trung Quốc, Việt Nam.

B. Đông Phi.

C. Bắc Âu.

D. hầu khắp các châu lục.

6. So với Người tối cổ, Người tinh khôn đã biết

A. săn bắt, hái lượm.

B. ghè đẽo đá làm công cụ.

C. biết dùng lửa để sưởi ấm, nướng thức ăn và xua đuổi thú dữ.

D. trồng rau, trồng lúa và chăn nuôi gia súc, biết làm đồ trang sức.

7. Xã hội nguyên thuỷ dần dần tan rã khi

A. con người biết trồng trọt và chăn nuôi.

B. con người biết dùng kim loại để chế tạo công cụ và làm ra một lượng sản phẩm không chỉ đủ nuôi sống mình mà còn dư thừa.

C. xã hội có giai cấp xuất hiện.

D. con người biết đóng thuyền vượt biển để buôn bán.

Trả lời

Bài tập 2 trang 9 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử lớp 6

Hãy nối nội dung ở cột A với mốc thời gian ở cột B sao cho đúng.

1. Xuất hiện loài vượn cổ

2. Xuất hiện Người tối cổ

3. Xuất hiện Người tinh khôn

4. Xuất hiện công cụ bằng kim loại

a. Khoảng 3-4 triệu năm trước

b. Khoảng chục triệu năm trước

c. Khoảng 4000 năm TCN

d. Khoảng 4 vạn năm trước

e. Khoảng 1 vạn năm trước

Trả lời

1-b

2-a

3-d

4-c.

Bài tập 3 trang 9 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử lớp 6

Hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau.

A. Người tối cổ sống quần tụ với nhau gồm khoảng vài chục người gọi là………..

B. Trải qua hàng triệu năm, Người tối cổ dần dần trở thành…………

C. Những bộ xương của Người tinh khôn có niên đại sớm nhất vào khoảng ………………năm trước đây.

D. Người tinh khôn sống theo từng nhóm nhỏ, gồm vài chục gia đình, có họ hàng gần gũi với nhau gọi là ……………………………

E. Khoảng………năm TCN, con người đã phát hiện ra kim loại và dùng kim

loại để chế tạo công cụ.

G. Nhờ công cụ bằng kim loại, người ta làm ra không chỉ đủ ăn mà còn có của………

H. Một số người đã lợi dụng chức phận để…………………. của dư thừa.

I. Xã hội nguyên thuỷ dần dần tan rã, nhường chỗ cho xã hội có ………..xuất hiện

Trả lời

A. bầy người;

B.Người tinh khôn;

C. 4 vạn;

D. thị tộc;

E. 4000;

G. dư thừa thường xuyên;

H. chiếm đoạt;

I. giai cấp.

Bài tập 4 trang 10 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử lớp 6

Quan sát hình 3, tr.5 hãy cho biết:

1. Có những loại hình công cụ, đồ trang sức nào mà người nguyên thuỷ đã sử dụng?

2. Những loại hình công cụ đó gợi cho em biết gì về đời sống kinh tế và văn hoá tinh thần của người nguyên thuỷ ?

Trả lời

1. liềm, dao, giáo, rìu, kim khâu, vòng tay, vòng cổ,…

2. chứng tỏ con người đã biết trồng trọt, săn bắn, làm nghề thủ công, con người đã biết làm đẹp, làm phong phú hơn cuộc sống tinh thần.

Bài tập 5 trang 10 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử lớp 6

Đời sống vật chất và tinh thần của Người tinh khôn trong công xã thị tộc có gì khác so với đời sống của Người tối cổ ở thời kì bầy người?

Trả lời

Người tối cổ sống chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên (thông qua săn bắt, hái lượm), “ăn lông ở lỗ”. Người tinh khôn đã biết trồng rau, trồng lúa, biết chăn nuôi gia súc, làm đồ gốm, dệt vải từ sợi vỏ cây, biết làm đồ trang sức như vòng tay, vòng cổ,… Con người không chỉ kiếm được thức ăn nhiều hơn mà còn sống tốt hơn. vui hơn.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử Lớp 8 Bài 5: Công Xã Pa trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!