Đề Xuất 2/2023 # Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 5 Bài 11: Ôn Tập # Top 9 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 2/2023 # Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 5 Bài 11: Ôn Tập # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 5 Bài 11: Ôn Tập mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ôn tập Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 11

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 11: Ôn tập Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945) có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 24, 25, 26 VBT Lịch sử 5 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 11

Câu 1 trang 24 Vở bài tập Lịch sử 5

Trả lời:

Thực dân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam

1885 – cuối thế kỉ XIX

Pháp từng bước xâm chiếm và biến nước ta thành thuộc địa của chúng. Nhân dân ta kiên quyết đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược.

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Câu 2 trang 25 Vở bài tập Lịch sử 5

Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

– Họ đều là những người trí thức yêu nước. Mong muốn đất nước được tự do, phát triển.

Câu 3 trang 25 Vở bài tập Lịch sử 5

Hãy viết về một sự kiện lịch sử trong giai đoạn từ năm 1858 đến năm 1945 mà em nhớ nhất.

Trả lời:

Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, đời sống của nhân dân ta vô cùng khổ cực. Nhân dân đã đấu tranh kiên cướng chống ách đô hộ của Pháp nhưng do chưa có giai cấp lãnh đạo tiên tiến và đường lối đúng đắn nên đều đưa đến thất bại. Trước hoàn cảnh đó, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước và cho đến 30 năm sau Người mới được trở về Tổ quốc thân yêu. Vào thời điểm đó, không ai biết rằng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với quyết định ra đi của một con người mà lịch sử đã chứng tỏ là sáng suốt phi thường. Quyết tâm cháy bỏng của Người cho đến nay vẫn còn sống mãi: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đây là tất cả những điều tôi hiểu”.

Nhà thơ Tố Hữu đã viết:

“Ôi nhớ những năm nào thuở trước

Xóm làng ta xơ xác héo hon

Nửa đêm thuế thúc trống dồn

Sân đình máu chảy đường thôn lính đầy”.

Các câu thơ trên miêu tả nỗi thống khổ của nhân dân ta trong thời kì nào?

Trả lời:

Câu thơ trên miêu tả nỗi thống khổ của nhân dân ta thời kì trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Câu 5 trang 26 Vở bài tập Lịch sử 5

Ảnh bến cảng Nhà Rồng

Ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Trả lời:

Hình ảnh 1: Ngày 5/6/1911, Văn Ba rời tổ quốc, ra đi tìm đường cứu nước.

Hình ảnh 2: Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Giải Bài Tập Lịch Sử 11 Bài 8: Ôn Tập Lịch Sử Thế Giới Cận Đại

Giải bài tập Lịch sử 11 Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Câu 1 (trang 46 sgk Sử 11):Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm những vấn đề nào?

Lời giải:

– Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm những vấn đề:

* Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

* Sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế.

* Sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân.

Câu 2 (trang 46 sgk Sử 11):Nêu những điểm chung và riêng của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII(có thể lập bảng so sánh, hệ thống kiến thức,…)

Lời giải:

Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Nhiệm vụ và mục tiêu

Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế

Lật đổ nền thống trị của thực dân Anh.

Xóa bỏ chế độ quân chủ chuyến chế

Lãnh đạo CM

Quí tộc mới + tư sản+ quần chúng nhân dân

Tư sản + chủ nô+ quần chúng nhân dân + nô lệ

Tư sản (đại tư sản, vừa, nhỏ) + quần chúng nhân dân

Hình thức

Nội chiến.

cách mạng giải phóng dân tộc.

Nội chiến + chiến tranh vệ quốc

Kết quả

Thiết lập nền Quân chủ lập hiến

Thành lâp Hợp Chúng quốc Hoa Kì

Thiết lập nền dân chủ Gia cô banh , thời kì thoái trào tái lập nền quân chủ

Ý nghĩa

Mở ra thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang tư bản chủ nghĩa.

Góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh chống phong kiến ở châu Âu và phong trào giành độc lập dân tộc ở châu Mĩ la tinh.

Mở ra thời đại thắng lợi và củng dố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi toàn thế giới.

Câu 3 (trang 46 sgk Sử 11):Nêu một số luận điểm cơ bản trong tư tưởng của Mác, Ăng – ghen và Lê-nin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

Lời giải:

– Mác có đưa ra kết luận trong những bài viết của mình:

Giai cấp vô sản được vũ trang bằng lí luận cách mạng sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử giải phóng loài người khỏi ách áp bức, bóc lột.

– Phri-đrích Ăng-ghen cho rằng giai cấp vô sản không chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa tư bản mà còn là một lực lượng có thể đánh đổ sự thống trị của giai cấp tư bản và tự giải phóng khỏi mọi xiềng xích.

– Trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, kết thúc bằng lời kêu gọi: “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!”

– Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là một tất yếu khách quan. Song để thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử đó, điều quyết định là giai cấp vô sản phải có Đảng lãnh đạo.

– Đảng Cộng sản bao gồm những phần tử ưu tú nhất, cách mạng nhất, tiên tiến nhất của giai cấp vô sản, được giác ngộ lí luận chủ nghĩa Mác-Lênin, luôn luôn đứng ở hàng đầu sự nghiệp đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc.

Câu 4 (trang 46 sgk Sử 11):Lập bảng thống kê những diễn biến chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Lời giải:

– Giai đoạn thứ nhất (1914 – 1916)

1914

Ở phía Tây : ngay đêm 3.8 Đức tràn vào Bỉ, đánh sang Pháp.

Cùng lúc ở phía Đông; Nga tấn công Đông Phổ.

Đức chiếm được Bỉ, một phần nước Pháp uy hiếp thủ đô Pa-ri.

Cứu nguy cho Pa-ri.

Những năm đầu Đức, Áo – Hung giữ thế chủ động tấn công. Từ cuối 1916 trở đi. Đức, Áo – Hung chuyển sang thế phòng ngự ở cả hai mặt trận Đông Âu, Tây Âu.

– Giai đoạn thứ 2 (1917 – 1918)

Câu 5 (trang 46 sgk Sử 11):Trình bày diễn biến chính của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Châu Á.

Lời giải:

– Khoảng giữa thế kỉ XIX:

+ Ở Nhật Bản: năm 1868, Thiên Hoàng Minh Trị tiến hành Duy Tân trên tất cả các lĩnh vực. Sau đó trở thành nước tư bản chủ nghĩa phát triển.

– Nửa sau thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:

+ Ở Ấn Độ:

* 1857 – 1859: Khởi nghĩa Xipay.

* 1885: thành lập Đảng Quốc Đại, đưa giai cấp tư sản bước lên vũ đài chính trị.

* 1885 – 1908 : phong trào dân tộc chống thực dân Anh diễn ra mạnh mẽ.

+ Ở Trung Quốc:

* 1851 – 1898: phong trào đấu tranh giành độc lập diễn ra mạnh mẽ: Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc của Hồng Tú Toàn(1/1/1851); cuộc Duy Tân Mậu Tuất(1898),… cuối cùng bị đán áp.

* 1911: Cách mạng Tân Hợi thành công, lật đổ Triều đại Mãn Thanh

+ Ở các nước Đông Nam Á: phong trào đấu tranh giành độc lập diễn ra mạnh mẽ và liên tục ở hầu khắp các nước:

* 1825 – 1830: cuộc đấu tranh chống thực dân Hà lan của In-đô-nê-xi-a (KN nông dân của Sa-min)

* Phong trào đấu tranh chống thực dân Tây Ban Nha của Phi-lip-pin những năm 90 của thế kỉ XIX.(xu hướng cải cách của Hô-xê Ri-dan; xu hướng bạo động của Bô-ni-pha-xi-ô.). Về sau chuyển sang đấu tranh chống Mĩ.

* Từ nửa sau thế kỉ XIX: Phong trào đấu tranh chống thực dân và tình thần đoàn kết của nhân dân 3 nước Đông Dương: Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia diễn ra mạnh mẽ và đều giành được những thắng lợi nhất định.

+ Xiêm : Ra-ma V tiến hành cải cách năm 1892, giúp giữ được nền độc lập, tuy nhiên vẫn bị lệ thuộc về kinh tế và chính trị vào các nước đế quốc.

Bài Tập 11 Trang 6 Vở Bài Tập Lịch Sử 8

Nói về tình hình 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ trước khi diễn ra cuộc Chiến tranh giành độc lập, có bạn học sinh đưa ra các thông tin như sau:

Hãy đánh dấu x vào ô trống trước câu mà em cho là đúng:

☐ Sau khi Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ (năm 1492), thực dân châu Âu đã xâm lược và biến châu lục mới này thành thuộc địa của mình.

☐ Thực dân Anh và thực dân Pháp câu kết với nhau thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

☐ Bắc Mĩ là vùng đất phì nhiêu, giàu tài nguyên, là quê hương lâu đời của người In-đi-an, nhưng đã bị thực dân Anh xâm chiếm, cướp bóc.

☐ Trong các thế kỉ XVII – XVIII, thực dân Anh đã lần lượt thành lập 13 thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ.

☐ Vào giữa thế kỉ XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đã phát triển theo con đường Tư bản chủ nghĩa, nhưng vẫn chịu sự thống trị của thực dân Anh.

☐ Thực dân Anh luôn tìm mọi cách ngăn cản, không cho công thương nghiệp ở các thuộc địa Bắc Mĩ phát triển (đánh thuế nặng, giữ độc quyền buôn bán….).

☐ Nguyên nhân chính của cuộc Chiến tranh giành độc lập là mâu thuẫn giữa 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ với nước Anh.

☒ Bắc Mĩ là vùng đất phì nhiêu, giàu tài nguyên, là quê hương lâu đời của người In-đi-an, nhưng đã bị thực dân Anh xâm chiếm, cướp bóc.

☒ Trong các thế kỉ XVII – XVIII, thực dân Anh đã lần lượt thành lập 13 thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ.

☒ Vào giữa thế kỉ XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đã phát triển theo con đường Tư bản chủ nghĩa, nhưng vẫn chịu sự thống trị của thực dân Anh.

☒ Thực dân Anh luôn tìm mọi cách ngăn cản, không cho công thương nghiệp ở các thuộc địa Bắc Mĩ phát triển (đánh thuế nặng, giữ độc quyền buôn bán….).

☒ Nguyên nhân chính của cuộc Chiến tranh giành độc lập là mâu thuẫn giữa 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ với nước Anh.

Giải Vở Bài Tập Lịch Sử Lớp 5 Bài 17: Chiến Thắng Lịch Sử Điện Biên Ph

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Câu 1 trang 37 Vở bài tập Lịch sử 5

Trong bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, nhà thơ Tố Hữu có viết:

“Năm mươi sáu ngày đêmKhoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” …Em hãy cho biết “năm mươi sáu ngày đêm” của chiến dịch Điện Biên Phủ được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?– Bắt đầu ngày … tháng … năm…– Kết thúc ngày … tháng … năm….

* Hướng dẫn giải:

– Bắt đầu ngày 13 tháng 3 năm 1954– Kết thúc ngày 7 tháng 5 năm 1954

Câu 2 trang 37 Vở bài tập Lịch sử 5

Dựa vào SGK và lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ, em hãy:a) Tóm tắt diễn biến ba đợt tấn công của quân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ:– Đợt 1:– Đợt 2:– Đợt 3:b) Tô màu vào các mũi tên chỉ hướng tấn công của quân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ (dùng ba màu để phân biệt ba đợt tấn công).

* Hướng dẫn giải:

a)– Đợt 1: Ngày 13-3-1954, quân ta nổ súng mở màn chiến dịch, lần lượt tiêu diệt các vị trí phòng ngự của địch ở phía Bắc sau 5 ngày đêm chiến đấu dũng cảm.– Đợt 2: Ngày 30-3-1954, ta đồng loạt tấn công địch lần thứ hai, phần lớn các cứ điểm phía Đông thuộc quyền kiểm soát của ta.– Đợt 3: Ngày 1-5-1954, ta mở đợt tấn công thứ ba, đánh chiếm các cứ điểm còn lại.b)

Câu 3 trang 39 Vở bài tập Lịch sử 5

Quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ

– Mục đích nhảy dù của quân Pháp?– Điều gì khiến cho mục đích của địch không thành?

* Hướng dẫn giải:

– Mục đích nhảy dù của quân Pháp:+ Chiếm Điện Biên Phủ bằng một cuộc hành quân không vận.+ Gây bất ngờ cho quân ta, do không có sự phòng bị nên sẽ thất bại.– Mục đích của địch không thành do: sự chủ quan của quân Pháp.

Câu 4 trang 39 Vở bài tập Lịch sử 5

Em hãy viết đoạn văn ngắn về một tấm gương chiến đấu tiêu biểu trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ mà em biết.

* Hướng dẫn giải:

Tô Vĩnh Diện (1924 – 1953) là người huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Vào bộ đội năm 1949, đến năm 1953. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông làm tiểu đội trưởng một đơn bị pháo cao xạ. Đường hành quân kéo pháo vô cùng hiểm trở, khó khăn, ông chỉ huy đưa pháo đến điểm tập kết an toàn. Lệnh trên lại kéo pháo ra. Đêm tối, dốc cao, dây kéo bị đứt, khẩu pháo lao quá nhanh, ông hô đồng đội “thà hi sinh, quyết bảo vệ pháo” và ông đã lấy thân mình chèn bánh xe, chặn khẩu pháo không rơi xuống vực. Tô Vĩnh Diện đại diện cho lớp chiến sĩ hi sinh quên mình trong chiến dịch Điện Biên Phủ để giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Câu 5 trang 39 Vở bài tập Lịch sử 5

Trình bày ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi chín năm kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945 – 1954).

Câu 6 trang 40 Vở bài tập Lịch sử 5

Sưu tầm và ghi lại một số câu thơ (hoặc lời bài hát) về chiến thắng Điện Biên Phủ.

* Hướng dẫn giải:

Bài thơ 1: “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” – Tố Hữu

“Hoan hô chiến sĩ Điện BiênChiến sĩ anh hùngĐầu nung lửa sắtNăm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắtMáu trộn bùn nonGan không núngChí không mòn!Những đồng chí thân chôn làm giá súngĐầu bịt lỗ châu maiBăng mình qua núi thép gaiÀo ào vũ bão,Những đồng chí chèn lưng cứu pháoNát thân, nhắm mắt, còn ôm…Những bàn tay xẻ núi lăn bom.Nhất định mở đường cho xe ta lên chiến trường tiếp viện”

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-vo-bai-tap-lich-su-lop-5-bai-17-chien-thang-lich-su-dien-bien-phu-55895n.aspx Bài thơ 2: “Về với Điện Biên” – Thiên Ân

Ngày anh về với Điện BiênĐôi chân ươm mộng trên triền núi caoBấy lâu mơ ước gặp nhauHẹn hò dốc đá ngày nào còn vươngMường Thanh mây trắng ngập đườngCánh đồng tỏa nắng soi gương đầu ngàyHàng rào, dây kẽm, thép gai…Điện Biên một thuở đạn bay, lửa hờn.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 5 Bài 11: Ôn Tập trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!