Đề Xuất 11/2022 # Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 12 Communication, Skills 1 / 2023 # Top 12 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 11/2022 # Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 12 Communication, Skills 1 / 2023 # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 12 Communication, Skills 1 / 2023 mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 12 COMMUNICATION, SKILLS 1

Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm Unit 12 MY FUTURE CAREER

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 12 MY FUTURE CAREER

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 12 SKILLS 2, LOOKING BACK – PROJECT hướng dẫn học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm Unit 12 MY FUTURE CAREER (NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG LAI CỦA TÔI) các phần: Communication Unit 12 Lớp 9 Trang 77 SGK, Skills 1 Unit 12 Lớp 9 Trang 78 SGK.

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 COMMUNICATION, SKILLS 1

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2

Từ vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 CHANGING ROLES IN SOCIETY

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 12 SKILLS 2, LOOKING BACK – PROJECT

Tú: Mọi người nói rằng mình có thể hát. Vì vậy mình dự định đăng ký vào một trường biểu diễn nghệ thuật. Mình hy vọng mình có thể trở thành một ca sĩ opera! Mình sẽ nổi tiếng, du lịch khắp thế giới và gặp nhiều người khác nhau. Mình sẽ có thể kiếm rất nhiều tiền!

Anh: Mình dự định trở thành một kiến trúc sư bởi vì mình thích thiết kế và kỹ sư. Đó là một công việc có ý nghĩa. Kiến trúc sư giỏi có thể cải thiện cuộc sống của mọi người. Mẹ mình là một kiến trúc sư thành công và thật tốt khi bà ấy làm việc với thời gian linh động. Mình muốn giống như bà ấy.

Dương: Mình dự định học vật lý ở trường đại học. Mình luôn tò mò về việc thế giới tự nhiên đã hoạt động theo cách của nó như thế nào và tại sao. Mình sẽ trở thành một nhà vật lý học để mình có thể tìm ra câu trả lời cho chính câu hỏi về thế giới của mình.

Dzung: Mình không biết làm gì trong tương lai. Nhưng mình chắc rằng mình sẽ không trở thành một bác sĩ. Chị mình học dược. Cô ấy phải làm việc đến nửa đêm, học ở trường đại học và làm việc ở bệnh viện. Mình không thể chịu đựng được điều đó.

Bài đăng từ Tú:

– I agree that if Tu can sing, he should enroll in a school for performing arts. Tôi đồng ý nếu Tú có thể hát, anh ấy nên đăng ký vào một trường biểu diễn nghệ thuật.

– Tu is right. A singer can make a bundle. Tú đúng rồi. Một ca sĩ có kiếm rất nhiều tiền.

– I can’t agree with Tu’s reason. Not every singer become famous. Tôi không đồng ý với lý do của Tú, không phải ca sĩ nào cũng trở nên nổi tiếng.

Bài đăng từ Anh:

– I totally agreed with Anh that it is a meaningful job, because architects can help improve people’s live. Tôi hoàn toàn đồng ý với Anh đó là một công việc có ý nghĩa, bởi vì kiến trúc sư có thể giúp cải thiện cuộc sống của mọi người.

– I can’t agree with Anh that architects work flexitime. My dad is also an architect and he has to be at work at 8 a.m everyday. Tôi không thể đồng ý với Anh rằng kiến trúc sư có giờ làm việc linh động. Ba tôi cũng là một kiến trúc sư và ông ấy phải làm việc từ 8 giờ sáng mỗi ngày.

Bài đăng từ Dương:

Duong is absolutely right. If he is curious about the nature world, that job can satify him in many ways. Dương hoàn toàn đúng. Nếu anh ấy tò mò về thế giới tự nhiên, công việc đó có thể thỏa mãn anh ấy bằng nhiều cách.

– I’m sorry, I can’t agree with Duong. He wants to become a physicist because he is curious about the world, but can he be sure that he is able to do the job? Is he good at physics? Tôi xin lỗi tôi không đồng ý với Dương. Anh ấy muốn trở thành một nhà vật lý học bởi vì anh ấy tò mò về thế giới, nhưng anh ấy có chắc mình có thể làm công việc đó không? Anh ấy có giỏi vật lý không?

Bài đăng từ Dzung:

– Hold on… if everyone only thinks about the hardships, who will become doctor? Who will treat the patient, then? Đợi đã, nếu mọi người chỉ nghĩ đến sự gian khổ, ai sẽ trở thành bác sĩ? Ai sẽ chữa bệnh cho bệnh nhân?

3. a. Làm việc theo cặp. Nói với bạn bên cạnh về một công việc mà em muốn/ không muốn làm trong tương lai. Nhớ nói tại sao hoặc tại sao không.

Tôi có năng khiếu nghệ thuật. Tôi muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang bởi vì tôi thích thời trang và tôi nghĩ đó là một công việc sáng tạo.

b. Đưa ra quyết định của bạn cho cặp khác hoặc cho cả lớp.

SKILLS 1 KỸ NĂNG 1 (Tr. 78 SGK)

Đọc

1. 1 công việc là gì?

A job is something people do to earn money.

Một công việc là những gì mà người ta làm để kiếm tiền.

2. Sự nghiệp là gì?

A career is more than a job. It is an ongoing process of learning and development of skills and experience.

Một sự nghiệp thì hơn 1 công việc. Đó là 1 quá trình tiếp diễn của việc học và phát triển các kỹ năng và kinh nghiệm.

3. Chúng khác nhau như thế nào?

Very different. (A job describes what you are doing now, a career describes your job choices over your working life, with the aim of improving your quality of life)

Rất khác. (Một công việc diễn tả những gì mà bạn đang làm ở hiện tại, 1 sự nghiệp miêu tả lựa chọn công việc của bạn trên cả làm việc kiếm sống với mục đích là cải thiện năng lực trong cuộc sống của bạn)

Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 12 Communication, Skills 1 / 2023

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 12 COMMUNICATION, SKILLS 1

Để học tốt Tiếng Anh lớp 7 Unit 12: An overcrowded world

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 12

hướng dẫn học tốt Tiếng Anh lớp 7 Unit 12: An overcrowded world (Một thế giới quá đông đúc) các phần: Communication (phần 1-4 trang 63 SGK Tiếng Anh 7 mới – thí điểm), Skills 1 (phần 1-5 trang 64 SGK Tiếng Anh 7 mới – thí điểm).

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 11 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2

Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 11 TRAVELLING IN THE FUTURE

Từ vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 11 TRAVELLING IN THE FUTURE

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 12 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2

1. What places they are? (Những nơi này là những nơi nào)

2. How they are different? (Chúng khác nhau như thế nào?)

1. Places: modem city, village in the desert.

2. Modem city is beautiful with many cars and buildings. There are also some bridges. The population is so dense. On the other hand, desert is poor. There are few people and vehicles.

Picture one (big city): high living standards, clean water, densely populated, good education, crime

Picture two (village in the desert): poor healthcare, crime, malnutrition, hunger.

3. Read the information about the two places. (Đọc thông tin về 2 địa điểm.)

4. Work in pairs. Use the information in 3 to talk about the differences between the two places. (Làm việc theo cặp. Sử dụng thông tin trong bài 3 để nói về sự khác biệt giữa 2 địa điếm.)

The population of Mauritania is very small, only over three million people. Hong Kong is much larger. It has more than seven million people.

The area of Mauritania is very large. It’s 1,037,000 km2. Hong Kong is much smaller. It’s 1,104 km2 large.

The population density of Mauritania is very low, only three people per square kilometre. Hong Kong is much higher. It has six thousand people per square kilometre.

The economy of Hong Kong is mainly based on service industry and tourism while that of Mauritania is mainly based on agriculture.

The healthcare of Mauritania is very poor while Hong Kong’s healthcare is very good. Hong Kong has to face overpopulation and crime while Mauritania has to face slavery, child labour and hunger.

Hướng dẫn dịch

Dân số của Mauritania rất ít, chỉ khoảng hơn 3 triệu ngưòi. Hồng Kông thì lớn hơn nhiều. Nó có dân số hơn bảy triệu người.

Diện tích của Mauritania rất lớn, 1,037,000 km2. Hồng Kông thì nhỏ hơn nhiều, chỉ rộng 1,104 km2.

Mật độ dân cư cuaa Mauritania rất thấp,chỉ khoảng 3 người/km2. Mật độ dân số của Hồng Kông thì cao hơn nhiều 6000 người/lkm2.

Nền kinh tế của Hồng Kông chủ yếu dựa vào dịch vụ công nghiêp và du lịch trong khi nền kinh tế của Mauritania chủ yếu dựa vào nông nghiệp.

Dịch vụ y tế của Mauritania thì rất nghèo nàn trong khi của Hồng Kông lại rất tốt. Hồng Kông phải đối mặt vói sự quá tải về dân số và tội phạm trong khi Mauritania phải đối mặt với chế độ nô lệ, lao động trẻ em và nạn đói.

A: Tôi nghĩ Luân Đôn là số 1, có phải không?

B: Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ Thượng Hải là lớn nhất.

1. Tokyo

2. Shanghai

3. Jakarta

4. Manila

5. London

3. Read the passage again. Choose the correct heading for each paragraph. (Đọc lại đoạn văn. Chọn tiêu đề đúng cho mỗi đoạn.)

1. Population explosion.

2. Which are the biggest?

3. Problems for the poor.

4. Issues for everyone.

Hướng dẫn dịch

Sự hình thành của các siêu đô thị

1. Sự bùng nổ dân số

Có thể bạn đang đọc bài báo này trong một thành phố lớn. Tốc độ tăng trưởng dân số đang nhanh hơn bao giờ hết, đặc biệt tại các thành phố như Tokyo hay Thượng Hải.

2. Thành phố nào có dân số lớn nhất

Người dân từ vùng quê di chuyên lên thành phố để tìm việc làm và tìm một cuộc sống tốt hơn. Những thành phố này rất lớn và chúng được gọi là siêu đô thị. Lớn nhất là Tokyo, theo sau là Thượng Hải, Jakarta và Manila. Kế tiếp là Luân Đôn với một dân số tương đối nhỏ là 15 triệu.

3. Những vấn đề đối với người nghèo.

Tuy vậy, cuộc sống trong các thành phố không phải lúc nào cũng tốt hơn. Nạn vô gia cư là một vấn đề lớn. Những người này có nhà thì tập trung trong những khu ổ chuột, y tế nghèo nàn và bệnh tật là vấn đề.

4. Những vấn đề của tất cả mọi người.

Những vấn đề cũng ảnh hưởng đến cả những người giàu có hơn. Giao thông tắc nghẽn hàng giờ trên đường phố trong các thành phố như Bangkok và Mexico City, ô nhiêm không khí trong các thành phố nghiêm trọng đến nỗi người ta không muốn ra ngoài.

4. Read the passage again and choose the best answer A, B, or C (Đọc đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng nhất A, B, hoặc C)

1. C

2. C

3. C

4. C

5. B

Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Chương Trình Mới Unit 12 Communication, Skills 1 / 2023

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 12 COMMUNICATION, SKILLS 1

Unit 12 Tiếng Anh 8 thí điểm: Life on other planets

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 12

hướng dẫn học tốt Unit 12 Tiếng Anh lớp 8 thí điểm: Life on other planets (Cuộc sống trên các hành tinh khác) các phần: Communication (phần 1-3 trang 63 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm), Skills 1 (phần 1-6 trang 64 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm).

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 11 A CLOSER LOOK 2, COMMUNICATION

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 11 SKILLS 1, SKILLS 2, LOOKING BACK – PROJECT

Từ vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Chương trình mới Unit 11 SCIENCE AND TECHNOLOGY

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 12 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2

Hướng dẫn dịch:

@ Dương: Có lẽ không có sự sống trên sao Thủy bởi vì nó quá gần mặt trời vì vậy sẽ quá nóng để sống trên đó. Và nó di chuyển rất nhanh, vì vậy ban ngày sẽ rất ngắn, ít nhất, con người không thể chịu đựng những ngày ngắn như vậy.

@ Nhi: Tôi đồng ý. Tôi nghĩ rằng có thể sống trên một hành tinh, chúng ta cần nước; nhiệt độ phù hợp và không khí có thể thở được rất ít. Nhưng hành tinh đó di chuyển nhanh hay chậm thì không quan trọng.

@ Đức: Bạn nói đúng. Bạn có biết NASA đã tìm ra 2 hành tinh mới, Kepler- 62e và Kepler-62f, mà chúng rất giống trái đất không? Mình tin rằng có thể có sự sống ở đó… Còn về sao Mộc hoặc sao Kim?

@ Trang: Mình tưởng tượng sao Mộc là một hành tinh đầy sức mạnh bởi vì sao Mộc là thần sấm chớp. Hành tinh này không quá gần mặt trời, vì vậy nó không quá nóng và sự sống có thể có ở đó. Người ta ở đó có thế cảm thấy rất tự hào về sức mạnh của hành tinh.

@ Trang và Anh: Vì vậy sao Kim có lẽ là một nơi tốt cho những người yêu nhau. Thật ra, nó gần trái đất hơn, vì vậy có lẽ dễ dàng đi đến đó hơn.

2. Work in groups to decide if … (Thực hành theo nhóm để quyết định liệu bạn đồng ý hoặc không đồng ý với mọi ý kiến trong phần 1. Nêu lí do tại sao bạn đồng ý hoặc không đồng ý.)

– Tôi không chắc là có tôi đồng ý với Anh không bởi vì tên của hành tinh không nói cho chúng ta bất kỳ điều gì về những điều kiện sống.

Gợi ý:

1. I disagree with Nhi because the inhabitants there may be able to live in high temperatures. They may have bodies which can resist heat. Or they may have a special machine to cool down the atmosphere of the place where they live.

2. I disagree with Due because inhabitants there may be able to extract liquid from underground to survive. Their bodies may be adapted to the environment there. They may not need oxygen but hydrogen or nitrogen to breathe.

3. I disagree with Anh. Any planet can be powerful. Any inhabitant is proud of his/her own planet.

4. I totally agree with Duong because Mercury is too close to the sun. If humans lived on Mercury, they would be burned to death.

5. I partly agree with Due because NASA has found two planets that are very similar to Earth. That means there may be such life on other planets as on Earth. However, if there were aliens from other planets, why couldn’t we contact them?

6. I am afraid that I cannot agree with Anh. Although Venus is close to the Earth, it is still not an ideal planet to live because of its harsh natural conditions.

Dịch theo thứ tự:

1. Tôi không đồng ý với Nhi bởi vì những cư dân ở đó có lẽ có thể sống trong nhiệt độ cao. Chúng có lẽ có cơ thể chịu được sức nóng. Hoặc chúng có một bộ máy để làm mát không khí nơi chúng sống.

2. Tôi không đồng ý với Đức bởi vì những cư dân ở đó có thể tách nước từ mặt đất để sống sót. Những cơ thể của chúng có lẽ thích nghi với môi trường ở đó. Chúng có lẽ không cần ôxi nhưng cần hi-drô hoặc ni-tơ để thở.

3. Tôi không đồng ý với Anh. Bất kỳ hành tinh nào có thể có sức mạnh. Bất kỳ cư dân nào cũng cùng tự hào về hành tinh của họ.

4. Mình hoàn toàn đồng ý với Dương vì Sao Thủy quá gần mặt trời. Nếu con người sống trên Sao Thuỷ, ắt hẳn họ bị thiếu chất đến chết.

5. Mình đồng ý một phần với Đức vì NASA đã tìm thay hai hành tinh rất giống với Trái đất. Điều đó có nghĩa là có thể có sự sống trên các hành tinh khác như trên trái đất. Tuy nhiên, nếu có người ngoài hành tinh như vậy, sao ta lại không thể tiếp xúc được với họ?

6. Mình e là không thể đồng ý với Anh. Dù cho Sao Kim gần trái đất thì nó cũng không phái là hành tinh lí tưởng để sống vì điểu kiện thiên nhiên khắc nghiệt của nó.

3.a Work in pairs. Imagine you are going … (Thực hành theo cặp. Tưởng tượng các bạn sắp đi vào không gian. Cùng nhau quyết định các bạn sẽ mang theo cái gì. Bạn có thể thêm bất kỉ vật dụng nào mà bạn nghĩ là cân thiết. Nhớ đưa ra lí do.)

A: Tôi sẽ mặc bộ đồ không gian bởi vì ở đó có thể rất lạnh và tôi sẽ không thể thở được.

B: Tôi sẽ mang theo dung dịch rửa tay để làm sạch tay.

b. Report your decisions to another … (Tường thuật quyết định của bạn với cặp khác hoặc tới cả lớp.)

Skills 1 (phần 1-6 trang 64 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm)

Reading

1. What are the names of the two planets in pictures A and B? (Tên của hai hành tinh trong hình là gì?)

A. Earth

B. Mars

2. How do you think the pictures are different? (Bạn nghĩ rằng những hình ảnh khác nhau như thế nào?)

b. Read the text below and check … (Đọc đoạn văn bên dưới và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Hướng dẫn dịch:

1. Sao Hỏa được gọi là hành tinh đỏ bởi vì bề mặt màu đỏ của nó. Có nhiều sự khám phá sao Hỏa bởi con người kể từ giữa thế kỷ 20. Những nhà khoa học hy vọng rằng chúng ta có thể tìm được một hành tinh khác để sống.

2. Có những lý do chính tại sao thời tiết trên sao Hỏa không phù hợp cho sự sống con người. Nhiệt độ trên sao Hỏa có thể dưới -87 độ C và hiếm khi trên 0 độ c. Nhưng vấn đề lớn hơn là thiếu ôxi. 95% không khí là CO 2 và đây là chất độc khi thở. Hơn nữa, không có nước trên sao Hỏa thậm chí mặc dù những nhà khoa học đã tìm được dấu vết của nó.

3. Tuy nhiên, đầu thế kỷ 19, những nhà khoa học đã khám phá ra rằng sao Hỏa vài điểm tương đồng với trái đất. Một ngày trên sao Hỏa là 24 giờ, 39 phút và 35 giây, gần một ngày của trái đất. Sao Hỏa cũng trải qua những mùa như trái đất. Tuy nhiên, những mùa dài gấp đôi bởi vì một năm trên sao hỏa kéo dài gấp đôi năm ở trái đất.

2. Find words in the text that have … (Tìm những từ trong bài đọc có nghĩa tương tự với những từ hoặc cụm từ này.)

Dịch và gợi ý:

1. gây chết hoặc gây bệnh → poisonous

2. hai lần → twice

3. có, trải qua → experiences

4. dấu hiệu hoặc kí hiệu cho thấy một thứ gì đó đã xảy ra → traces

5. lớp ngoài hoặc trên cùng của một thứ gì đó → surface

6. điều kiện thời tiết của một nơi đặc biệt → climate

Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 10 Communication, Skills 1 / 2023

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 10 COMMUNICATION, SKILLS 1

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 10 COMMUNICATION, SKILLS 1 hướng dẫn học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm Unit 10 Space travel các phần: Communication (phần 1-4 trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9 mới – thí điểm), Skills 1 (phần 1-4 trang 54 SGK Tiếng Anh 9 mới – thí điểm). Unit 10 lớp 9: Comunication (phần 1 → 4 trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9 mới – thí điểm)

1. Put a tick (V) under the things you think that astronauts do and a cross (X) under the things they don’t. Then read the text and check answers. (Đặt dấu (V) bên dưới những việc bạn nghĩ rằng các phi hành gia làm và dấu (X) bên dưới nếu họ không làm. Sau đó đọc bài và kiểm tra câu trả lời.)

1. X

2. V

3. V

4. X

Hướng dẫn dịch

Một ngày trong đời sống của một phi hành gia trên trạm không gian quốc tế

1. Các phi hành gia ngủ trong túi ngủ. Vì trọng lực làm cho họ không có trọng lực. Họ phải bó mình lại để không bị trôi xung quanh.

2. Tóc được gội với dầu gội khô không cần nước. Đối với việc đánh răng, một lượng nhỏ nước được dùng với kem đánh răng và sau đó được nuốt đi.

3. Cả nhóm dành cả ngày của họ làm các thí nghiệm khoa học. Họ cũng ra ngoài để kiểm tra sự ổn định của trạm. Trung tâm kiểm soát nhiệm vụ trên Trái đất hỗ trợ các hoạt động của họ.

4. Các phi hành gia ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau như trái cây, các loại hạt, thịt gà, thịt bò, hải sản, sô cô la hạnh nhân, muối và tiêu (ở thể lỏng)… Nước uống bao gồm cà phê, trà và nước trái cây (đều đóng gói). Thức ăn có thể được đun nóng hoặc giữ lạnh với máy đặc biệt.

5. Thú tiêu khiển phổ biến trong khi xoay quanh Trái đất đơn giản là nhìn ra ngoài cửa sổ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Trong lúc rảnh, các phi hành gia tập thể dục, xem phim, chơi nhạc, đọc sách, đánh bài và nói chuyện với gia đình họ.

2. Life on the ISS. Match the subheadings with the paragraphs of the text in 1. (Cuộc sống trên ISS. Nối những phụ đề với những đoạn văn của bài đọc ở bài 1.)

1. D

2. E

3. B

4. C

5. A

4. Now work individually and write on a piece of paper one thing that you will take with you to the ISS as a personal item because you can’t live without it. Then tell your partner what you have written. (Bây giờ làm việc cá nhân viết vào 1 mẩu giấy một thứ bạn sẽ mang theo đến ISS như là một vật dụng cá nhân bởi vì bạn không thể sống thiếu nó. Sau đó kể cho bạn của bạn vật mà bạn đã viết.)

Hướng dẫn dịch

SỰ KIỆN NHANH

Phạm Tuân sinh năm 1947 tại Thái Bình

Là người Việt Nam và châu Á đầu tiên vào không gian

Thi hành nhiệm vụ trên tàu Soyuz 37, chương trình Intercosmos Research Cosmonaut năm 1980

Đạt danh hiệu “Anh hùng Vũ trang Nhân dân Việt Nam” và “Anh hùng Xô Viết”

2. Read the text and do the exercises. (Đọc và làm bài tập)

Vào tháng 11 năm 2014, phi hành gia đầu tiên của Việt Nam Phạm Tuân và Christer Fuglesang, phi hành gia đầu tiên của Thụy Điển chia sẻ những ký ức đáng nhớ của chuyến bay vào không gian của họ tại một cuộc họp ở thành phô” Hồ Chí Minh.

Tiếp chuyện với tờ báo Tuổi Trẻ, 2 phi hành gia nói rằng họ đã cảm nhận việc trôi trong môi trường không trọng lực. “Từ trên cao, Trái đất trông không to như chúng ta đã nghĩ”, Fuglesang người đầu tiên bay vào không gian vào năm 2006 hồi tưởng lại. “Không có một ranh giới nào trên Trái đất có thể nhìn thấy từ không gian” ông nói thêm. “Tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác lại để bảo vệ hành tinh của chúng ta giống như các phi hành gia giúp đỡ nhau trong không gian”.

Phạm Tuân miêu tả bữa ăn đầu tiên của ông trên Trái đất sau chuyến đi là “rất ngon”. Ông nói rằng đó là một cảm giác tuyệt vời bởi vì phi hành gia không có thức ăn tươi trong không gian. Ông kể lại chi tiết gia đình ông đã giúp đỡ ông như thế nào, “chúng tôi cảm thấy rất cô đơn khi du hành trong không gian, vì thế việc nghe thấy giọng nói của người thân đã mang đến rất nhiều hạnh phúc cho chúng tôi”.

a. Place these sentences in appropriate paragraphs. (Đặt những câu này vào đoạn văn phù hợp.)

1. c

2. a

3. b

b. Answer the questions (Trả lời câu hỏi)

1. Who is Pham Tuan and who is Christer Fuglesang? (Phạm Tuân và Christer Fuglesang là ai?)

Pham Tuan is Viet Nam’s first astronaut, and Christer Fuglesang is Sweden’s first astronaut.

2. What did Fuglesang think when he looked at Earth from space? (Fuglesang đã nghĩ gì khi nhìn Trái Đất từ không gian?)

He found that Earth didn’t look as big as he thought, no boundaries on Earth could be seen from space we should cooperate to take care of it.

3. Do you think Pham Tuan enjoyed the food aboard the spacecraft? Why/ why not? (Bạn có nghĩ rằng Phạm Tuân thích thức ăn trên tàu vũ trụ? Vì sao?)

It seemed that he didn’t enjoy it much since it wasn’t fresh.

4. How did Pham Tuan’s family help him while he was in space? (Gia đình Phạm Tuân đã giúp ông như thế nào khi ông trong không gian?)

They talked to him when he was in space and that made him happy.

5. What do the two astronauts think about the chance to fly into space? (Hai phi hành gia nghĩ gì về cơ hội bay trong không gian?)

They think the chance to fly to space is equal for everyone.

6. What skills does Fuglesang think are important for an astronaut? (Fuglesang nghĩ kỹ năng nào là quan trọng cho một phi hành gia?)

He thinks teamwork, social skills, and foreign languages are important for an astronaut

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 12 Communication, Skills 1 / 2023 trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!