Top 4 # Xem Nhiều Nhất Lời Giải Hay Tiếng Anh 11 Unit 9 Mới Nhất 4/2023 # Top Like | Asianhubjobs.com

Tiếng Anh 11 Unit 9: Test Yourself C

Unit 9: The Post Office

Test Yourself C (trang 111-112-113) (Trang SGK Tiếng Anh 11)

I. Listening (2.5 points)

Listen to the conversation and put these telephone expression in … . ( Nghe cuộc hội thoại và đặt các câu hội thoại qua điện thoại theo thứ tự bạn nghe được từ 1-11. Số 1 đã được làm sẵn cho bạn.)

Gợi ý: II. Reading (2.5 points)

Read the passage and answer the questions. ( Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

1. What do people in Spain and Portugal often do before midnight on New Year’s Eve? ( Người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thường làm gì trước đêm giao thừa Năm mới?)

2. Why do the Spanish and Portuguese people eat twelve grapes on New Year’s Eve? ( Tại sao người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ăn 12 quả nho vào đêm giao thừa?)

3. Where in the world is the New Year’s Day called No-Ruz? ( Nơi nào trên thế giới mà Ngày đầu năm mới được gợi là No-Ruz?)

4. How long does it last? ( Nó kéo dài bao lâu?)

5. What do people usually do on No-Ruz? ( Người ta thường làm gì vào No-Ruz?)

III. Pronunciation and Grammar (2.5 points)

a) Listen and put a tick (v) in the right box, paying … . ( Nghe và đặt một dấu (v) vào hộp đúng, chú ý đến cách phát âm của phần gạch chân của từ.)

Gợi ý:

b) Join the sentences, using who or which. ( Kết hợp các câu, sử dụng who hoặc which)

Gợi ý:

1. The Earth is a planet which can support life.

2. The book is about a girl who runs away from home.

3. A dictionary is a book which gives you the meaning of words.

c) Match the clause in column A with the one in column B … . ( Ghép mệnh đề ở cột A với mệnh đề ở cột B để tạo thành một câu điều kiện hoàn chỉnh.)

Unit 9: The Post Office

A. Reading (trang 100-101-102 SGK Tiếng Anh 11) Before you read. Work with a partner. Ask and answer … While you read. Task 1. Circle the letter … Task 2. Read the text again … Task 3. Find evidence … After you read. …

B. Speaking (trang 103-104 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. Work in pairs. Act out the dialogue and … Task 2. Work in pairs. Make a conversation from … Task 3. Work in pairs. Imagine that one of you is a clerk …

C. Listening (trang 105-106 SGK Tiếng Anh 11) Before you listen. Work in pairs. Ask and answer … While you listen. Task 1. Listen and choose … Task 2. Listen again and answer … After you listen. …

D. Writing (trang 107 SGK Tiếng Anh 11) Writing a letter to express satisfaction (or dissatisfaction) Task 1. Work with a partner. Imagine that … Task 2. After a year in the job, the director of Thanh Ba Post Office …

E. Language Focus (trang 108-109-110 SGK Tiếng Anh 11) Exercise 1. Explain what the words below … Exercise 2. Complete each sentence, using … Exercise 3. Join the sentences, using … Exercise 4. Join the sentences below, using …

Test Yourself C (trang 111-112-113 SGK Tiếng Anh 11) I. Listening (2.5 points) Listen to the conversation … II. Reading (2.5 points) Read the passage … III. Pronunciation and Grammar (2.5 points) IV. Writing (2.5 points) In 120 words, write …

Unit 11 Trang 67 Sgk Tiếng Anh 9

Ôn lại: Skills 1 Unit 11 trang 65 sgk anh 9 trước khi vào phần mới!

Skills 2 Unit 11 sgk Tiếng anh 9

1. Look at the maps. Where is Kenya located? … (Nhìn vào bản đồ. Kenya được đặt ở đâu? Bạn biết gì về đất nước này?)

Kenya is in the east of Africa.

2. Listen to the description of some changes in the roles of …. (Nghe bài mô tả một số sự thay đổi về vai trò của phụ nữ ở Kenya. Quyết định những câu sau là đúng hay sai.)

1. Kenya được đàn ông thống trị ở giữa thế kỷ 20 nhiều hơn bây giờ.

2. Phụ nữ làm việc để độc lập về tài chính.

3. Số phụ nữ học đại học và cao đẳng tăng.

4. Khoảng 1/3 phụ nữ Kenya ở nhà làm nội trợ năm 1995.

5. Năm 2025, hơn nửa dân số học sinh ở Kenya sẽ là nữ.

3. Listen to part 2 again and fill the blanks the correct information. (Nghe lại phần 2 và điền vào chỗ trống với thông tin đúng.)

4. Work in groups. How do you think the roles of teenagers will …. (Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ vai trò của thanh thiếu niên sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai? Tư duy và liệt kê danh sách những thay đổi có thể.)

Teenager;s roles in the future:

1. be more responsibility to society

2. take care of themselves

3. learn and prepare themselves for the future when they will be the ones in charge

5. Choose one of your group’s ideas, and write a short … (Chọn một trong những ý kiến của nhóm bạn, và viết một đoạn văn ngắn về nó.)

In your writing, you should include:

-what the change is

– why you think the change will happen

– what this change will mean for society

It is likely that teenagers in the future will be more in charge of their studies. There are at least two reasons for this. Firstly, there is the rise of the internet, which provides teenagers with various reliable sources of information. It also allows teenagers to develop a large social network with their peers. They can therefore self-search, exchange, and discuss information in order to plan their studies. Secondly, the fact that they start school early and spend a lot of time by themselves when their parents go out to work makes them more independent. Decision-making will become a larger part of their lives. Teens will make decisions concerning their own lives, instead of being told what to do and how to do it. In short, these are the two reasons why teenagers will become more responsible for their studies.

” Theo dõi và tham khảo cách làm phần Looking back Unit 11 trang 68 sgk anh 9 hoặc các bài tập sgk Tiếng anh lớp 9 khác tại doctailieu.com

Giải Bài Tập Tiếng Anh 11 Unit 9: The Post Office

– Work in partner. Ask and answer the following questions. ( Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

(Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối)

Bưu điện Thanh Ba được trang bị công nghệ tiên tiến và có văn phòng phía trước rộng rãi, thoải mải. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ với một đội ngũ nhân viên được đào tạo tốt, luôn chu đáo và lịch sự với khách hàng.

Dịch vụ bưu phẩm và bưu kiện

Bạn có thể chọn gửi đường hàng không hay đường biển. Chúng tôi cũng có dịch vụ thư chuyển phát nhanh và thư chuyển phát nhanh (EMS) của bạn sẽ được chuyển trong thời gian ngắn nhất có thể.

Giới hạn trọng lượng tối đa của kiện hàng là 31.5kg. Chúng tôi đưa ra một mức giá rất cạnh tranh cho bưu kiện dưới 15kg.

Chỉ cần tưởng tượng người thân của bạn đang sinh sống cách bạn hơn 1000km và bạn muốn gửi cho họ một số tiền một cách nhanh chóng. Dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng và an toàn có thể có ích, số tiền này sẽ được gửi đến người thân của bạn trong vòng không đầy 24 giờ.

Bên cạnh dịch vụ cuộc gọi thoại thông thường, bưu điện của chúng tôi cung cấp dịch vụ cuộc gọi bạn bè. Dịch vụ này giúp bạn thông báo cho người nhận về thời gian và địa điểm để nhận cuộc gọi.

Nếu bạn muốn gửi một tài liệu và không muốn để mất đi định dạng ban đầu của nó, dịch vụ fax của chúng tôi sẽ giúp bạn. Truyền fax đã trở thành một hình thức rẻ và thuận tiện để truyền tải văn bản và biểu đồ từ nơi này đến nơi khác.

Đừng bận tâm phải đi ra ngoài sớm để mua báo hằng ngày của bạn. Chỉ cần đăng kí tờ báo và tạp chí yêu thích của bạn và chúng tôi sẽ phát báo tận nhà của bạn vào buổi sáng sớm.

1. The post office opens daily from 7 a.m to 9 p.m.

2. We offer a very competitive rate for parcels under 15kg.

3. We also have the Express Mail Service and your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

4. We offer a speedy and secure service of transferring money in less than 24 hours.

Work in groups. Answer the following questions. ( Làm việc nhóm. Trả lời các câu hỏi sau.)

Task 1. Work in pairs. Act out the dialogue and then answer the question: What service is the customer using in the dialogue? ( Làm việc theo cặp. Diễn kịch theo cuộc hội thoại và sau đó trả lời câu hỏi: Trong đoạn hội thoại khách hàng sử dụng dịch vụ gì?)

What service is the customer using in the dialogue?

A: Good morning, can I help you?

B: I want to have a telephone line installed at home.

B: I live at 1102 Giai Phong Street. When can you install it?

A: We can install it one week after you have registered.

A: Yes, that’s fine. Do you have telephone yet?

B: Yeah. I have a telephone already. How much is the installation fee and monthly fee?

A: Its fee is 1.4 million dong and the monthly fee is 50 thousand dong. Can you fill in this form?

Task 3. Work in pairs. Imagine that one of you is a clerk at the post office … . ( Làm việc theo cặp. Hãy tưởng tượng rằng một trong hai bạn là một nhân viên tại bưu điện và người kia là một khách hàng, tạo một cuộc hội thoại cho mỗi tình huống sau.)

1. Bạn muốn đăng ký mua tờ nhạt báo Lao Động trong vòng một năm và báo được đưa đến tận nhà cho bạn vào mỗi sáng trước 6 giờ 30. Địa chỉ của bạn là số 67 đường Ngọc Hà, Hà Nội.

2. Sinh nhật người bạn thân nhất của bạn vào ngày 16 tháng Năm. Bạn muốn dùng dịch vụ điện hoa của bưu điện để gửi đến bạn một tấm bưu thiệp và một bó hoa hồng vào ngày sinh nhất của cô ấy.

A: Good morning. Can I help you?

B: I would like to subscribe to the Lao Dong daily newspaper.

A: Yes. How long would you like to subscribe to it?

A: Where would you like to get the newspaper?

B: At home, please. I live at 67 Ngoc Ha Street.

B: Oh. Can I get the newspaper every morning before 6.30?

A: Right. Can you just fill in this form?

A: Good morning. Can I help vou?

B: Yes. I would like to send my friend a greeting cards and a bunch of red roses on her birthday.

A: Right. You can use Flower Telegram Service. It’s fast and very convenient. When is your friend’s birthday?

A: Where would you like to send flowers and greetings card?

B: At her home, at 1102 Giai Phong Street.

A: OK. 1102 Giai Phong Street.

B: Oh, can she get the gift before 7.00 a.m?

A: All right. Can you fill in this form, please?

– Work in pairs. Ask and answer the following questions. ( Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

Work in groups. Summarise the main ideas of the listening passasge. Your summary should have the following points. ( Làm việc nhóm. Tóm tắt những ý chính của đoạn văn vừa nghe. Phần tóm tắt của bạn nên có những điểm sau đây.)

A: Over the past few years, Vietnam telephone system has quickly developed and ranks second to China in growth telephone numbers.

B: And in 1996, Vietnam upgraded its fixed telephone network by adding one digit in telephone system throughout the country.

C: In 2002, mobile phone system was introduced and upgraded.

D: And since 2000, Vietnam has reduced the monthly telephone fees for both fixed and mobile phones.

A: In the future, Vietnam will expand the telephone networks to rural areas.

– The opening hours of the post office

It is too early when closing at 9 p.m. It would be much better if the post office opened until 11 p.m so that customers can have access to the services.

– The quality of the equipment

Thanh Ba Post Office is a well-equipped and reliable address for the postal and telecommunication needs.

– The security conditions of the post office

The parking area of Thanh Ba Post Office is not a good and security place. Although the parking area is large, it has no security-guards.

– The attitude of the staff

The staff are always helpful and polite to the customers.

I’ve been using the services provided by Thanh Ba Post Office for years and I am writing in response to your call for customers to express their satisfaction or dissatisfaction towards the post offices services.

Like other customers. I find your post office a well-equipped and reliable address for our postal and telecommunication needs. I am impressed by your spacious place for transaction…

I know that making everyone satisfied is hard work and sometimes seems impossible. What you and your staff have done so far for the development of the post office is encouraging and this letter is written in the hope that your post office will be a better place.

I have been using the serrvices provided by Thanh Ba Post Office for years and I am writing in response to your call for customers to express their satisfaction or dissatisfaction towards the post office’s services.

Like any other customers. I find your post office a well-equipped and reliable address for our postal and telecommunication needs. I am impressed by your spacious place for transaction. The seats in the lobby are pretty and always clean. The fax machines are always in good working condition and my colleagues in Ho Chi Minh City have no complaints about the quality of the documents I send them.

However, there are some minor drawbacks that need mentioning here. Although the parking area is large, it has no security guards and sometimes feel insecure when leaving my motorcycle there. Moreover, it would be much better if the post office opens until 11 p.m so that customers can have more access to your services.

I know that making everyone satisfied is a hard work and sometimes seems impossible. What you and your staff have done so far for the development of the post office is encouraging and this letter is written in the hope that your post office will be a better place.

I have been using the services provided by Thanh Ba Post Office for years and I am in response to your call for customers to express their satisfaction or dissatisfaction towards the post office services. Like many other customers, I find your post office a well equipped and reliable address.

Firstly, I’m impressed by your spacious place for transaction, the seats are clean. Nine telephone boxes are always available so customers do not have to wait to make their call. More interestingly. I am satisfied with the price of the services. Although the packing area is large, it has no security guards and I sometimes feel insecure when leaving my motorbike there.

This letter is written in the hope that your post office will be a better place.

1. A burglar is someone who breaks into the house to steal things.

2. A customer is someone who buys something from a shop.

3. A shoplifter is someone who steals from a shop.

4. A coward is someone who is not brave.

5. A tenant is someone who pays rent to live in a house or flat.

Exercise 2. Complete each sentence, using who, whom, or whose. ( Hoàn thành mỗi câu, sử dụng who, whom, hoặc whose.)

Exercise 3. Join the sentences, using who, that, or which. ( Kết hợp câu, sử dụng who, that, hoặc which.)

1. The man who answered the phone told me you were away.

2. The waitress who served us was very impolite and impatient.

3. The building which was destroyed in the fire has now been rebuilt.

4. People who were arrested have now been released.

5. The bus which goes to the airport runs every half an hour.

1. Peter, who has never been abroad, is studying French and German.

2. You’ve all met Michael Wood, who is visiting us for a couple of days.

3. We are moving to Manchester, which is in the north-west.

4. I’ll stay with Adrian, whose brother is one of my closest friends.

5. John Bridge, who has just gone to live in Canada, is one of my oldest friends.

III. Pronunciation and Grammar (2.5 points)

1. The Earth is a planet which can support life.

2. The book is about a girl who runs away from home.

3. A dictionary is a book which gives you the meaning of words.

Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11 Mới Unit 9: Cities Of The Future

Chi: Đúng vậy. Mỗi nhóm phải có một bài trình diễn về đề tài đời sống của thành phố chúng ta năm 2050 sẽ như thế nào.

Hà: Đề tài hay nhưng rất rộng. Điều đầu tiên chúng mình phải quyết định xem đời sống sẽ tốt hơn lên hay xấu đi.

Phong: Mình tin là nó sẽ tốt hơn nhờ có kỹ thuật hiện đại.

Chi: Ồ… đó không phải là lý do chính. Mình nghĩ là chúng ta sẽ có cuộc sổng tốt đẹp hơn vì sẽ không còn ô nhiễm nữa. Vì thế mà thành phố chúng ta sẽ không gây hại cho môi trường và có thể sống được.

Hà: Bạn muốn nói là thành phố thân thiện với môi trường phải không?

Chi: Chính xác. Bạn nghĩ sao, Phong?

Phong: Mình thích ý tưởng của bạn, nhưng chúng ta không thể đưa hết những điều đó vào bài trình bày được. Chúng ta nên tập trung vào vấn đề hoặc là kỹ thuật hiện đại, hoặc là môi trường. Chúng ta chỉ có mười phút nữa thôi phải không nhỉ?

Hà: Đúng vậy. Mình đề nghị chọn vấn đề môi trường. Chúng ta có thể nói về năng lượng mặt trời sẽ được dùng trong giao thông trong tương lai.

Chi: Ý hay đấy, Hà. Nếu chúng ta sử dụng nhiều năng lượng mặt trời hơn, không khí sẽ sạch hơn và sức khỏe của chúng ta cũng sẽ tốt hơn. Mọi người có thể có nhiều vấn đề về sức khỏe và có thể đau ốm nếu họ hít thở không khí bị ô nhiễm.

Chi: Rất tiếc mình không quen với những điều ấy. Bạn có thể giải thích được không.

Phong: Năng lượng mặt trời còn được dùng để thắp vào ban ngày, nấu nướng, nước nóng và giúp cây cối phát triển. Nếu chúng ta có những tấm bảng năng lượng mặt trời đặt trên mái nhà, chúng ta có thể tạo ra điện cho chúng ta dùng.

Hà: Hay quá. Bạn nghĩ sao Chi? Phong trình bày những vấn đề đó rất hay phải vậy không?

Chi: Đúng vậy. Mình hiểu cậu ấy muốn nói gì. Nếu con người sử dụng nguồn lượng có thể tái tạo được thì tác động của nó đến môi trường sẽ ít đi.

1. It’s about life in the city in the year 2050.

2. Both think life will be better; Phong believes modem technology will be the reson while Chi thinks there’ll be no pollution.

3. They choose to talk about the envinronment.

4. Solar energy is mentioned. This energy can be used for transport, lighting, cooking, heating water, and helping plants grow.

– It’s a group presentation, isn’t it?

– You mean it’ll be environmentally friendly, won’t it?

– We’ll have only ten minutes, won’t we?

– Phong presented them so well, didn’t he?

– Phong, you will do the yalking, won’t you?

1. If we use more solar energy, the air will become cleaner and our health will be better (type 1).

2. People can develop health problems and become ill if they breathe polluted air (type 1).

3. if we have solar pannels on our roofs, we’ll be able to generate our own electricity, (type 1).

4. If people use renewable energy, their impact on the environment is less.

5. Let me know if you need anything else.

1. If the baby is crying, he may be hungry. / The baby may be hungry if he is crying. (Type 1)

2. If you travel on a budget flight, you have to pay for your drink and food. You have to… if you travel… (type 0)

3. If the weather is fine, I walk to work instead of driving. / I walk… if the weather is fine. (Type 0)

4. If people start using more solar energy, there will be less pollution. (Type 1)

5. If they have no homework, they usually play soccer. (Type 0)

6. If you travel by train, it takes five hours to get to Nha Trang. (Type 0)

7. If the government reduces / manages to reduce the use of fossil fuels, our city will become a more liveable place. (Type 1)

C: A safe and green City.

1. Barbara is an engineer and Mark is a city planner.

2. It can predict and locate probable disaster by using the sensors installed in every home and public place.

3. Its main funtion is to deal with urban environmental problems to make Superstar City greener, cleaner and more sustainable.

4. An example is people’s use of renewable fuels for cooking, lighting and heating.

5. Because they have more time for study, entertainment and relaxation; they can enjoy the highest quality of life.

Bây giờ là năm 2060. Barbara là một kỹ sư đang làm việc cho Trung Tâm Điều Khiên Công Nghệ Cao của thành phổ Superstar. Công việc của cô ấy là dò tìm và phân tích những mối đe dọa cho sự an toàn của công chúng như lụt lội, động đất và thậm chí cả sự ô nhiễm. Nhờ có những bộ dò tìm bằng cảm ứng được lấp đặt trong mọi gia đình và nơi còng cộng mà trung tâm của Barbara có thể dự đoán khá năng xảy ra thiên tai, xác định được những nơi sẽ xảy ra và cử đội cứu hộ đến giúp những người gặp nguy hiềm. Nếu cảnh báo và sự hỗ trợ được đưa ra đúng lúc thì cuộc sống của người dân sẽ được bảo vệ tốt.

Chồng của Barbara, Mark, đang làm việc cho Mạng lưới Cơ sờ hạ tầng Sinh thái có chức năng chính là giải quyết những vấn đề môi trường để làm cho thành phố Superstar xanh hơn, sạch hơn và thân thiện với môi trường hơn. Mark và các đồng nghiệp của anh đều là những nhà hoạch định đô thị. Họ thiết kế và thực hiện các dự án nhằm giảm bớt sự tiêu thụ nhiên liệu, tìm nguồn nhiên liệu có thể tái tạo được dành cho giao thông công cộng, thúc đẩy những nỗ lực làm trong sạch bầu không khí. Nhờ có những dự án này mà người dân thảnh phố chủ yếu sử dụng sức gió và năng lượng mặt trời đế nấu nướng, thắp sáng và sưởi ấm trong nhà. Để bảo đảm không cỏ sự thiếu hụt nước sạch, nước thải được xử lý và biến thành nước uống. Những dự án này đã chứng tỏ rất có hiệu quả trong việc xử lý vấn biến đổi khí hậu được xem là một vấn đề không giải quyết được trong 30 năm đầu của thế kỷ này.

Giống như những người dân của thành phố Superstar, Barbara và Mark rất vui với cuộc sống và công việc. Họ chỉ phải làm 4 ngày một tuần, 4 giờ một ngày. Mọi người đều có thêm thời gian để học, giải trí và thư giãn. Thành phố an toàn và thân thiện với môi trường này giống như thiên đường của người dân, những người có thể hưởng thụ chất lượng cuộc sống tốt nhất.

1. London is a stressful and overcrowded city with lots of traffic jams and pollution.

2. They are making plans to improve the transport svstem and to make London a green city.

3. Yes. It’ll be cleaner and more sustainable.

All these problems currently exist in big cities in Viet Nam like Ha Noi and Ho Chi Minh City.

It’s likely that many of them will be solved in the next twenty years, as local authorities are taking measures to deal with them step by step.

1. healthy, effective, overcrowded, heavier.

2. medicine. Renewable, fossil.

People have very different opinions about the cities of the futureỂ Those who are pessimistic think that’s our cities will become more and more polluted, so they will no longer be safe and healthy places to live in. Pessimists point out that both global warmine and pollution have increased rapidly over the past twenty years, but governments have no effective ways to control themẵ There are no signs that this problem will be solved in the future. In addition, more and more people are leaving the countryside and moving to big cities to look for workỗ As a result, cities will become overcrowded. This means there will be more people, more waste and heavier traffice. All these factors will lead to more pollution.

On the other hand, optimistic people believe that city dwellers will have a better life thanks to important achievements in technology and medicine. Modern machines and well-equipped hospitals in cities will provide better, quicker and more effective treatment for people. How about environmental problems? Optimists also think that scientists will find ways to cut down the cost of renewable energy sources and make them available to everybody. They hope that these energy sources will step by step replace fossil fuels such as gas, coal and oil in the next twenty years. Then city dwellers will live in a cleaner and healthier environment.

1. To answer Hung’s question about Tokyo in the future.

3. Tokyo is threatened by nuclear and radiation accidents and natural disasters (earthquakes and tsunamis.)

4. Tanaka wants to know Hung’s viewpoint on Viet Nam’s capital city in the future.

I received your email last week, in which you asked me about my city New York in 205flL There are different ideas about this question. I thought about it a lot, and now I can give you two predictions.

Let’s take an optimistic viewpoint. In 2050 New York will become a more liveable cil? than ever before for lots of reasons. The city authorities have made a very careful plan la promote self-driving electric taxis to deal with crowded public tranport. In addition, the city dwellers are encouraged to use city’s building roofs for gardens fertilised wita compost in order to recycle rubbish and reduce pollution. The government will also buiid offshore windfarms to replace ageing electricity network.

On the other hand, pessimistic people think that the city life won’t be a safe place to live in because the government cannot control the use of guns, and therefore the crime rate; will be higher. People’s life will also continue to be threatened because of natunL disasters such as floods, storms, earthquakes. The effects of global warming have grea: impacts on the city dwellers.

That’s all about my answer to your question. I hope you will be satisfied with it, Nam.

Best wishes,

1. Public transport (eco-buscs / smart underground transport networks)

2. Renewable sources of energy: wind and sun power.

3. – Water is treated and turned into energy or fertilisers.

– Wastewater is treated and turned into drinking water.

Khu Thương mại Ọuốc tế Songdo, Hàn Quốc được khởi công năm 2005 và đến nay vẫn đang được xây dựng cho tương lai. Công trình xây dựng này dựa trên những kỹ thuật tốt nhất thế giới và thực hiện theo hướng thân thiện với môi trường sinh thái.

Nằm ở vị trí cách Tây Nam thủ đô Seoul khoảng 60km, thành phố sinh thái có diện tích 53,3 km vuông này đã được hoạch định xây xung quanh công viên trung tâm và thiết kế sao cho mọi người dân có thể đi bộ đến khu thương mại này. Mọi người có thể tận hương việc đi bộ trong công viên hay đạp xe đạp trong thành phố.

Hệ thống xử lý rác thải ở đây cũng được đổi mới Không có xe chở rác hoặc những thùng xử lý rác trên đường phố. Thay vào đó tất cả rác thải của các hộ gia đình hoặc cơ quan đều được chuyển trực tiếp thông qua hệ thống hầm ngầm dưới đất để đưa đến nhữnt: trung tâm xử lý rác thải. Rác thải được phân loại tự động, được khử mùi và xử lý. Mục tiêu là cuối cùng chuyển hóa chúng thành năng lượng có thể tái tạo được cho cộng đồnc sử dụng.

Wifi tốc độ cao có ở khắp mọi nơi. Các cơ quan chính phủ, trường học được nối mạne. Điều này cho phép nhân viên văn phòng sử dùng hình thức họp qua điện thoại, còn học sinh có thể học tại nhà.

Tuy nhiên, việc thu hút dân cư đang còn chậm. Năm năm sau khi xâv dựng chỉ có khoảng 20% không gian thương mại được sử dụng. Nhưng những người phát triển dự án này rất lạc quan về một thành phố tương lai. Trước năm 2020, họ dự đoán sẽ có khoảng 65.000 người đến sống và làm việc ở Songdo. Họ tin rằng thành phố đã đi đúng hướng và sẽ trơ thành một trong những thành phố thông minh nhất, xanh nhất trên thế giới.

1. Flowers die if they are not watered.

If flowers are not watered, they die.

2. I expect my teacher to correct my mistake if I make one.

If I make a mistake, I expect my teacher to correct it

3. People need to leave tall buildings quickly if there is an earthquake.

If there is an earthquake, people need to leave tall buildings quickly.

4. I get green if I mix blue and yellow

If I mix blue and yellow, I get green.

5. I dial (the emergency number) 114 if there is a fire.

If there is a fire, I dial 114.

6. If I don’t have to go to school in the morning, I usually get up at 8.

I usually get up at 8 if I don’t have to go to school in the morning.

7. I usually ask my best friend for help if I’m in trouble.

If I’m in trouble, I usually ask my best friend for help.

8. I usually go to the park if I want to enjoy some fresh air.

If I want to enjoy some fresh air, I usually go to the park.

Học sinh làm việc theo yêu cầu.