Top 4 # Xem Nhiều Nhất Giải Sbt Anh 9 Cũ Mới Nhất 4/2023 # Top Like | Asianhubjobs.com

Sách Bài Tập Anh Văn 9 Cũ

Giải Bài Tập Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 6 (sách Mới) Unit 7, Đáp án Sách Bài Tập Tiếng Anh 10 Lưu Hoằng Trí Sách Mới, Dap An Sach Luu Hoang Tri 7 Cũ, Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 6, Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 10, Đáp án Sách Lưu Hoàng Trí 9, Dap An Sach Luu Hoang Tri Lop 9 Cu, Sach Luu Hoang Tri 6, Sách Lưu Hoằng Trí, Dap An Sach Luu Hoang Tri 7, Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 7, Sách Bài Tập Anh Văn Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Sách Bài Tập Anh Văn 9 Lưu Hoằng Trí, Sách Bài Tập Anh Văn 9 Cũ-lưu Hoằng Trí, Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 12, Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 9 Có Đáp án , Sach Luu Hoang Tri Lop 9, Đáp án Sách Lưu Hoằng Trí 10, Đáp án Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Đáp án Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Đáp án Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 7, Dap An Sach Luu Hoang Tri 12 Cu, Sách Bài Tập Lưu Hoằng Trí 12, Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Đáp án Sách Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 7 Cũ, Đáp án Sách Bài Tập Anh 9 Lưu Hoằng Trí, Đáp án Sách Lưu Hoàng Trí, Đáp án Sách Lưu Hoàng Trí 6, Đáp án Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 10, Đáp án Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 6, Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 7 Có Đáp án Cũ, Sbt Lưu Hoàng Trí Sách Cũ Lớp 8, Sách Lưu Hoằng Trí 11, Sach Bai Tap Luu Hoang Tri Lop 6 Unit 7, Bài 7 Trang 7 Lưu Hoằng Trí 9 Sách Cũ, Sách Bài Tập Tiếng Anh 11 Lưu Hoằng Trí, Sách Bài Tập Tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí, Giải Bài Tập Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Sach Bai Tap Tieng Anh Lop 7 Luu Hoang Tri, Giải Sách Luu Hoang Tri 7, Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Lưu Hoằng Trí, Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Lưu Hoằng Trí, Sach Bai Tap Tieng Anh Luu Hoang Chi, Sách Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí Lớp 7, Sách Lưu Hoàng Trí 6 Trang 74, Đáp án Sách Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí, Sách Word Lưu Hoàng Trí Lớp 6, Sách Tiếng Anh 9 Lưu Hoằng Trí, Đáp án Sách Bài Tập Tiếng Anh 9 Lưu Hoằng Trí, Sách Về 12 Cung Hoàng Đạo, Sách Bài Tập Tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí Cũ, Sach Tieng Anh Luu Hoang Tri Co Dap An, Danh Sách 74 Tử Sĩ Hoàng Sa, Sách 12 Cung Hoàng Đạo, Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 8 Unit 2 Bài 2, Đáp án Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Lưu Hoằng Trí, Sách Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Đáp án Sách Tiếng Anh 9 Lưu Hoằng Trí, Giải Sách Lưu Hoằng Trí 9, Iv Sách Lưu Hoàng Trí Lớp 6 Unit 7, Sách Tiếng Anh Lớp 6 Lưu Hoằng Trí, Unit 10 Lop 8 Sach Luu Hoang Chi, Giải Sách Lưu Hoàng Trí Lớp Sáu, Unit 5 Lớp 6 Sach Bài Tập Lưu Hoằng Trí, Sach Luu Hoang Tri Unit 7 Lop 6, Giải Sách Lưu Hoằng Trí 8, Sách Tiêng S Anh Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Sach Luu Hoang Tri Lop 6 Unit 8, Sách Giải Lưu Hoằng Trí 9, Sách Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 8 Unit 3, Download Sách Tiếng Anh Lớp 9 Lưu Hoằng Trí, Lời Giải Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 8 Trang 78, Đáp án Bài Tập Anh 10 Unit 4 Sách Lưu Hoằng Trí Không Đáp án, Giai Sạch Lưu Hoang Tri Lớp 6 Trang 54,55,56, Sach Lưu Hoang Trí 10 Giải Unit 1, Danh Sách 12 Cung Hoàng Đạo, Giải Unit 9 Sách Bài Tập Lưu Hoằng Trí 6, Lời Giải Sách Lưu Hoằng Trí 7 Trang 178, Giải Unit 6 Sách Bài Tập Lưu Hoằng Trí 8, Giai Unit 10 Sach Luu Hoang Tri 8, Giai Sach Bai Tap Tieng Anh 8 Luu Hoang Tri, Giải Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 6 Unit 5, Giai Sach Bài Tập Lưu Hoằng Trí 6 Unit 11, Giải Sách Lưu Hoàng Trí Lớp 6 Unit 7, Giải Sách Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lớp 11 Unit 1, Giai Sach Bài Tập Lưu Hoằng Trí 6 Unit 7, Chính Sách Chiêu Dân Khai Hoang Lập ấp ở Nma Kì, Danh Sách Nhạc ưng Hoàng Phúc, Giải Unit 1 Sách Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 8, Giải Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 6 Test Unit 7, Bai Tap Tieng Anh Lop 9 Unit 4 Sach Thi Diem Luu Hoang Trí, Sach Giai Luu Hoang Tri 6 Unit 7 Bai Test, Giai Test Unit 7 Sach Bai Tap Lop 6 Luu Hoang Tri, Danh Sách Cửa Hàng Hoàng Phúc, Sách Giải Luư Hoàng Trí 6 Unit 8 Bài Writing, Giai Sach Bai Tap Luu Hoang Tri 6 Unit 6 Phan A, Đáp án Lưu Hoàng Trí 7, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 9,

Giải Bài Tập Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 6 (sách Mới) Unit 7, Đáp án Sách Bài Tập Tiếng Anh 10 Lưu Hoằng Trí Sách Mới, Dap An Sach Luu Hoang Tri 7 Cũ, Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 6, Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 10, Đáp án Sách Lưu Hoàng Trí 9, Dap An Sach Luu Hoang Tri Lop 9 Cu, Sach Luu Hoang Tri 6, Sách Lưu Hoằng Trí, Dap An Sach Luu Hoang Tri 7, Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 7, Sách Bài Tập Anh Văn Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Sách Bài Tập Anh Văn 9 Lưu Hoằng Trí, Sách Bài Tập Anh Văn 9 Cũ-lưu Hoằng Trí, Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 12, Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 9 Có Đáp án , Sach Luu Hoang Tri Lop 9, Đáp án Sách Lưu Hoằng Trí 10, Đáp án Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Đáp án Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Đáp án Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 7, Dap An Sach Luu Hoang Tri 12 Cu, Sách Bài Tập Lưu Hoằng Trí 12, Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Đáp án Sách Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 7 Cũ, Đáp án Sách Bài Tập Anh 9 Lưu Hoằng Trí, Đáp án Sách Lưu Hoàng Trí, Đáp án Sách Lưu Hoàng Trí 6, Đáp án Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 10, Đáp án Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 6, Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 7 Có Đáp án Cũ, Sbt Lưu Hoàng Trí Sách Cũ Lớp 8, Sách Lưu Hoằng Trí 11, Sach Bai Tap Luu Hoang Tri Lop 6 Unit 7, Bài 7 Trang 7 Lưu Hoằng Trí 9 Sách Cũ, Sách Bài Tập Tiếng Anh 11 Lưu Hoằng Trí, Sách Bài Tập Tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí, Giải Bài Tập Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Sach Bai Tap Tieng Anh Lop 7 Luu Hoang Tri, Giải Sách Luu Hoang Tri 7, Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Lưu Hoằng Trí, Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Lưu Hoằng Trí, Sach Bai Tap Tieng Anh Luu Hoang Chi, Sách Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí Lớp 7, Sách Lưu Hoàng Trí 6 Trang 74, Đáp án Sách Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí, Sách Word Lưu Hoàng Trí Lớp 6, Sách Tiếng Anh 9 Lưu Hoằng Trí, Đáp án Sách Bài Tập Tiếng Anh 9 Lưu Hoằng Trí,

Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 9 Cũ Unit 4: Learning A Foreign Languag

1. He said to me, “I must finish these works on time.”

A. He said to me that I must finish these works on time.

B. He said to me that he must finish these works on time.

C. He said to me that he had to finish these works on time.

D. He said to me that I must finish those works on time.

2. She asked me, Why do you have to do this work?”

A. She asked me why I had to do that work?

B. She asked me why I have to do that work.

C. She asked me why I had to do that work.

D. She asked me why I had to do this work.

3. They asked him, “Shall we go to the stadium tomorrow?”

A. They ashed him if we go to the stadium the day after.

B. They ashed him if they go to the stadium the day after.

C. They ashed him if they will go to the stadium the day after.

D. They ashed him if they would go to the stadium the day after.

4. He said to me, “Do this test again, please.”

A. He asked me to do this test again, please.

B. He asked me to do that test again, please

C. He asked me to do this test again.

D. He asked me to do that test again.

5. The teacher said to them, “Don’t make noise in class.”

A. The teacher told them not to make noise in class.

B. The teacher told them don’t make noise in class.

C. The teacher told them to not make noise in class.

D. The teacher told them not making noise in class.

6. Mary said to them, “Can I borrow you some money? I want to buy this shirt.”

A. Mary asked me if she could borrow me some money because she wanted to buy that shirt.

B. Mary asked me if she could borrow me some money and she wanted to buy that shirt.

C. Mary asked me if she can borrow me some money because she wantes to buy that shirt.

D. Mary asked me if she could borrow me some money because she wantes to buy that shirt.

A. in

B. at

C. on

D. to

A. in

B. at

C. to

D. for

A. on

B. in

C. at

D. to

A. in

B. at

C. on

D. to

A. in

B. at

C. on

D. to

A. of

B. for

C. to

D. with

A. on

B. between

C. till

D. at

A. in

B. of

C. at

D. on

A. in

B. since

C. for

D. at

A. in

B. since

C. for

D. on

A. good

B. well

C. better

D. best

A. repute

B. reputation

C. reputed

D. reputable

A. What

B. Where

C. When

D. Why

A. overdo

B. overgo

C. overtake

D. overcome

Đáp án:

Soạn Bài Chuyện Cũ Trong Phủ Chúa Trịnh (Trích Vũ Trung Tùy Bút) Sbt Ngữ Văn 9 Tập 1

1. Hãy tìm trong văn bản những chi tiết phản ánh đời sống xa hoa của vua chúa và sự nhũng nhiễu của bọn quan lại hầu cận thời Lê – Trịnh. Em có nhận xét gì về lối văn miêu tả của tác giả ?

Trả lời:

Đọc kĩ văn bản và tìm những chi tiết thể hiện nội dung mà bài tập yêu cầu, chú ý phân tích những chi tiết gây ấn tượng mạnh. Có thể theo những gợi ý sau :

– Những cuộc dạo chơi của chúa và các quan lại hầu cận được miêu tả như thế nào ?

– Việc tìm thu những vật quý hiếm trong chốn dân gian diễn ra như thế nào ?

– Những thủ đoạn mà bọn quan lại hầu cận đã dùng để nhũng nhiễu nhân dân ra sao ?

– Nhận xét về lối văn miêu tả của tác giả.

2. Em hiểu thế nào về thể văn tuỳ bút trong văn học trung đại ? Theo em, bài tuỳ bút này hay ở những điểm nào ? Hãy giải thích và chứng minh dựa trên những hiểu biết của em về tác phẩm.

Trả lời:

Bài tập nhằm củng cố kiến thức về thể loại :

– Tuỳ bút không chỉ nhằm ghi chép chân thực các sự việc mà còn thông qua đó bộc lộ cảm xúc, thái độ của tác giả.

– Đánh giá giá trị của bài tuỳ bút Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh về các mặt nội dung và nghệ thuật.

– Tìm và phân tích một số chi tiết tiêu biểu để chứng minh luận điểm của mình.

3. Ngoài giá trị hiện thực, em cảm nhận được điều gì về cảm xúc và thái độ của tác giả qua bài tuỳ bút Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh ? Hãy phân tích đoạn văn : “Mỗi khi đêm thanh cảnh vắng… kẻ thức giả biết đó là triệu bất tường.” và qua đó trình bày những điều em cảm nhận được.

Trả lời:

Để làm bài tập này, em cần lưu ý những điểm sau đây :

a) Trong một số bài tuỳ bút, có khi tác giả trực tiếp xuất hiện để nói lên những cảm xúc của mình, cũng có khi chỉ thông qua các cách thức miêu tả sự việc khách quan hoặc qua một vài chi tiết nghệ thuật có dụng ý nào đó để kín đáo bày tỏ thái độ. Em hãy tìm hiểu xem ở bài tuỳ bút này, tác giả Phạm Đình Hổ đã dùng phương thức nào (dẫn một số chi tiết trong văn bản để chứng minh).

b) Phân tích đoạn văn. Chú ý :

– Những âm thanh trong khu vườn rộng, đầy “trân cầm dị thú, cổ mộc quái thạch” ấy gợi cảm giác gì ?

– Tại sao tác giả lại nói “đó là triệu bất tường” ?

chúng tôi

Giải Sbt Tiếng Anh 9 Unit 9: Natural Disasters

Giải SBT Tiếng Anh 9 Unit 9: Natural disasters

1. (trang 86 sbt Tiếng Anh 9): Which postcard do you like? Which postcard do you dislike? Use that or which in your answers.

Suggested answers:

a. I like the postcard which shows a beautiful sunrise.

b. I dislike the postcard which shows terrifying lightnings.

c. I dislike the postcard which shows a violent eruption.

d. I like the postcard which shows a cloudy sky.

e. I like the postcard which shows a glorious sunset.

f. I like the postcard which shows a sunny day in Ha Long.

2. (trang 87 sbt Tiếng Anh 9): What do you know about Viet Nam? Complete each sentence below with a non-defining clause that gives additional information about a province or a City in Viet Nam.

Suggested answers:

a. Last year Mrs. Nelson taught English in Ho Chi Minh City, which is the largest City in Viet Nam.

b. We last visited Da Nang, which is one of the major port cities in Viet Nam

c. Tourism is thriving in Quang Ninh, which is home to Ha Long Bay, a World Heritage Site.

d. Khanh Hoa, whose Capital is Nha Trang, was 300 years old in 2003 Khanh Hoa, which is located in the South Central Coast, was 300 years old in 2003.

e. Mr. and Mrs. Anderson can neyer forget their trip to Hue, which is famous for its beauty spots and royal tombs.

f. In 2002, many foreign investors started their business in Binh Duong, which is considered to be good cropland and is also home to a signiíĩcant manuiacturing industry.

g. The tourists wanted to go to Bac Ninh, which is a City in the Northern part of Viet Nam, before they left Viet Nam.

h. It is 90 kilometers from Ha Noi to Nam Dinh, which is a City in the Red River Delta of northem Viet Nam.

3. (trang 88 sbt Tiếng Anh 9): Fill in the gap in each sentence with one suitable word.

a. Have you ever been struck by lightning?

b. The Amazon river basin has the world’s largest tropical rainforest.

c. Scientists are very interested in tidal power. They are thinking of how to use the rise and fall of the tide to produce electricity.

d. The girl fell into the river but a passer-by saved hẹr from drowning.

e. Only the female mosquito can suck blood and transmit malaria.

f. Some species of turtle can stay underwater for 24 hours.

4. (trang 88 sbt Tiếng Anh 9): What are the words? Find the words which describe natural disasters and weather conditions in the puzzle. You can find 12 more words.

5. (trang 89 sbt Tiếng Anh 9): Look at the weather forecast and write sentences.

a. Ha Noi, which is the capital city of Viet Nam, will be partially cloudy.

b. Tokyo, which is the capital city of Japan, will be sunny.

c. Bangkok, which is the capital city of the United States, will be cloudy.

d. Canberra, which is the capital city of Australian, will experience thunderstorms.

e. Moscow, which is the capital city of Russia, will be rainy.

6. (trang 90 sbt Tiếng Anh 9): Study the state map of the United States and read the descriptions. Match the name of the state with the right description given.

Now write the description of the above states, following the example.

1. North Carolina is the state which is bordered by Virginia to the north.

2. Rhode Island is the state which is bordered by Massachusetts to the north.

3. Kansas is the state which is north of Texas and is bordered by Maryland to the east.

4. Indiana is the state which is bordered by Ohio to the east, Illinois to the west, Michigan to the north and Kentucky to the south.

5. California is the state which is bordered by the Pacific to the west and Arizona to the southeast.

6. Tennessee is the state which is bordered by nine other states of the United States.

7. Montana is the state which is northeast of Nevada and is bordered by Canada to the north.

8. Florida is the state which is bordered by Georgia to the north and Alabama to the northwest.

7. (trang 92 sbt Tiếng Anh 9): Fill in each gap with ONE suitable word.

8. (trang 92 sbt Tiếng Anh 9): Use a word from the box to start each paragraph below.

9. (trang 93 sbt Tiếng Anh 9): What to do during an earthquake? Read the following and decide what one should do during an earthquake. Check YES or NO.

10. (trang 94 sbt Tiếng Anh 9): Read the passage and answer the multiple-choice questions. Circle A, B, C or D.

Các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 9 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube: