Đề Xuất 1/2023 # Giải Bài Tập Sgk Sử 10 Bài 5: Trung Quốc Thời Phong Kiến # Top 7 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 1/2023 # Giải Bài Tập Sgk Sử 10 Bài 5: Trung Quốc Thời Phong Kiến # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Bài Tập Sgk Sử 10 Bài 5: Trung Quốc Thời Phong Kiến mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Lịch sử 10 bài 5 Trung Quốc thời phong kiến

1.1. Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 5 trang 30: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Tần.

Trả lời:

1.2. Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 5 trang 31: Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì?

Trả lời:

* Về kinh tế: Phát triển tương đối toàn diện.

– Nông nghiệp: Thực hiện chế độ quân điền; Giảm tô thuế, bớt sưu dịch; Áp dụng những kĩ thuật canh tác mới vào sản xuất.

⇒ Sản lượng tăng nhiều hơn trước.

– Thủ công nghiệp và thương nghiệp: Phát triển thịnh đạt.

• Xưởng thủ công luyện sắt, đóng thuyền có hàng chục người làm việc.

• Các tuyến đường giao thông được hình thành, hai “con đường tơ lụa” trên đất liền và trên biển cũng được thiết lập, mở rộng.

* Về chính trị: Hoàn chỉnh bộ máy cai trị phong kiến.

– Chính quyền trung ương được củng cố, nâng cao quyền lực tuyệt đối của hoàng đế.

– Đặt chức Tiết độ sứ, trấn ải các miền biên cương.

– Mở các khoa thi để tuyển chọn quan lại.

– Tiến hành các chính sách xâm lược mở rộng lãnh thổ.

⇒ Trung Quốc dưới thời Đường trở thành một đến quốc phong kiến phát triển nhất.

1.3. Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 5 trang 33: Những mầm mống của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh đã xuất hiện như thế nào?

Trả lời:

Đầu thế kỉ XVI, mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện ở Trung Quốc được thể hiện ở những điểm sau:

– Xuất hiện những xưởng thủ công tương đối lớn, có vốn lớn và có lao động làm thuê. Những người thợ làm thuê lấy tiền công theo hình thức “chủ xuất vốn – thợ xuất sức”.

– Thêm vào đó, các nhà buôn lớn xuất hiện, họ đem vốn và nguyên liệu giao cho các họ thủ công để thu thành phẩm, trở thành các thương nhân bao mua. Hoạt động của họ thâm nhập vào cả lĩnh vực nông nghiệp.

– Thương nghiệp phát triển thành thị mọc lên nhiều và rất phồn thịnh: Bắc Kinh, Nam Kinh,..

1.4. Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 5 trang 33: Ảnh hưởng của chính sách áp bức dân tộc của triều Thanh đối với sự phát triển của lịch sử Trung Quốc như thế nào?

Trả lời:

Nhà Thanh sau khi được thành lập đã thi hành chính sách áp bức dân tộc có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của lịch sử Trung Quốc:

– Mâu thuẫn dân tộc gay gắt các cuộc khởi nghĩa nông dân liên tục nổ ra làm cho nhà Thanh suy yếu dần.

– Tư bản phương Tây đua nhau nhòm ngó, xâm lược Trung Quốc dẫn đến sự suy sụp của chế độ phong kiến Trung Quốc.

1.5. Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 5 trang 36: Hãy tìm hiểu về 4 phát minh lớn của Trung Quốc thời phong kiến.

Trả lời:

Tứ đại phát minh của Trung Quốc thời phong kiến là: Giấy, kĩ thuật in, la bàn và thuốc súng.

– Giấy: Năm 105, Thái Luân đã phát minh ra cách dùng vỏ cây, lưới cũ, giẻ rách,.. làm giấy

⇒ Làm giấy bằng những nguyên liệu rẻ tiền.

– Kĩ thuật in:

• Nghề in bắt nguồn từ thói quen kí tên bằng triện (con dấu) của người Trung Hoa cổ đại. Từ sự gợi ý của con dấu này, người ta đã khắc những con chữ lên tấm gỗ rồi in chữ.

• Sau đó sáng tạo ra kỹ thuật in chữ rời (từ chữ bằng đất nung đến chữ bằng gỗ rồi bằng đồng.

– La bàn:

• La bàn do người Trung Hoa phát minh từ thời Chiến Quốc lúc này được gọi là “Kim chỉ Nam”.

• Đến thời nhà Đường thì La bàn đã khá hoàn chỉnh và đến khoảng thời nhà Tống, nhà Nguyên thì được truyền bá sang châu Âu qua các cuộc chinh phạt.

– Thuốc súng:

Người Trung Quốc gọi là Hỏa dược, được phát minh từ cách đây trên 1.000 năm. Là hỗn hợp gồm: Lưu huỳnh, diêm tiêu và than trộn lẫn với nhau rồi đốt. Thuốc súng được phát minh ra một cách ngẫu nhiên nhờ các nhà luyện đan triều Đường. Sau đó thuốc súng được dùng trong quân sự và truyền qua nhiều nước trên thế giới.

1.6. Giải bài tập Lịch Sử 10 bài 1 trang 36: Chế độ phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?

Trả lời:

* Về kinh tế: Phát triển tương đối toàn diện.

– Nông nghiệp: Thực hiện chế độ quân điền; Giảm tô thuế, bớt sưu dịch; Áp dụng những kĩ thuật canh tác mới vào sản xuất.

⇒ Sản lượng tăng nhiều hơn trước.

– Thủ công nghiệp và thương nghiệp: Phát triển thịnh đạt.

• Xưởng thủ công luyện sắt, đóng thuyền có hàng chục người làm việc.

• Các tuyến đường giao thông được hình thành, hai “con đường tơ lụa” trên đất liền và trên biển cũng được thiết lập, mở rộng.

* Về chính trị: Hoàn chỉnh bộ máy cai trị phong kiến.

– Chính quyền trung ương được củng cố, nâng cao quyền lực tuyệt đối của hoàng đế.

– Đặt chức Tiết độ sứ, trấn ải các miền biên cương.

– Mở các khoa thi để tuyển chọn quan lại.

*Về đối ngoại: Các hoàng đế thời Đường tiếp tục chính sách xâm lược mở rộng lãnh thổ.

*Về văn hóa: Văn hóa thời Đường đạt được nhiểu thành tựu đặc biệt là thơ Đường.

⇒ Trung Quốc dưới thời Đường trở thành một đến quốc phong kiến phát triển nhất.

1.7. Bài 2 trang 36 Lịch Sử 10: Sự thịnh trị của chế độ phong kiến thời Đường được biểu hiện như thế nào?

Trả lời:

– Kinh tế:

Thời Đường nhà nước quan tâm đến sự phát triển kinh tế một cách toàn diện:

+ Nông nghiệp: Nhà nước thực hiện chính sách quân điền đáp ứng nguyện vọng của nông dân, áp dụng phương pháp kĩ thuật canh tác mới, chọn giống mới,… làm cho năng suất tăng.

+ Thủ công nghiệp: Các nghề dệt, in, gốm sứ phát triển. Hình thành các xưởng thủ công.

+ Thương nghiệp phát triển thịnh đạt, giao lưu buôn bán được mở rộng, hình thành “con đường tơ lụa” trên đất liền và trên biển.

– Chính trị:

+ Hoàn thiện bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương nâng cao quyền lực của Hoàng đế.

+ Dưới thời Đường tiếp tục chính sách xâm lược các nước, lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng.

1.8. Bài 3 trang 36 Lịch Sử 10: Hãy nêu những thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến.

Trả lời:

Thời phong kiến văn hóa Trung Quốc đã đạt được những thành tựu rực rỡ:

– Tư tưởng: Nho giáo giữ vai trò quan trọng, trở thành công cụ phục vụ cho nhà nước phong kiến, cơ sở lý luận và tư tưởng của chế độ phong kiến Trung Quốc.

– Phật giáo: Thịnh hành nhất vào thời Đường nhiều kinh Phật được dịch ra chữ Hán, các nhà sư nổi tiếng như Huyền Trang, Nghĩa Tĩnh…

– Sử học thời Tây Hán trở thành lĩnh vực nghiên cứu độc lập mà người đặt nền móng là Tư Mã Thiên.

– Văn học: Là một trong những lĩnh vực nổi bật nhất của nền văn hóa Trung Quốc. Đỉnh cao là thơ Đường với nhiều nhà thơ nổi tiếng: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị. Tiếp đến là tiểu thuyết Minh – Thanh với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Thủy Hử của Thị Nại Am, Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần.

– Các lĩnh vực Toán học, Thiên văn học, Y dược… của Trung Quốc cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

– Kỹ thuật: Tứ đại phát minh quan trọng: Giấy, kỹ thuật in, la bàn, thuốc súng.

– Nhiều kiến trúc đặc sắc: Vạn lý trường thành, Tử cấm Thành,Tượng phật bằng ngọc thạch … còn được lưu giữ đến ngày nay.

2. File tải miễn phí soạn sử lớp 10 bài 5:

Giải bài tập SGK Sử 10 bài 5.Doc

Giải bài tập SGK Sử 10 bài 5.PDF

Giải Bài Tập Lịch Sử 10 Bài 5: Trung Quốc Thời Phong Kiến

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến

(trang 30 sgk Lịch Sử 10): – Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Tần

Trả lời:

Trả lời:

– Kinh tế:

Thời Đường nhà nước quan tâm đến sự phát triển kinh tế một cách toàn diện:

+ Nông nghiệp: Nhà nước thực hiện chính sách quân điền đáp ứng nguyện vọng của nông dân, áp dụng phương pháp kĩ thuật canh tác mới, chọn giống mới,… làm cho năng suất tăng.

+ Thủ công nghiệp:Các nghề dêt, in, gốm sứ phát triển. Hình thành các xưởng thủ công.

+ Thương nghiệp phát triển thịnh đạt, giao lưu buôn bán được mở rộng, hình thành “con đường tơ lụa” trên đất liền và trên biển.

– Chính trị:

+ Hoàn thiện bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương nâng cao quyền lực của Hoàng đế.

+ Dưới thời Đường tiếp tục chính sách xâm lược các nước, lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng.

(trang 31 sgk Lịch Sử 10): – Những mầm mống của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh đã xuất hiện như thế nào?

Trả lời:

– Sự xuất hiện của công trường thủ công quy mô lớn, có lao động làm thuê, quan hệ giữa chủ và người làm thuê là chủ xuất vốn, thợ xuất sức.

– Trong nông nghiệp có hình thức bỏ vốn liếng và thu sản phẩm gọi là hình thức bao mua.

– Thương nghiệp phát triển, thành thị mở rộng và phồn thịnh: Bắc Kinh, Nam Kinh.

(trang 33 sgk Lịch Sử 10): – Ảnh hưởng của chính sách áp bức dân tộc của triều Thanh đối với sự phát triển của lịch sử Trung Quốc như thế nào?

Trả lời:

Các chính sách áp bức dân tộc của triều Thanh làm mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt, các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra ở khắp nơi làm cho chính quyền nhà Thanh suy yếu. Sự suy yếu của nhà Thanh tạo điều kiện cho các nước phương Tây xâm lược Trung Quốc.

(trang 36 sgk Lịch Sử 10): – Hãy tìm hiểu thêm về 4 phát minh lớn của Trung Quốc thời phong kiến?

Trả lời:

Bốn phát minh lớn của Trung Quốc thời phong kiến là giấy, cách in, la bàn, thuốc súng.

– Giấy: Thế kỉ U TCN, nhờ sự phát triển của nghề dệt, tơ tằm, nhân dân lao động Trung Quốc đã phát minh được cách làm một loại giấy thô sơ bằng tơ. Nến năm 105, một viên hoạn quan thời Đông Hán là Thái Luân phát minh ra cách dùng vỏ cây, lưới cũ, giẻ rách… để làm giấy. Từ đó nghề sản xuát giấy trở thành một nghề mới, tạo điều kiện cần thiết cho sự phát triển nhanh chóng của nền văn hóa Trung Quốc. Đến thế kỉ VIII, kĩ thuật làm giấy của Trung QUốc được truyền sang Arap và nhiều nước khác.

– Kĩ thuật in: bắt đầu phát minh từ thời Đường nhưng bấy giờ người ta chỉ biết in bản khắc trên gỗ. Đến giữa thế kỉ XI, một người dân thường là Tất Thăng phát minh ra cách in chữ rời bằng đất sét nung. Phát minh này là một tiến bộ nhảy vọt của nghề in.

– La bàn: Vào thế kỉ X, người Trung QUốc bắt đầu biết mài lên đá nam châm để hút từ tính rồi dùng miếng sắt đó vào việc làm la bàn. La bàn lúc bấy giờ còn rất thô sơ người ta cắt miếng sắt có từ tính để nối vào bát nước hoặc treo vào dây ở chỗ kín gió.

– Phát minh ra thuốc súng: Từ xua người Trung Quốc vẫn tin tưởng rằng người ta có thể luyện được vàng và thuốc trường sinh bất lão. Cho đến thời Đường, mục đích chính của họ không đạt được mà lại thường xuyên gây ra những vụ nổ, do tình cờ người ta đã tìm ra một chất liệu mới là thuốc súng.

Câu 1 (trang 36 sgk Sử 10): Chế độ phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?

Lời giải:

– Năm 221 TCN, nhà Tần đã thống nhất Trung QUốc, vua Tần xưng là Tần Thủy Hoàng

– Dưới thời Tần các giai cấp mới được hình thành:

+ Những quan lại và một số nông dân đã tập trung trong tay nhiều của cải. Bằng quyền lực của mình, họ còn tước đoạt thêm nhiều ruộng đất công. Do đó một giai cấp mới hình thành, bao gồm những kẻ có ruộng tư, vốn là những quan lại và những kẻ có ruộng tư, vốn là những quan lại và những nông dân giàu có, gọi là giai cấp địa chủ.

+ Giai cấp nông dân cũng bị phân hóa: Nông dân giàu có trở thành địa chủ. Nông dân giữ được một số ruộng đất gọi là nông dân tự canh. Số còn lại là nông dân công xã rất nghèo, nhận ruộng đất để cày cấy gọi là nông dân lĩnh canh.

– Quan hệ bóc lột giữa địa chủ và nông dân lĩnh canh – quan hệ phong kiến kiến hiện. Nông dân nhận ruộng đất của địa chủ để cày cấy và nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, chế độ phong kiến Trung Quốc được xác lập.

Câu 2 (trang 36 sgk Sử 10): Sự thịnh trị của chế độ phong kiến thời Đường được biểu hiện như thế nào?

Lời giải:

– Kinh tế:

Thời Đường nhà nước quan tâm đến sự phát triển kinh tế một cách toàn diện:

+ Nông nghiệp: Nhà nước thực hiện chính sách quân điền đáp ứng nguyện vọng của nông dân, áp dụng phương pháp kĩ thuật canh tác mới, chọn giống mới,… làm cho năng suất tăng.

+ Thủ công nghiệp:Các nghề dêt, in, gốm sứ phát triển. Hình thành các xưởng thủ công.

+ Thương nghiệp phát triển thịnh đạt, giao lưu buôn bán được mở rộng, hình thành “con đường tơ lụa” trên đất liền và trên biển.

– Chính trị:

+ Hoàn thiện bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương nâng cao quyền lực của Hoàng đế.

+ Dưới thời Đường tiếp tục chính sách xâm lược các nước, lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng.

Câu 3 (trang 36 sgk Sử 10): Hãy nêu những thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến?

Lời giải:

– Tư tưởng:

+ Nho giáo giữ vai trò quan trọng trong hệ tư tưởng phong kiến là công cụ tinh thần bảo vệ chế độ phong kiến.

+ Phật giáo cũng thịnh hành, nhất là thời Đường

– Sử học

+ Bộ Sử kí của Tư Mã Thiên

+ Thời Đường, Sử quán được thành lập

– Văn học

+ Thơ phát triển mạnh dưới thời Đường với nhiều nhà thơ nổi tiếng: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị,…

+ Tiểu thuyết phát triển mạnh thời Minh – Thanh: Tây Du Kí của Ngô Thừa Ân, Thủy Hử của Thi Nại Am, Tam QUốc chí của La Quán Trung, Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần,…

– Các lĩnh vực Toán, Thiên văn học, Y dược cũng đạt nhiểu thành tựu: Cửu chương toán thuật, Bản thảo cương mục,…

– Về kĩ thuật: 4 phát minh lớn là giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng.

– Kiến trúc: Vạn lí trường thành, cung điện, tượng Phật,….

Giải Sbt Sử 7 Bài 4: Trung Quốc Thời Phong Kiến

Giải bài tập môn Lịch sử lớp 7

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 4: Trung Quốc thời phong kiến là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 7 hay được chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Lời giải bài tập Lịch sử 7 này sẽ giúp các bạn giải các câu hỏi trong sách bài tập Lịch sử 7 theo chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 4

Bài tập 1 trang 12 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Nông dân lĩnh canh là những người

A. có nhiều ruộng đất.

B. có đủ ruộng đất để cày cấy, tự làm ăn, sinh sống.

C. mất ruộng đất, phải nhận ruộng để cày cấy và nộp tô cho địa chủ.

D. không có ruộng đất, bị phụ thuộc cả thân thể vào người chủ.

2. Trung Quốc được thống nhất vào năm

A. 221 TCN.

B. 212 TCN.

C. 206 TCN.

D. 122 TCN.

3. Công trình Vạn lí trường thành được xây dựng từ thời

A. Xuân Thu – Chiến Quốc.

B. Tần.

C. Hán.

D. Đường.

4. Để củng cố chính quyền mới, nhà Hán đã thi hành nhiều chính sách, ngoại trừ

A. xoá bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần.

B. giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nông dân, khuyến khích nông dân nhận ruộng để cày cấy và khẩn hoang.

C. gây chiến tranh, xâm lấn bán đảo Triều Tiên và các nước phương Nam.

D. mở rộng giao lưu buôn bán với các thương nhân phương Tây.

5. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến những cuộc nổi dậy của nhân dân Trung Quốc chống nhà Nguyên là

A. chính sách phân biệt đối xử của nhà Nguyên với các dân tộc người Trung Quốc.

B. người Mông cổ được hưởng mọi đặc quyền.

C. người Hán ở địa vị thấp, bị cấm đoán nhiều thứ.

D. mâu thuẫn dân tộc giữa người Hán và người Mông cổ ngày càng sâu sắc.

6. Người đã có công thành lập ra nhà Minh là

A. Khu-bi-lai (Hốt Tất Liệt). B. Chu Nguyên Chương,

C. Lý Tự Thành. D. Tôn Trung Sơn.

7. Công trình kiến trúc đồ sộ được xây dựng dưới thời Minh là

A. Vạn lí trường thành. B. Cung A Phòng.

c. Lăng Li Sơn. D. Cố cung ở Bắc Kinh.

8. Hệ tư tưởng thống trị trong xã hội phong kiến Trung Quốc là

A. Phật giáo.

B. Nho giáo.

C. Thiên Chúa giáo.

D. Hồi giáo

Trả lời

Bài tập 2 trang 13 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô □ trước các câu sau.

□ 1. Công cụ lao động bằng sắt bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc dưới thời Tần (thế kỉ III TCN).

□ 2. Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành vào thời Tần và được xác lập vào thời Hán.

□ 3. Dưới thời Đường, Trung Quốc đã trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á.

□ 4. Người Trung Quốc đã có nhiều phát minh quan trọng như la bàn, thuốc súng, giấy, kĩ thuật in…

□ 5. Bộ Sử kí của Tư Mã Thiên là tác phẩm sử học nổi tiếng của Trung Quốc có từ thời Đường

Trả lời

Đúng: 2, 3, 4

Sai: 1, 5.

Bài tập 3 trang 13 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp.

Trả lời

1-b; 2-c; 3-a; 4-e; 5-g; 6-d

Bài tập 4 trang 14 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Điền tên tác giả cho đúng với các tác phẩm vãn học, sừ học trong bảng sau

Trả lời

Bài tập 5 trang 14 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Trình bày tóm tắt sự hình thành xã hội phong kiến ờ Trung Quốc.

Trả lời

Cuối thời Xuân Thu – Chiến Quốc, xã hội Trung Quốc có thay đổi: về kinh tế, sản xuất tiến bộ, có công cụ bằng sắt nên diện tích gieo trồng được mở rộng, năng suất lao động tăng, giao thông thuỷ lợi phát triển.

Xã hội bị phân hoá:

Quý tộc và nông dân giàu có, trong tay có nhiều ruộng đất, tiến hành phát canh cho nông dân và thu tô.

Nông dân bị phân hoá: nông dân giàu trở thành địa chủ; nông dân có đủ ruộng để cày cấy, có thể tự nuôi sống mình gọi là nông dân tự canh. Số đông còn lại không có ruộng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, đó là nông dân lĩnh canh hay tá điền.

Từ quan hệ trên, xã hội phong kiến đã hình thành ở Trung Quốc.

Bài tập 6 trang 14 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Tại sao nói xã hội Trung Quốc dưới thời Đường đạt đến sự phồn thịnh?

Trả lời

Có những biểu hiện sau đây:

Bộ máy nhà nước được hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương.

Mở khoa thi để chọn người tài cho đất nước.

Kinh tế phát triển, giảm thuế, thi hành chế độ quân điền.

Bài tập 7 trang 14 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy cho biết chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Trả lời

Nhà Tần:gây chiến tranh, mở rộng lãnh thổ về phía bắc và phía nam

Nhà Hán: Tiến hành nhiều cuộc chiến tranh xâm lấn bán đảo Triều Tiên, thôn tính các nước phương Nam

Nhà Đường: Đem quân lấn chiếm vùng Nội Mông, chinh phục Tây Vực, xâm lược Triều Tiên, củng cố chế độ đô họ ở An Nam, ép Tây Tạng phải thần phục, làm cho lãnh thổ của Trung Quốc được mở rộng hơn bao giờ hết.

Bài tập 8 trang 15 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Em hiểu thế nào về Nho giáo?

Trả lời

Người khởi xướng Nho giáo là Khổng Tử.

Nho giáo là hệ tư tưởng, đạo đức, chính trị của giai cấp phong kiến Trung Quốc.

Nho giáo đề cao những nguyên tắc trong quan hệ giữa người với người nhằm phục vụ cho sự thống trị của giai cấp phong kiến.

Quan hệ đó là: vua – tôi, chồng – vợ, cha – con.

Bài tập 9 trang 15 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Trình bày một số thành tựu về nghệ thuật, kiến trúc của Trung Quốc.

Trả lời

Nghệ thuật: giấy viết có Thái Luân, nghề in, la bàn, thuốc súng, dệt vải, làm đồ sứ, đóng tàu, luyện sắt …

Kiến trúc: Tử Cấm Thành, Vạn Lý Trường Thành….

Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử 7 Bài 4: Trung Quốc Thời Phong Kiến

Xã hội phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành như thế nào?

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và dựa vào nội dung mục 1 SGK Lịch sử 7 trang 10 để trả lời.

Phân tích trên các phương diện:

– Chính trị: Từ nhiều quốc gia nhỏ lẻ Tần Thủy Hoàng đã thống nhất Trung Quốc

– Kinh tế: xuất hiện công cụ bằng sắt

– Xã hội: xã hội phong kiến Trung Quốc hình thành.

Hướng dẫn giải

* Về chính trị:

– Từ thời cổ đại, trên lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang có nhiều quốc gia nhỏ của người Trung Quốc.

– Giữa các nước này thường xuyên xảy ra các cuộc chiến tranh xâu xé thôn tính lẫn nhau, làm thành cục diện Xuân Thu – Chiến Quốc.

– Thế kỉ III TCN, Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc.

* Về kinh tế: Xuất hiện công cụ bằng sắt làm cho diện tích gieo trồng được mở rộng, năng suất lao động tăng.

* Về xã hội:

– Một số quan lại và nông dân giàu chiếm nhiều ruộng đất, có quyền lực, trở thành giai cấp địa chủ.

– Nhiều nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, gọi là nông dân lĩnh canh hay tá điền.

– Khi nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, gọi là địa tô. Quan hệ sản xuất phong kiến xuất hiện.

→ Như vậy, xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành dần dần từ thế kỉ III TCN và được xác lập vào thời Hán.

Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện ở những mặt nào?

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung chính được trình bày ở mục 3 SGK Lịch sử 7 trang 12 để suy luận trả lời.

Biểu hiện của sự thịnh vượng thông qua:

– Sự phát triển kinh tế

– Hoàn thiện bộ máy chính trị

– Ổn định xã hội

– Mở rông đối ngoại.

Hướng dẫn giải

* Kinh tế: sản xuất nông nghiệp phát triển

– Giảm tô thuế, bớt sưu dịch.

– Thực hiện chế độ quân điền: lấy đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.

* Chính trị:

– Củng cố và hoàn thiện bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương nâng cao quyền lực của Hoàng đế.

– Mở nhiều khoa thi để tuyển chọn nhân tài.

* Xã hội: ổn định, đời sống nhân dân ấm no.

* Đối ngoại: với tiềm lực về kinh tế và quân sự: nhà Đường tiếp tục chính sách xâm lược các nước, lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng.

→ Đất nước thống nhất, chính quyền vững mạnh, là cơ sở để đẩy mạnh phát triển kinh tế, Trung Quốc trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á.

Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên có những điểm gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó?

Phương pháp giải

Từ những kiến thức đã học và dựa vào mục 4 được trình bày ở SGK Lịch sử 7 trang 12, 13 để so sánh.

– Chính sách cai trị của nhà Tống: xóa bỏ, miễn giảm thuế và sưu dịch, mở mạng thủy lợi, phát triển thủ công nghiệp..

– Chính sách cai trị của nhà Nguyên: phân biệt đối xử giữa các dân tộc

Hướng dẫn giải

Chính sách cai trị của nhà Tống

– Thi hành nhiều chính sách nhằm xóa bỏ hoặc miễn giảm các thứ thuế và sưu dịch nặng nề của thời trước

– Mở mang các công trình thủy lợi

– Khuyến khích phát triển thủ công nghiệp như: khai mỏ, luyện kim, dệt tơ lụa, rèn đúc vũ khí,…

Chính sách cai trị của nhà Nguyên

– Thi hành nhiều biện pháp phân biệt đối xử giữa các dân tộc:

+ Người Mông Cổ có địa vị cao nhất, hưởng mọi đặc quyền

+ Người Hán ở địa vị thấp kém và bị cấm đoán đủ thứ như: cấm mang vũ khí, khí luyện tập võ nghệ,…

Lí giải sự khác nhau:

– Nhà Tống do người Trung Quốc lập nên, thực hiện các chính sách nhằm củng cố và phát triển đất nước, ổn định đời sống nhân dân là điều tất yếu.

– Nhà Nguyên được lập nên bởi sự xâm lược của người Mông Cổ nên họ thực hiện các chính sách cai trị, áp bức dân tộc hà khắc đối với người Hán. Vì vậy, nhân dân Trung Quốc đã nhiều lần nổi dậy khởi nghĩa, chống lại ách thống trị của nhà Nguyên.

Những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh – Thanh đã được nảy sinh như thế nào?

Phương pháp giải

Từ nội dung chinh mục 6 được trình bày ở SGK Lịch sử 7 trang 13 để suy luận trả lời.

Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã nảy sinh trong

– Thủ công nghiệp: xuất hiện nhiều xưởng, nhà máy.

– Thương nghiệp: phát triển cả trong và ngoài nước

Hướng dẫn giải

Đến đầu thế kỉ XVI dưới thời Minh – Thanh, mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện ở Trung Quốc:

– Trong thủ công nghiệp: Xuất hiện nhiều xưởng dệt lớn, chuyên môn hóa cao, thuê nhiều nhân công như ở Tô Châu, Tùng Giang, xưởng làm đồ sứ ở Cảnh Đức,…

– Thương nghiệp: Phát triển cả trong và ngoài nước. Quảng Châu là thương cảng lớn nhất, từ đây các thương nhân Trung Quốc ra nước ngoài buôn bán với nhiều nước Đông Nam Á, Ấn Độ, Ba Tư, Ả Rập,…

Em hãy nêu những thành tựu lớn về văn hóa, khoa học – kĩ thuật của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 6 SGK Lịch sử 7 trang 13, 14 để trả lời.

– Về tư tưởng: nho giáo, phật giáo

– Văn học: Thơ, tiểu thuyết,…

– Lịch sử: Hán thư, Đường thư, Minh sử,…

– Về khoa học – kĩ thuật: giấy, kĩ thuật in, la bàn và thuốc súng.

– Về nghệ thuật, kiến trúc: Vạn lí trường thành, những cung điện cổ kính…

Hướng dẫn giải

Trung Quốc thời phong kiến đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ về văn hóa, khoa học – kĩ thuật và có ảnh hưởng sâu rộng tới các nước láng giềng.

* Về tư tưởng:

– Nho giáo: Giữ vai trò quan trọng. Trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến.

– Phật giáo: Thịnh hành nhất là vào thời Đường. Phật giáo cũng được tôn sùng, cho xây chùa, tạc tượng, in kinh và cử các nhà sư đi tìm hiểu về đạo Phật tại Ấn Độ.

* Văn học:

– Có nhiều thể loại như: Thơ, tiểu thuyết,…

– Với nhiều tên tuổi, tác phẩm nổi tiếng như: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị,… Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Thủy hử của Thi Nại Am, Tây du kí của Ngô Thừa Ân, Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần,…

* Lịch sử:

– Bộ Sử kí của Tư Mã Thiên là tác phẩm sử học nổi tiếng có từ thời Hán.

– Các quan chép sử của Trung Quốc đã ghi chép, biên soạn được nhiều bộ sử đồ sộ khác như Hán thư, Đường thư, Minh sử,…

* Về khoa học – kĩ thuật: Có 4 phát minh quan trọng: giấy, kĩ thuật in, la bàn và thuốc súng. Đó là những cống hiến rất lớn của nhân dân Trung Quốc với nền văn minh thế giới.

* Về nghệ thuật, kiến trúc: Có nhiều công trình đặc sắc: Vạn lí trường thành, những cung điện cổ kính, những bức tượng Phật sinh động,… còn được lưu giữ đến ngày nay.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Bài Tập Sgk Sử 10 Bài 5: Trung Quốc Thời Phong Kiến trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!