Đề Xuất 4/2023 # Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông: Giải Tích Hàm Một Biến Số (Giải Tích 1) # Top 5 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 4/2023 # Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông: Giải Tích Hàm Một Biến Số (Giải Tích 1) # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông: Giải Tích Hàm Một Biến Số (Giải Tích 1) mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thông tin tài liệu

Title: Giải tích hàm một biến số (Giải tích 1) Authors: Phạm, Ngọc Anh

Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1307 Appears in Collections:Khoa cơ bản

ABSTRACTS VIEWS

122

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 – Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông: Toán Cao Cấp 1: Học Phần Giải Tích (Dành Cho Khối Ngành Kinh Tế)

Thông tin tài liệu

Title: Toán cao cấp 1: Học phần giải tích (dành cho khối ngành kinh tế) Authors: Nguyễn, Thị Dung

Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1313 Appears in Collections:Khoa cơ bản

ABSTRACTS VIEWS

768

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 – Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)

Giáo Trình Toán Cao Cấp A3 (Giải Tích Hàm Nhiều Biến)

Giáo trình Toán cao cấp A3 (Giải tích hàm nhiều biến, còn gọi là Giải tích 2) của Vũ Gia Tê (Học viện công nghệ bưu chính viễn thông) gồm c…

Giáo trình Toán cao cấp A3 (Giải tích hàm nhiều biến, còn gọi là Giải tích 2) của Vũ Gia Tê (Học viện công nghệ bưu chính viễn thông) gồm các chương, mục sau:

CHƯƠNG I: PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN.

1.1.Khái niệm cơ bản. 1.1.1.Định nghĩa hàm 2 biến, nhiều biến hàm xác định, miền giá trị, đồ thị. 1.1.2.Sự hội tụ trong R, R. Tập bị chặn, đóng mở, điểm tụ, điểm trong, điểm biên, biên, lân cận. 1.2.Giới hạn và liên tục: 1.2.1.Giới hạn hàm số, 2 định nghĩa (không chứng minh tương đương) 1.2.2.Giới hạn lặp. 1.2.3.Hàm số liên tục. Liên tục trên tập đóng bị chặn, các định lý Weierstrass (không chứng minh). 1.3.Đạo hàm riêng và vi phân. 1.3.1.Đạo hàm riêng. 1.3.2.Khả vi và vi phân. 1.3.3.Điều kiện cần, điều kiện đủ khả vi. 1.3.4.Tính gần đúng. 1.4.Đạo hàm riêng và vi phân của hàm hợp: 1.4.1.Đạo hàm riệng của hàm hợp. 1.4.2.Tính bất biến vi phân vấp một. 1.5.Đạo hàm của hàm ẩn: 1.5.1.Định nghĩa hàm ẩn, định lý hàm ẩn (không chứng minh). 1.5.2.Cách tính đạo hàm riệng, vi phân của hàm ẩn (xác định từ 1 hoặc 2 phương trình). 1.6.Đạo hàm và vi phân cấp cao: 1.6.1.Tính đối xứng đạo hàm riêng cấp cao (định lý Schwartz). 1.6.2.Đạo hàm và vi phân cấp cao của hàm ẩn. 1.6.3.Công thức Taylor. 1.7.Đạo hàm theo hướng. 1.7.1.Vectơ gradiert.

CHƯƠNG II: ỨNG DỤNG CỦA HÀM NHIỀU BIẾN

2.1.Cực trị của hàm nhiều biến: 2.1.1.Khái niệm cực trị, ví dụ, điều kiện cần. 2.1.2.Điều kiện đủ cực trị (nêu dạng toàn phương: Không chứng minh). Trường hợp hai biến (thông qua A,B,C,D). 2.2.Cực trị có điều kiện: 2.2.1.Khái niện cực trị có điều kiện, phương pháp đưa về cực trị tự do. 2.2.2.Phương pháp nhân tử Lagarange (điều kiện cần). 2.2.3.Điều kiện đủ (không chứng minh). 2.3.Giá trị lớn nhất, bé nhất trong miền đóng, bị chận. 2.4.Ứng dụng hình học. 2.4.1.Hình bao. 2.4.2.Tiếp tuyến và pháp diện của đường cong 2.4.3.Tiếp diện và pháp tuyến của mặt cong.

CHƯƠNG III: TÍCH PHÂN BỘI

3.1.Tích phân kép: 3.1.1.Định nghĩa, tính chất. 3.1.2.Cách tính. 3.2.Đổi biến trong tích phân kép: 3.2.1.Trường hợp tổng quát (không chứng minh). 3.2.2.Đổi biến trong tọa độ cực. 3.3.Ứng dụng trong hình học của tích phân kép: 3.3.1.Diện tích phẳng. 3.3.2.Thể tích. 3.3.3.Diện tích mặt cong. 3.4.Ứng dụng cơ học của tích phân kép: 3.4.1.Khối lượng mãnh phẳng. 3.4.2.Moment quán tính của mãnh phẳng. 3.4.3.Moment tĩnh và trọng tâm của mãnh phẳng. Định lý Guldin thứ hai. 3.5.Tích phân bội ba: 3.5.1.Định nghĩa, tính chất. 3.5.2.Cách tính. 3.6.Đổi biến trong tích phân bội ba: 3.6.1.Trường hợp tổng quát (không chứng minh). 3.6.2.Đổi biến trong tọa độ trụ. 3.6.3.Đổi biến trong tọa độ cầu. 3.7.Ứng dụng của tích phân bội ba: 3.7.1.Thể tích. 3.7.2.Khối lượng. 3.7.3.Moment quán tính. 3.7.4.Moment tĩnh, trọng tâm.

CHƯƠNG IV: TÍCH PHÂN ĐƯỜNG

4.1.Tích phân đường loại 1: 4.1.1.Định nghĩa, tính chất. 4.1.2.Cách tính. 4.2.Ứng dụng tích phân đường loại 1: 4.2.1.Khối lượng cung. 4.2.2.Moment tĩnh, trọng tâm cung, định lý Guldin thứ nhất. 4.2.3.Moment quán tính của cung. 4.3.Tích phân đường loại 2: 4.3.1.Định nghĩa, tính chất. 4.3.2.Cách tính. 4.3.3.Liên hệ giữa tích phân đường loại 1 và loại 2. 4.4.Công thức Green: 4.5.Điều kiện không phụ thuộc đường lấy tích phân. 4.6.Ứng dụng: 4.6.1.Tính công. 4.6.2.Giải phương trình vi phân toàn phần.

CHƯƠNG V: TÍCH PHÂN MẶT VÀ LÝ THUYẾT TRƯỜNG 5.1.Tích phân mặt loại 1: 5.1.1.Định nghĩa, tính chất. 5.1.2.Ứng dụng (Moment trọng tâm). 5.2.Tích phân mặt loại 2: 5.2.1.Mặt định hướng, định nghĩa tích phân mặt loại 2. 5.2.2.Cách tính. 5.2.3.Định lý Gauss – Ostrogratski (chỉ chứng minh cho miền đơn giản) 5.2.4.Định lý Stokes (chỉ chứng minh cho miền đơn giản). 5.3.Lý thuyết trường. 5.3.1.Trường Vectơ. 5.3.2.Thông lượng, div, dạng Vectơ của công thức Gauss -Ostrogratski 5.3.3.Hoàn lưu,Vectơ xoáy, dạng Vectơ của công thức Stokes. 5.3.4.Vài loại trường đặc biệt (thế, ống, điện,điều hòa).

DOWNLOAD GIAO TRINH TOAN CAO CAP A3 (GIAI TICH 2)

Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 46. Máy Biến Áp Một Pha

Bài 46. Máy biến áp một pha

– Nhà em sử dụng nguồn điện 220V xoay chiều. Nếu em có một tivi có số liệu kĩ thuật: 110V – 70W, muốn sử dụng được em phải dùng thiết bị nào?

Em phải dùng thiết bị máy biến áp

– Chức năng của máy biến áp là gì?

Máy biến áp một pha dùng để biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha.

1. Cấu tạo (Trang 106-vbt Công nghệ 8)

Hãy nối một cụm từ ở cột A với một cụm từ ở cột B để được câu trả lời đúng.

Lời giải:

2. Nguyên lí làm việc (Trang 106-vbt Công nghệ 8)

– Chọn từ thích hợp trong bảng điền vào chỗ trống (…) để được câu hoàn chỉnh

Điện áp; cảm ứng điện từ; dòng điện thứ cấp:

Lời giải:

Nối hai đầu dây quấn sơ cấp với nguồn điện có điện áp U 1, trong dây quấn sơ cấp có dòng điện, nhờ có cảm ứng điện từ giữa dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp, ở hai đầu dây quấn thứ cấp có điện áp U 2

– Hệ số biến áp k là gì? Ý nghĩa của hệ số biến áp k

Lời giải:

Hệ số biến áp k là tỉ số giữa điện áp sơ cấp và thứ cấp hay là tỉ số giữa số vòng dây của chúng. Mối quan hệ giữa chúng là tỉ lệ nghịch.

Nếu k <1 thì U 1 < U 2 là máy biến áp tăng áp.

– Một máy biến áp giảm áp (tự ngẫu) có U 1 = 220V, U 2 = 24V; N 1 = 440 vòng; N 2 = 48 vòng. Nếu điện áp sơ cấp giảm chỉ còn 180V để giữ cho U 2 không đổi phải điều chỉnh cho N 1 bằng bao nhiêu? Để giữ U 2 không đổi khi U 1 ¬tăng ta phải tăng hay giảm số vòng dây N 1

+ Điều chỉnh N 1 thành 335 vòng

+ Để giữ U 2 không đổi ta phải giảm số vòng dây N 1

Lời giải:

Câu 1 (Trang 107-Vbt công nghệ 8): Mô tả cấu tạo của máy biến áp một pha.

Lời giải:

– Gồm lõi thép làm bằng các lá thép kĩ thuật điện ghép lại và dây quấn làm bằng dây điện từ.

Trả

Câu 2 (Trang 107-Vbt công nghệ 8): Hãy nêu công dụng của máy biến áp.

Lời giải:

– Máy biến áp một pha là thiết bị điện dùng để biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha.

Câu 3 (Trang 107-Vbt công nghệ 8): Một máy biến áp một pha có N 1=1650 vòng, N 2=90 vòng. Dây quấn sơ cấp đấu với nguồn điện áp 220V. Xác định điện áp đầu ra của dây quấn thứ cấp U 2. Muốn điện áp U 2=36V thì số vòng dây của dây quấn thứ cấp phải là bao nhiêu?

Lời giải:

– N 2= 90.3 = 270 (vòng)

Các bài giải vở bài tập Công nghệ lớp 8 (VBT Công nghệ 8) khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bạn đang đọc nội dung bài viết Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông: Giải Tích Hàm Một Biến Số (Giải Tích 1) trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!