Đề Xuất 3/2023 # Ôn Tập Hình Học Lớp 7 Học Kỳ Ii # Top 9 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 3/2023 # Ôn Tập Hình Học Lớp 7 Học Kỳ Ii # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Ôn Tập Hình Học Lớp 7 Học Kỳ Ii mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Posted 21/02/2012 by Trần Thanh Phong in Hình Học 7, Lớp 7. 116 phản hồi

ôn tập hình học lớp 7 học kỳ II

BÀI TẬP ÔN :

BÀI 1 :

Cho tam giác ABC vuông tại A. đường phân giác BE. Kẻ EH vuông góc với BC. gọi K là giao điểm của AB và HE. Chứng minh rằng :

ΔABE = ΔHBE

BE là đường trung trực của AH.

EK = EC.

AE < EC

GIẢI.

1. ΔABE = ΔHBE

Xét ΔABE và ΔHBE, ta có :

(gt)

( BE là đường phân giác BE).

BE là cạnh chung.

2. BE là đường trung trực của AH :

BA =BH và EA = EH (ΔABE = ΔHBE)

3. EK = EC

Xét ΔKAE và ΔCHE, ta có :

(gt)

EA = EH (cmt)

( đối đỉnh).

Xét ΔKAE vuông tại A, ta có :

Mà : EK = EC (cmt)

———————————————————————————-

BÀI 2 :

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC).Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD  = AB. Trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho AE  = AC.

a)      Chứng minh : BC = DE.

b)      Chứng minh : tam giác ABD vuông cân và BD

c)      Kẻ đường cao AH của tam giác ABC tia AH cắt cạnh DE tại M. từ A kẻ đường vuông góc CM tại K, đường thẳng này cắt BC tại N . Chứng minh : NM

d)     Chứng minh : AM = DE/2.

GIẢI.

a) Xét Δ ABC và Δ AED, ta có :

(đối đỉnh)

AB = AD (gt)

AC = AD (gt)

Xét Δ ABD, ta có :

(Δ ABC vuông tại A)

mà : AB = AD (gt)

cmtt :

mà : ở vị trí so le trong

b) Xét Δ MNC, ta có :

NK cắt MH tại A.

mà : AB AC

c) Xét Δ AMC, ta có :

(đối đỉnh)

(Δ ABC = Δ AED)

Xét Δ AMI và Δ DMI, ta có :

(MN AC tại I)

IM cạnh chung.

mặt khác : (so le trong)

(đồng vị)

mà : (cmt)

từ (1) và (2), suy ta : MA = ME = MD

ta lại có : ME = MD = DE/2 (D, M, E thẳng hàng)

=========================================================

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

Bài 1:  

Cho tam giác ABC  vuông tại A có . Vẽ AK vuông góc  BC  ( K thuộc BC ).   Trên tia đối của tia KA lấy điểm M sao cho KA = KM

1.     Chứng minh: DKAB = D KMB.  Tính số đo MÂB

2.      Trên tia  KB lấy điểm D sao cho KD = KC. Tia  MD cắt AB tại  N.  Chứng minh:    MN  vuông góc   AB

3.      So sánh  MD + DB với AB

Bài 2:

Cho ΔABC vuông taï A và góc C = 300.Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = BA .

              a/ Chứng minh : ΔABD đều , tính góc DAC .

              b/ Vẽ DE vuông góc  AC (E thuộc AC). Chứng minh :  ΔADE  =  ΔCDE .

              c/ Cho AB = 5cm , .Tính BC và AC.

Bài 3:  

Cho ABC cân tại A (A < 900). Vẽ tia phân giác AH của góc BAC   (H  thuộc BC); biết  AB = 15cm, BH = 9cm.

a.   CMR: Δ  ABH = Δ ACH

b.   Vẽ trung tuyến BD. BD cắt AH tại G.    Chứng minh: G là trọng tâm của ABC. Tính AG.

c.  Qua H vẽ đường thẳng song song với AC cắt AB tại E.  Chứng minh:  3 điểm A ; G ; E thẳng hàng

Bài 4:  

Cho tam giác ABC cân tại A . Trên tia đối của BC lấy điểm M , trên tia đối của CB lấy N sao cho BM = CN , Vẽ BD vuông góc AM tại D , CE vuông góc AN tại E .

Cho biết AB= 10 cm , BH = 6 cm . Tính độ dài đoạn AH

a)     Chứng minh : tam giác AMN cân.

b)    Chứng minh : DB = CE

c)      Gọi K là giao điểm của DB và EC . Chứng minh ΔADK = ΔAEK.

d)    Chứng minh KD + KE < 2KA .

Bài 5:

Cho ΔABC đều có cạnh 10cm. Từ A dựng tia Ay vuông góc với AB cắt BC tại M. (3,5 điểm)

a/ Chứng minh: ΔACM cân.

b/ Kẻ AH vuông góc BC ( HÎ BC), lấy điểm I Î AH. Biết AB < AM, chứng minh: IB < IM

c/ Kẻ CN vuông góc AM (N Î AM), nối HN. Chứng minh: ΔAHN đều

d/ Tính độ dài đoạn thẳng HN.

Bài 6:

Cho Δ ABC vuông tại A. trên nửa mặt phẳng có bờ BE không chứa điểm A. Vẽ Bx sao cho góc ABC = góc CBx. Gọi K là giao điểm Bx và AC . Kẻ CH vuông góc Bx ( HÎ Bx) . Gọi  N là giao điểm CH và AB

a)     Chứng minh :  Δ HBC = Δ ABC

b)     Chứng minh BC là đường trung  trực AH

c)     Chứng minh CN = CK

Bài 7:  

Cho ΔABC vuông tại A có AB = 6cm ; AC = 8cm. Vẽ trung tuyến AM.

Tính độ dài AM.

Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. Chứng minh: ΔAMB = ΔDMC

  Chứng minh: AC vuông góc DC

  Chứng minh:  AM < (AB + AC ) : 2

  Bài 8 :

  tam giác ABC vuông tại A; phân giác BD. Kẻ DE vuông góc BC  (E thuộc BC). Gọi F là giao điểm của BA và ED. Chứng minh :

  a)    BD là đường trung trực của AE

  b)   DF = DC

  c)    AD < DC

  Bài 9 :

  Cho tam giác vuông tại A, đường trung tuyến AM. Trên tia đối  của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA .

  a.) Tính số đo góc ABD.

  b.) Chứng minh rằng tam giác ABC bằng tam giác BAD .

  c.) So sánh độ dài AM và BC .

  ===============================

  ĐỀ THI :

  Đề thi kiểm tra môn toán lớp 7 học kỳ II

  Môn toán lớp 7 (90 phút)

  Bài 1 (1,5 đ) :

  Điểm kiểm tra một tiết môn toán lớp 7A một trường được ghi như sau :

  87566452637237655678658107692109

  a) Dấu hiệu ở đây là gì ? lớp có bao nhieu học sinh ?

  b) Hãy lập bảng tần số và tính số trung bình cộng.

  Bài 2 (1 đ) :

  a) Cho biểu thức : A = 0,5x2y3 – 4xy + 5

  b) Tính giá trị của A tại x = -2; y = 2/3

  Bài 3(2 đ) :Cho hai đa thức :

  P(x) = 7×3 – x2 + 5x – 2×3 + 6 – 8x

  Q(x) = -2x + x3 – 4×2 + 3 – 5×2

  a) Thu gọn và sắp xếp mỗi đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.

  b) Tính P(x) – Q(x); P(x) + Q(x).

  Bài 4 (2 đ):

  a) Tìm nghiệm của đa thức : 0,2x + 1/5

  b) Tìm a để đa thức ax – 1,5 có nghiệm là -2

  Bài 5 (3,5 đ):

  Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC).Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AB. Trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho AE = AC.

  a) Chứng minh : BC = DE.

  b) Chứng minh : tam giác ABD vuông cân và BD

  c) Kẻ đường cao AH của tam giác ABC tia AH cắt cạnh DE tại M. từ A kẻ đường vuông góc CM tại K, đường thẳng này cắt BC tại N . Chứng minh : NM

  d) Chứng minh : AM = DE/2.

  Hết.

  Chia sẻ:

  Twitter

  Facebook

  Like this:

  Số lượt thích

  Đang tải…

  Đề Thi Cuối Học Kỳ Ii Năm Học 2022

  ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: GIẢI TÍCH 2

  Mã môn học: MATH130701 Đề thi có 02 trang. Thời gian: 90 phút. Được phép sử dụng tài liệu.

  Câu I: (1 điểm)

  3 x2 − y Tìm và biểu diễn (gạch chéo) miền xác định của hàm số f (x, y) = . 2 + 2 − x 2 − y2 Câu II: (1 điểm) Cho hàm số f (x, y) = e xy (1+ 2x) , trong đó x = u + 3v và y = Tính các đạo hàm riêng cấp một

  Câu III: (2 điểm)

  2 Tìm cực trị của hàm hai biến sau z(x, y) = x 2 − xy + y 3 − 7y +1 . 3 Câu IV: (3 điểm) 1) Tính tích phân kép I = ∫∫ (x + 4y)dx dy , biết rằng miền phẳng D giới hạn bởi các D

  đường x = 0 , y = 2x + 1 và x = 2y + 1 . 2) Xác định cận và viết tích phân bội ba L = ∫∫∫ y dx dy dz trong các hệ tọa độ Đề-các, V

  hệ tọa độ trụ và hệ tọa độ cầu, với V =

  }

  3x 2 + 3y 2 ≤ z ≤ 4 − x 2 − y 2 .

  Hãy tính thể tích của vật thể V. Câu V: (3 điểm) 1) Biết rằng vận tốc phân rã của radium tỉ lệ thuận với khối lượng hiện có của nó theo phương trình

  a) Hãy tìm hệ số tỉ lệ k, sau đó chỉ ra qui luật phân rã của radium R(t) theo thời gian, nếu khối lượng ban đầu của radium là R0 khi t = 0 và thời gian cần thiết để phân rã hết một nửa khối lượng radium ban đầu là T năm. b) Hỏi sau 150 năm sẽ phân rã hết bao nhiêu phần trăm khối lượng radium ban đầu nếu T = 1600 năm. 2) Giải phương trình vi phân y”+ y’ = 5e− x + cos2x .

  Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV

  Trang

  1 /2

  Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) [CĐR G1.1]: Phát biểu được khái niệm hàm nhiều biến, đạo hàm, vi phân và cực trị của hàm nhiều biến và các ứng dụng. [CĐR G1.3]: Viết được các công thức đổi biến trong tích phân bội (đổi biến tổng quát, tọa độ cực, tọa độ trụ, tọa độ cầu) và giải thích được ý nghĩa của việc đổi biến trong tích phân bội. [CĐR G2.1]: Thành thạo trong việc tính đạo hàm, vi phân hàm nhiều biến và áp dụng vào bài toán tìm cực trị.

  Nội dung kiểm tra Câu I, II, III Câu IV

  Câu II, III

  [CĐR G2.2]: Áp dụng công thức tính ra kết quả bằng số các dạng tích phân hàm nhiều biến.

  Câu IV

  [CĐR G2.3]: Áp dụng các phương pháp trong lý thuyết để tìm nghiệm tổng quát, nghiệm riêng của một số dạng phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.

  Câu V

  Ngày 25 tháng 05 năm 2016 Thông qua bộ môn (ký và ghi rõ họ tên)

  Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV

  Trang

  2 /2

  Ôn Tập Toán Hình Học Lớp 7 Học Kì 1

  Posted 09/11/2011 by Trần Thanh Phong in Hình Học 7, Lớp 7. Tagged: lớp 7. 93 phản hồi

  ÔN tập toán hình học lớp 7 học kì 1

  BÀI 1 :

   Cho tam giác ABC. M là trung điểm AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho BM = MD.

  1.      Chứng minh : 𝛥ABM =  𝛥CDM.

  2.      Chứng minh : AB

  3.      3. Trên DC kéo dài lấy điểm N sao cho CD  =CN (C ≠  N) chứng minh : BN  // AC.

  Giải.

  1.      Chứng minh : 𝛥ABM =  𝛥CDM.

  Xét 𝛥ABM và CDM :

  MA = MC (gt)

  MB = MD (gt)

  (đối đinh)

  2.Chứng minh : AB

  Ta có :

  (góc tương ứng của 𝛥ABM =  𝛥CDM)

  Mà : ở vị trí so le trong

  Nên : AB

  3. BN  // AC :

  Ta có : 𝛥ABM =  𝛥CDM (cmt)

  Mà : CD = CN (gt)

  Xét 𝛥ABC và 𝛥NCB , ta có :

  AB  = CN (cmt)

  BC cạnh chung.

  (soletrong)

  Mà : ở vị trí soletrong.

  Nên : BN

  BÀI 2 :

  Cho tam giác ABC có AB = AC, trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM = AN. Gọi H là trung điểm của BC.

  Chứng minh : 𝛥ABH = 𝛥ACH.

  Gọi E là giao điểm của AH và NM. Chứng minh : 𝛥AME = 𝛥ANE

  Chứng minh : MM

  Giải.

  1.𝛥ABH = 𝛥ACH

  Xét 𝛥ABH và 𝛥ACH, ta có :

  AB = AC (gt)

  HB = HC (gt)

  AH cạnh chung.

  2. 𝛥AME = 𝛥ANE

  Xét 𝛥AME và 𝛥ANE, ta có :

  AM =AN (gt)

  (cmt)

  AE cạnh chung

  3. MM

  Ta có : 𝛥ABH = 𝛥ACH (cmt)

  Mà : (hai góc kề bù)

  Hay BC AH

  Cmtt, ta được : MN AE hay MN AH

  Bài 3 :

  Cho tam giác ABC vuông tại A. tia phân giác của góc ABC cắt AC tại D. lấy E trên cạnh BC sao cho BE = AB.

  a) Chứng minh : 𝛥 ABD = 𝛥 EBD.

  b) Tia ED cắt BA tại M. chứng minh : EC = AM

  c) Nối AE. Chứng minh : góc AEC = góc EAM.

  Giải.

  1. 𝛥 ABD = 𝛥 EBD :

  Xét 𝛥ABD và 𝛥EBD, ta có :

  AB =BE (gt)

  (BD là tia phân giác góc B)

  BD cạnh chung

  2. EC = AM

  Ta  có : 𝛥 ABD = 𝛥 EBD (cmt)

  Suy ra : DA = DE và

  Xét 𝛥ADM và 𝛥EDC, ta có :

  DA = DE (cmt)

   (cmt)

   (đối đỉnh)

  3.

  Ta có : 𝛥ADM = 𝛥EDC (cmt)

  Suy ra : AD = DE; MD = CD và

  Hay AC = EM

  Xét 𝛥AEM và 𝛥EAC, ta có :

  AM = EC (cmt)

  (cmt)

  AC = EM (cmt)

  BÀI 4 :

  Cho tam giác ABC vuông góc tại A có góc B  = 530.

  a)      Tính góc C.

  b)      Trên cạnh BC, lấy điểm D sao cho BD = BA. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC ở điểm E. cmr : ΔBEA = ΔBED.

  c)       Qủa C, vẽ đường thẳng vuông góc với BE tại H. CH cắt đường thẳng AB tại F. cm : ΔBHF = ΔBHC.

  d)      Cm : ΔBAC = ΔBDF và D, E, F thẳng hàng.

  Giải.

  a. Tính góc C :

  Xét ΔBAC, ta có :

  b. ΔBEA = ΔBED :

  Xét ΔBEA và ΔBED, ta có :

  BE cạnh chung.

  (BE là tia phân giác của góc B)

  BD = BA (gt)

  c. ΔBHF = ΔBHC

  Xét ΔBHF và ΔBHC, ta có :

  BH cạnh chung.

  (BE là tia phân giác của góc B)

   (gt)

  d. ΔBAC = ΔBDF và D, E, F thẳng hàng

  xét ΔBAC và ΔBDF, ta có:

  BC = BF (cmt)

  Góc B chung.

  BA = BC (gt)

  Mà : (gt)

  Nên : hay BD DF (1)

  Mặt khác :  (hai góc tương ứng của  ΔBEA = ΔBED)

  Mà : (gt)

  Nên : hay BD DE (2)

  Từ (1) và (2), suy ra : DE trùng DF

  Hay : D, E, F thẳng hàng.

  ===================================

  BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

  BÀI 1 :

  Cho ABC có   = 900. Tia phân giác BD của góc B(D thuộc AC). Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE  =  BA.

  a)   So sánh  AD  và  DE

  b)   Chứng minh:

  c)   Chứng minh  : AE  BD

  BÀI 2 :

  Cho ΔABC nhọn (AB < AC). Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia AM lấy điểm N sao cho M là trung điểm của AN.

  a/. Ch/m :Δ AMB = ΔNMC

  b/. Vẽ CD  AB (D AB). So sánh góc ABC và góc BCN. Tính góc DCN.

  c/. Vẽ AH  BC (H  BC), trên tia đối của tia HA lấy điểm I sao cho HI = HA.

  Ch/m : BI = CN.

   BÀI 3 :

  Vẽ góc nhọn xAy. Trên tia Ax lấy hai điểm B và C (B nằm giữa A và C). Trên tia Ay lấy hai điểm D và E sao cho AD = AB; AE = AC

  a)    Chứng minh BE = DC

  b)    Gọi O là giao điểm BE và DC. Chứng minh tam giác OBC bằng tam giác ODE.

  c)    Vẽ trung điểm M của CE. Chứng minh AM là đường trung trực của CE.

  Bài 4.

  Cho tam giác ABC ( AB< AC ) . Gọi I là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia IB lấy điểm D, sao cho IB = ID. Chứng minh :

  a) Tam giác AIB bằng tam giác CID.

  b) AD = BC v à AD

  BÀI 5.

  Cho tam giác ABC có góc A =350 . Đường thẳng AH vuông góc với BC tại H. Trên đường vuông góc với BC tại B lấy điểm D không cùng nửa mặt phẳng bờ BC với điểm A sao cho AH = BD.

  a) Chứng minh ΔAHB = ΔDBH.

  b) Chứng minh AB//HD.

  c) Gọi O là giao điểm của AD và BC. Chứng minh O là trung điểm của BH.

  d) Tính góc ACB , biết góc BDH= 350 .

  Bài 6 :

  Cho tam giác ABC cân tại A và có .

  Tính và

  Lấy D thuộc AB, E thuộc AC sao cho AD = AE. Chứng minh : DE

  Bài 7 :

  Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy D thuộc AC, E thuộc AB sao cho AD = AE.

  Chứng minh : DB = EC.

  Gọi O là giao điểm của BD và EC. Chứng minh : tam giác OBC và ODE là tam giác cân.

  Chứng minh rằng : DE

  Bài 8 :

  Cho tam giác ABC. Tia phân giác của góc C cắt AB tại D. trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho CE = CB.

  Chứng minh : CD

  Tia phân giác của góc E cắt CD tại F. vẽ CK vuông góc EF tại K. chứng minh : CK Tia phân giác của góc ECF.

  Bài 9 :

  Cho tam giác ABC vuông tại A có . Vẽ Cx vuông góc BC, trên tia Cx lấy điểm E sao cho CE = CA (CE , CA nằm cùng phía đối BC). trên tia đối của tia BC lấy điểm F sao cho BF = BA. Chứng minh :

  Tam giác ACE đều.

  A, E, F thẳng hàng.

  Bài 10 :

  Cho tam giác ABC (AB <AC). Tia phân giác của góc A cắt đường trung trực của BC tại I. kẻ IH vuông góc AB tại H. IK vuông góc AC tại K. chứng minh : BH = CK.

  ============================================

  Đề kiểm tra học kì I

  Môn : toán lớp 7

  Thời gian làm bài 90 phút.

  BÀI 1 : (2,5 điểm) tính bằng cách hợp lý :

  a)

  b)

  c)

  BÀI 2 : (2,5 điểm)

  Tìm x, biết :

  a)

  c) 33x : 11x = 81

  BÀI 3 : (1,5 điểm)

  Ba đội cày làm việc trên ba cánh đồng có diện tích như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 12 ngày. Đội thứ hai hoàn thành công việc trong 9 ngày. Đội thứ ba hoàn thành công việc trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày biết Đội thứ nhất ít hơn Đội thứ hai 2 máy và năng suất của các máy như nhau.

  BÀI 4 : (3,5 điểm)

  Cho tam giác ABC vuông góc tại A có góc B = 530.

  a) Tính góc C.

  b) Trên cạnh BC, lấy điểm D sao cho BD = BA. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC ở điểm E. cmr : ΔBEA = ΔBED.

  c) Qủa C, vẽ đường thẳng vuông góc với BE tại H. CH cắt đường thẳng AB tại F. cm : ΔBHF = ΔBHC.

  d) Cm : ΔBAC = ΔBDF và D, E, F thẳng hàng.

  HẾT.

  ===============================

  ĐỀ kiểm tra – học kỳ 1

  Chia sẻ:

  Twitter

  Facebook

  Like this:

  Số lượt thích

  Đang tải…

  Đề Cương Ôn Thi Học Kì Ii Môn Lịch Sử 7

  +Nhân dân có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành độc lập.

  +Tất cả các tầng lớp nhân dân đều đoàn kết đánh giặc.

  +Đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo

  -Ý nghĩa lịch sử:

  +Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi kết thúc 20 năm đô hộ của nhà Minh

  +Mở ra thời kì mới cho đất nước- thời Lê Sơ

  Câu 2: Từ giữa thế kỉ XVIII chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần:

  -Ở triều đình:Tương Phúc Loan nắm hết quyền hành, tự xưng “quốc phó”, khét tiếng tham nhũng.

  -Ở địa phương:Quan lại ,cường hào kết thành bè cánh, đàn áp bóc lột nhân dân, đua nhau ăn chơi xa xỉ.

  -Nông dân bị lấn chiếm ruộng đất và nộp nhiều thứ thuế .

  học xã hội ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ II - SỬ 7 (Năm học: 2012 - 2013) Câu 1: Hãy nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Câu 2: Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Trong ở nửa sau thế kỉ XVIII? Câu 3: Trình bày diễn biến chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (1785). Câu 4: Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi kinh tế, phát triển văn hóa dân tộc? Câu 5: Hãy trình bày vài nét về những đóng góp của Vua Lê Thánh Tông trong việc xây dựng bộ máy nhà nước và luật pháp. Câu 6: Hãy nêu những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc trong những năm 1771 - 1789. Câu 7: Nhà nước thời Lê Sơ có những biện pháp gì để phát triển kinh tế? Nêu kết quả? Câu 8: Thăng Long có tầm quan trọng như thế nào đối với đất nước Thời Lê Sơ? Câu 10: Tại sao Nguyễn Huệ chọn khúc Sông Tiền, đoạn từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến? Theo em chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng như thế nào? Câu 11: Vẽ sơ đồ các tầng lớp trong XH nước ta thời Lê Sơ. Câu 12: Hãy nêu những cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII . Câu 13 : Quang Trung đại phá quân Thanh như thế nào ? Câu 14: Hãy nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây sơn Câu 15: Trình bày chính sách quốc phòng, ngoại giao của Quang Trung . Câu 16 : Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền như thế nào? Câu 17:Vẽ sơ đồ tổ chức chính quyền thời Lê Sơ? Câu 18: Lập bảng thống kê về những hoạt động chính của nghĩa quân Tây Sơn từ năm 1771-1789 . ĐÁP ÁN Câu 1: -Nguyên nhân thắng lợi: +Nhân dân có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành độc lập. +Tất cả các tầng lớp nhân dân đều đoàn kết đánh giặc. +Đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo -Ý nghĩa lịch sử: +Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi kết thúc 20 năm đô hộ của nhà Minh +Mở ra thời kì mới cho đất nước- thời Lê Sơ Câu 2: Từ giữa thế kỉ XVIII chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần: -Ở triều đình:Tương Phúc Loan nắm hết quyền hành, tự xưng "quốc phó", khét tiếng tham nhũng. -Ở địa phương:Quan lại ,cường hào kết thành bè cánh, đàn áp bóc lột nhân dân, đua nhau ăn chơi xa xỉ. -Nông dân bị lấn chiếm ruộng đất và nộp nhiều thứ thuế. Câu 3:- Nguyễn Anh cầu cứu vua Xiêm. Năm 1784 hơn 5 vạn quân thủy, bộ kéo vào đánh chiếm miền Tây Gia Định. Câu 4: *Nông nghiệp *Công thương nghiệp -Bãi bỏ , giảm tô thuế *Văn hóa giáo dục -Đề cao chữ Nôm Câu 5: - Vua Lê Thánh Tông là người có đóng góp chủ yếu vào việc làm cho bộ máy nhà nước ngày càng đầy đủ, hoàn thiện và chặt chẽ hơn thời vua Lê Thái Tổ. Câu 6: - Lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh , Lê. Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia. - Đánh tan quân Xiêm- Thanh bảo vệ độc lập tổ quốc. Câu 7: * Nông nghiệp: Nhà Lê thực hiện nhiều biện pháp tích cực: -Tăng cường lực lượng sản xuất -Kêu gọi dân phiêu tán về quê làm ruộng -Đặt cơ quan chuyên môn lo về nông nghiệp -Thực hiện phép quân điền ,bảo vệ sức kéo, chú trọng thủy lợi * Công thương nghiệp Thủ công nghiệp: -Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng ra đời -Thăng Long là nơi tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất. Thương nghiệp: -Trong nước:lập thêm chợ, hợp chợ -Ngoài nước:buôn bán với nước ngoài phát triển Câu 8: Thăng Long: Thủ đô Trung tâm: Kinh tế, chính trị, văn hoá . Câu 10: *Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền làm trận địa vì: Đoạn sông từ Rạch Gầm đến Xoài Mút dài khoảng 6km, rộng hơn 1km, có chỗ gần chúng tôi bên bề cây cối rậm rạp, giữa dòng có cù lao Thới Sơn. Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh *Ý nghĩa -Là một trong những trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm Câu 11: Xã hội Giai cấp Tầng lớp Địa chủ phong kiến Nông dân Thị dân Thương nhân Thợ thủ công Nô tì Câu 12: Hãy nêu những cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII -Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng ( 1737 ) nổ ra ở Sơn Tây, mở đầu phong trào nông dân ở Đàng Ngoài . -Khởi nghĩa Lê Duy Mật (1738-1770) hoạt động khắp vùng Thanh Hóa và Nghệ An, kéo dài hơn 300 năm -Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương (1740-1751) lấy núi Tam Đảo ( Vĩnh Phúc) làm căn cứ và lan ra khắp các trấn Sơn Tây, Tuyên Quang . -Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu (1741-1751), xuất phát từ Đồ Sơn ( Hải Phòng), di chuyển lên Kinh Bắc (Bắc Giang, Bắc Ninh), uy hiếp kinh thành Thăng Long rồi xuống Sơn Nam, vào Thanh Hóa, Nghệ An . -Khởi nghĩa Hồng Công Chất (1739-1769) nổ ra ở vùng Sơn Nam, sau đó chuyển lên Tây Bắc .Căn cứ chính là vùng Điện Biên (Lai Châu). Câu 13 : Quang Trung đại phá quân Thanh như thế nào ? -Lê Chiêu Thống sai người sang cầu cứu nhà Thanh. Vua Càn Long nhà Thanh nhân cơ hội này thực hiện âm mưu xâm lược nước ta để mở rộng lãnh thổ xuống phía nam. -Cuối năm 1788, nhà Thanh tiến hành xâm lược nước ta. Tôn Sĩ Nghị chỉ huy 29 vạn quân, chia thành 4 đạo tiến vào nước ta. -Trước thế mạnh của giặc, Ngô Văn Sở và Ngô Thì Nhậm một mặt cho quân rút khỏi Thăng Long về xây dựng phòng tuyến ở Tam Điệp-Biện Sơn; một mặt cho người về Phú Xuân cấp báo với Nguyễn Huệ. -Tại Thăng Long quân Thanh ra sức cướp bóc, đốt nhà, giết người rất tàn bạo. Lê Chiêu Thống tìm cách trả thù, báo oán rất tàn ngượckhiến cho lòng căm thù của nhân dân ta đối với quân cướp nước và bè lũ bán nước lên cao độ. -Trước tình thế đó, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế (1788), lấy hiệu là Quang Trung và lập tức tiến quân ra Bắc. trên đường đi, đến Nghệ An và Thanh Hóa, Quang trung đều tuyển thêm quân. -Từ Tam Điệp, Quang trung chia quân làm 5 đạo : đạo chủ lực do Quang Trung chỉ huy tiến thẳng về Thăng Long; đạo thứ hai và thứ ba đánh vào Tây Nam Thăng Long; đạo thứ 4 tiến ra Hải Dương; đạo thứ năm tiến lên Lạng Giang chặn đường rút lui của giặc. -Đêm 30 Tết, quân ta vượt sông Gián Khẩu (Sông Đáy), tiêu diệt toàn bộ quân địch ở đồn tiền tiêu. Mờ sáng mồng 5 Tết, quân ta đánh đồn Ngọc Hồi, quân Thanh chống cự không nổi, bỏ chạy tán loạn. Cùng lúc đó, đạo quân của đô đốc Long đánh đồn Đống Đa, tướng giặc Sầm Nghi Đống khiếp sợ, thắt cổ tự tử. Tơn Sĩ Nghị vội vượt sông Nhị (Sơng Hồng) chây sang Gia Lâm. Trưa mồng 5 Tết, Quang Trung cùng đoàn quân Tây Sơn chiến thắng kéo vào Thăng Long. Câu 14: Hãy nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây sơn . */ Nguyên nhân thắng lợi : -Là nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta -Do sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân đã góp phần quan trọng vào thắng lợi . */ Ý nghĩa : -Lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia. -Đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc . Câu 15: Trình bày chính sách quốc, ngoại giao của Quang Trung . * Quốc phòng : -Quang Trung khẩn trương xây dựng một quân đội mạnh . -Thi hành chế độ binh dịch, ba suất đinh lấy một suất lính . -Quân đội gồm bộ binh,thủy binh, tượng binh và kị binh . * Ngoại giao: Chủ trương của Quang Trung đối với nhà Thanh là mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc. Câu 16 : Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền như thế nào? -Khoảng giữa năm 1802, Nguyễn ánh kéo quân ra Bắc rồi tiến về Thăng Long, Nguyễn Quang Toản chạy lên Bắc Giang thì bị bắt. Triều đại Tây Sơn chấm dứt. -Năm 1802, Nguyễn ánh đặt niên hiệu Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh đô, lập ra triều Nguyễn ; Năm 1806 , Nguyễn ánh lên ngôi Hoàng đế . -Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền : vua trực tiếp điều hành mọi việc từ trung ương đến địa phương. -Năm 1815, nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long) -Các năm 1831-1832, nhà Nguyễn chia nước làm 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc (Thừa Thiên). -Quân đội : gồm nhiều binh chủng , xây thành trì và thiết lập hệ thống trạm ngựa dọc theo chiều dài đất nước. Câu 17:Vẽ sơ đồ tổ chức chính quyền thời Lê Sơ? Câu 18: Hoàn thành bảng thống kê về những hoạt động chính của nghĩa quân Tây Sơn từ năm 1771-1789 theo mẫu sau: Thời Gian Những Hoạt Động Chính Của Nghĩa Quân Tây Sơn Mùa xuân 1771 -Ba anh em Nguyễn Nhạc,Nguyễn Huệ,Nguyễn Lữ dựng cờ khỡi nghĩa ở Tây Sơn Thượng Đạo. 1773 -Nghĩa quân hạ thành Quy Nhơn. 1777 -Lật đổ chính quyền họ Nguyễn . 1-1785 -Chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút. Giữa năm 1786 -Lật đổ chính quyền họ Trịnh. Giữa năm 1788 -Nguyễn Huệ tiến quân ra Thăng Long thu phục bắc hà 12-1788 -Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung. 1789 -Quang Trung đại phá quân Thanh. Duyệt của Ban giám hiệu Gi

  Bạn đang đọc nội dung bài viết Ôn Tập Hình Học Lớp 7 Học Kỳ Ii trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!