Đề Xuất 11/2022 # Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 1: Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ / 2023 # Top 14 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 11/2022 # Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 1: Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ / 2023 # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 1: Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ / 2023 mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sách Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 1 trang 5 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Điền kí hiệu (∈ , ∉, ⊂) thích hợp vào ô trống:

Bài 2 trang 5 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Biểu diễn các số hữu tỉ:

Lời giải:

Ta có:

Bài 3 trang 5 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Biểu diễn các số hữu tỉ:

Bài 4 trang 5 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Trong các câu sau câu nào đúng câu nào sai”

a. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương

b. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên

c. Số 0 là số hữu tỉ dương

d. Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm

e. Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ hữi tỉ dương và các sô hữu tỉ âm

Lời giải:

a. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dươg. Đúng

b. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên. Đúng

c. Số 0 là số hữu tỉ dương. Sai

d. Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm. Sai

e. Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ hữi tỉ dương và các sô hữu tỉ âm. Sai

a) Nếu (a/b) < (c/d) thì ad < bc

b) Nếu ad < bc thì (a/b) < (c/d)

Lời giải:

a. Ta có:

Vậy ad < bc

b. ad < bc

Bài 6 trang 6 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Chứng minh rằng:

a. Chứng tỏ rằng nếu

b. Hãy viết 3 số hữu tỉ xen giữa

Lời giải:

a. Ta có:

Cộng vào 2 vế của (1) với ab

Cộng vào 2 vế của (1) với cd

Từ (2) và (3) suy ra:

b. Theo câu a ta có:

Bài 7 trang 6 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tìm x ∉ Q , biết rằng x là số âm lớn nhất được viết bằng 3 chữ số 1.

Lời giải:

x = -1/11

Bài 8 trang 6 sách bài tập Toán 7 Tập 1: So sánh các số hữu tỉ sau bằng cách nhanh nhất:

Lời giải:

Ta có: a(b+ 2001) = ab + 2001a

b(a+ 2001) = ab + 2001b

b. Nếu a < b thì ab + 2001a < ab + 2001b

c. Nếu a = b thì

Bài 1.1 trang 6 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tập hợp các phân số bằng phân số (-25)/35 là:

Hãy chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn (D).

Bài 1.2 trang 6 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Lời giải:

Bài 1.3 trang 7 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Viết dạng chung của các số hữu tỉ bằng

Lời giải:

Ta có:

Dạng chung của các số hữu tỉ bằng

Bài 1.4 trang 7 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho số hữu tỉ a/b khác 0. Chứng minh rằng:

a) a/b là số hữu tỉ dương nếu a và b cùng dấu.

b) a/b là số hữu tỉ âm nếu a và b khác dấu.

Suy ra (a/b) < (0/b) = 0 tức là a/b âm.

Bài 1.5 trang 7 sách bài tập Toán 7 Tập 1:

Lời giải:

TH1: Ta có:

⇔ a(b + n) < b(a + n)

⇔ ab + an < ab + bn

TH2: Tương tự ta có:

⇔ a(b + n) = b(a + n)

⇔ ab + an = ab + bn

⇔ a = b

Bài 1.6 trang 7 sách bài tập Toán 7 Tập 1: So sánh các số hữu tỉ sau:

Lời giải:

Áp dụng bài 1.5 ta có:

Bài 1.7 trang 7 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tìm phân số có mẫu bằng 7, lớn hơn (-5)/9 và nhỏ hơn (-2)/9.

Lời giải:

Gọi phân số phải tìm là x/7 sao cho

Quy đồng mẫu ta được:

Suy ra -35 < 9x < -14, vì x ∈ Z nên x ∈ {2;3}.

Vậy ta có

Bài 1.8 trang 7 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tìm phân số có tử bằng 7, lớn hơn 10/13 và nhỏ hơn 10/11.

Lời giải:

Gọi phân số cần tìm là: 7/x sao cho

Quy đồng tử ta được:

Suy ra 91 < 10x < 77, vì x ∈ Z nên x ∈ {8,9}

Vậy ta có:

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 1: Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ / 2023

Sách giải toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 5: Số nguyên a có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Ví dụ:

nên a là số hữu tỉ

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 5: Biểu diễn các số nguyên: -1 ; 1; 2 trên trục số

Lời giải

Số nguyên -1 được biểu diễn bởi điểm A nằm bên trái điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 1 đơn vị

Số nguyên 1 được biểu diễn bởi điểm B nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 1 đơn vị

Số nguyên 2 được biểu diễn bởi điểm C nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 2 đơn vị

Ta có trục số

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 7: Trong các số hữu tỉ sau, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm ?

Bài 1 (trang 7 SGK Toán 7 Tập 1): Điền kí hiệu (∈, ∉, ⊂) thích hợp vào ô vuông

Lời giải:

Điền kí hiệu:

Bài 2 (trang 7 SGK Toán 7 Tập 1):

Lời giải:

a)

Ta có:

b) Biểu diễn trên trục số:

Bài 3 (trang 8 SGK Toán 7 Tập 1): So sánh các số hữu tỉ

Lời giải:

a)

b)

c)

Vậy x = y

Lời giải:

Với a, b ∈ Z; b ≠ 0 thì:

Hướng dẫn: Sử dụng tính chất: Nếu a, b, c ∈ Z và a < b thì a + c < b + c

Vì a < b nên a + a < b + a hay 2a < a + b.

Vì a < b nên a + b < b + b hay a + b < 2b.

Giải Bài 1,2,3,4,5 Trang 7,8 Sgk Toán 7 Tập 1: Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ / 2023

Hướng dẫn Giải bài 1,2 trang 7, bài 3,4,5 trang 8 SGK Toán lớp 7 tập 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ – chương 1: Số hữu tỉ, số thực.

1. Số hữu tỉ là số có thể viết dưới dạng a/b với a, b ∈ Z, b # 0 và được kí hiệu là Q

2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số:

Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một điểm trên trục số và không phụ thuộc vào cách chọn phân số xác định nó

3. So sánh số hữu tỉ. Để so sánh hai số hữu tỉ x,y ta làm như sau:

– Viết x,y dưới dạng phân số cùng mẫu dương

Nếu a = b thì x=y

Nếu a < b thì x < y

4. Chú ý:

– Số hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương

– Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm

– Số 0 không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm

Giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 7 tập 1 trang 7,8

Bài 1. Điền kí hiệu ( ∈,⊂, ∉) thích hợp vào ô vuông

– 3 … N ; -3 … Z; -3…Q

-2/3 … Z; -2/3… Q; N… Z… Q

ĐS:

– 3 ∉ N – 3 ∈ Z -3 ∈ Q

-2/3 ∉ Z -2/3 ∈ Q N ⊂ Z ⊂ Q

HD:

Bài 3 trang 8 Toán 7. So sánh các số hữu tỉ:

c) x = -0,75 = -75/100 = -3/4; y = -3/4

Vậy x=y

Bài 4. So sánh số hữu tỉ a/b ( a,b ∈ Z, b # 0) với số 0 khi a, b cùng dấu và khi a, b khác dấu

– Khi a,b khác dấu thì a/b < 0

Tổng quát: Số hữu tỉ a/b ( a,b ∈ Z, b # 0) dương nếu a,b cùng dấu, âm nếu a, b khác dấu, bằng 0 nếu a = 0

Bài 5 trang 8 Toán 7 tập 1. Giả sử x =a/m ; y = b/m ( a, b, m ∈ Z, b # 0) và x < y. Hãy chứng tỏ rằng nếu chọn z = (a+b)/2m thì ta có x < z < y

Vì x < y nên ta suy ra a< b

Vì a < b ⇒ a + a < a +b ⇒ 2a < a + b

Do 2a< a +b nên x < z (1)

Vì a < b ⇒ a + b < b + b ⇒ a + b < 2b

Do a+b < 2b nên z < y (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra x < z< y

Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 5: Lũy Thừa Của Một Số Hữu Tỉ / 2023

Sách Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 39 trang 14 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tính:

Bài 40 trang 15 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Viết các số sau dưới dạng luỹ thừa với số mũ khác 1

125; -125; 27; -27

Lời giải:

Bài 41 trang 15 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tìm số 25 dưới dạng luỹ thừa. Tìm tất cả các cách viết

Lời giải:

Bài 42 trang 15 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tìm x ∈ Q, biết rằng:

Lời giải:

Bài 44 trang 15 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tính

Bài 45 trang 15 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Viết các biểu thức sau dưới dạng an (a ∈ Q, n ∈ N )

Bài 46 trang 15 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho:

b) 9.27 ≤ 3 n ≤ 243

Lời giải: Lời giải:

Bài 49 trang 16 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau A, B, C, D, E:

Lời giải:

Vậy chọn đáp án B

Vậy có đáp án A

Vậy chọn đáp án D

Vậy chọn đap án E

Hãy chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Bài 5.2 trang 16 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Số x14 là kết quả của phép toán:

Hãy chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Bài 5.3 trang 16 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tìm x, biết:

Lời giải:

⇒ x = ±3

Lời giải:

Số nguyên lớn nhất thoả mãn điều kiện trên là n = 11.

Lời giải: Lời giải:

Cách 2: 3 4000 = (34)1000 = 81 1000. (1)

92000 = (92)1000 = 81 1000. (2)

Từ (1) và (2) suy ra 3 4000 = 9 2000 .

Lời giải:

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 1: Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ / 2023 trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!