Đề Xuất 11/2022 # Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 15 Bài 63, 64, 65 / 2023 # Top 18 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 11/2022 # Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 15 Bài 63, 64, 65 / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 15 Bài 63, 64, 65 / 2023 mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

# Giải sách bài tập Toán 9 trang 15 tập 1 câu 63, 64, 65

a. Chứng minh:

+ Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 15 câu 63

# Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 1 hiệu quả cho con

chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 15

Bài 63, 64, 65, 66, 67 Trang 82 Sbt Toán 7 Tập 1 / 2023

Bài 63, 64, 65, 66, 67 trang 82 SBT Toán 7 tập 1

Bài 63: Một tạ nước biển chứa 2,5kg muối. hỏi 300g nước biển chứa bao nhiêu gam muối?

Lời giải:

Ta có: 2,5kg = 2500g; 1 tạ = 100000g

Gọi x (g) là lượng muối biển có trong 300g nước biển

Vì lượng nước biển và lượng muối chứa trong đí là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:

300/100000 = x/2500 ⇒ x = 300.2500/100000 = 7,5g

Vậy trong 300g nước biển có 7,5g muối

Bài 64: Có hay không một tam giác có độ dài ba cạnh tỉ lệ với các số 3; 4; 9?

Lời giải:

Gọi độ dài 3 cạnh của tam giác thứ tự là a,b,c

Theo đề bài ta có: a/3 = b/4 = c/9

Đặt các tỉ số trên là k. Ta có:

a/3 = k ⇒ a = 3k b/4 = k ⇒ b = 4k c/9 = k ⇒ c = 9k

Suy ra: a + b = 3k + 4k = 7k < 9k

Điều này mâu thuẫn (một cạnh tam giác bao giờ cũng nhỏ hơn tổng hai cạnh còn lại)

Vậy không có tam giác nào có 3 cạnh tỉ lệ 3; 4; 9.

Bài 65: Hai thanh nhôm và sắt có khối lượng bằng nhau. Hỏi thanh nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần, nếu biết rằng khối lượng riêng của nhôm là 2,6g/cm 3 và của sắt là 7,8g/cm 3?

Lời giải:

Gọi thể tích thanh nhôm là x (cm 3), thanh sắt là y (cm 3)

Vì khối lượng hai thanh bằng nhau nên thể tích tỉ lệ nghịch với khối lượng riêng.

Ta có: x/y = 7,8/2,7 ≈ 2,9

Vậy thể tích thanh nhôm nhỏ hơn thể tích thanh sắt khoảng 2,9 lần

Bài 66: Ông B dự định xây một bể nước có thể tích V, nhưng sau đó ông muốn thay đổi kích thước so với dự định ban đàu như sau: giảm cả chiều dài và chiều rộng đáy bể 1,5 lần. Hỏi chiều cao của bể phải thay đổi như thế nào để bể xây được vẫn có thể tích là V?

Lời giải:

Thể tích hình hộp chữ nhật V = S,h

Vì thể tích không đổi nên S và h là hai địa lượng tỉ lệ nghịch.

Diện tích đáy giảm : 1,5.1,5 = 2,25 lần

Khi đó chiều cao h tăng thêm 2,25 lần

Bài 67: a. Viết toạ độ các điểm A,B,C,D,E,F.G. trong hình dưới:

b. Trong mặt phẳng toạ độ vé tam giác ABC với các đỉnh A(-3;4);B(-3;1);C(1;-1)

Lời giải:

a. Toạ độ các điểm trong hình vẽ

A(2;-2); B(4;0); C(-2;0); D(2;3); E(2;0); F(-3;2);

G(-2;-2)

b. Ta có hình vẽ tam giác ABC

A(-3;4); B(-3;1); C(1;-1)

Giải Bài 58,59,60,61,62,63, 64,65,66 Trang 32,33, 34 Sgk Toán 9 Tập 1 / 2023

Giải bài 58,59,60,61,62,63, 64,65,66 trang 32,33, 34 SGK Toán 9 tập 1

Tóm tắt kiến thức và giải bài 58,59 trang 32; bài 60,61,62,63 trang 33; bài 64,65,66 trang 34 SGK Toán 9 tập 1: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai và Luyện tập.

A. Tóm tắt kiến thức rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Căn bậc 2 đồng dạng: Là các căn bậc 2 có thể đưa về cùng một biểu thức dưới dấu căn

A√X ± B√X = (A ± B)√X ( X ≥ 0) A√X.B√Y = A.B√XY ( X,Y ≥ 0)

Khi thực hiện rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai, ta phải vận dụng mọi quy tắc và mọi tính chất của các phép tính trên các số thực nói chung và trên các căn thức nói riêng như:

– Phép nhân, phép chia các căn bậc hai;

– Phép khai phương một tích, một thương;

– Phép đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn;

– Phép khử mẫu của biểu thức dưới căn;

– Phép trục căn thức ở mẫu.

Nói riêng, khi làm tính cộng hoặc trừ trên các căn thức, ta thường dùng các phép đưa thừa số vào trong hoặc ra ngoài dấu căn để được những căn thức có cùng biểu thức dưới dấu căn rối áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng và phép trừ.

Xem lại: Giải bài 53,54,55,56,57 trang 30 Toán 9 tập 1: Luyện tập

B. Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa trang 32,33,34 toán 9 tập 1: biểu thức chứa căn bậc hai

Bài 58 (trang 32 SGK Toán Đại số 9 tập 1)Hướng dẫn giải bài 58:

Đáp số : a) 3√5; b) (9√2)/2; c) 15√2 – √5; d) 17√2 / 5

Bài 59 (trang 32 SGK Toán Đại số 9 tập 1)

Giải chi tiết:

Bài 60 (trang 33 SGK Toán Đại số 9 tập 1)

ĐS: a) -√a

Cho biểu thức với x ≥ -1 a) Rút gọn biểu thức B;

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 60: Bài 61 (trang 33 SGK Toán Đại số 9 tập 1)

b) Tìm x sao cho B có giá trị là 16.

Chứng minh các đẳng thức sau:

a) b) Đáp án và Hướng dẫn giải bài 61:

a) Khử mẫu những biểu thức dưới dấu căn rồi làm tính ở vế trái để được vế phải.

Bài 62 (trang 33 SGK Toán Đại số 9 tập 1)

b)

Bài 63 (trang 33 SGK Toán Đại số 9 tập 1)

Rút gọn các biểu thức sau:Đáp án và Hướng dẫn giải bài 62:

Rút gọn biểu thức sau:

a)

Bài 64 (trang 33 SGK Toán Đại số 9 tập 1)

b)

Chứng minh các đẳng thức sau:

a) với a ≥ 0 và a ≠ 1;

Rút gọn rồi so sánh giá trị của M với 1, biết:

Bài 66. Giá trị của biểu thức bằng:

(A) 1/2;

(B) 1;

(C) -4;

(D) 4.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 66:

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Tiếp theo: Giải bài SGK toán 9 tập 1 bài Căn Bậc 3 trang 36

Trả lời: D

Giải Bài 61,62,63, 64,65 Trang 87 Sgk Toán 6 Tập 1: Quy Tắc Chuyển Vế / 2023

Quy tắc chuyển vế : Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 61, 62, 63, 64, 65 trang 87 SGK Toán 6 tập 1.

1. Tính chất của đẳng thức: với mọi số nguyên a, b, c ta có:

Nếu a = b thì a + c = b + c.

Nếu a + c = b + c thì a = b.

Nếu a = b thì b = a.

2. Quy tắc chuyển vế: khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “-” và dấu “-” thành dấu “+”.

Nhận xét: Nếu x = a – b thì theo quy tắc chuyển vế ta có x + b = a.

Ngược lại, nếu x + b = a thì theo quy tắc chuyển vế ta có x = a – b.

Những điều nỏi trên chứng tỏ rằng nếu x là hiệu của a và b thì a là tổng của x và b. Nói cách khác, phép trừ là phép tính ngược của phép cộng.

Hướng dẫn giải bài tập Sách giáo khoa bài Quy tắc chuyển vế trang 87 – Toán 6 tập 1.

Bài 61. Tìm số nguyên x, biết:

a) 7 – x = 8 – (-7); b) x – 8 = (-3) – 8.

Bài 62 trang 87. Tìm số nguyên a, biết:

Giải. a) a = ± 2;

b) a + 2 = 0. Do đó a = -2.

Bài 63. Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số: 3, -2 và x bằng 5.

Viết đẳng thức 3 + (-2) + x = 5 rồi áp dụng quy tắc chuyển vế.

ĐS: x = 4.

Bài 64 . Cho a ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

a) a + x = 5; b) a – x = 2.

Giải: a) a + x = 5. Chuyển vế a ta được: x = 5 – a.

b) a – x = 2. Chuyển vế x và 2 ta được a – 2 = x. Vậy x = a – 2.

Bài 65 trang 87 Toán 6 tập 1. Cho a, b ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

a) a + x = b; b) a – x = b.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 15 Bài 63, 64, 65 / 2023 trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!