Top 10 # Xem Nhiều Nhất Lời Giải Hay Vbt Địa Lý 7 Mới Nhất 4/2023 # Top Like | Asianhubjobs.com

Giải Vbt Địa Lí 7

Giới thiệu về Giải VBT Địa Lí 7

Bài 1: Dân số Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Phần 2: Các môi trường địa lí

Chương I: Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng

Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm Bài 6: Môi trường nhiệt đới Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng

Chương II: Môi trường đới ôn hòa, hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa

Bài 13: Môi trường đới ôn hòa Bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa Bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa Bài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa

Chương III: Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Bài 19: Môi trường hoang mạc Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Chương IV: Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Bài 21: Môi trường đới lạnh Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Chương V: Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Bài 23: Môi trường vùng núi Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Phần ba: Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng

Chương VI: Châu Phi

Bài 26: Thiên nhiên châu Phi Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo) Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi Bài 29: Dân cư xã hội châu Phi Bài 30: Kinh tế châu Phi Bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo) Bài 32: Các khu vực châu Phi Bài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo) Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Chương VII: Châu Mĩ

Bài 35: Khái quát châu Mĩ Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo) Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời” Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo) Bài 43: Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo) Bài 46: Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực vật ở sường đông và sường tây của dãy núi An-đet

Chương VIII: Châu Nam Cực

Bài 47: Châu Nam Cực – châu lục lạnh nhất thế giới

Chương IX: Châu Đại Dương

Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương Bài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a

Chương X: Châu Âu

Bài 51: Thiên nhiên châu Âu Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo) Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu Bài 54: Dân cư xã hội châu Âu Bài 55: Kinh tế châu Âu Bài 56: Khu vực Bắc Âu Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu Bài 58: Khu vực Nam Âu Bài 59: Khu vực Đông Âu Bài 60: Liên minh Châu Âu Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

Bài 1: Dân sốBài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giớiBài 3: Quần cư. Đô thị hóaBài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổiBài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩmBài 6: Môi trường nhiệt đớiBài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùaBài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóngBài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóngBài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóngBài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóngBài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóngBài 13: Môi trường đới ôn hòaBài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòaBài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòaBài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòaBài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaBài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòaBài 19: Môi trường hoang mạcBài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạcBài 21: Môi trường đới lạnhBài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnhBài 23: Môi trường vùng núiBài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núiBài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạngBài 26: Thiên nhiên châu PhiBài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu PhiBài 29: Dân cư xã hội châu PhiBài 30: Kinh tế châu PhiBài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)Bài 32: Các khu vực châu PhiBài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo)Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu PhiBài 35: Khái quát châu MĩBài 36: Thiên nhiên Bắc MĩBài 37: Dân cư Bắc MĩBài 38: Kinh tế Bắc MĩBài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời”Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam MĩBài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)Bài 43: Dân cư xã hội Trung và Nam MĩBài 44: Kinh tế Trung và Nam MĩBài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)Bài 46: Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực vật ở sường đông và sường tây của dãy núi An-đetBài 47: Châu Nam Cực – châu lục lạnh nhất thế giớiBài 48: Thiên nhiên châu Đại DươngBài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại DươngBài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-aBài 51: Thiên nhiên châu ÂuBài 52: Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu ÂuBài 54: Dân cư xã hội châu ÂuBài 55: Kinh tế châu ÂuBài 56: Khu vực Bắc ÂuBài 57: Khu vực Tây và Trung ÂuBài 58: Khu vực Nam ÂuBài 59: Khu vực Đông ÂuBài 60: Liên minh Châu ÂuBài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

Đáp Án Vbt Địa Lí 7

Truyện Tranh Hài, Market Leader Elementary Answer Key Pdf, Mẫu Hóa Đơn Nhà Hàng ăn Uống, Hướng Dẫn Kinh Doanh, Phương Trình B/x+1=a Có Nghiệm Duy Nhất Khi, Bao Cao Thuc Hien Kl 64, Tờ Trình Bằng Tiếng Anh, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Du Lịch 2017, Bảng Cửu Chương 1, Báo Cáo Cà Phê, Nguyên Nhân Điều Kiện Xảy Ra Cách Mạng Màu Việt Nam, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Bác Sĩ, Tiêu Chuẩn Xếp Hạng Sao Cho Khách Sạn, Triết Học Pháp Luật, Dự Thảo Nghị Định 134, Thông Tư 55 Bộ Công An 2015, Đề Thi Ycantho, Tiếng Anh 9 Unit 5, Thông Tư Về Trích Lập Dự Phòng, 6 Sigma, Cách Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa, Bìa Báo Cáo Thành Tích, Đề Cương Sinh Học 7, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Mầm Non, Địa Chỉ Trường Bách Khoa, Tiểu Luận Giáo Lý Ngũ Uẩn Trong Pháp Học Và Pháp Hành, Dàn ý Bài Viết Số 3 Lớp 8, Sổ Kho Excel, Đơn Ra Quân, Mẫu Đơn Xin Xe Bị Tai Nạn, Nguyên Lý Chủ Nghĩa Mác Lênin 1, Văn Bản Rễ Của Nguyễn Minh Khiêm, Bao Cao Ket Qua Hoat Dong Kinh Doanh Cua Unilever, Hướng Dẫn 09-hd/btctw Năm 2017, Bắt ấn Khai Quang Ngựa, 助动词要, Mẫu Đơn Khởi Kiện Tranh Chấp Quyền Sử Dụng Đất, Tiểu Luận Marketing Sản Phẩm Mới, Nguyên Tắc Có Lợi Cho Bị Can Bị Cáo, Truyện Cổ Tích Yêu Quái, Tải Mẫu Biên Bản Bàn Giao Hàng Hóa, Báo Cáo Thực Hiện Chỉ Thị Số 42 Về Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Cho Thế Hệ Trẻ, Mau Đơn Xin Rut Dơn Khang Coá Luật Hình Sự, Bộ Quy Tắc Ucp 600, Thủ Tục Cấp Co Form B, Bài Thuyết Trình Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Huyện Môn Thể Dục, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Dược Lý 2, Danh Bạ Điện Thoại Ngành Y Tế Hà Nội, Mẫu Bảng Vinh Danh,

Bài Tập Làm Văn Nghị Luận Số 6 Lớp 8, Thông Tư 45/2014/tt-bnnptnt Ngày 03/12/2014, Ngữ Pháp Lớp 7, Bản Nhận Xét Kết Quả Hướng Dẫn Tập Sự, Xử Lý Biên Bản Vi Phạm Giao Thông Quá Hạn, Biểu Phí Dịch Vụ Bankplus, Danh Sách 5 Ngân Hàng Thương Mại Nhà Nước, Nghị Quyết 183, Giải Bài Tập Phương Trình Bậc Hai Một ẩn, Hướng Dẫn Số 27, Truyen Tranh 9 Faces Of Love, Chính Sách Viettel, Thông Tin Về Năng Lượng Gió Tại Việt Nam, Nghị Định 155 Y Tế, Báo Cáo Sơ Kết Ban Công Tác Mặt Trận Thôn, Bộ Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Bản Cam Kết Không Thay Đổi Nguyện Vọng, Mẫu Số Điện Thoại Trung Quốc, Mở Tài Khoản Vietinbank, Mẫu Hợp Đồng Du Lịch, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch 2b, Quá Trình Phát Triển Thai 8 Tuần, Tham Luận Về Thông Tư 30, Hiệp ước Nam Cực, Thông Tư 77/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tngt Đường Bộ Của Lực Lượng Csgt Đường Bộ, Thủ Tục Xin Visa Thổ Nhĩ Kỳ, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Phó Bí Thư, Mẫu Đơn Tường Trình, Mẫu Đơn Xin Cấp Chứng Từ Khấu Trừ Thuế Tncn, Điều Lệ Quy Định Tuổi Đoàn,

Lời Giải Hay Cho Một Bài Toán Hay Loigiaihaychomotbaitoan Doc

Cho elíp và đ iểm I(1; 2). Viết phương trình đ ường thẳng đ i qua I biết rằng đ ường thẳng đ ó cắt elíp tại hai đ iểm A, B mà I là trung đ iểm của đ oạn thẳng AB.

( với (E) : , và I(1; 1) ) .

Cho elíp (E) : . Viết phương trình đ ường thẳng đ i qua đ iểm I(0 ; 1) và cắt elíp (E) tại hai đ iểm P và Q sao cho I là trung đ iểm của đ oạn PQ.

Đ ây là một bài toán hay và có nhiều cách giải . Cụ thể :

Đ ường thẳng d đ i qua I có phương trình tham số :

Đ ể tìm tọa đ ộ giao đ iểm A, B của d với elíp , ta giải phương trình

hay (1)

Phương trình (1) luôn có hai nghiệm trái dấu.

Nếu và là hai nghiệm của phương trình trên thì và . Khi đ ó và . Muốn I là trung đ iểm của AB thì hay . Theo đ ịnh lí Viét, hai nghiệm và của phương trình (1) có tổng khi và chỉ khi . Ta có thể chọn b = – 9 và a = 32.

Vậy đ ường thẳng d có phương trình , hay :

Phương trình đ ường thẳng : y = kx + 1 ( : x = 0 không thích hợp )

Phương trình hoành đ ộ giao đ iểm : (

Phương trình luôn có hai nghiệm trái dấu : ( vì p < 0 )

. Vậy PT Đ T : y = 1

BÀI TOÁN TỔNG QUÁT :

Vì I thuộc miền trong của elip (E ) nên lấy tùy ý điểm thì đường thẳng IM luôn cắt (E) tại điểm thứ hai là M'(x’ ; y’) . Nếu M'(x’ ; y’) là điểm đối xứng với M qua I thì có : ; M’

Ta có :

(1)

Tọa độ của M và của I thỏa PT (1) . Do đó PT (1) là PT của đường thẳng MM’.

( Áp dụng PT(1) cho a , b , , tương ứng trong các đề bài trên , ta tìm được ngay phương trình của các đường thẳng là : 9x + 32y – 73 = 0 ; 4x + 5y – 9 = 0 ; y = 1 )

Cho đường cong (C) : y = f(x) và điểm I . Viết phương trình

đường thẳng đi qua điểm I và cắt (C) tại hai điểm M , N sao cho , với k cho trước thỏa , .

Cách giải cũng chỉ việc sử dụng công thức và dùng điều kiện hai điểm M , N cùng nằm trên (C ) . ( Hiển nhiên đường thẳng có tồn tại hay không là còn phụ thuộc vào giá trị của tham số k )

Giải Vở Bài Tập Địa Lý 7 Bài 39

Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Giải vở bài tập Địa Lý 7 bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Lời giải:

+ CN truyền thống: Luyện kim đen, luyện kim màu, cơ khí, hóa chất, dệt, thực phẩm,…

+ CN kỹ thuật cao: Sản xuất máy móc tự động, điện tử, vi điện tử, sản xuất vật liệu tổng hợp, hàng không vũ trụ,…

b. Xu hướng biến đổi trong cơ cấu công nghiệp Hoa Kỳ gần đây:

Lời giải:

+ CN truyền thống: Giảm tỉ trọng các ngành luyện kim, dệt, gia công đồ nhựa,…

+ CN kỹ thuật cao: Tăng tỉ trọng các ngành hàng không – vũ trụ, điện tử,…

Bài 2 trang 84 VBT Địa Lí 7: Nêu một số thông tin về tổ chức “Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA)”

Lời giải:

– Năm thành lập: 1993; Dân số: 419,5 triệu người (2001)

Bài 3 trang 84 VBT Địa Lí 7: Dựa vào bảng thống kê trang 124 SGK, hãy:

b. Sử dụng kí hiệu chấm, kẻ (hoặc màu) để ghi chú giải cho 3 biểu đồ trên.

c. Nhận xét vai trò của mỗi ngành kinh tế hiện nay ở Bắc Mỹ

Lời giải:

c. Nhận xét vai trò của mỗi ngành kinh tế hiện nay ở Bắc Mỹ

Nhận xét chung về vai trò đóng góp của mỗi ngành kinh tế (%) trong thu nhập GDP của các nước: Trong cơ cấu GDP của các nước, ngành có đóng góp lớn nhất là dịch vụ với khoảng 70% GDP; đứng thứ 2 là công nghiệp, đóng góp khoảng 25 – 30% và thấp nhất là nông nghiệp, đóng góp khoảng 2 – 5%.

Bài 4 trang 85 VBT Địa Lí 7: Ghép đôi các nội dung ở cột A, phù hợp với các ý ở cột C và ghi kết quả vào cột B để thể hiện đúng vùng phân bố của các ngành công nghiệp Bắc Mỹ.

Lời giải:

Bài 5 trang 85 VBT Địa Lí 7: Ở Hoa Kỳ, các ngành công nghiệp chủ yếu đều nằm dưới quyền kiểm soát của:

Lời giải:

Bài 6 trang 85 VBT Địa Lí 7: Công nghiệp truyền thống ở Hoa Kỳ là thế mạnh từ lâu của vùng công nghiệp:

Lời giải:

Bài 8 trang 86 VBT Địa Lí 7: Tính chất tiên tiến, hiện đại của nền kinh tế Bắc Mỹ thể hiện ở cơ cấu GDP, trong đó: