Top 9 # Xem Nhiều Nhất Tiếng Anh 9 Giải Sgk Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Asianhubjobs.com

Giải Looking Back Unit 9 Sgk Tiếng Anh 9 Mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 1. Underline the correct word in each sentence. (Gạch dưới mỗi từ đúng trong mỗi câu) Lời giải chi tiết: (Tôi đến từ Việt Nam. Tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Việt) (Cô ấy nói tiếng Anh với chất giọng tôi không thể hiểu) (Từ địa phương Yorkshire là một trong nhiều dạng ngôn ngữ ở Anh) (Hầu hết học sinh học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai) (Canada có ngôn ngữ chính thức: Anh và Pháp) Bài 2 2. Read what three people say about speaking languages. Fill each blank with a phrase in the boxes. ( Đọc cái mà ba người nói về việc nói ngôn ngữ. Điền vào chỗ trống với một cụm từ trong khung) Lời giải chi tiết:

My first language is Vietnamese, but I live in a neighbourhood where there are a lot of English families, so I (1) am reasonably good at English. I (2) can also get by in French. We went to Paris last summer and I (3) the basics.

I (4) am bilingual because my father is French and my mother is Spanish. I’m (5) also fluent in English because I work in a multinational company. I (6) can have a conversation in Italian, but (7) it’s a bit rusty.

To be honest, I (8) am quite bad at languages. I (9) know a few words of English that I learned from my grandfather, but I (10) can’t speak a word of anything else.

Tạm dịch: Ngôn ngữ đầu tiên của tôi là tiếng Việt nhưng ở khu xóm tôi sống có nhiều gia đình người Anh, vì vậy tôi khá giỏi tiếng Anh, tôi cũng biết một chút tiếng Pháp. Tôi đến Paris mùa hè năm ngoái và tôi đã học được những từ cơ bản. Tôi thành thạo hai thứ tiếng bởi vì bố của tôi là người Pháp mẹ của tôi là người Tây Ban Nha. Tôi cũng thông thạo tiếng Anh bởi vì tôi làm việc cho một công ty đa quốc gia. Tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Ý nhưng còn vụng về. Thành thật mà nói tôi kém về ngôn ngữ, tôi chỉ biết một vài từ tiếng Anh mà tôi đã học từ ông nhưng tôi không thể nói một từ nào cả. Bài 3 3. Rewrite these sentences using the phrases in brackets. ( Viết lại những câu sau đây sử dụng những cụm từ trong ngoặc) Lời giải chi tiết:

1. I don’t know any French. (speak a word)

It’s normal to have a(n) (1) when we speak English. It’s OK – other people can usually understand us. It’s a good idea to listen to CDs or watch DVDs and try to (2) other to make your pronunciation better. If you see a new word don’t know what it means, you can sometimes (3) meaning from words you know, or you can (4) the in a dictionary. A lot of good English learners try not to (5) things from their first language. Translation is sometimes a idea, but try to think in the foreign language if you can! It’s normal to make (6) . When your teacher (7) a mistake in your writing or speaking, think about it and try to see wrong. But it’s more important to (8) communicate, so don’t be afraid to speak!

Long: I heard that you got an IELTS score of 8.0?

Long: Congratulations! Would you mind sharing with us your experience of learning English?

Long: How do you feel about your level of English now?

Minh: (3) A. I can speak English comfortably in almost any situation.

Long: Really? What things did you do to improve your English outside class?

Minh: (4) E. I read and listened a lot. I made friends and practised speaking English with native English speakers.

Long: Mình nghe rằng bạn thi IELTS được 8.0 hả? Long: Chúc mừng nha! Bạn có thể chia sẻ với mình kinh nghiệm học tiếng Anh được không? Long: Bạn cảm thấy thế nào về trình độ tiếng Anh của bạn bây giờ? Minh: Mình có thể nói tiếng Anh thoải mái trong hầu hết bất cứ tình huống nào. Long: Thật sao? Bạn đã làm gì để trau dồi tiếng Anh ngoài lớp học? Minh: Mình nghe và đọc nhiều. Mình kết bạn và thực hành nói tiếng Anh với người bản xứ. Long: Và bạn đã trau dồi phát âm như thế nào? Minh: Mình thường nghe CD và bắt chước phát âm của họ. chúng tôi

Long: And how did you improve your pronunciation?

Minh: (5) B. I often listened to CDs and imitated the pronunciation.

Giải Project Unit 1 Sgk Tiếng Anh 9 Mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 What makes you proud of your area? (Điều gì làm bạn tự hào về quê mình? ) Tạm dịch:

Tưởng tượng Đoàn Thanh Niên đang tổ chức một cuộc thi mang tên: ” Điều gì khiến bạn tự hào về quê mình”. Người tham gia phải chọn một điều đặc biệt và thuyết trình về nó. Có thể là một sản phẩm địa phương, đồ thủ công mỹ nghệ hoặc 1 địa danh thu hút.

Bây giờ …

2. Thu thập những bức ảnh từ những nguồn khác nhau hoặc vẽ tranh về những thứ này.

3. Dán những bức ảnh lên một tờ giấy lớn.

4. Tìm kiếm thông tin về những thứ này (nguồn gốc / lịch sử của nó, nó được làm như thế nào, đặc điểm chung,…)

6. Thuyết trình trên lớp.

Gợi ý bài thuyết trình:

Good morning everyone, we are group 1. Today, we would like to present about Đông Hồ paintings.

Đông Hồ Painting is a kind of Vietnamese folk painting originating in Đông Hồ Village in Song Ho Commune, Thuận Thanh District, Bac Ninh Province. Đông Hồ paintings have about 300 years of history in the north of Vietnam.

Đông Hồ painting is considered a fine reflection of traditional value, humanitarian desires. The traditional themes of Đông Hồ painting are good luck signs, historical figures, folk allegories, popular stories. Because Đông Hồ paintings are mainly bought and displayed on the occasion of Tet holiday(Lunar New Year), contents are often humorous and optimistic with bright and powerful colours such as red, yellow, and chúng tôi most popular and best-selling paintings are Lợn đàn, Gà đàn, and Chăn trâu thổi sáo, which represent the wish for prosperity, happiness and luck in the New Year.

Đông Hồ painting is the exclusive product of the Đông Hồ village. Craftsmen in the village often produce their own raw materials for the making such as điệp paper and natural colours.

Located in Bac Ninh province, around one hour drive from Hano i city, visitors coming to this small village will have the chance to learn more about the unique art of making Dong Ho paintings.

That is all our understandings about Đông Hồ paintings. Thank you for listening.

Tạm dịch:

Chào buổi sáng mọi người, chúng tôi là nhóm 1. Hôm nay, chúng tôi xin trình bày về tranh Đông Hồ.

Tranh Đồng Hồ là một loại tranh dân gian Việt Nam có nguồn gốc từ làng Đông Hồ thuộc xã Tống Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tranh Đông Hồ có khoảng 300 năm lịch sử ở miền bắc Việt Nam.

Tranh Đông Hồ là sản phẩm độc quyền của làng Đông Hồ. Những người thợ thủ công trong làng thường tự sản xuất nguyên liệu thô để chế tạo như giấy giấy và màu sắc tự nhiên.

Nằm ở tỉnh Bắc Ninh, cách thành phố Hà Nội khoảng một giờ lái xe, du khách đến ngôi làng nhỏ này sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về nghệ thuật vẽ tranh Đông Hồ độc đáo.

Đó là tất cả những hiểu biết của chúng tôi về tranh Đông Hồ. Cám ơn vì đã lắng nghe.

chúng tôi

Giải Communication Unit 3 Sgk Tiếng Anh 9 Mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1 Task 1. Read about the necessary life skills for teenagers in the United States. match the skills to their category (Đọc về những kỹ năng sống cần thiết cho thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ. Nối những kỹ năng của họ.)

1. Social skills

A. ● recognise and control your feelings

● cope with negative emotions

2. Cognitive skills

B. ● have planning and organisational skills

● concentrate and be self-disciplined

3. Housekeeping skills

C. ● cooperate with others and resolve conflicts

● have communication skills

4. Emotion control skills

D. ● prepare food, do laundry and chores at home

● manage a small budget

● learn about basic car operation

5. Self-care skills

E. ● develop healthy habits

● know how to act and where to get help in emergencies

● understand the boundaries of risk taking

Lời giải chi tiết:

1. Tạm dịch: Kỹ năng xã hội, kỹ năng giao tiếp

+ Hợp tác với người khác và giải quyết xung đột

+ Có kỹ năng giao tiếp

2. Tạm dịch: Kỹ năng nhận thức, nhận biết

+ Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức

+ Tập trung và tự kỷ luật

3. Tạm dịch: Kỹ năng dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa

+ Chuẩn bị thức ăn, giặt giũ và làm việc nhà

+ Quản lý ngân sách nhỏ

+ Hiểu về hoạt động cơ bản của xe hơi

4. Tạm dịch: Kỹ năng kiểm soát cảm xúc

+ Nhận diện và kiểm soát cảm xúc của bạn

+ Đối mặt với những cảm xúc tiêu cực

5. Tạm dịch: Kỹ năng tự chăm sóc

+ Phát triển thói quen lành mạnh

+ Biết hành động như thế nào và hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp

+ Hiểu ranh giới của những rủi ro

Do we teenagers in Viet Nam need all or some of these skills? Why/Why not? (Bạn trẻ Việt Nam có cần tất cả hay một số kĩ năng như vậy không ? Tại sao? Tại sao không?) Lời giải chi tiết:

Yes, they do. Because Modern life requires each individual to constantly improve his or her value. To survive and develop, having life skills is extremely important to anyone. At the same time, it is a requirement to learn, and to train regularly to improve the quality of life.

Tạm dịch:

Có, họ có cần. Bởi vì cuộc sống hiện đại yêu cầu mỗi cá nhân cần liên tục cải thiện giá trị của bản thân. Để có thể tồn tại và phát triển, có các kĩ năng sống là cực kỳ cần thiết với bất kì ai. Đồng thời, cũng cần liên tục học tập và rèn luyện để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Task 3 Task 3. In groups, work out a similar list of skills that Vietnamese teens should have today. Add or remove categories and skills as you wish and remember to support your decisions with examples and explanations. Present your list along with other groups and make a common list for the whole class. (Làm việc theo nhóm đưa ra danh sách những kĩ năng mà các bạn trẻ Việt Nam nên có. Thêm hoặc bỏ đi nếu bạn muốn và nhớ phải đưa ra các dẫn chứng với lý giải. Thuyết trình danh sách với các nhóm khác và đưa ra 1 danh sách chung của cả lớp. ) Lời giải chi tiết:

1. Social skills: This is necessary for negotiating, making network and relationships.

2. Cognitive skills: For comprehension and making a correct action, as well as understanding knowledge

3. Emotional control skills: for rational actions in every circumstance and making correct decisions

4. Self-care: become more independent and mature in life, develop healthy habits, know what to do in emergencies

1. Kỹ năng xã hội: cần thiết cho đàm phán, xây dựng mối quan hệ

2. Kỹ năng nhận thức, nhận biết: hiểu và đưa ra quyết định đúng đắn cũng như học tập trau dồi kiến thức

3. Kỹ năng kiểm soát cảm xúc: hành động đúng đắn và quyết định sáng suốt

4. Kỹ năng tự chăm sóc: trở nên độc lập và trường thành trong cuộc sống, xây dựng thói quen lành mạnh, biết phải làm gì trongnhuwngx trường hợp khẩn cấp

Task 4 Task 4. Look at the list of life skills for teens that your class has developed (Nhìn vào danh sách các kĩ năng sống. ) Tạm dịch:

Kĩ năng nào bạn đã có?

Kĩ năng nào bạn cần phát triển?

Chia sẻ với bạn bè của mình.

Lời giải chi tiết:

I already social skills and housekeeping skills. I can cooperate pretty well with other people; therefore, I usually do well in teamwork. I can also do almost all the housework and manage a small budget. My parents give me an allowance per week and I will plan on how to spend this amount of money most effectively. However, I need to develop self-care skills and emotion control skills, because I easily lose my temper and depend on my parents too much. I think that these two skills are very important for me to become an independent individual.

Tạm dịch:

Tôi đã có kỹ năng xã hội và kỹ năng dọn phòng. Tôi có thể hợp tác khá tốt với những người khác; do đó, tôi thường làm tốt công việc nhóm. Tôi cũng có thể làm gần như tất cả các công việc nhà và quản lý một ngân sách nhỏ. Bố mẹ tôi cho tôi một khoản trợ cấp mỗi tuần và tôi sẽ lên kế hoạch về cách tiêu số tiền này một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, tôi cần phát triển kỹ năng tự chăm sóc và kỹ năng kiểm soát cảm xúc, bởi vì tôi dễ nổi nóng và phụ thuộc vào bố mẹ quá nhiều. Tôi nghĩ rằng hai kỹ năng này rất quan trọng đối với tôi để trở thành một cá nhân độc lập.

Unit 1 Trang 11 Sgk Tiếng Anh 9

Xem lại: A Closer Look 2 Unit 1 trang 9 sgk anh 9

Giải Communication Unit 1 trang 11 SGK Tiếng anh 9

1. Nick, Mi, Duong, and Mai are planning a day out to a place …. (Nick, Mi, Dương và Mai đang lên kế hoạch đi thăm 1 địa điểm nổi tiếng cho lớp của mình. Nghe đoạn hội thoại và hoàn thành kế hoạch bằng việc điền vào chỗ trống không quá 3 từ.)

Bài nghe:

2. Imagine that your class is going to a place …. (Tưởng tượng lớp học của bạn dự định đi tham quan 1 địa điểm nổi tiếng. Làm việc theo nhóm để bàn bạc những dự định cho ngày hôm đó. Điền vào bảng sau.)

3. Present your plan to the class. Which group has the best plan? (Thuyết trình kế hoạch của bạn. Nhóm nào có kế hoạch tốt nhất?)

Good morning teacher and everyone!

Today, on behalf of my group, I am very glad to present to you about our plan for one-day trip to a place of interest. First of all, after discussing, we came up with the decision to go to Thong Nhat Park for a picnic in Sunday. The reasons for this choice are that Thong Nhat park is located right in Ha Noi so it does not take much time to get there and we can have more time to enjoy the trip; this park is really large so there is plenty of space for picnic and other outdoors activities. Secondly, we made a detailed plan for this trip. To specify, we will gather at school and set off at 9 a.m on Sunday by bicycle altogether. On arrival, An, Binh and Chien will be responsible for pitching a tent while Hoa and I prepare the lunch for us. After that, we will have lunch together and chat with each other. Binh will bring his guitar so we will sing together our favorite songs. In the afternoon, we will wander around to park and enjoy the fresh air there. We will go home at 5 p.m. I am really looking forward to carrying this plan out with my friends in this weekend.

Thank you for listening to my presentation and if you like our plan, please vote for our group!

” Theo dõi và tham khảo cách làm Skills 1 Unit 1 trang 12 sgk anh 9 hoặc đáp án những phần khác thuộc Tiếng anh lớp 9 – tập 1 khác tại doctailieu.com