Đề Xuất 5/2023 # Phát Biểu Của Thủ Tướng Tại Lễ Kỷ Niệm 75 Năm Ngày Truyền Thống Và Đại Hội Thi Đua Yêu Nước Vpcp Giai Đoạn 2022 # Top 5 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 5/2023 # Phát Biểu Của Thủ Tướng Tại Lễ Kỷ Niệm 75 Năm Ngày Truyền Thống Và Đại Hội Thi Đua Yêu Nước Vpcp Giai Đoạn 2022 # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Phát Biểu Của Thủ Tướng Tại Lễ Kỷ Niệm 75 Năm Ngày Truyền Thống Và Đại Hội Thi Đua Yêu Nước Vpcp Giai Đoạn 2022 mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

(Chinhphu.vn) – Ngày 20/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước VPCP giai đoạn 2020-2025. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thưa các đồng chí lãnh đạo các Văn phòng Trung ương và bộ, ban, ngành, Thưa toàn thể các đồng chí, Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của Văn phòng Chính phủ là hoạt động có ý nghĩa lớn khi được tổ chức đúng vào dịp cả nước ta hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, tôi xin gửi tới toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ qua các thời kỳ và gia đình những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng thời, tôi cũng xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp đến các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước trong cả nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước (ngày 28/8). Thưa các đồng chí, Lịch sử và truyền thống 75 năm của Văn phòng Chính phủ gắn liền với lịch sử hoạt động của Chính phủ ta qua các thời kỳ. Chúng ta vô cùng tự hào ngay từ khi thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, “Văn phòng Chủ tịch Chính phủ”- tiền thân của Văn phòng Chính phủ ngày nay- đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, đào tạo và rèn luyện. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, tại chiến khu Việt Bắc “Thủ đô gió ngàn”, Văn phòng Chủ tịch Chính phủ (sau được đổi tên là Thủ tướng phủ) tiếp tục được hoàn thiện về tổ chức, là cơ quan trực tiếp giúp việc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Hội đồng Chính phủ, Hội đồng Quốc phòng tối cao chỉ đạo phối hợp hoạt động của các bộ và địa phương. Thực hiện nghiên cứu, tham mưu tổ chức cách thức làm việc của Chính phủ và các cơ quan Chính phủ thích nghi với điều kiện toàn quốc kháng chiến; tham mưu đắc lực vào sự  lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân, toàn dân ta tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ đi đến thắng lợi cuối cùng với chiến thắng lich sử Điện Biên Phủ năm 1954. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Phủ Thủ tướng (sau đó là Văn phòng Phủ Thủ tướng) đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động. Đã tích cực tham mưu, phục vụ cho Hội đồng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành nhiều biện pháp, chính sách phù hợp với thời chiến trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nội chính, quân chính… đảm bảo kịp thời, phù hợp tình hình thực tế đất nước. Qua đó, góp phần quan trọng vào thắng lợi của công cuộc phục hồi kinh tế, ổn định xã hội, củng cố chính quyền và cải tạo xã hội chủ nghĩa, đánh bại chiến tranh phá hoại miền Bắc và chi viện sức người, sức của cho chiến trường, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều cán bộ, nhân viên ưu tú của Văn phòng Chính phủ đã lên đường nhập ngũ, trực tiếp chiến đấu và anh dũng hy sinh trên các chiến trường, vì hạnh phúc của nhân dân, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau ngày thống nhất đất nước, bộ máy của Chính phủ và chính quyền các cấp được tổ chức lại; cơ quan Văn phòng Phủ Thủ tướng ngày càng được tăng cường năng lực, được đổi tên thành Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng. Văn phòng đã tham mưu, đề xuất ban hành nhiều chính sách huy động nhân dân trong cả nước tập trung khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, thực hiện nhiều chính sách kinh tế mới, đưa đất nước vượt qua khó khăn của thời kỳ khủng hoảng, lạm phát cao, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân; phá thế bao vây cấm vận; góp phần cùng quân và dân ta tích cực chiến đấu thắng quân xâm lược, góp phần bảo vệ toàn vẹn biên giới, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả.  Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo, qua gần 35 năm qua, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt mức cao (khoảng trên 6,8%/năm), cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng, quy mô và tiềm lực của nền kinh tế ngày càng lớn mạnh. Tiềm lực quốc phòng an, ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia lãnh thổ được giữ vững, vị thế, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế ngày càng tăng. Từ một nước nghèo, kém phát triển, chúng ta đã nỗ lực vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; là đối tác thương mại với hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; hàng hóa của ta được xuất khẩu đi toàn cầu. Việt Nam là quốc gia có thành tích nổi bật về xóa đói giảm nghèo, đã hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Trong thành tựu chung, mang ý nghĩa lịch sử đó, có sự đóng góp thiết thực, hiệu quả, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ chúng ta qua các thời kỳ. Trong những năm qua, Văn phòng Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần tích cực vào việc tăng cường hiệu quả hoạt động của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của đất  nước. Văn phòng Chính phủ đã thực hiện tốt hơn chức năng xây dựng và quản lý Chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; có nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp. Chủ động tham mưu chỉ đạo cũng như đề xuất tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là trong xây dựng thể chế, chính sách; chỉ đạo điều hành các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, các vấn đề quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại, hội nhập quốc tế; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử… Văn phòng Chính phủ đã không ngừng đổi mới cách làm việc, xây dựng và thực hiện chặt chẽ Quy chế làm việc, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết kịp thời cả các công việc thường xuyên và các vấn đề quan trọng, cấp bách mà thực tiễn đặt ra. Các đồng chí đã làm tốt các công tác phục vụ họp, văn thư lưu trữ, biên tập các báo cáo, tài liệu để phục vụ lãnh đạo; bảo đảm thông tin, tuyên truyền; thực hiện chu đáo các nhiệm vụ về quản trị, hậu cần, kỹ thuật, lễ tân, bảo vệ và phục vụ, đáp ứng tốt mọi yêu cầu hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả làm việc tại trụ sở Chính phủ hay trong các chuyến công tác trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, thời gian gần đây, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời nắm tình hình, tham mưu, đề xuất cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt các giải ngăn chặn, đẩy lùi  dịch bệnh ở các địa phương, góp phần cùng cả nước vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế-xã hội, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trên thế giới về phòng, chống dịch, không để đứt gãy nền kinh tế. Có thể nói trong bất cứ cục, vụ, đơn vị nào, kể cả các đơn vị sự nghiệp, ở bất kỳ vị trí công tác nào ở Văn phòng Chính phủ, tôi đều thấy có nhiều cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động làm việc với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy hết mình và thầm lặng không quản ngày đêm, điều kiện thời tiết để hoàn thành công việc được giao. Thưa các đồng chí, Trong 05 năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng được Văn phòng Chính phủ tích cực thực hiện; các phong trào đều được triển khai sâu rộng, thiết thực. Tôi đánh giá cao việc Văn phòng Chính phủ có nhiều đổi mới, sáng tạo, tổ chức phát động 6 phong trào thi đua với những khẩu hiệu, nội dung và giải pháp hành động cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó. Đặc biệt Văn phòng Chính phủ đã đi đầu trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi về đầu tư kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp… Qua các phong trào thi đua, các tập thể và từng cán bộ, công chức,viên chức  người lao động có sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tích trong các mặt công tác. Công tác khen thưởng đã kịp thời động viên, khích lệ và cổ vũ tinh thần cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, lan tỏa hiệu ứng toàn cơ quan thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác. Thưa các đồng chí, Trong 75 năm qua, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù với các tên gọi khác nhau, Văn phòng Chính phủ cũng luôn vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm nhận trách nhiệm nặng nề và hết sức vẻ vang là trực tiếp tham mưu, giúp việc, phục vụ Chính phủ – cơ quan hành chính cao nhất của Nhà nước ta. Trong suốt chặng đ¬ường lịch sử vẻ vang đó, Văn phòng Chính phủ ngày càng trưởng thành, phát triển và có đóng góp rất quan trọng, thiết thực vào những thành quả cách mạng to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Những thành quả đạt được trong thời gian là sự tiếp nối truyền thống quý báu được vun đắp bởi nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ qua các giai đoạn phát triển của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, thành tích và đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ đã đạt được trong suốt 75 năm qua. Tôi cũng chúc mừng các chiến sỹ thi đua, cá nhân điển hình tiên tiến, đại diện xuất sắc trong Phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Chính phủ trong giai đoạn 2015-2020. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ sự trân trọng biết ơn đến các đồng chí cán bộ lão thành của Chính phủ, các đồng chí nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ qua các thời kỳ đã có những đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng và phát triển của cơ quan chúng ta. Thưa các đồng chí, Chúng ta đang ở trong một giai đoạn lịch sử đầy thử thách, khó khăn. Tình hình an ninh, chính trị trên thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Các nước lớn tăng cường điều chỉnh chiến lược cạnh tranh gay gắt. Tranh chấp chủ quyền biên giới, biển, đảo diễn biến phức tạp. Tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, tác động sâu rộng tới toàn bộ đời sống kinh tế, xã hội của các quốc gia trên thế giới. Những tác động, ảnh hưởng từ bên ngoài ngày càng tăng khi nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, độ mở của nền kinh tế cao, sức chống chịu vẫn còn hạn chế. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 bùng phát, lan rộng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đời sống nhân dân và khả năng hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Trong bối cảnh đó, chúng ta cần có sự nhận diện sâu sắc, đánh giá đầy đủ về tình hình, cần có chiến lược và sách lược phù hợp. Trên cơ sở đường lối, nguyên tắc đổi mới của Đảng, Chính phủ vẫn kiên định chính sách để cải cách mạnh mẽ và linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành vì lợi ích quốc gia, dân tộc; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội mà Đảng, Quốc hội đã đề ra, trước mắt là “mục tiêu kép” – đẩy lùi dịch bệnh và không để đứt gãy các hoạt động kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng dương.  Tình hình và bối cảnh đó đòi hỏi Văn phòng Chính phủ phải ngày càng làm tốt hơn chức năng tham mưu tổng hợp, trực tiếp giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Với tinh thần đó, tôi đề nghị Văn phòng Chính phủ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thứ nhất, Văn phòng Chính phủ phải tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chuyên nghiệp, hiện đại, vững vàng, tin cậy cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đất nước. Văn phòng Chính phủ là cơ quan giúp “truyền và giữ lửa” tinh thần cải cách, xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Văn phòng Chính phủ cần chủ động nghiên cứu, đề xuất kịp thời với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng những cơ chế, chính sách; thực hiện những giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn trong từng thời kỳ, nhất là  đối với tình hình hiện nay. Thứ hai, Văn phòng Chính phủ phải đồng thời thực hiện thật tốt cả 3 chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là:  (1) Tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hoà, phối hợp tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ; giúp Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động hiệu lực, hiệu quả của hệ thống hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, chống cho được bệnh quan liêu, xa dân, chỉ có hình ảnh tốt trên giấy tờ, trên ti-vi, còn thực tế vẫn để người dân, doanh nghiệp khó khăn, bị nhũng nhiễu; (2) Bảo đảm thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; (3) Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong 3 chức năng, nhiệm vụ này, nếu các đồng chí coi nhẹ bất kỳ nhiệm vụ nào thì sẽ không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện phê bình và tự phê bình. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tài, có tầm, tận tâm, tận lực phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ cần đề cao kỷ luật, kỷ cương công tác; tăng cường đoàn kết nội bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh”.  Văn phòng Chính phủ phải là cơ quan tiên phong trong phát động, thực hiện các phong trào thi đua; là cơ quan điển hình trong cả nước về tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thưa các đồng chí, Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ ngày nay phải nhận thức sâu sắc rằng chúng ta được công tác tại Văn phòng Chính phủ, được tham gia tham mưu, giúp việc, phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không chỉ là niềm vinh dự, tự hào to lớn mà còn là trách nhiệm nặng nề, vẻ vang. Từ nhận thức và niềm tự hào đó, tôi tin tưởng rằng, với truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ chúng ta sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tiếp tục ghi thêm những trang sử vẻ vang của Văn phòng Chính phủ, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tôi xin chúc Văn phòng Chính phủ của chúng ta tiếp tục giữ vững truyền thống, không ngừng đổi mới và phát triển; chúc phong trào thi đua của cơ quan Văn phòng Chính phủ tiếp tục lập được nhiều thành tích mới; chúc tất cả các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

Bài Phát Biểu Kỷ Niệm Ngày Giải Phóng Thủ Đô

Diễn văn lễ kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

Bài phát biểu kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10-10

Bài phát biểu kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô trong bài viết này là bài phát biểu của ông Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Mời các bạn tham khảo.

Kính thưa đồng chí …………………………., Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng,

Thưa các vị khách quý,

Thưa các vị đại biểu,

Thưa đồng chí, đồng bào Thủ đô và nhân dân cả nước,

Thay mặt Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị khách quý, các vị đại biểu, đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời chào mừng nồng nhiệt và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Từ khi Vua Lý Thái Tổ ban “Chiếu dời đô” năm 1010, Thăng Long – Hà Nội đã trải qua những chặng đường lịch sử vẻ vang. Trong tiến trình đó, ngày 10/10/1954 đánh dấu thắng lợi huy hoàng của nhân dân Việt Nam trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Trong giờ phút thiêng liêng và trang trọng này, với niềm xúc động và biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Chúng ta tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và Thủ đô yêu dấu.

Thưa các vị đại biểu,

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, nhân dân Hà Nội và cả nước không có mong muốn gì hơn là được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, tập trung xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhưng với dã tâm cướp nước ta một lần nữa, ngày 23/9/1945, thực dân Pháp đã gây hấn tại Nam Bộ, rồi phát động chiến tranh ra cả nước. Ngày 19/12/1946, đáp lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, quân dân Hà Nội với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, nhất tề đứng lên đánh giặc cứu nước. Bằng cuộc chiến đấu 60 ngày đêm vô cùng oanh liệt, Hà Nội đã mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc một cách xứng đáng nhất, kìm chân và tiêu hao sinh lực địch để các cơ quan đầu não và các lực lượng kháng chiến của ta rút ra khỏi Hà Nội an toàn. Sau chín năm kháng chiến trường kỳ và anh dũng của quân và dân ta, sau thất bại hoàn toàn trong cuộc quyết chiến chiến lược tại Điện Biên Phủ, thực dân Pháp buộc phải ngồi vào bàn thương lượng và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 20/7/1954, công nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào, Cămpuchia, chấp nhận rút khỏi miền Bắc Việt Nam.

Cách đây 60 năm, đúng 16 giờ ngày 9/10/1954, những tên lính thực dân cuối cùng rút qua cầu Long Biên, quân dân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. Sáng 10/10/1954, Uỷ ban Quân chính Thành phố và các đơn vị quân đội chia làm nhiều cánh quân lớn mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội. Hơn bốn mươi vạn nhân dân Thủ đô náo nức trong rừng cờ hoa, với niềm hân hoan tột độ đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về. Đến 15 giờ cùng ngày, quân dân Hà Nội, thay mặt đồng bào cả nước, đã làm lễ chào cờ, lắng nghe thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tám năm qua, Chính phủ phải xa rời Thủ đô để kháng chiến cứu nước. Tuy xa nhau nhưng lòng Chính phủ luôn gần cạnh đồng bào. Ngày nay do quân và dân ta đoàn kết nhất trí, quân đội ta chiến đấu anh dũng, kháng chiến đã thắng lợi. Chính phủ lại trở về Thủ đô với đồng bào. Muôn dặm một nhà, lòng vui khôn xiết kể…”.

Kể từ thời điểm đó, Hà Nội – Thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sạch bóng quân thù, cùng cả nước bước sang trang sử mới. Niềm tự hào, vinh quang ấy thuộc về nhân dân Việt Nam anh hùng, trong đó, quân dân Thủ đô Hà Nội là lực lượng trực tiếp kháng chiến trong lòng địch ở một chiến trường đặc biệt, tại trung tâm đầu não của chế độ thực dân Pháp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn “Toàn dân, toàn diện, trường kỳ kháng chiến”, Đảng bộ, quân dân Thủ đô đã bền gan trong đấu tranh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, anh dũng chiến đấu và chiến thắng vẻ vang, cùng ca khúc khải hoàn trong ngày Giải phóng Thủ đô, tràn đầy niềm tin và hy vọng vào tương lai tươi sáng của Thủ đô và đất nước.

Thưa các vị đại biểu,

Ngay sau ngày giải phóng, Thủ đô Hà Nội bắt tay ngay vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; khắc phục những hậu quả của chế độ thực dân để lại. Thủ đô của chúng ta vừa nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa cùng nhân dân miền Bắc dốc sức chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, đất nước tạm thời bị chia cắt, Hà Nội và miền Bắc thường xuyên bị giặc tập trung đánh phá ác liệt. Song, người dân Thủ đô ở những thời khắc cam go nhất vẫn sắt son một niềm tin vào Đảng, kiên định với chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, nỗ lực vượt qua bao khó khăn, vượt lên mọi đau thương mất mát, thi đua lao động sản xuất, tạo dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, chung sức với nhân dân miền Bắc xây dựng hậu phương lớn, làm chỗ dựa vững chắc cho tiền tuyến lớn miền Nam đánh thắng quân xâm lược.

Phát huy truyền thống cách mạng và yêu nước, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”, và các phong trào “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã phát động các phong trào thi đua: “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Ngày thứ bảy đẩy mạnh sản xuất, đấu tranh thống nhất Tổ quốc”,… cung cấp sản phẩm phục vụ quốc phòng, phục vụ đời sống, động viên hàng chục vạn thanh niên lên đường trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại khắp các chiến trường; góp phần đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ.

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, bằng bản lĩnh và tài trí Việt Nam, quân dân Hà Nội cùng các quân binh chủng và các địa phương phối hợp, đã làm nên một “Điện Biên Phủ trên không” vang dội thế giới sau 12 ngày đêm chiến đấu thông minh, quả cảm tháng 12 năm 1972. Chiến công lừng lẫy này buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, rút quân về nước, tạo bước chuyển chiến lược quyết định để quân và dân ta xốc tới, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước. Bằng lòng quả cảm chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc và khát vọng hoà bình, Hà Nội được bạn bè quốc tế tôn vinh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”.

Thưa các vị đại biểu,

Sau năm 1975, Hà Nội cùng nhân dân cả nước nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn do hậu quả nặng nề của chiến tranh, do đất nước bị bao vây cấm vận, do chúng ta duy trì quá lâu cơ chế tập trung quan liêu bao cấp… Trước những thử thách ngặt nghèo đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hà Nội cùng cả nước quyết tâm tiến hành công cuộc đổi mới, từng bước đưa đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế – xã hội, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tiếp tục phát triển đi lên.

Một quyết định có ý nghĩa lịch sử của Đảng và Quốc hội đối với Thủ đô Hà Nội là Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII quyết định mở rộng địa giới hành chính Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1/8/2008. Quyết định lịch sử này đã tạo cho Hà Nội những điều kiện phát triển mới, xứng tầm với vị trí là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của đất nước, một đô thị hiện đại, năng động và hiệu quả, ngày càng văn minh, hiện đại. Chỉ trong thời gian ngắn, với nỗ lực và quyết tâm cao, chủ động và sáng tạo, Hà Nội đã hoàn thành một khối lượng công việc đồ sộ, trong đó có những việc mới, việc khó, việc chưa có tiền lệ, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy và cán bộ, cùng nhau đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Cách đây đúng 4 năm, ngày 10/10/2010, thay mặt nhân dân cả nước, Hà Nội đã tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Phát huy truyền thống Thủ đô ngàn năm văn hiến, với một khí thế mới, Hà Nội đang vươn lên trong tư thế rồng bay, vững bước trên con đường xây dựng và hội nhập. Thủ đô Hà Nội đổi mới từng ngày với hàng loạt công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội quy mô lớn, nhiều công trình văn hoá, giáo dục, y tế, nhiều đại lộ, nhiều cầu lớn, nhiều khu đô thị mới, nhiều làng quê chuyển mình mạnh mẽ trong phong trào xây dựng nông thôn mới,…

Mấy năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn gay gắt do tác động của tình hình phức tạp trên thế giới, nhất là suy thoái kinh tế toàn cầu, diễn biến căng thẳng trên Biển Đông, Thủ đô Hà Nội vẫn đạt nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, rất đáng tự hào. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của Hà Nội đạt 9,5%, gấp 1,5 lần so với mức tăng trung bình của cả nước, GDP chiếm 10%, thu ngân sách chiếm gần 20% cả nước; công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, trật tự, an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo quyết liệt và có chuyển biến tích cực; nhiều dự án, công trình giao thông, chỉnh trang đô thị được triển khai, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả; văn hoá – xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng- an ninh được củng cố và tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện. Hà Nội là địa phương có chỉ số phát triển con người cao nhất cả nước, có quy mô lớn hàng đầu về giáo dục – đào tạo. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chăm lo các gia đình chính sách, những người có công luôn được chú trọng. Hệ thống chính trị từ Thành phố tới cơ sở được kiện toàn; sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp uỷ và chính quyền các cấp có nhiều đổi mới theo hướng tập trung, kiên quyết, dứt điểm và hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng và có nhiều tiến bộ; tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí đang dần được đẩy lùi. Chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội được nâng lên. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực sự tạo chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng, Hà Nội luôn chú trọng làm tốt công tác quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các cơ quan và hoạt động của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra ở Thủ đô. Hà Nội luôn là Thủ đô bình yên, có sức hấp dẫn lớn đối với du khách và các nhà đầu tư quốc tế. Quan hệ, mối liên kết với các tỉnh, các vùng kinh tế trọng điểm trong nước; quan hệ đối ngoại, giao lưu hợp tác với thủ đô các nước, các tổ chức quốc tế ngày càng được mở rộng và tăng cường. Hiện nay Thủ đô Hà Nội có quan hệ hợp tác, hữu nghị với hơn 100 thủ đô và thành phố của hơn 50 nước, vùng lãnh thổ, tham gia với trách nhiệm cao tại nhiều diễn đàn quốc tế quan trọng, qua đó không ngừng nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô, của đất nước trong cộng đồng quốc tế và bè bạn năm châu. Cách đây 15 năm, Hà Nội là thành phố duy nhất ở Châu Á – Thái Bình Dương được Tổ chức văn hoá giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hoà bình”.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc và đóng góp to lớn trong 60 năm qua, Thủ đô Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Quốc hội trao tặng những phần thưởng cao quý: 3 Huân chương Sao Vàng, Huân chương Độc lập hạng Nhất và các danh hiệu: “Thủ đô Anh hùng”, “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội lại vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Đây là những phần thưởng cao quý, là niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân Thủ đô tiếp tục vươn lên, hoàn thành trọng trách trước đất nước và dân tộc.

Thưa các vị đại biểu,

Những thành quả to lớn Hà Nội có được đều gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là kết quả của tinh thần yêu nước, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, là sự cống hiến, hy sinh cao cả, nỗ lực không ngừng trong chiến đấu, lao động, sản xuất, học tập của các thế hệ cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sỹ Thủ đô; sự hợp tác, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương trong cả nước với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”. Tinh thần và sức mạnh to lớn ấy được khơi dậy và phát triển sâu rộng qua các phong trào thi đua yêu nước, làm nên những kỳ tích trong thời đại Hồ Chí Minh quang vinh.

Sáu mươi năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô không ngừng nỗ lực, phấn đấu thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người từ Việt Bắc trở về Hà Nội: “Nhân dân Thủ đô ta có truyền thống cách mạng vẻ vang và lòng nồng nàn yêu nước, tôi chắc chắn rằng đồng bào Thủ đô sẽ hăng hái phấn đấu làm cho mọi ngành hoạt động của Thủ đô ngày thêm phát triển, để làm gương mẫu, để dẫn đầu cho nhân dân cả nước trong công cuộc củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn toàn độc lập; để xây dựng một đời sống sung sướng, tươi đẹp, thái bình mãi mãi cho con cháu chúng ta”.

Hà Nội luôn là địa phương đi đầu trong thực hiện lời dạy của Bác Hồ về thi đua yêu nước. Năm nay là năm thứ 22 Hà Nội tổ chức biểu dương “Người tốt, việc tốt” và là năm thứ 5 Thành phố trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”. Hoạt động này càng có ý nghĩa hơn vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 15 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hà Nội, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng 10 “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014” và 1.120 cá nhân tiêu biểu được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2014. Những cán bộ, chiến sĩ và công dân Thủ đô được tuyên dương, khen thưởng thực sự là những tấm gương tiêu biểu, những bông hoa đẹp trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô. Xin nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn tinh thần đoàn kết, phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Thủ đô, những người đã chung tay làm nên thắng lợi.

Thưa các vị đại biểu,

Trong giai đoạn cách mạng mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân mong muốn Thủ đô Hà Nội nỗ lực hơn nữa để trở thành tấm gương mẫu mực, tiêu biểu cho cả nước; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV đề ra. Chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, năng lực điều hành của bộ máy chính quyền, hoạt động của MTTQ và đoàn thể chính trị – xã hội; mở rộng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trong giao tiếp, ứng xử của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, tranh thủ mọi nguồn lực và môi trường thuận lợi cho phát triển, không ngừng nâng cao vị thế và uy tín của Thủ đô, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Hà Nội cần làm tốt hơn nữa việc chăm lo giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng; nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch – văn minh” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thưa các vị đại biểu,

Mọi người Việt Nam chúng ta, ai ai cũng rất đỗi tự hào về Tổ quốc, về nhân dân và về Thủ đô Hà Nội vô vàn yêu quý. Thăng Long – Hà Nội là nơi hội tụ – kết tinh – lan toả những giá trị cao quý của dân tộc Việt Nam. Niềm tự hào đó luôn gắn với ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả trong giai đoạn cách mạng mới, trước hết là của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Hà Nội.

Để xứng đáng với những công lao và sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước đã không ngừng bồi đắp để có một “Thăng Long – Hà Nội nghìn năm văn hiến”, một “Thủ đô anh hùng”, một “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”, “Thành phố vì hòa bình” trong lòng bạn bè quốc tế; lớp người Hà Nội hôm nay cần phát huy cao độ truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng; quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển toàn diện và bền vững, một Thủ đô Xanh, Văn hiến, Văn minh, Hiện đại, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; là trái tim của đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, xứng đáng với niềm tin cậy của nhân dân cả nước, sự yêu mến của bạn bè quốc tế.

Từ mốc son chói lọi hôm nay, nhìn về quá khứ, hướng tới tương lai, chúng ta càng thêm phấn khởi, tự hào, trân trọng những gì đã làm được để tiếp tục ra sức phát huy; nghĩ suy, trăn trở về những gì chưa làm được để quyết tâm khắc phục, sửa chữa; càng thấm thía sâu sắc giá trị quý báu không gì sánh được của độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, giá trị của hoà bình và phát triển; càng tin tưởng vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô và đất nước. Dù phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của chúng ta nhất định thành công vì chúng ta có sức mạnh từ cội nguồn lịch sử ngàn năm văn hiến và anh hùng, có Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, có nhân dân dũng cảm, cần cù, sáng tạo đang vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Trách nhiệm và sứ mệnh của chúng ta trước quá khứ lịch sử hào hùng của cha ông ta để lại, trước tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam là phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Thủ đô và đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong ước.

Đó là ý chí và khát vọng của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội. Đó cũng là ý chí và khát vọng của nhân dân cả nước; là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với cha ông và muôn đời sau.

Tinh thần “Ngày Giải phóng Thủ đô” bất diệt!

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các vị khách quý, đồng chí, đồng bào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

Bài Tuyên Truyền Kỷ Niệm 43 Năm Ngày Giải Phóng Miền Nam, Thống Nhất Đất Nước (30/4/1975

“Đại thắng Mùa xuân năm 1975 đã và sẽ mãi mãi là trang sử vàng chói lọi, nguồn cổ vũ to lớn cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam ta tiến tới thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước”.

Hôm nay trong không khí tưng bừng của cả nước hưóng về ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thầy và trò Trường Tiểu học Trường Khánh B cùng nhau xin ôn lại những chiến công vang dội của quân và dân ta trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại. đây cũng là dịp để thầy trò chúng ta tôn vinh, ghi nhớ công lao của những thế hệ đi trước, thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, đó cũng là đạo lý sống của dân tộc ta bao đời nay.

Đúng 17 giờ ngày 26/4/1975, chiến dịch mang tên Bác Hồ vĩ đại giải phóng Sài Gòn – Gia Định bắt đầu. Các quân đoàn chủ lực tinh nhuệ của ta cùng lúc tiến công với tinh thần ” Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” đồng thời với sự nổi dậy mạnh mẽ của quần chúng ở nội, ngoại thành Sài Gòn – Gia Định, quân và dân ta đã nhanh chóng khống chế toàn bộ lực lượng của địch từ Trung ương đến cơ sở. Ngày 30/4/1975, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã toàn thắng, miền Nam và cả nước ngập tràn sắc đỏ cờ, hoa mừng ngày hội lớn – ngày hội đại thắng của toàn dân tộc Việt nam.

Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV tháng 12/1976 đánh giá: “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. Hay đánh giá của đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Trong quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, ba cái móc chói lọi bằng vàng: Tổng khởi nghĩa tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến thắng mùa xuân 1975, đại thắng mãi mãi sáng ngời trong sử sách. Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kì tưởng chừng không thể làm được giữa thế kỷ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng những cường quốc, đế quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới”.

Đại thắng mùa xuân năm 1975, như nhận định của Đảng ta là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ khắp năm châu bôn biển. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại đại hội lần thứ IV cũng chỉ rõ: “Đối với thế giới, thắng lợi của nhân dân ta đã đập tan cuộc phản công lớn nhất của tên đế quốc đầu sỏ chĩa vào các lực lượng cách mạng kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, đẩy lùi trận địa của chủ nghĩa đế quốc, mở rộng trận địa của CNXH, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng, đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn chưa từng thấy, làm yếu hệ thống đế quốc chủ nghĩa, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của các trào lưu cách mạng thời đại, đem lại lòng tin và niềm phấn khởi cho hàng trăm triệu người trên khắp trái đất đang đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và CNHX”.

Chiến thắng 30/4/1975 là trang sử hào hùng, một mốc sơn chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Đại thắng xuân 1975 mở ra thời kỳ mới đất nước thống nhất cả nước đi lên xây dựng CNXH cho đến ngày nay.

Trong lễ kỷ niệm này, chúng ta tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vị cha già của Dân tộc Việt Nam, người đã đưa Cách mạng và các cuộc kháng chiến nước ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác; tưởng nhớ, biết ơn tới các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh cùng nhân dân cả nước đã đóng góp cho cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước giành độc lập tự do, hoà bình hạnh phúc cho thế hệ hôm nay. Nhìn về quá khứ đau thương và hào hùng của dân tôc, chúng ta- thế hệ trẻ hôm nay càng biết ơn, trân trọng vô cùng cuộc sống thanh bình, yên ấm – cuộc sống không có chiến tranh. Bác Hồ đã từng nói “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” . Thời đại của chúng ta hiện nay là thời đại CNH- HĐH, thời đại của những tầm cao tri thức, cha ông ta khẳng định với thế giới bằng tinh thần thép khi đánh giặc thì nay chúng ta phải vươn ra thế giới bằng sự cần cù, ham học hỏi, bằng đỉnh cao trí tuệ. Có như thế mới xứng đáng là con Rồng, cháu Tiên.

Bài Tuyên Truyền Kỷ Niệm 42 Năm Ngày Giải Phóng Miền Nam, Thống Nhất Đất Nước (30/4/1975

T4, 04/19/2017 – 20:58 – ttvanhoa

C ách đây 42 năm, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông ta đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta. Mỗi người dân Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra.

Ôn lại kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, nâng cao chất lượng nguồn lực, năng lực cạnh tranh, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn, nhằm thúc đẩy toàn diện phát triển kinh tế – xã hội, môi trường và đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017). Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trọng đại – vinh quang trong giai đoạn phát triển mới mà Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp đề ra./.

* KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN: – Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017)! – Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! – Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 -2020)! – Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng! – Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! – Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! – Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! Hoàng Văn

Bạn đang đọc nội dung bài viết Phát Biểu Của Thủ Tướng Tại Lễ Kỷ Niệm 75 Năm Ngày Truyền Thống Và Đại Hội Thi Đua Yêu Nước Vpcp Giai Đoạn 2022 trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!