Đề Xuất 6/2023 # Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 25 Bài 37 # Top 7 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 6/2023 # Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 25 Bài 37 # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 25 Bài 37 mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

b. ax 2 + bx + c tại x = -1; x = 1 (a, b, c là hằng số)

Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 25 câu 37

+ Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 25

Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 25 Bài 38, 39, 40

Vở giải bài tập Toán lớp 3 tập 2 Giải vở bài tập Toán 3 trang 35

Giải vở bài tập Toán 7 trang 25 tập 2 câu 38, 39, 40

Tính f(x) – g(x) với:

Cho các đa thức:

a. Tìm h(x) biết f(x) + h(x) = g(x)

b. Tìm h(x) biết f(x) – h(x) = g(x)

Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 25 câu 38, 39, 40

Giải sách bài tập Toán 7 trang 25 tập 2 câu 38

Thu gọn, sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm của biến:

Giải sách bài tập Toán 7 trang 25 tập 2 câu 39

Thu gọn, sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm của biến:

Giải sách bài tập Toán 7 trang 25 tập 2 câu 40

a. Ta có: f(x) + h(x) = g(x)

b. Ta có: f(x) – h(x) = g(x)

+ Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 25

Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 37 Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

giải bài tập Toán lớp 4 học kì 1 giải bài tập Toán lớp 3 học kì 2

Giải vở bài tập Toán 7 trang 37 tập 2 câu 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Tam giác ABC có AB = 5cm, BC = 6cm và AC = 7cm. Gọi ∠A , ∠B , ∠C theo thứ tự là góc ngoài tại đỉnh A, B, C của tam giác đó. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

So sánh các cạnh của một tam giác cân, biết rằng nó có một góc ngoài bằng 40 o.

Cho tam giác ABC với AB ≤ AC. Trên cạnh BC lấy một điểm M bất kỳ khác B và C. Chứng minh rằng AM < AC.

Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 37 câu 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Giải sách bài tập Toán 7 trang 37 tập 2 câu 1.1

Giải sách bài tập Toán 7 trang 37 tập 2 câu 1.2

Chọn C

Giải sách bài tập Toán 7 trang 37 tập 2 câu 1.3

Theo giả thiết, tam giác cân này có một góc ngoài bằng 40 o nên nó có một góc trong bằng 180 o – 40 o = 140 o. Góc trong này không thể là góc ở đáy của tam giác cân mà phải là góc ở đỉnh. Vậy cạnh đáy của tam giác cân lớn hơn hai cạnh bên của nó.

ΔABC có AB ≤ AC ⇒ ∠C ≤ ∠B.

+ Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 37

Giải Bài Tập Luyện Tập 2 Trang 25 Sgk Toán Lớp 6 Tập 1

Hướng dẫn giải bài tập luyện tập 2 trang 25 SGK toán lớp 6 tập 1 bao gồm các bài tập 52, 53, 54, 55 trang 25 SGK toán lớp 6. Hướng dẫn sử dụng máy tính bỏ túi để làm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

Giải bài tập Luyện tập 2 trang 25 SGK Toán 6 tập 1

Bài 52 trang 25 SGK toán lớp 6 tập 1

a) Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp:

14 . 50; 16 . 25

b) Tính nhẩm bằng cách nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số thích hợp:

2100 : 50; 1400 : 25.

c) Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất (a + b) : c = a : c + b : c (trường hợp chia hết):

132 : 12; 96 : 8.

a) Ở phép nhân khi ta nhân thừa số này và chia thừa số kia cho cùng một số thì kết quả sẽ không thay đổi.

14 . 50 = (14 : 2)(50 . 2) = 7 . 100 = 700;

16 . 25 = (16 : 4)(25 . 4) = 4 . 100 = 400.

b) Còn ở phép chia khi ta nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số thì kết quả cũng không thay đổi.

2100 : 50 = (2100 . 2) : (50 . 2) = 4200 : 100 = 42;

1400 : 25 = (1400 . 4) : (25 . 4) = 5600 : 100 = 56.

c) Bài này ta thấy nếu chia 132 cho 12 hay 96 cho 8 thì sẽ không có kết quả nhanh được. Tuy nhiên khi tách số 132 và 96 ra thành những số khác để chia cho 12 và 8 thì sẽ tròn số, nên ta sẽ có thể tính nhẩm rất nhanh như sau:

132 : 12 = (120 + 12) : 12 = 120 : 12 + 12 : 12 = 10 + 1 = 11;

96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 80 : 8 + 16 : 8 = 10 + 2 = 12.

Bài 53 trang 25 SGK toán lớp 6 tập 1

Bạn Tâm dùng 21000 đồng mua vở. Có hai loại vở: loại I giá 2000 đồng một quyển, loại II giá 1500 đồng một quyển. Bạn Tâm mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở nếu:

a) Tâm chỉ mua vở loại I ?

b) Tâm chỉ mua vở loại II ?

Giải:

a) Gọi a số vở loại I nhiều nhất mà bạn Tâm có thể mua được và b là số tiền còn lại khi đã mua được nhiều nhất số vở loại I. Vậy ta có số tiền mua a quyển vở loại I là 2000a và do bạn Tâm đã mua nhiều nhất số vở loại I nên số tiền còn lại không đủ để mua thêm một quyển nữa, có nghĩa là b < 2000.

Tổng số tiền mua vở và tiền còn lại sẽ bằng tiền lúc ban đầu mà bạn Tâm có. Như vậy ta có công thứC: 21000 = 2000a + b, với b <2000. Điều này có nghĩa là a là thương của phép chia 21000 cho 2000, và b là số dư.

Thực hiện phép chia ta được a = 10 và b = 1000 đồng.

Vậy sổ vở loại I mà Tâm mua được nhiều nhất là 10 quyển.

b) Tương tự ở câu b) ta sẽ có công thức 21000 = 1500c + d, với d < 1500. Tuy nhiên đây là phép chia hết. Vì c = 14 và d = 0.

Đáp số: sổ vở loại II mà bạn Tâm mua được nhiều nhất là 14 quyển.

Bài 54 trang 25 SGK toán lớp 6 tập 1

Một tàu hỏa cần chở 1000 khách du lịch. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang, mỗi khoang có 8 chỗ ngồi. Cần ít nhất mấy toa để chở hết số khách du lịch ?

Giải:

Theo đề bài thì 1 toa có 12 khoang, mỗi khoang có 8 chỗ ngồi nên mỗi toa có tổng cộng: 8 . 12 = 96 chỗ ngồi. Có nghĩa là mỗi toa sẽ có thể chở 96 khách du lịch.

Số khách cần chở là 1000 khách. Khi chia 1000 cho 96 ta được: 1000 = 96 . 10 + 40.

Như vậy nếu tàu chỉ có 10 toa thì chỉ xếp đủ cho 960 khách và thừa 40 khách. Do đó phải thêm ít nhất một toa nữa để chở 40 khách còn lại.

Vậy cần ít nhất 11 toa để chở hết 1000 khách du lịch.

Bài 55 trang 25 SGK toán lớp 6 tập 1

Sử dụng máy tính bỏ túi:

– Tính vận tốc của một ô tô biết rằng trong 6 giờ ô tô đi được 288km.

– Tính chiều dài miếng đất hình chữ nhật có diện tích 1530m 2, chiều rộng 34m.

Giải:

– Ta có công thức: quãng đường = vận tốc x thời gian

vận tốc = quãng đường : thời gian

Vậy Ô tô đi 288km trong 6 giờ nên vận tốc bằng 288 : 6 = 48 (km/h).

– Ta có công thức: diện tích = chiều dài x chiều rộng

chiều dài = diện tích : chiều rộng

Miếng đất có chiều rộng bằng 34m, diện tích bằng 1530m2 thì chiều dài bằng: 1530 : 34 = 45 (m).

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 25 Bài 37 trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!