Đề Xuất 3/2023 # Giải Bài Tập Trang 87, 88 Sgk Toán 6 Tập 1: Luyện Tập Quy Tắc Chuyển Vế # Top 5 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 3/2023 # Giải Bài Tập Trang 87, 88 Sgk Toán 6 Tập 1: Luyện Tập Quy Tắc Chuyển Vế # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Bài Tập Trang 87, 88 Sgk Toán 6 Tập 1: Luyện Tập Quy Tắc Chuyển Vế mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giải bài tập trang 87, 88 SGK Toán 6 tập 1: Luyện tập quy tắc chuyển vế

Giải bài tập môn Toán lớp 6

Giải bài tập SGK Toán 6 bài Luyện tập quy tắc chuyển vế

Giải bài tập trang 87, 88 SGK Toán 6 tập 1: Luyện tập quy tắc chuyển vế với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 6. Lời giải hay bài tập Toán 6 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 82, 83 SGK Toán lớp 6 tập 1: Phép trừ hai số nguyên

Giải bài tập trang 85 SGK Toán lớp 6 tập 1: Quy tắc dấu ngoặc

Bài 1 trang 87 SGK Toán 6 tập 1 – Phần số học

Tìm số nguyên x, biết: 4 – (27 – 3) = x – (13 – 4)

Đáp án và hướng dẫn giải:

Áp dụng quy tắc chuyển vế 4 – (27 – 3) = x – (13 – 4), ta suy ra:

4 – (27 – 3) + (13 – 4) = x hay x = 4 – 24 + 9. Vậy x = -11.

Bài 2 trang 87 SGK Toán 6 tập 1 – Phần số học

Tính:

a) (-37) + (-112); b) (-42) + 52; c) 13 – 31;

d) 14 – 24 – 12; e) (-25) + 30 – 15.

Đáp án:

a) -149; b) 10; c) -18;

d) -22; e) -10.

Bài 3 trang 87 SGK Toán 6 tập 1 – Phần số học

Một đội bóng đá năm ngoái ghi được 27 bàn và để thủng lưới 48 bàn. Năm nay đội ghi được 39 bàn và để thủng lưới 24 bàn. Tính hiệu số bàn thắng – thua của đội đó trong mỗi mua giải.

Đáp án:

Hiệu số bàn thẳng thua năm ngoái là: 27 – 48 = -21.

Hiệu số bàn thắng thua năm nay là: 39 – 24 = 15.

Đáp án:

Bài 5 trang 88 SGK Toán 6 tập 1 – Phần số học

Tính các tổng sau một cách hợp lí:

a) 3784 + 23 – 3785 + 15;

b) 21 + 22 + 23 + 24 – 11 – 12 – 13 – 14.

Đáp án và hướng dẫn giải:

a) Áp dụng tính chất giao hoán, để -3785 đứng liền 3784.

b) Tương tự, áp dụng các tính chất giao hoán và kết hợp để có: (21 – 11) + (22 – 12) + (23 – 13) + (24 – 14).

a)= (3784 – 3785) + (23 – 15)

= -1 + 8 = 7.

b) = (21 – 11) + (22 – 12) + (23 – 13) + (24 – 14).

= 10 + 10 + 10 + 10 = 40.

Bài 6 trang 88 SGK Toán 6 tập 1 – Phần số học

Tính nhanh:

a) -2001 + (1999 + 2001);

b) (43 – 863) – (137 – 57).

Đáp án và hướng dẫn giải:

a) Bỏ dấu ngoặc rồi đổi chỗ để số hạng 2001 đứng liền -2001.

b) Thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

a) 1999; b) -900a. 2001 + 1999 + 2001

= (-2001 + 2001) + 1999 = 1999.

b) = 43 – 863 – 137 + 57.

= (43 + 57) – (863 + 137)

= 100 – 1000 = -900.

Bài 7 trang 88 SGK Toán 6 tập 1 – Phần số học

Đố: Cho chín tấm bìa có ghi số và chia thành ba nhóm như hình 51. Hãy chuyển một tấm, bìa từ nhóm này sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau?

Đáp án và hướng dẫn giải:

Trước hết hãy tính tổng trong mỗi nhóm. Vì chỉ được chuyển một tấm bìa nên hiển nhiên phải chuyển một tấm bìa ghi số dương từ tổng lớn nhất sang tổng bé nhất hoặc một tấm bìa ghi số âm từ tổng bé nhất sang tổng lớn nhất.

Vậy phải chuyển 6 từ nhóm II sang nhóm I.

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 89 SGK Toán lớp 6 tập 1: Nhân hai số nguyên khác dấu sẽ giúp các bạn học tốt môn Toán lớp 6 hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài 66,67,68, 69,70,71, 72 Trang 87, 88 Sách Toán 6 Tập 1: Luyện Tập Quy Tắc Chuyển Vế

Hướng dẫn Giải bài 66, 67, 68, 69 trang 87; Bài 70, 71, 72 trang 88 SGK Toán 6 tập 1: Luyện tập Quy tắc chuyển vế – Chương 2.

Bài 66 . Tìm số nguyên x, biết: 4 – (27 – 3) = x – (13 – 4)

Áp dụng quy tắc chuyển vế 4 – (27 – 3) = x – (13 – 4), ta suy ra:

4 – (27 – 3) + (13 – 4) = x hay x = 4 – 24 + 9. Vậy x = -11.

Bài 67. Tính:

a) (-37) + (-112); b) (-42) + 52; c) 13 – 31;

d) 14 – 24 – 12; e) (-25) + 30 – 15.

ĐA: a) -149; b) 10; c) -18;

d) -22; e) -10.

Bài 68. Một đội bóng đá năm ngoái ghi được 27 bàn và để thủng lưới 48 bàn. Năm nay đội ghi được 39 bàn và để thunge lưới 24 bàn. Tính hiệu số bàn thắng – thua của đội đó trong mỗi mua giải.

Hiệu số bàn thẳng thua năm ngoái là: 27 – 48 = -21.

Hiệu số bàn thắng thua năm nay là: 39 – 24 = 15.

Bài 70. Tính các tổng sau một cách hợp lí:

a) 3784 + 23 – 3785 + 15;

b) 21 + 22 + 23 + 24 – 11 – 12 – 13 – 14.

Đáp án: a) Áp dụng tính chất giao hoán, để -3785 đứng liền 3784.

b) Tương tự, áp dụng các tính chất giao hoán và kết hợp để có:

(21 – 11) + (22 – 12) + (23 – 13) + (24 – 14).

b) = (21 – 11) + (22 – 12) + (23 – 13) + (24 – 14). = 10 + 10 + 10 + 10 = 40.

Bài 71 Toán 6 tập 1. Tính nhanh:

a) -2001 + (1999 + 2001);

b) (43 – 863) – (137 – 57).

Đáp án: a) Bỏ dấu ngoặc rồi đổi chỗ để số hạng 2001 đứng liền -2001.

b) Thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

a) 1999; b) -900a. 2001 + 1999 + 2001 = (-2001 + 2001) + 1999 = 1999.

b) = 43 – 863 – 137 + 57. = (43 + 57) – (863 + 137) = 100 – 1000 = -900.

Trước hết hãy tính tổng trong mỗi nhóm. Vì chỉ được chuyển một tấm bìa nên hiển nhiên phải chuyển một tấm bìa ghi số dương từ tổng lớn nhất sang tổng bé nhất hoặc một tấm bìa ghi số âm từ tổng bé nhất sang tổng lớn nhât.

Vậy phải chuyển 6 từ nhóm II sang nhóm I.

Giải Sách Bài Tập Toán 6 Bài 9: Quy Tắc Chuyển Vế

Sách Giải Sách Bài Tập Toán 6 Bài 9: Quy tắc chuyển vế giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 95 trang 81 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm số nguyên x, biết: 11 – (15 + 11) = x – (25 – 9)

Lời giải:

11 – (15 + 11) = x – (25 – 9)

11 -15 -11 = x – 16

-15 = x – 16

-15 + 16 = x

X = 1

Bài 96 trang 81 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm số nguyên x, biết:

a. 2 – x = 17 – (-5)

b. x – 12 = (-9) -15

Lời giải:

a. 2 – x = 17 – (-5) ⇒ 2 – x = 17 + 5 ⇒ 2 – x =22

⇒ X – 22 = x ⇒ x = -22

b. X – 12 = (-9) – 15 ⇒ x – 12 = (-9) + (-15) ⇒ x – 12 = -24

⇒ X = -24 + 12 ⇒ x = -12

Bài 97 trang 82 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm số nguyên a, biết:

Bài 98 trang 92 SBT Toán 6 Tập 1: Hãy

a. Viết tổng của ba số nguyên: 14; (-12) và x

b. Tìm x, biết tổng trên bằng 10

Lời giải:

a. Tổng của ba số nguyên: 14, (-22) và x là: 14 + (-22) + x

b. Ta có: 14 + (-22) + x = 10 ⇒ 2 + x = 10 ⇒ x = 10 – 2 ⇒ x = 8

Bài 99 trang 82 SBT Toán 6 Tập 1: Cho a,b ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

a. a + x = 7

b. a – x = 25

Lời giải:

a. Ta có: a + x = 7 ⇒ x = 7 – a

b. Ta có: a- x = 25 ⇒ 25 – a = x ⇒ x = 25 -a

Bài 100 trang 82 SBT Toán 6 Tập 1: Cho a,b ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

a. b + x = a

b. b – x = a

Lời giải:

a. Ta có: b + x = a ⇒ x = a -b

b. Ta có: b – x = a ⇒ b – a = x ⇒ x = b -a

Bài 101 trang 82 SBT Toán 6 Tập 1: Đối vói bất đẳng thức, ta cũng có các tính chất sau đây (tương tự như đối với đẳng thức):

Hãy phát biểu quy tắc chuyển vế trong bất đẳng thức

Lời giải:

Quy tắc chuyển vế trong bất đẳng thức: khi chuyển một số hạng từ vế này sabg vế kia của bất đẳng thức ta phải đổi dấu các số hạng đó, dấu “+” đổi thành dấu “-” và ngược lại.

Bài 102 trang 82 SBT Toán 6 Tập 1: Cho x, y ∈ Z. Hãy chứng tỏ rằng:

Lời giải:

Áp dụng quy tắc chuyển vế trong bất đẳng thức ta có:

a. a = -3 , b = 5

b. a = 15, b = 37

Lời giải:

a. Khoảng cách giữa hai điểm a và b trên trục số bằng:

b. Khoảng cách giữa hai điểm a và b trên trục số là:

Bài 104 trang 82 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm số nguyên x biết: 9 – 25 = ( 7 – x) – (25 + 7)

Lời giải:

9 – 25 = (7-x) – (25 + 7)

9 + (-25) = 7 – x – 25 – 7

-16 = 7 – x – 25 – 7

X = 7 – 7 – 25 + 16

x = -25 + 16

x = -9

Bài 105 trang 83 SBT Toán 6 Tập 1: Đội bóng A năm ngoái ghi được 21 bàn và để thủng lưới 32 bàn. Năm nay đội ghi dược 35 bàn và để thủng lưới 31 bàn. Tính hiệu số bàn thắng – thua của đội A trong mỗi mùa giải:

a. Năm ngoái

b. Năm nay

Lời giải:

a. Hiệu số bàn thắng – thua của đội A trong năm ngoái:

21 – 32 = 21 + (-32) = -11 bàn

b. Hiệu số bàn thắng – thua trong năm nay:

35 – 31 = 4 bàn

Bài 106 trang 83 SBT Toán 6 Tập 1: Vùng Xi-bê-ri (liên bang Nga) có nhiệt độ chênh lệch (nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất) trong nắm nhiều nhất thế giới: nhiệt độ thấp nhất là -70oC, nhiệt độ cao nhất là 37o C. Tính nhiệt độ chênh lệch của vùng Xi-bê-ri.

Lời giải:

Nhiệt độ chênh lệch của vùng Xi-bê-ri là:

37 – (-70) = 107 o C

Bài 107 trang 83 SBT Toán 6 Tập 1: Tính các tổng sau một cách hợp lí:

a. 2575 + 37 – 2576 – 29

b. 34 = 35 + 36 + 37 -14 -15 -16- 17

Lời giải:

a. 2575 + 37 – 2576 – 29 = (2575 – 2576) + (37 – 29) = -1 + 8 = 7

b. 34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17

= (34 – 14) + (35 – 15) + (36 – 16 ) + (37 -17)

= 20 + 20 + 20 + 20 = 80

Bài 108 trang 83 SBT Toán 6 Tập 1: Tính nhanh:

a. -7624 + (1543 + 7624)

b. (27 – 514) – (486 – 73)

Lời giải:

a. -7624 + (1543 + 7624) = (-7624 + 7624) + 1543 = 1543

b. (27 – 514) -(486 – 73) = 27 – 514 – 486 + 73

= (27 + 73) – (514 + 486) = 100 – 1000 = -900

Bài 109 trang 83 SBT Toán 6 Tập 1: ĐỐ: Có 9 tấm bìa ghi số và chia thành 3 nhóm như hình bên dưới. hãy chuyển một bìa từ một nhoám nào đó sang nhóm khác cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau.

Lời giải:

Tổng các số trong mỗi nhóm:

– Nhóm thứ nhất: 8 + 6 + (-9) = 14 + (-9) = 5

– Nhóm thứ hai: 7 + (-2) + (-1) = 7 + (-3) = 4

– Nhóm thứ ba: 4 + 5 + (-3) = 9 + (-3) = 6

Tổng của ba nhóm: 5 + 4 + 6 = 15

Tổng các số trong mỗi nhóm bằng nhau và bằng 15 : 3 = 5

Như vậy, chỉ cần chuyển tấm bảng có ghi số -1 từ nhóm có tổng là 4 sang nhóm có tổng là 6 thì ta được ba nhóm có tổng bằng nhau.

Bài 110 trang 83 SBT Toán 6 Tập 1: Ba người A,B và C chới một trò chơi tính điểm và tính tổng số điểm của ba người luôn bằng 0. Hỏi:

a. B được bao nhiêu điểm nếu biết A được 8 điểm và C được -3 điểm

b. C được bao nhiêu điểm nếu biết trung bình cộng số điểm của A và B là 6 điểm.

Lời giải:

a. Thay A = 8, C = -3 vào biểu thức A + B + C = 0 ta có:

Vậy B được – 5 điểm

b. Tổng điểm của A và B là 6 x 2 = 12 điểm

Vậy C được -12 điểm

Bài 111 trang 84 SBT Toán 6 Tập 1: Trò chơi toán học

Trên bảng ghi 20 số từ 1 đến 20 như sau:

Hai banh chơi trò luân phiên điền dấu “+” hoặc “-” vào một ô trống bất kì cho đến khi không còn ô trống nào. Nếu giá trị tuyệt đối của tổng cuối cùng nhỏ hơn 30 thì bạn thứ nhất (đi trước) thắng. Ngược lại, nếu giá trị tuyệt đôi của tổng cuối cùng lớn hơn hoặc bằng 30 thì bạn đi sau thắng.

Bạn thứ hai lập luận cho cách đi của mình như sau: chia 20 số đầu thành 10 cặp (1;2);(3;4);…(19;20). Nếu bạn thứ nhất điền dấu vào một số trong mỗi cặp thì bạn thưa hai sé điền dấu còn lại của cặp đó theo quy tắc sau: vói cặp (19,20) bạn ấy sẽ ghi cùng dấu với bạn thứ nhất. Với các cặp còn lại, bạn ấy sẽ ghi khác dấu với bạn đi trước. Hỏi: vói cách đi như vậy, bạn thứ hai (đi sau) có luôn thắng hay không? Giải thích?

Lời giải:

Với cách đi như của bạn thứ hai ta thấy có tất cả 10 cặp số, trong đố cặp số (19,20) có tổng là 39; 9 cặp số còn lại có tổng là -1.

Như vậy tổng của dãy số sẽ là 39 + (-9) = 30

Vậy bạn thứ hai luôn thắng

Bài 9.1 trang 82 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm số nguyên a, biết:

hay a = 7 – 3 = 4

a = -7 – 3 = -10

Vậy a – 5 = 3 hoặc a – 5 = -3

hay a = 5 + 3 = 8 hoặc a = 5 – 3 = 2

Bài 9.2 trang 82 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm số nguyên x, biết: x – (17 – x) = x – 7.

Lời giải:

x – (17 – x) = x – 7

hay x = x – 7 + 17 – x = (-7 + 17) + (x – x)

x = 10

Bài 9.3 trang 84 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số nguyên a và b thoả mãn:

Lời giải:

a) Cách 1: Giá trị tuyệt đối của một số nguyên là một số tự nhiên và tổng hai số tự nhiên bằng 0 khi cả hai số đó đều bằng 0 khi cả hai số đó đều bằng 0. Nên a = 0 và b = 0.

và b – 2 = 0 hay b = 2

Lời Giải Hay Toán 6 Sách Bài Tập 2, Giải Sách Bài Tập Toán 6 Bài 9: Quy Tắc Chuyển Vế

Giải vở bài tập toán lớp 5 trang 95

Giải vở bài tập Toán 3 trang 101

Giải vở bài tập Toán 6 trang 5, 6 tập 2 câu 1, 2, 3, 4

Giải bài tập Toán 6 trang 5, 6 tập 2 câu 1, 2, 3, 4

Bài tập Toán 6 trang 5, 6 tập 2 câu 1

Bài tập Toán 6 trang 5, 6 tập 2 câu 2

Bài tập Toán 6 trang 5, 6 tập 2 câu 3

Viết các phân số sau

a) Ba phần năm b) Âm hai phần bảy

c) Mười hai phần mười bảy d) Mười một phần năm

Bài tập Toán 6 trang 5, 6 tập 2 câu 4

Viết các phép chia sau dưới dạng phân số dưới dạng phân số.

Đang xem: Lời giải hay toán 6 sách bài tập

a) (-3) : 5 b) (-2) : (-7)

c) 2 : (-11) d) x chia cho 5 (x ∈ Z)

Giải vở bài tập toán lớp 6 tập 2 trang 5, 6 câu 1, 2, 3, 4

Giải sách bài tập Toán 6 trang 5, 6 tập 2 câu 1

Giải sách bài tập Toán 6 trang 5, 6 tập 2 câu 2

Hình a biểu diễn phân số

Hình b biểu diễn phân số

Hình c biểu diễn phân số

hay

Hình d biểu diễn phân số

Giải sách bài tập Toán 6 trang 5, 6 tập 2 câu 3

a) Ba phần năm

b) Âm hai phần bảy

c) Mười hai phần mười bảy

d) Mười một phần năm

Giải sách bài tập Toán 6 trang 5, 6 tập 2 câu 4

d) x chia cho 5 (x ∈ Z):

Cách sử dụng sách giải Toán 6 học kỳ 2 hiệu quả cho con

Cách sử dụng sách giải Toán 6 học kỳ 2 hiệu quả cho con

+ Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Bài Tập Trang 87, 88 Sgk Toán 6 Tập 1: Luyện Tập Quy Tắc Chuyển Vế trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!