Đề Xuất 6/2023 # Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Dịch Vụ Công Trực Tuyến Và Dịch Vụ Bưu Chính Công Ích # Top 8 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 6/2023 # Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Dịch Vụ Công Trực Tuyến Và Dịch Vụ Bưu Chính Công Ích # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Dịch Vụ Công Trực Tuyến Và Dịch Vụ Bưu Chính Công Ích mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong những năm qua, việc cải cách TTHC được triển khai mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực và thu được nhiều kết quả tích cực. Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ TTHC, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã khiến cho việc tiếp nhận và trả hồ sơ được triển khai nhanh gọn, dễ dàng, chính xác, tiết kiệm hơn, nhất là đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích đạt kết quả chưa cao. Năm 2018, tiêu chí dịch vụ công trực tuyến tỉnh chỉ đạt 0/2.5 điểm, dịch vụ bưu chính công ích đạt 0.5/1.25 điểm. Nguyên nhân xuất phát từ việc thực hiện thao tác nộp hồ sơ trực tuyến đối với phần lớn người dân vẫn đang là một hình thức mới mẻ, chưa quen, chưa phù hợp với trình độ, kỹ năng của mọi tầng lớp người dân tham gia giao dịch, thiếu thiết bị, vẫn còn tâm lý muốn gặp cán bộ để trực tiếp trao đổi, nộp hồ sơ; cơ sở dữ liệu dùng chung còn thiếu; người dân, doanh nghiệp chưa yên tâm thực hiện TTHC qua bưu điện; các đơn vị, địa phương chưa tuyên truyền rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích…

Ông Đoàn Tiến Đạt – Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện – Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Thạch Hà: mặc dù không phải là đơn vị được chọn làm thí điểm nhưng việc xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nên huyện Thạch Hà đã thành lập Trung tâm Hành chính công và đưa vào ứng dụng phần mềm DVC, 1 cửa điện tử, cơ bản đưa TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của các đơn vị cấp huyện trên địa bàn tiếp nhận tại TT HCC huyện, đồng thời triển khai một cửa điện tử đến 31 xã, thị trấn. Đến nay đã có 325 hồ sơ đã xử lý trên hệ thống, tiếp nhận gần 100 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Nhìn chung số lượng hồ sơ giải quyết TTHC được gửi qua mạng có xu hướng tăng, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn như việc tổ chức, cá nhân chưa có thói quen giao dịch hành chính qua inrternet nên chưa yên tâm sử dụng dịch vụ, phần lớn người dân còn e ngại khi tiếp cận dịch vụ bưu chính công ích, nhiều thành phần hồ sơ phức tạp nên chưa thể áp dụng hoàn toàn trên môi trường mạng…

Đại diện Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh: đề xuất một số giải pháp như triển khai đồng bộ việc luân chuyển hồ sơ nội bộ từ xã lên huyện, từ huyện lên tỉnh và ngược lại cho tất cả các xã, huyện trên địa bàn tỉnh; thực hiện dịch vụ công TT tại điểm Văn hóa xã nâng cao tỷ lệ thực hiện DVC mức độ 3, mức độ 4; phối hợp xây dựng phương án chuyển bộ phận 1 cửa các cấp, ngành sang điểm giao dịch Bưu điện…

Ông Lương Thế Đắc – Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông đại diện Chủ trì phát biểu kết luận tại Hội thảo.

Tại Hội thảo đã có 9 ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự nêu rõ tình hình thực tiễn của việc triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích góc nhìn của sở, ngành cấp tỉnh, trung tâm hành chính công cấp huyện, bưu điện và của cả người dân, doanh nghiệp đã chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích.

Theo chúng tôi

Hội thảo cũng chỉ ra những giải pháp để phát huy ưu điểm và triển khai có hiệu quả hơn nữa dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích như: tiếp tục tăng cường đẩy mạnh tuyên tuyền về lợi ích của DVC, BCCI cho người dân, doanh nghiệp dưới nhiều hình thức; đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công, bưu chính công ích; tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chính TTHC theo hướng đơn giản, phù hợp với trình độ, nhận thức của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp đến giao dịch.

Lợi Ích Khi Sử Dụng Dịch Vụ Công Trực Tuyến Mức Độ 3, 4 Trong Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính

Trang chủ

Cải cách hành chính

Lượt xem: 4126

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 11/6/2019, UBND huyện Hải Hậu ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 và nhiệm vụ cụ thể xây dựng Chính quyền điện tử huyện Hải Hậu năm 2019. Theo đó, một trong những mục tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) vào giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí, thời gian đi lại cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, việc sử dụng DVCTT hiện nay ở huyện Hải Hậu vẫn còn khó vì ít “công dân điện tử”. Để thực hiện tốt mô hình chính quyền điện tử trong giải quyết TTHC, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cập nhật ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, tạo sự thuận lợi tối ưu cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Theo Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ:

Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là dịch vụ hành chính công và những dịch vụ khác của cơ quan nhà nước cung cấp cho người dân dựa trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ tương ứng với mỗi dịch vụ khác nhau:

2. DVCTT mức độ 2: là DVCTT mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận Một cửa.

3. DVCTT mức độ 3: là DVCTT mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận Một cửa.

4. DVCTT mức độ 4: là DVCTT mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến hoặc gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người dân.

Do TTHC đều có thể nộp trực tiếp qua mạng Internet cho Bộ phận Một cửa tiếp nhận ở mức độ 3, người sử dụng có thể nộp hồ sơ ở bất cứ nơi nào, bằng các thiết bị có kết nối Internet.

Với DVCTT mức độ 4, người dân giao dịch hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng, còn có thể nhận kết quả và nộp lệ phí (nếu có) bằng nhiều hình thức tiện ích mà không cần phải đến trực tiếp tại Bộ phận Một cửa.

Qua đó, việc cung cấp các DVCTT đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho công dân, khi công dân đăng ký DVCTT sẽ giảm thời gian gửi/nhận hồ sơ; tăng tính công khai, minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ, tránh được sự phiền hà, nhũng nhiễu của người được giao nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết TTHC. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc cung cấp thông tin về trạng thái hiện tại của quy trình sẽ giúp cho công dân nắm được thông tin hồ sơ đang nằm ở phòng, ban nào? Đang được cán bộ, công chức nào thụ lý? Hồ sơ đang giải quyết ở khâu nào? …); Đồng thời nhận được ngay yêu cầu nếu cần bổ sung hồ sơ hay thông báo khi có kết quả thông qua hệ thống tin nhắn điện thoại hoặc thư điện tử. Do đó sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ, tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công…

Theo thống kê của Bộ phận Một cửa của UBND huyện, tính đến thời điểm hiện nay, trên hệ thống Một cửa điện tử dùng chung của tỉnh (https://dichvucong.namdinh.gov.vn), UBND huyện đã niêm yết công khai 226/226 TTHC của 11 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (trong đó có 101 TTHC mức độ 2, 57 TTHC mức độ 3, 68 TTHC mứcđộ 4) và 129/129 TTHC của 12 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Qua 3 tháng triển khai thực hiện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ đến nay, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện là cơ quan đầu tiên và tiếp nhận nhiều nhất hồ sơ qua môi trường mạng ở mức độ 3 với 22 hồ sơ thủ tục đăng ký kinh doanh.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng DVCTT theo đường link https://dichvucong.namdinh.gov.vn (mục hướng dẫn sử dụng).

                                                                                                Trần Thị Huyền

            

Tweet

Tin khác

Những hành vi không được làm trong giải quyết Thủ…

Hải Hậu từng bước đẩy mạnh công tác cải cách thủ…

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành…

Hiểu như thế nào về Cải cách hành chính? Thủ tục…

Một số điểm mới của Chính phủ về thực hiện cơ chế…

1

 2 3 

Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến Năm 2022

Hiện nay, khi kinh tế ngày càng phát triển công tác tuyên tuyền, giáo dục pháp luật ngày càng phổ biến rộng rãi. Để khuyển khích tinh thần của nhân dân, một số các tỉnh thành phố đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh hình thức thể lệ cuộc thi thì đáp án cũng là một vấn đề được người dự thi khá là quan tâm.

Đáp án cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến là gì?

Đáp án cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến là kết quả chính xác cuối cùng của bài thi. Đáp án có thể là số hoặc chữ và tùy thuộc vào mỗi câu hỏi.

Phần đáp án sẽ được ban tổ chức cuộc thi chuẩn bị trước khi thí sinh tham gia dự thi.

Hội đồng chấm thi thường căn cứ vào đáp án của cuộc thi để tìm ra người có phần trả lời và kết quả hoàn thành xuất sắc nhất.

Một số câu hỏi tự luận và kèm theo đáp án trong cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến

Bên cạnh tìm hiểu về đáp án cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến năm 2020, Luật Hoàng phi xin cung cấp thêm một số câu hỏi tự luận, cụ thể như sau:

– Câu hỏi số 1: Cá nhân khi đi đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá thì cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì ?

Đáp án:

Căn cứ vào khoản 3 Điều 8 Thông tư số 23/2018/TT- Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn ngày 15/11/2018 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, có thể hiểu rằng cá nhân khi đi đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm tàu cá cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

+ Đơn đề nghị tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm tàu cá căn cứ theo mẫu số 01 đơn đăng ký phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn ngày 15/11/2018.

+ Bản sao về chứng chỉ chuyên môn, bản sao văn bằng.

Trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp phải mang theo bản chính để đối chiếu. Hoặc trong trường hợp nộp qua đường bưu điện thì bản sao được công chứng.

+ 02 ảnh màu (3 x 4 cm).

– Câu hỏi số 2: Thời điểm nào thì cá nhân, tổ chức có thể gửi đề xuất về nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và sẽ gửi về đâu?

Đáp án:

Trên trang thông tin điện tử của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ thông báo hoặc trong trường hợp nếu có công việc đột xuất, cấp thiết cá nhân, tổ chức gửi trực tiếp qua bưu điện về đề xuất đề tài, dự án về Bộ.

– Câu hỏi số 3: Liên hiệp hợp tác xã phải tiến hành thủ tục gì với cơ quan quản lý liên hiệp hợp tác xã khi có sự thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ.

Đáp án:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 6 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã và căn cứ vào Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT:

+ Trong thời gian là 15 ngày kể từ ngày liên hiệp hợp tác xã thay đổi thông tin về về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ. Hợp tác xã phải đi đăng ký tại phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính.

+ Hồ sơ gồm:

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.

Nghị quyết của đại hội thành viên.

+ Hồ sơ nộp hợp lệ thì trong thời hạn 3 ngày phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cho liên hiệp hợp tác xã. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ ra thông báo bằng văn bản.

– Câu hỏi số 4: Để đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ hồ sơ cần phải chuẩn bị những gì?

Đáp án:

+ Phiếu đề xuất đặt hàng đề tài, dự án Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT .

– Câu hỏi số 5: Hồ sơ mở tuyển chọn, giao trực tiếp thời hạn là khi nào?

Thời gian 10 ngày làm việc tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thì Vụ khoa học Công nghệ sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá và xác nhận hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ chuẩn bị đúng theo biểu mẫu và quy đinh tại thông tư 18/2015/TT- Bộ nông nghiệp phát triển nông thônthì hồ sơ sẽ được đánh giá là hợp lệ. Kết quả hồ sơ sẽ được ghi thành biên bản.

– Câu hỏi số 6: Bạn hiểu thể nào là phương thức tuyển chọn hoặc giao trực tiếp đề tài, dự án SXTN cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ?

Đáp án:

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài/dự án là quá trình đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện một đề tài thông qua việc phê duyệt, tuyển chọn của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài/dự án là quá trình được lựa chọn thực hiện đề tài thông qua việc đánh giá, xem xét hồ sơ của Bộ NN&PTNT.

Tác giả

Nguyễn Văn Phi

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

Đáp Án Trắc Nghiệm Dịch Vụ Công

MÀU XANH LÀ ĐÚNG NHÉ , đỏ là sai , khoanh lại đi

PHẦN THI TỰ LUẬN (Nộp bài ngay)PHẦN THI TỰ LUẬN (Nộp bài sau)KẾT QUẢ PHẦN THI TRẮC NGHIỆMSố báo danhHọ và tênBắt đầuKết thúcThời gian làm bàiSố câu đúngTổng điểm

27794

07:30:46 16/08/201908:00:20 16/08/201900:29:32 (giờ:phút:giây)2929

Câu hỏi 1: (1 điểm)Khi đăng ký thủ tục: “Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cấp THPT” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nếu không đính kèm “Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp có chữ ký công dân” và “Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp bằng tốt nghiệp” thì hệ thống có chấp nhận không?Chấp nhận.

Chấp nhận và yêu cầu mang theo khi nhận kết quả.

Không chấp nhận.

Các phương án đưa ra đều sai.

Trả lời sai (Đáp án đúng: Không chấp nhận.)Câu hỏi 2: (1 điểm)Khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn, công dân muốn nhận kết quả tại địa chỉ công dân yêu cầu thì công dân cần phải nộp phí hoặc lệ phí nào sau đây?Phí hoặc lệ phí thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) theo quy định.

Phí dịch vụ bưu chính (nếu có) theo quy định.

Không phải trả bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào.

Phương án 1 và 2.

Trả lời sai (Đáp án đúng: Phương án 1 và 2.)Câu hỏi 3: (1 điểm)Để thực hiện thủ tục: “Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật” thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã thì công dân có các hình thức nộp hồ sơ nào?Trực tiếp nộp tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp xã.

Gửi hồ sơ qua Bưu điện đến UBND cấp xã có thẩm quyền giải quyết.

Thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn

Các phương án đưa ra đều đúng.

http://egov.hanoi.gov.vn

http://dichvucongtructuyen.hanoi.gov.vn

Zalo.com, chúng tôi youtube.com

Trả lời đúngCâu hỏi 5: (1 điểm)Thời gian giải quyết thủ tục: “Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của cấp xã là?4 ngày làm việc.

6 ngày làm việc.

5 ngày làm việc.

3 ngày làm việc.

Trả lời đúngCâu hỏi 6: (1 điểm)Để thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn, công dân cần thực hiện những thao tác nào sau đây?Từ Trang chủ https://dichvucong.hanoi.gov.vn công dân chọn Đăng ký trực tuyến để bắt đầu, chọn loại dịch vụ cần sử dụng rồi ấn nút Thực hiện.

Điền thông tin theo mẫu tờ khai trực tuyến (những trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập). Sau khi điền đầy đủ thông tin, công dân nhấn vào nút Tiếp tục để xem lại thông tin đã điền.Sau khi đã kiểm tra thông tin và chính xác, công dân nhập Mã xác nhận và nhấn vào nút Tiếp tục.

Thông tin đăng ký thành công sẽ đi đến trang hướng dẫn các bước tiếp theo để hoàn tất hồ sơ. Công dân có thể lưu lại Mã hồ sơ để Tra cứu tình trạng hồ sơ. Thông tin đăng ký sẽ được gửi đến hộp thư điện tử mà

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Dịch Vụ Công Trực Tuyến Và Dịch Vụ Bưu Chính Công Ích trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!