Đề Xuất 6/2023 # Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 36: Giảm Đi Một Số Lần # Top 8 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 6/2023 # Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 36: Giảm Đi Một Số Lần # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 36: Giảm Đi Một Số Lần mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 45

Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 36: Giảm đi một số lần gồm có câu 1, 2, 3, 4 trang 45 với lời giải chi tiết giúp các em học sinh dễ nắm được cách thực hiện giảm 1 số đi nhiều lần và vận dụng để làm bài tập, cách phân biệt giảm đi 1 số đơn vị với giảm đi 1 số lần lớp 3. Mời các em cùng tham khảo.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 45

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 45 câu 1

Câu 1. Viết (theo mẫu):

Mẫu: Giảm 12kg đi 4 lần được: 12 : 4 = 3 (kg)

a. Giảm 42l đi 7 lần được

b. Giảm 40 phút đi 5 lần được

c. Giảm 30m đi 6 lần được

d. Giảm 24 giờ đi 2 lần được

Bài giải Câu 1.

a. Giảm 42l đi 7 lần được: 42 : 7 = 6 (l)

b. Giảm 40 phút đi 5 lần được: 40 : 5 = 8 (phút)

c. Giảm 30m đi 6 lần được: 30 : 6 = 5 (m)

d. Giảm 24 giờ đi 2 lần được: 24 : 2 = 12 (giờ)

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 45 câu 2

Câu 2. Chị Lan có 84 quả cam, sau khi đem bán thì số quả cam giảm đi 4 lần. Hỏi chị Lan còn bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn giải: Câu 2. Tóm tắt Bài giải

Số cam còn lại là:

84 : 4 = 21 (quả)

Đáp số: 21 quả.

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 45 câu 3

Câu 3. Chú Hùng đi xe máy từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 6 giờ, nếu đi bằng ô tô thì thời gian giảm 2 lần. Hỏi chú Hùng đi ô tô từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết bao nhiêu giờ?

Hướng dẫn giải: Câu 3. Tóm tắt Bài giải

Chú Hùng đi từ Hà Nội ra Thanh Hóa bằng ô tô hết số giờ là:

6 : 2 = 3 (giờ)

Đáp số: 3 giờ

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 45 câu 4

Câu 4.

a. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10cm.

b. Chấm một điểm P trên đoạn thẳng AB sao cho độ dài của đoạn thẳng AP là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 5 lần.

Hướng dẫn giải: Câu 4.

a. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10cm.

b. Chấm một điểm P trên đoạn thẳng AB sao cho độ dài của đoạn thẳng AP là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 5 lần.

Độ dài đoạn thẳng AP: 10 : 5 = 2 (cm)

Giải Bài Tập Trang 37, 38 Sgk Toán 3: Giảm Đi Một Số Lần

Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3: Giảm đi một số lần

Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3

Giải bài tập trang 35, 36 SGK Toán 3: Bảng chia 7 – Luyện tập

Giải bài tập Môn Toán lớp 3

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2 trang 37 và bài 3 trang 38 SGK Toán 3: Giảm đi một số lần

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết (theo mẫu):

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Giải bài toán (theo bài giải mẫu)

a) Mẹ có 40 quả bưởi, sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi?

Giải:

Số quả bưởi mẹ còn lại là:

40 : 4 = 10 (quả)

b) Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm 5 lần. Hỏi công việc đó làm bằng máy hết mấy giờ?

Thời gian làm công việc đó bằng máy là:

30 : 5 = 6 (giờ)

Đáp số: 6 giờ

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đoạn thẳng AB dài 8 cm

Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần.

Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 cm.

Trước hết tính độ dài đoạn thẳng CD:

8 : 4 = 2 (cm)

Sau đó dùng thước thẳng có vạch xăng – ti – mét để vẽ đoạn thẳng CD có độ dài 2 cm

Tính độ dài đoạn thẳng MN:

8 – 4 = 4 (cm)

Vẽ đoạn thẳng MN dài 4 cm

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 38 SGK Toán 3: Luyện tập giảm đi một số lần

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

a) Một cửa hàng buổi sáng bán được 60 lít dầu, số lít dầu bán được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

b) Lúc đầu trong rổ có 60 quả cam. Sau một buổi bán hàng, trong rổ còn lại 1/3 số cam. Hỏi trong rổ còn lại bao nhiêu quả cam?

a) Buổi chiều cửa hàng bán được số lít dầu là:

60 : 3 = 20 (lít)

Đáp số: 20 lít

b) Số quả cam còn lại trong rổ là:

60 : 3 = 20 (quả).

Đáp số: 20 quả

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

a) Đo độ dài đoạn thẳng AB

b) Giảm độ dài đoạn thẳng AB đi 5 lần thì được độ dài đoạn thẳng MN. Hãy vẽ đoạn thẳng MN đó.

a) Dùng thước đo ta sẽ thấy đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm.

b) Đoạn thẳng MN có độ dài là:

10 : 5 = 2 (cm)

Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 2 cm

Giải Toán Lớp 3 Trang 33, 34: Gấp Một Số Lên Nhiều Lần

Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 3: Gấp một số lên nhiều lần – Luyện tập với đáp số và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh dễ dàng nắm được cách thực hiện gấp 1 số lên nhiều lần (bằng cách nhân số đó với số lần); phân biệt nhiều hơn 1 số đơn vị với gấp lên 1 số lần môn Toán lớp 3.

Giải Toán lớp 3 trang 33, 34

1. Giải Toán lớp 3 trang 33

Toán lớp 3 trang 33 bài 1

Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?

Năm nay tuổi của chị là:

6 × 2 = 12 (tuổi)

Đáp số: 2 tuổi

Toán lớp 3 trang 33 bài 2

Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?

Số quả cam mẹ hái được là:

7 × 5 = 35 (quả cam)

Đáp số: 35 (quả cam)

Toán lớp 3 trang 33 bài 3

2. Giải Toán lớp 3 trang 34

Toán lớp 3 trang 34 bài 1

Hướng dẫn giải:

Toán lớp 3 trang 34 bài 2

Hướng dẫn giải:

Đây là phép nhân có nhớ, tính từ phải sang trái, nhân thừa số thứ hai lần lượt với từng chữ số ở hàng đơn vị và hàng chục của thừa số thứ nhất, có nhớ ở tích đơn vị sang tích chục.

Toán lớp 3 trang 34 bài 3

Một buổi tập múa có 6 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi buổi tập múa có bao nhiêu bạn nữ?

Tóm tắt:

Số bạn nữ tập múa là:

6 × 3 = 18 (bạn nữ).

Đáp số: 18 bạn nữ

Toán lớp 3 trang 34 bài 4

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm.

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi (gấp 2 lần) đoạn thẳng AB.

c) Vẽ đoạn thẳng MN dài bằng

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6cm bằng thước thẳng có vạch xăng – ti – mét và bút.

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài 6 × 2 = 12 (cm)

c) Vẽ đoạn thẳng MN dài 6 : 3 = 2 (cm).

…………………..

Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 59: So Sánh Số Bé Bằng Một Phần Mấy Số Lớn

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 69

Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 59: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn trang 69 Vở bài tập Toán 3 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh có kĩ năng đặt tính, thực hiện tính và giải bài toán cách so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 69:

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 69 câu 1

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Muốn tìm số lớn gấp số bé bao nhiêu lần thì ta lấy số lớn chia cho số bé.

Từ đó trả lời số bé bằng một phần mấy số lớn.

Đáp án và hướng dẫn giải:

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 69 câu 2

Lớp 3A có 35 học sinh, trong đó có 7 học sinh giỏi. Hỏi lớp 3A có số học sinh giỏi bằng một phần mấy số học sinh cả lớp?

Phương pháp giải:

Lấy số học sinh của cả lớp chia cho số học sinh giỏi.

Trả lời câu hỏi của bài toán.

Đáp án và hướng dẫn giải:

Tóm tắt

Bài giải

Số học sinh cả lớp gấp số học sinh giỏi số lần là:

35 : 7 = 5 (lần)

Số học sinh giỏi bằng

Đáp số:

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 69 câu 3

Viết (theo mẫu):

Số hình vuông gấp 2 lần số hình tam giác

Số hình tam giác bằng

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Phương pháp giải:

Xác định số lượng hình tam giác và hình vuông.

Lấy số lớn chia cho số bé rồi viết theo mẫu.

Đáp án và hướng dẫn giải:

Số hình vuông gấp 2 lần số hình tam giác

Số hình tam giác bằng

Số hình vuông gấp 2 lần số hình tam giác

Số hình tam giác bằng

Số hình vuông gấp 3 lần số hình tam giác.

Số hình tam giác bằng

Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 59: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập Toán lớp 3 trong chương trình tập 1 môn Toán 3.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 được tải nhiều nhất:

Như vậy, chúng tôi đã gửi tới các bạn Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 69. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 36: Giảm Đi Một Số Lần trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!