Top 10 # Xem Nhiều Nhất Bài Giải Lớp 5 Trang 21 Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Asianhubjobs.com

Bài 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5 Trang 66 Sbt Vật Lí 6

Bài 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5 trang 66 SBT Vật Lí 6

Bài 21.1 trang 66 SBT Vật Lí 6: Tại sao khi ta rót nước nóng ra khỏi phích nước ( bình thủy), rồi đậy nút lại ngay thì nút hay bị bật ra? Làm thế nào để tránh hiện tượng này?

Lời giải:

Khi rót nước nóng ra khỏi phích nước thì không khí ở ngoài tràn vào phích gặp nước nóng, không khí nở ra nên đẩy nút bật ra.

Để tránh hiện tượng này thì khi ta rót nước xong thì để 1 lát rồi mới đậy lại lúc đó không khí lạnh tràn vào gặp nóng nở ra bay lên bớt thì đậy nút không bị bật ra nữa.

Bài 21.2 trang 66 SBT Vật Lí 6: Tại sao rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày thì cốc dễ vỡ hơn là rót nước nóng vào cốc thủy tinh mỏng?

Lời giải:

Khi rót nước vào cốc thủy tinh dày thì lớp thủy tinh bên trong tiếp xúc với nước, nóng lên trước và dãn nở, trong khi lớp thủy tinh bên ngoài chưa kịp nóng lên và chưa dãn nở. Kết quả là lớp thủy tinh bên ngoài chịu lực tác dụng từ trong ra và cốc bị vỡ. Với cốc mỏng, thì lớp thủy tinh bên trong và bên ngoài nóng lên và dãn nở đồng thời nên cốc không bị vỡ

Bài 21.3 trang 66 SBT Vật Lí 6: Để ghép chặt hai tấm kim loại vào nhau người ta thường dùng phương pháp tán rivê. Nung nóng đỏ đinh rivê rồi đặt nhanh vào lỗ xuyên qua hai tấm kim loại. Dùng búa tán đầu rivê còn lại cho bẹt ra. Khi nguội, đinh rivê sẽ xiết chặt hai tấm kim loại (H.21.1). Hãy giải thích tại sao?

Lời giải:

Nung nóng đỏ rivê thì rivê nở dài ra và mềm ra. DÙng rivê tán đầu còn lại cho bẹt ra. Khi nguội đinh rivê co lại , giữ chặt hai tấm kim loại

Bài 21.4 trang 66 SBT Vật Lí 6: Hai chốt A và B của mạch điện tự động vẽ ở hình 21.2a và 21.2b sẽ tiếp xúc nhau khi nhiệt độ tăng hay giảm? Hãy vẽ trạng thái của các băng kẹp ở các mạch điện này khi nhiệt độ tăng

Lời giải:

Hình 21.2a: khi nhiệt độ tăng

Hình 21.2b: khi nhiệt độ giảm

Bài 21.5 trang 66 SBT Vật Lí 6: Trước đây ở nước ta và nhiều nước khác trên thế giới, người ta thường sử dụng xe kéo có bánh bằng gỗ có đai sắt. Hình 21.3 là cảnh những người thợ đóng đai sắt vào bánh xe. Hãy mô tả cách làm này và giải thích tại sao phải làm như vậy?

Lời giải:

Nung nóng đai sắt cho đai nở ra để lắp vào bánh xe. Sau đó, nhúng bánh xe đã lắp đai vào nước làm cho đai co lại và siết chặt và bánh xe

Giải Phiếu Bài Tập Lớp 5 Tuần 21

Giải Toán Trong Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 5 , Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 15, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 22, Giai Phieu Bai Tap Toan Cuoi Tuan Lop 4 Tuan 3, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 23, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 24, Giai Phieu Bai Tap Toan Cuoi Tuan Lop 5 Tuan 1, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tạp Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 7, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuần 14, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 4, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 16, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 14, Phieu Giai Baicuoi Tuan Lop 4 Tuan 8, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 2 Tuần 11, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 2 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 7, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuan 6, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuan 7, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 8, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuan 12, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuần 24, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 8, Giải Phiếu Bài Tập Lớp 3 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Lớp 5 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Lớp 5 Tuần 22, Giải Phiếu Bài Tập Lớp 5 Tuần 14, Giải Phiếu Bài Tập Lớp 3 Tuần 8, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 2, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Tuần 20, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 19, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 23, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 3 Tuần 24, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 8, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 22, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 3 Tuần 33, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 2, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Toán 5 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần 9 Lớp 3, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Tuần 15, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Tuần 25, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 7, Giải Phiếu Bài Tập Lớp3 Tuần 9 Đề 1, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Tuần 22, Giai Phieu Bai Tap Cuoi Tuan Lop 5, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 25, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 23 Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 20 Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tập Toan Tuần 14 Lớp 4, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 21 Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 18 Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần 9 Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 3 Tuần 23, , Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần 9 Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 3 Tuần 6, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 24, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 14 Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Tuần 23, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 17, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 12 Lớp 5, Giai Toan Phieu Bai Tap Lop 4 Tuan 12, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 12 Lớp 4, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 19, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 3, Giai Phieu Bai Tap Cuoi Tuan Lop 4 Tian 16, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Toán Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Anh Lớp 5, Giải Phiếu Bài Tâp Tiêng Việt Lơp 3 Tuân 4, Giải Bài Tập Phiếu Cuối Tuần Toán 3, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 26, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 Tuần 8, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 11, Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán Tuần 20, Giải Bài Tập Phiếu Cuối Tuần Toán Lớp3, Lời Giải Chi Tiết Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán 3, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Cuối Tuần Lớp 3, Giai Phieu Bai Tap Cuoi Tuan Lop4 Tian 16, Giải Toán Trong Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5tuan 5, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp Bốn Tuần Tám Môn Tiếng Việt, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Môn Tiếng Việt Tuần 8, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Việt 3 Tuần 7, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Môn Tiếng Việt Tuần 6, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 11, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tiếng Việt Tuần 10, Dap An Phieu Bai Tap Toan Cuoi Tuan Tuan Tuan18 ,

Giải Toán Trong Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 5 , Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 15, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 22, Giai Phieu Bai Tap Toan Cuoi Tuan Lop 4 Tuan 3, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 23, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 24, Giai Phieu Bai Tap Toan Cuoi Tuan Lop 5 Tuan 1, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tạp Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 7, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuần 14, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 4, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 16, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 14, Phieu Giai Baicuoi Tuan Lop 4 Tuan 8, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 2 Tuần 11, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 2 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 7, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuan 6, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuan 7, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 8, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuan 12, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Tuần 24, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Tuần 8, Giải Phiếu Bài Tập Lớp 3 Tuần 9, Giải Phiếu Bài Tập Lớp 5 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Lớp 5 Tuần 22, Giải Phiếu Bài Tập Lớp 5 Tuần 14, Giải Phiếu Bài Tập Lớp 3 Tuần 8, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 2, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Tuần 20, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 19, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 23, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 3 Tuần 24, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 8, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Tuần 22, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 3 Tuần 33, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 2, Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Toán 5 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần 9 Lớp 3, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Tuần 15, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Tuần 25, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4, Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Tuần 21,

Giải Bài Tập Trang 21 Sgk Toán 5, Bài 1, 2, 3, 4

Bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn các em giải bài tập trang 21 SGK Toán 5, Luyện tập với các dạng toán: Tính số lượng vở tương ứng với giá tiền, tính bình quân thu nhập của mỗi người trong gia đình, tính khối lượng công việc của một nhóm công nhân, tính số lượng bao gạo xe tả chở được nhiều nhất… dựa vào các dữ kiện đề bài đã cho.

Hướng dẫn giải bài tập trang 21 Toán 5 gồm phương pháp giải

1. Giải bài 1 trang 21 SGK Toán 5 Đề bài:

Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở?

Phương pháp giải:

– Tính số tiền mà người đó có bằng cách lấy số vở cần mua nhân với giá tiền 1 quyển.

– Tính số vở người đó mua được với giá 1500 đồng/ 1 quyển bằng cách lấy số tiền đã có của người đó đem chia cho giá tiền 1 quyển (1500 đồng).

Đáp án:

Số tiền của người đó là:

3000 x 25 = 75 000 (đồng)

Số vở loại 1500 đồng mua được là:

75 000 : 1500 = 50 (quyển)

Đáp số: 50 quyển

2. Giải bài 2 trang 21 SGK Toán 5 Đề bài:

Một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và một con). Bình quân thu nhập hàng tháng 800 000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

– Bước 1: Tìm tổng thu nhập của gia đình đó bằng cách lấy số tiền bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người nhân với 3 (người)

– Bước 2: Để tìm thu nhập bình quân của mỗi người nếu có thêm một con, ta lấy tổng thu nhập của cả gia đình chia cho 4 (người)

– Bước 3: Tìm số tiền bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người sẽ giảm đi khi thêm một con nữa bằng cách lấy tổng thu nhập trừ đi thu nhập bình quân của mỗi người khi tăng một con (kết quả ở bước 2).

Đáp án:

Thu nhập mỗi tháng của gia đình đó là:

800 000 x 3 = 2 400 000 (đồng)

Nếu có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập của mỗi người sẽ là:

2400 000 : (3 + 1) = 600 000 (đồng)

Bình quân thu nhập của mỗi người giảm đi:

800 000 – 600 000 = 200 000 (đồng).

3. Giải bài 3 trang 21 SGK Toán 5 Đề bài:

Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 m mương. Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào của mỗi người như nhau).

Phương pháp giải:

– Bước 1: Tìm số mét mương trong 1 ngày 20 người đào được bằng cách lấy số mét mương đào được trong 1 ngày nhân với 20 người được bổ sung, sau đó chia cho 10.

– Bước 2: Để tìm số mét mương trong một ngày đội đó đã đào được, ta lấy số mét mương đội 10 người đã đào được đem cộng với số mét mương đội 20 người bổ sung đã đào được.

Đáp án:

Trong một ngày 20 người đào được:

35 x 20 / 10 = 70 (m)

Trong một ngày cả đội đó đào được:

35 + 70 = 105 (m)

Đáp số: 105 mét.

4. Giải bài 4 trang 21 SGK Toán 5 Đề bài:

Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50 kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg thì xe chở được bao nhiêu bao?

Phương pháp giải:

– Tìm số ki-lo-gam gạo xe tải đó đã chở được, bằng cách lấy số bao gạo nhân với cân nặng mỗi bao.

– Tìm số bao gạo loại 75 ki-lo-gam xe đó chở được, bằng cách lấy tổng số ki-lo-gam xe đó chở được chia cho số cân nặng mỗi bao.

Đáp án:

Số ki-lô-gam gạo xe đó đã chở được là:

50 x 300 = 15 000 (kg)

Số bao loại 75 kg là:

15 000 : 75 = 200 (bao)

Hướng dẫn giải bài tập trang 21 Toán 5 ngắn gọn

Giải bài 1 trang 21 SGK Toán 5Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở?Lời giải :Số tiền của người đó là:3000 x 25 = 75 000 (đồng)Số vở loại 1500 đồng mua được là:75 000 : 1500 = 50 (quyển)Đáp số: 50 quyển.Giải bài 2 trang 21 SGK Toán 5Một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và một con). Bình quân thu nhập hàng tháng 800 000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu tiền?Lời giải :Thu nhập mỗi tháng của gia đình đó là:800 000 x 3 = 2 400 000 (đồng)Nếu có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập của mỗi người sẽ là:2 400 000 : (3 + 1) = 600 000 ( đồng)Bình quân thu nhập của mỗi người giảm đi:800 000 – 600 000 = 200 000 (đồng)

Giải bài 3 trang 21 SGK Toán 5Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 m nương. Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương? ( Mức đào của mỗi người như nhau).Lời giải :Trong một ngày 20 người đào được: 35.20 / 10 = 70 (m)Trong một ngày cả đội đó đào được:35 + 70 = 105 (m)Giải bài 4 trang 21 SGK Toán 5Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50 kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg thì xe chở được bao nhiêu bao?Lời giải :Số ki-lô-gam gạo là:50 x 300 = 15 000 (kg)Số bao loại 75 kg là:15 000 : 75 = 200 (bao)

Ngoài nội dung ở trên, các em có thể tìm hiểu thêm phần Giải bài tập trang 57 SGK toán 5 để nâng cao kiến thức môn Toán 5 của mình.

Hơn nữa, Giải bài tập trang 62 SGK Toán 5 là một bài học quan trọng trong chương trình Toán 5 mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-21-sgk-toan-5-luyen-tap-38523n.aspx

Unit 8 Lớp 6 Communication Trang 21

Unit 8 lớp 6 Communication được biên soạn chi tiết bởi ĐọcTàiLiệu hướng dẫn trả lời các câu hỏi bài tập trang 21 sách giáo khoa Tiếng Anh 6 tập 2

Hướng dẫn trả lời Unit 8 lớp 6 Communication trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 6 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, tham khảo cách làm Communication Unit 8 lớp 6 Sports and games để chuẩn bị bài học tốt hơn.

Unit 8 lớp 6 Communication

Task 1. Sports quiz. (Câu đố thể thao. Làm việc theo cặp. Giải câu đố.) Work in pairs. Do the quiz.

1. How many players are there in a football match?

2. How long does a football match last?

3. How often are the Olympic Games held?

4. Were there Olympic Games in 2011?

5. How long is a marathon?

6. Where were the first Olympic Games held?

Hướng dẫn giải:

7. Which sport happens in a ring?

Tạm dịch:

1. There are usually 22 players (11 on each side).

Có bao nhiêu người chơi trong một trận bóng đá?

Thường có 22 cầu thủ (11 cầu thủ cho mỗi bên).

Tạm dịch:

2. It normally lasts 90 minutes (divided into two halves).

Một trận bóng đá kéo dài bao lâu?

Một trận đấu kéo dài 90 phút (chia làm hai hiệp).

Tạm dịch:

3. The Olympic Games are held every four years.

Thế vận hội được tổ chức bao lâu một lần?

Thế vận hội được tổ chức 4 năm 1 lần.

Tạm dịch:

4. No, there weren’t Olympic Games in 2011.

Có Thế vận hội năm 2011 không?

Không, không có Thế vận hội vào năm 2011.

Tạm dịch:

5. A marathon is 42.195kms

Một cuộc thi chạy maraton dài bao nhiêu?

Cuộc thi maratón dài 42,195km.

Tạm dịch:

6. The first Olympic Games were held in Ancient Greece in 776 BC.

Thế vận hội đầu tiên được tổ chức ở đâu?

Thế vận hội đầu tiên được tổ chức tại Hy Lạp Cổ đại vào năm 776 trước Công nguyên.

Tạm dịch:

7. Boxing.

Môn thể thao nào diễn ra trong một sàn đấu?

Boxing.

Task 2. In pairs, interview your partner using the following questions. Ask for more information. (Làm việc theo cặp, phỏng vấn bạn của em, sử dụng những câu hỏỉ sau. Hỏi thêm thông tỉn.)

” Bài trước: Unit 8 lớp 6 A Closer Look 2

1. What sports/games do you play in your free time?

2. What sports/games do you do at school?

3. Which sports/games do you like watching on TV?

4. Do you think you are fit? Would you like to get fitter?

5. Is there any sport/game you’d like to learn to play well?

Hướng dẫn giải:

6. Can you name three famous sportspersons?

Tạm dịch:

1. Badminton.

Môn thể thao / trò chơi mà bạn chơi trong thời gian rảnh?

Cầu lông.

Tạm dịch:

2. Chess, football .

Bạn chơi môn thể thao / trò chơi nào ở trường?

Đánh cờ, bóng đá

Tạm dịch:

3. Tennis , football .

Bạn thích xem môn thể thao / trò chơi nào trên ti vi?

Quần vợt, bóng đá.

Tạm dịch:

4. No, I don’t./ Yes, I would.

Bạn có nghĩ bạn cân đối không? Bạn có muốn cân đối thêm không?

Không, tôi không nghĩ thế. / Vâng tôi muốn.

Tạm dịch:

5. Badminton

Tạm dịch:

6. Roger Federer, Oliver Kanz, Nguyen Tien Minh.

Bạn có thể nêu tên 3 người chơi thể thao nổi tiếng không?

Task 3. Think of a sportsman/sportswoman you like Draw a picture of him/her below. Talk about him/her with a partner. Use the following cues: (Nghĩ vể một vận động viên nam / nữ mà em thích. Vẽ một bức hình vể anh ấy/cô ây bên dưới. Nói về cô ây / anh ấy với bạn học. Sử dụng gợi ý sau:)

his/her name

the sport he/she piays

his/her past achievements

why you like him/her?

Hướng dẫn giải:

Roger Federer, Oliver Kanz, Nguyễn Tiến Minh.

– Nguyen Tien Minh

– badminton

– top ten of the world

Tạm dịch:

– Because he plays well; he is patient, hard working and modest.

– Tên cô ấy / anh ấy: Nguyễn Tiến Minh

– Môn thể thao anh ấy / cô ấy chơi: cầu lông

– Thành tựu trong quá khứ: nằm trong 10 vận động viên hàng đầu thế giới

– Tại sao bạn thích?

Vì anh ấy chơi hay, anh ấy kiên nhẫn, chăm chỉ và khiêm tốn.

” Bài tiếp theo: Unit 8 lớp 6 Skills 1

Đọc Tài Liệu hy vọng nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài tập Communication Unit 8 lớp 6. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Tiếng Anh 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.