Top 14 # Xem Nhiều Nhất Bài Tập Về Robot Công Nghiệp Có Lời Giải Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Asianhubjobs.com

Giải Bài Tập Robot Công Nghiệp

Giải Bài Tập Robot Công Nghiệp, Đồ án Robot Công Nghiệp, Cơ Sở Robot Công Nghiệp, Robot Công Nghiệp, Đề Thi Môn Robot Công Nghiệp, Bài Giảng Robot Công Nghiệp, Robot Công Nghiệp Chương 3, Tài Liệu Robot Công Nghiệp, Đề Cương Robot Công Nghiệp, Báo Cáo Thực Hành Robot Công Nghiệp, Giáo Trình Robot Công Nghiệp, Đề Thi Điều Khiển Robot Công Nghiệp, Đề án Giải Thể Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Quy Định Về Thành Lập, Tổ Chức Lại, Giải Thể Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Gắn Với Phát Triển Kinh Tế Tri Thức, Tiểu Luận Quan Điểm Của Đảng Csvn Về Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Trong Giai, Công Văn Doanh Nghiệp Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Kế Hoạch Phát Triển Công Nghiệp Tiểu Thủ Công Nghiệp, Thực Hành Tìm Hiểu Vùng Công Nghiệp Truyền Thống ở Đông Bắc Hoa Kì Và Vùng Công Nghiệp Vành Đai Mặt , Thực Hành Tìm Hiểu Vùng Công Nghiệp Truyền Thống ở Đông Bắc Hoa Kì Và Vùng Công Nghiệp Vành Đai Mặt, Đồ án Robot, Tham Luận Về Công Nghiệp Tiểu Thủ Công Nghiệp, Đồ án Robot Dò Line, Đồ án Robot Scara, Đồ án Robot Tự Hành, Đồ án Robot Dò Đường, Robot Hút Bụi Ilife V5s Pro, Sổ Tay Phần Mềm Robot, 3 Luật Của Robot, 3 Điều Luật Của Robot, Thúc Đẩy Nền Kinh Tế Robot, 3 Điều Luật Về Robot, Template Powerpoint Robot, 3 Định Luật Robot, Nguyễn Văn Khang Robot, Ba Điều Luật Của Robot, Định Nghĩa Robot, Truyện Ngôn Tình Robot, Sách Học Robot Structural Analysis, Hướng Dẫn Viết Robot Forex, Hướng Dẫn Sử Dụng Robot Medion, Truyện Doremon Cuộc Chiến ở Xứ Sở Robot, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Vai Trò Của Thanh Niên Học Sinh Trong Sự Nghiệp Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Đất Nước, Quy Trình Xét, Công Nhận Tốt Nghiệp Và Cấp Phát Bằng Tốt Nghiệp, Truyện Doremon Cuộc Xâm Lăng Của Binh Đoàn Robot, Chỉ Thị 03 Về Đảm Bảo Antt Đối Với Khu Kinh Tế Khu Công Nghiệp Doanh Nghiệp Fdi, Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Điện Công Nghiệp, Luận Văn Tốt Nghiệp Công Nghiệp Dược, Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Giai Đoạn Cuộc Cách Mạng 4.0, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Tiểu Luận Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Và Sứ Mệnh Lịch Sử Của Nó Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Đề án Giải Thể Đơn Vị Sự Nghiệp, Bài Giải Nghiệp, Mẫu Hồ Sơ Giải Thể Doanh Nghiệp, Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp, Phương án Giải Thể Đơn Vị Sự Nghiệp, Đồ án Tốt Nghiệp Điện Công Nghiệp, Quy Trình Giải Thể Doanh Nghiệp, Mẫu Tờ Trình Giải Thể Doanh Nghiệp, Mẫu Tờ Trình Xin Giải Thể Doanh Nghiệp, Hãy Giải Thích 3 Cấp Độ Của Văn Hoá Doanh Nghiệp Và Cho Ví Dụ Làm Rõ, Hướng Dẫn Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp, Bài Giải Tài Chính Doanh Nghiệp, Văn Bản Hướng Dẫn Giải Thể Doanh Nghiệp, Thể Lệ Giải Báo Chí Vì Sự Nghiệp Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc, Khóa Luận Tốt Nghiệp Giải Tích, Thông Tư Hướng Dẫn Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp, Bài Giải Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại, Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp, Bài Giải Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Bài Giải Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp, Thông Tư Hướng Dẫn Giải Thể Doanh Nghiệp, Mẫu Thông Báo Về Việc Giải Thể Doanh Nghiệp, Bài Giải Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại, Tìm Hiểu Di Động Xã Hội Của Nữ Công Nhân – Trường Hợp Điển Cứu Tại Khu Công Nghiệp Việt Nam, Iểu Luận Xây Dựng Văn Hóa Công Sở Trong Thời Kỳ Cách Mạng Công Nghiệp 4.0, Tiểu Luận Quan Điểm Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Của Đảng Cộng Sản Việt , Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ Trong Sự Nghiệp Giải Phóng Dân Tộc, Thất Nghiệp ở Việt Nam Thực Trạng Và Giải Pháp, Bài Giải Chương 7 Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại, Giải Thích Điều 59 Luật Doanh Nghiệp, Giải Thích Điều 133 Luật Doanh Nghiệp, Giải Thích Điều 120 Luật Doanh Nghiệp, Danh Sách Công Ty Tại Khu Công Nghiệp Bình Xuyên, Danh Sách Công Ty Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch, Danh Sách Công Ty Khu Công Nghiệp Bình Xuyên 1, Danh Sách Công Ty Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 4, Danh Sách Công Ty Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, Danh Sách Công Ty Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore, Danh Sách Công Ty Tại Khu Công Nghiệp Thái Nguyên, Danh Sách Công Ty Trong Khu Công Nghiệp Amata, Danh Sách Công Ty Trong Khu Công Nghiệp Vsip 1, Thất Nghiệp ở Việt Nam Hiện Nay: Thực Trạng Và Giải Pháp., Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Ttp, Danh Sách Công Ty Trong Khu Công Nghiệp Đức Hòa 3,

Giải Bài Tập Robot Công Nghiệp, Đồ án Robot Công Nghiệp, Cơ Sở Robot Công Nghiệp, Robot Công Nghiệp, Đề Thi Môn Robot Công Nghiệp, Bài Giảng Robot Công Nghiệp, Robot Công Nghiệp Chương 3, Tài Liệu Robot Công Nghiệp, Đề Cương Robot Công Nghiệp, Báo Cáo Thực Hành Robot Công Nghiệp, Giáo Trình Robot Công Nghiệp, Đề Thi Điều Khiển Robot Công Nghiệp, Đề án Giải Thể Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Quy Định Về Thành Lập, Tổ Chức Lại, Giải Thể Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Gắn Với Phát Triển Kinh Tế Tri Thức, Tiểu Luận Quan Điểm Của Đảng Csvn Về Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Trong Giai, Công Văn Doanh Nghiệp Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Kế Hoạch Phát Triển Công Nghiệp Tiểu Thủ Công Nghiệp, Thực Hành Tìm Hiểu Vùng Công Nghiệp Truyền Thống ở Đông Bắc Hoa Kì Và Vùng Công Nghiệp Vành Đai Mặt , Thực Hành Tìm Hiểu Vùng Công Nghiệp Truyền Thống ở Đông Bắc Hoa Kì Và Vùng Công Nghiệp Vành Đai Mặt, Đồ án Robot, Tham Luận Về Công Nghiệp Tiểu Thủ Công Nghiệp, Đồ án Robot Dò Line, Đồ án Robot Scara, Đồ án Robot Tự Hành, Đồ án Robot Dò Đường, Robot Hút Bụi Ilife V5s Pro, Sổ Tay Phần Mềm Robot, 3 Luật Của Robot, 3 Điều Luật Của Robot, Thúc Đẩy Nền Kinh Tế Robot, 3 Điều Luật Về Robot, Template Powerpoint Robot, 3 Định Luật Robot, Nguyễn Văn Khang Robot, Ba Điều Luật Của Robot, Định Nghĩa Robot, Truyện Ngôn Tình Robot, Sách Học Robot Structural Analysis, Hướng Dẫn Viết Robot Forex, Hướng Dẫn Sử Dụng Robot Medion, Truyện Doremon Cuộc Chiến ở Xứ Sở Robot, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Vai Trò Của Thanh Niên Học Sinh Trong Sự Nghiệp Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Đất Nước, Quy Trình Xét, Công Nhận Tốt Nghiệp Và Cấp Phát Bằng Tốt Nghiệp, Truyện Doremon Cuộc Xâm Lăng Của Binh Đoàn Robot, Chỉ Thị 03 Về Đảm Bảo Antt Đối Với Khu Kinh Tế Khu Công Nghiệp Doanh Nghiệp Fdi, Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Điện Công Nghiệp, Luận Văn Tốt Nghiệp Công Nghiệp Dược,

Bài Tập Về Công Suất Điện Và Điện Năng Sử Dụng Có Lời Giải

Trong phần này chúng ta cùng làm thêm các dạng bài tập về Công suất điện và Điện năng sử dụng để các em nhớ và nắm rõ hơn nội dung kiến thức này. Qua đó, các em dễ dàng vận dụng công thức cách tính Điện năng và Công suất điện khi gặp các bài tập tương tự.

* Bài 1 trang 40 SGK Vật Lý 9: Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là 341mA.

a) Tính điện trở và công suất của bóng đèn khi đó.

b) Bóng đèn này được sử dụng như trên, trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Tính điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị jun và số đếm tương ứng của công tơ điện.

◊ Đề cho: U = 220V; I = 341mA = 341.10-3 A

a) Điện trở của bóng đèn được tính theo công thức:

b) Điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày, mỗi ngày 4 giờ là:

– Mỗi số đếm của công tơ điện là 1kWh, nên muốn tìm số đếm tương ứng của công tơ điện ta phải tính điện năng theo đơn vị kWh, khi đó:

⇒ Số đếm tương ứng của công tơ điện là 9 số

b) Tính điện trở và công suất tiêu thụ điện của biến trở khi đó.

c) Tính công của dòng điện sản ra ở biến trở và ở toàn đoạn mạch trong 10 phút.

° Lời giải bài 2 trang 40 SGK Vật Lý 9:

◊ Đề cho: U đm = 6V; P đm = 4,5W; U = 9V;

a) Khi đóng công tắc K, bóng đèn sáng bình thường, có nghĩa là cường độ dòng điện qua bóng đèn đúng bằng cường độ dòng điện định mức, và đó cũng là chỉ số của ampe kế.

b) Đèn sáng bình thường có nghĩa là hiệu điện thế trên hai đầu bóng đèn đúng bằng hiệu điện thế định mức, do đó hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở U bt được tính là:

c) Công của dòng điện sản ra trên biến trở trong 10 phút là:

– Công của dòng điện sản ra trên toàn đoạn mạch trong 10 phút là:

* Bài 3 trang 41 SGK Vật Lý 9: Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V – 100W và một bàn là có ghi 220V – 1000W cùng được mắc vào ổ lấy điện 220V ở gia đình để cả hai cùng hoạt động bình thường.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện, trong đó bàn là được kí hiệu như một điện trở và tính điện trở tương đương của đoạn mạch này.

b) Tính điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ theo đơn vị jun và đơn vị kilo-oat giờ.

° Lời giải bài 3 trang 41 SGK Vật Lý 9:

◊ Đề cho: U đm1 = 220V; P đm1 = 100W; U đm2 = 220V; P đm2 = 1000W; U = 220V;

a) Vì bóng đèn dây tóc và bàn là có cùng điện áp định mức là 220V, đồng thời điện áp của nguồn cũng bằng 220V nên muốn hai dụng cụ này hoạt động bình thường thì chúng phải được mắc song song với nhau và cùng mắc vào nguồn 220V.

– Bóng đèn dây tóc có ghi 220V – 100W ⇒ U đm1 = 220V, P đm1 = 100W;

– Tương tự, bàn là có ghi 220V – 1000W ⇒ U đm2 = 220V, P đm2 = 1000W;

– Hai thiết bị ghép song song nên điện trở tương đương của mạch là:

b) Ta có, 1 giờ = 60 phút = 3600(s).

– Điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ theo đơn vị Jun là:

⇒ Điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ theo đơn vị kWh là:

♦ Cách giải khác:

a) Cường độ dòng điện qua đèn khi đó là:

– Cường độ dòng điện qua bàn là khi đó là:

– Cường độ dòng điện mạch chính là:

b) Điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ theo đơn vị Jun là:

– Mà Ta có 1kWh = 3600000(J) = 360.10 4(J)

⇒ Điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ theo đơn vị kWh là:

Bài Tập Về Mắt Có Lời Giải

Phân dạng bài tập về mắt có lời giải

Dạng 1: Xác định các đặc trưng cơ bản của mắt

VD: Khi mắt điều tiết tối đa thì ảnh của điểm cực viễn CV được tạo ra trước hay sauvõng mạc của mắt?

Khi điều tiết tối đa ảnh của điểm cực cận CC hiện lên ở võng mạc. Trạng thái mắt không đổi, ta tưởng tượng dời vật từ CC đến CV thì ảnh di chuyển cùng chiều với vật, do đó khi mắt điều tiết tối đa thì ảnh của điểm cực viễn CV được tạo ra trước võng mạc của mắt.

Bài tập tự luyện

Bài 1: Thủy tinh thể của mắt có tiêu cự khi không điều tiết là 14,8 mm. Quang tâm của thấu kính mắt cách võng mạc là 15 mm. Người này chỉ có thể đọc sách gần nhất là 40cm.

a. Xác định khoảng nhìn rõ của mắt.

b. Tính độ tụ của thủy tinh thể khi nhìn vật ở vị trí gần nhất.

ĐS: a. Từ 40 cm đến 111 cm; b. 69,17 dp

Bài 2 : Khoảng cách từ thuỷ tinh thể đến võng mạc của mắt bằng 14 mm. Tiêu cự của thuỷ tinh thể biến thiên trong khoảng từ 12,28 mm đến 13,8 mm. Tìm điểm cực cận và cực viễn của mắt.

ĐS: OCC = 107 mm; OCV = 966 mm

Dạng 2: Mắt cận thị

VD: Một người cận thị không đeo kính, nhìn rõ vật từ khoảng cách d1 = m, khi đeo kính sát mắt thì nhìn rõ vật từ khoảng cách d2 = m. Kính của người đó có độ tụ là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

– Khi người này không đeo kính, nhìn rõ vật từ khoảng cách m, suy ra: OCC = m

– Khi người này đeo kính, nhìn rõ vật từ khoảng cách m, vậy vật gần nhất cách mắt một khoảng d = m. Và khi đó ảnh ảo của vật qua kính có vị trí ngay điểm cực cận của `mắt nên d’ = -OCC = – m

– Ta tìm được độ tụ của kính: D = 1/f = 1/d + 1/d’ = 4 – 6 = -2dp

Bài tập tự luyện

Bài 1 : Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 15 cm. Người này muốn đọc sách cách mắt 25 cm thì phải đeo kính có độ tụ là bao nhiêu ?

ĐS: -2,66 dp

Bài 2: Một người bị cận thị phải đeo kính cận sát mắt có độ tụ là – 0,5 dp để nhìn vật ở vô cực mà không phải điều tiết. Nếu muốn xem ti vi mà người đó không muốn đeo kính thì người đó có thể ngồi cách màn hình xa nhất 1 khoảng bằng bao nhiêu ?

ĐS: 2 m

Dạng 3: Mắt viễn và mắt lão

VD: Một mắt viễn thị có điểm cực cận cách mắt 100 cm. Để đọc được trang sách cách mắt 20 cm, mắt phải đeo kính gì và có độ tụ bao nhiêu?

a. Nếu đeo kính sát mắt.

b. Nếu đeo kính cách mắt 2 cm.

Hướng dẫn giải:

Để đọc được trang sách cách mắt 20 cm, mắt phải đeo kính sao cho ảnh của nó hiện lên ở điểm cực cận của mắt.

a. Do đeo kính sát mắt nên ta có: d’ = -OCC = -100 cm

– Khi người này đọc sách cách mắt 20 cm: d = 20 cm

Vậy mắt phải đeo thấu kính hội tụ và độ tụ của kính cần đeo là:

D = 1/f = 1/0,25 = 4dp

b. Do đeo kính cách mắt 2 cm nên ta có: d’ = -OCC +2 = -98 cm

– Khi người này đọc sách cách mắt 20 cm thì sách cách kính: d = 20 -2 = 18 cm

Vậy mắt phải đeo thấu kính hội tụ và độ tụ của kính cần đeo là:

D = 1/f = 1/ 0,2205 = 4,54 dp

Bài tập tự luyện

Bài 1: Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 cm. Khi đeo kính sát mắt có độ tụ 1 dp, người này nhìn rõ được những vật gần nhất cách mắt là bao nhiêu?

ĐS: 33,3 cm

Bài 2: Một người mắt viễn thị có điểm cực cận cách mắt 40 cm. Để đọc được trang sách cách mắt 25 cm, mắt phải đeo kính gì và có độ tụ bao nhiêu?

a. Nếu đeo kính sát mắt.

b. Nếu đeo kính cách mắt 1 cm.

ĐS: a. 1,5 dp; b. 1,602 dp

Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong khá nhiều phương pháp giải và dạng bài tập về phần bài tập về mắt có lời giải. Mong rằng với những dạng bài tập được nêu trên thì các bạn học sinh có thể một phần nào đó chinh phục được phần quang hình học trong đề tài “hệ thống bài tập quang hình học”. Để có thể chinh phục được những bài tập về quang hình học thì các bạn cần phải nắm rõ lí thuyết về phần này.

Bài Tập Tài Chính Quốc Tế Có Lời Giải 1: Nghiệp Vụ Kỳ Hạn

Bài tập tài chính quốc tế có lời giải – Thị trường ngoại hối là nơi diễn ra việc mua bán, trao đổi các đồng tiền khác nhau & 1 trong những nghiệp vụ cơ bản là nghiệp vụ kỳ hạn. Cùng Kế toán Việt Hưng đón xem bài viết ngay sau đây tìm hiểu các mẫu bài tập

Theo Wiki: “Thị trường ngoại hối (Forex, FX, hoặc thị trường tiền tệ) là một thị trường phi tập trung toàn cầu cho việc trao đổi các loại tiền tệ. Những người tham gia chính trong thị trường này là các ngân hàng quốc tế lớn. Các trung tâm tài chính khắp thế giới giữ chức năng như các neo của trao đổi giữa một loạt các loại người mua và người bán khác nhau suốt ngày đêm, ngoại trừ những ngày cuối tuần…”

– Thông báo trực tiếp tỷ giá kỳ hạn

– Yết giá theo kiểu công bố theo điểm kỳ hạn

– Nếu điểm bán ≥ điểm giá mua:

– Nếu điểm bán < điểm giá mua:

Công thức tài chính quốc tế về nghiệp vụ kỳ hạn trong cách yết giá kỳ hạn:

T2m: lãi suất tiền gửi đồng tiền thứ 2

T1b: lãi suất cho vay đồng tiền thứ 1

Chuyển toàn bộ lãi suất các đồng tiền khác về 365 ngày

– Thị trường thông thường

– Phải tính chính xác số ngày của kỳ hạn theo lịch, tháng 2 tính 28 ngày

– Trường hợp không cho ngày cụ thể, tính trung bình 1 tháng có 30 ngày

VD: Thông tin trên thị trường:

VD: Tại thị trường Anh tỷ giá giao ngay GBP/USD = 2,0345/12

Điểm kỳ hạn 3 tháng GBP/USD có điểm gia tăng 35/45

Trên thị trường Anh nên lãi suất 3 tháng của USD là 4*365/360 = 4,05%

Số GBP ban đầu nếu đem gửi ngân hàng với lãi suất 9%/năm

– Thực hiện giao dịch cho công ty theo tỷ giá kỳ hạn

– Các trường hợp xảy ra:

(1) Không tính phát sinh qua số dư tài khoản

(2) Tính phát sinh qua số dư tài khoản

VD: Một công ty của Hồng Kông(HKD) trong ngày 11.2 nhận được thông báo sau:

– Trong cùng ngày họ được thanh toán khoản tiền hàng trị giá 50.000 GBP và 3.500.000 SEK đồng thời họ phải chi trả 45.000 EUR và 1.000.000 CHF

– 3 tháng sau họ nhận được 30.000 EUR và phải chi trả 15.000 GBP. Hãy ứng dụng Acbit trong thanh toán và dự báo tài khoản trong 3 tháng tới cho công ty (giả thiết mọi số dư không sinh lãi)

GBP/EUR =1,4388/1,4528 GBP/CHF = 2,4021/2,4240 SEK/CHF = 0,1797/49 EUR/HKD = 10,8924/10,9705.

Lãi suất thị trường 3 tháng:

Tương tự ví dụ phần Acbit giao ngay. Kết thúc bước 1, tính được số HKD công ty phải bán là 2.143.808,229 HKD 

Công ty bán 3t EUR/GBP:

(T2mGBP=9,125*360/365=9 ; T1bEUR=4,5)

Công ty bán 3tEUR/HKD:

a/ Kết thúc bước 1: Tài khoản của công ty là âm: công ty phải vay nội tệ trên thị trường tiền tệ để thanh toán cho đối tác

Lấy kết quả bước 2 trừ đi tổng gốc và lãi phải trả

b/ Kết thúc bước 1, tài khoản của công ty dư thừa

Lấy kết quả bước 2 cộng với tổng gốc và lãi nhận

Xin ứng trước số tiền đó sử dụng ngay để đáp ứng nhu cầu vốn trong kinh doanh cũng như phòng ngừa được rủi ro khi ngoại tệ đó có khả năng giảm giá.

Phương án 1: Bán kỳ hạn ngoại tệ lấy nội tệ, sau đó xin ứng trước.

Phương án 2: Xin ứng trước ngoại tệ sau đó bán giao ngay lấy nội tệ

– Công thức tài chính quốc tế về nghiệp vụ ứng trước đối với các khoản thu có kỳ hạn:

VD: Một công ty trong thời gian 3 tháng tới có khoản thu trị giá 50.000 GBP. Thời điểm hiện tại có nhu cầu sử dụng EUR.

Hãy tư vấn cho công ty phương án hiệu quả nhất

Tỷ giá giao ngay: GBP/EUR = 1,2916/1,3102

Lãi suất 3 tháng:

Phụ phí NH: ±1/8

– Công ty bán kỳ hạn 3 tháng GBP/EUR theo Dmkh

⇒ Số EUR sẽ thu được sau 3 tháng = 50.000 * 1,2789 = 63.945 EUR

– Công ty xin ứng trước EUR, số EUR xin ứng trước là:

– Công ty xin ứng trước GBP. số GBP ứng trước là:

– Bán giao ngay GBP/EUR theo Dm = 1,2916

⇒ Số EUR mua được là 48.870,12 * 1,2916 = 63.120,65 EUR

XEM THÊM: Các Khoá học kế toán Online chuyên sâu gần 60 lĩnh vực ngành nghề