Top 8 # Xem Nhiều Nhất Trắc Nghiệm Phương Trình Lượng Giác Có Lời Giải Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Asianhubjobs.com

Trắc Nghiệm Phương Trình Lượng Giác Lớp 11 Có Lời Giải Chi Tiết

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11 Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời …

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Trắc Nghiệm Lượng Giác (Kèm Lời Giải)

Không còn điều gì tuyệt vời hơn khi các em có trong mình bộ sách Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A. Với bộ sách hiện được bán ở các nhà sách trên cả nước, nhưng điều tuyệt vời hơn nữa là chúng được chúng tôi tạo thành một đề thi thử online đi kèm lời giải chi tiết, chắc chắn rằng với cách này sẽ giúp các em tăng khả năng tiếp thu hơn nhiều lần.

Ở phần Trắc nghiệm nâng cao phần lượng giác, với bộ sách này khoảng 76 trang chủ yếu là thực hành theo hình thức trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, để nắm sâu hơn chúng ta nên tải về in thành sách hoặc thi thực hành tiếp theo link thử bên dưới.

Các em nếu không muốn mất thời gian tải đề về in để làm bài thì có thể Ôn thi theo chuyên đề – Toán lớp 11 (kèm đáp án và lời giải chi tiết)  hoàn toàn miễn phí tại đường link này. Đáp án và lời giải sẽ hiển thị ngay dưới mỗi câu trả lời khi các em thi xong, nếu thấy hay nhấn like, share, theo dõi Fanpage Hoctai.

MỤC LỤC

HÀM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

A – LÝ THUYẾT CHUNG

CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CẦN NẮM VỮNG

I. CÁC HỆ THỨC LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

II. DẤU CỦA CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

III. MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC CUNG LƯỢNG GIÁC ĐẶC BIỆT

Hai cung đối nhau

Hai cung bù nhau

Hai cung phụ nhau

Hai cung hơn nhau

Hai cung hơn nhau

Với k là số nguyên

IV. CÔNG THỨC CỘNG

V. CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI TỔNG SANG TÍCH VÀ TÍCH SANG TỔNG

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

MỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

DẠNG 1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VỚI SINX VÀ COSX

DẠNG 2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VỚI SINX VÀ COSX

DẠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH THUẦN BẬC HAI VỚI SINX VÀ COSX

DẠNG 4. PHƯƠNG TRÌNH BẬC BA VỚI SINX VÀ COSX

DẠNG 5. PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG VỚI SINX VÀ COSX

DẠNG 6. PHƯƠNG TRÌNH DẠNG THUẬN NGHỊCH

B – BÀI TẬP

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CHỨA THAM SÓ

C – HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN

Nếu các em không mình mất thời gian tải và in đề làm bài thì có thể tham gia thi online miễn phí có kèm lời giải chi tiết tại chúng tôi .

Trắc Nghiệm Lượng Giác Có Đáp Án

CHỦ ĐỀ 1:HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁCBÀI: GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁCA. LÝ THUYẾT1. Giá trị lượng giác của cung .Trên đường tròn lượng giác (hình 1.1) cho cung có sđ :/Hình 1.1Gọi với tung độ của là , hoành độ là thì ta có:

Các giá trị , , , được gọi là các giá trị lượng giác của cung .Các hệ quả cần nắm vữngCác giá trị ; xác định với mọi . Và ta có:

; xác định với mọi . xác định với mọi .Dấu của các giá trị lượng giác của cung phụ thuộc vào vị trí điểm cuối của cung trên đường tròn lượng giác (hình 1.2)./Hình 1.2Ta có bảng xác định dấu của các giá trị lượng giác như sau Góc phần tưGiá trị lượng giácIIIIIIIV

Ở hình 1.3 là một cách nhớ khác để xác định dấu của các giá trị lượng giác/2. Công thức lượng giácCông thức cơ bản Cung đối nhau

Công thức cộng Cung bù nhau

Công thức đặc biệt

Góc nhân đôi Góc chia đôi

Góc nhân ba Góc chia ba

STUDY TIPỞ đây từ các công thức góc nhân đôi, góc nhân ba ta có thể suy ra công thức góc chia đôi, chia ba mà không cần nhớ nhiều công thức.

Biến đổi tích thành tổng Biến đổi tổng thành tích

3. Giá trị lượng giác của các cung đặc biệt

0

0

0

1

Không xác định0

STUDY TIPTừ bảng giá trị lượng giác các cung đặc biệt ở bên ta thấy một quy luật như sau để độc giả có thể nhớ các giá trị lượng giác của các cung đặc biệt:

Các giá trị ở tử số tăng dần từ đến . Ngược lại đối với giá trị , tử số giảm dần từ về .

BÀI:HÀM SỐ LƯỢNG GIÁCA. LÝ THUYẾT1. Hàm số và hàm số .Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực với của góc lượng giác có số đo rađian bằng được gọi là hàm số , kí hiệu là . Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực với của góc lượng giác có số đo rađian bằng được gọi là hàm số , kí hiệu là . Tập xác định của các hàm số là . Hàm số Nhận xét:Hàm số là hàm số lẻ do hà số có tập xác định là đối xứng và Hàm số tuần hoàn với chu kì . Sự biến thiên:Sự biến thiên của hàm số trên đoạn được biểu thị trong sơ đồ (hình 1.4) phía dưới:

/Bảng biến thiên:Từ đây ta có bảng biến thiên của hàm số trên đoạn như sau: /

STUTY TIPKhái niệm: Hàm số xác định trên gọi là hàm tuần hoàn nếu tồn tại một số sao cho với mọi thuộc ta có .Số dương nhỏ nhất (nếu có) thỏa mãn tính chất trên gọi là chu kì của hàm tuần hoàn.

Đồ thị hàm số:

Phương Trình Lượng Giác Có Điều Kiện

Phương trình lượng giác có điều kiện. Cách giao điều kiện của phương trình lượng giác.

Phương trình lượng giác có điều kiện.

Những phương trình lượng giác có chứa hàm $tan x$, $cot x$, có ẩn ở mẫu, có ẩn trong căn,… thì ta cần đặt điều kiện. Và khi giải xong ta biểu diễn điều kiện và nghiệm để loại nghiệm.

Ví dụ.

Giải phương trình $frac{{cos x – sin 2x}}{{2{{cos }^2}x – sin x – 1}} = sqrt 3 {rm{      }}left( 1 right)$.

 

Giải. Điều kiện $2{cos ^2}x – sin x – 1 ne 0 Leftrightarrow 2{sin ^2}x + sin x – 1 ne 0$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l} sin x ne  – 1\ sin x ne frac{1}{2} end{array} right. Leftrightarrow x ne  – frac{pi }{2} + k2pi ;{rm{  }}x ne frac{pi }{6} + k2pi ;{rm{  }}x ne frac{{5pi }}{6} + k2pi .$

Khi đó ta có

$$begin{array}{l} left( 1 right) Leftrightarrow cos x – sin 2x = sqrt 3 left( {2{{cos }^2}x – sin x – 1} right) Leftrightarrow cos x – sin 2x = sqrt 3 left( {cos 2x – sin x} right)\ {rm{    }} Leftrightarrow cos x + sqrt 3 sin x = sqrt 3 cos 2x + sin 2x Leftrightarrow sin left( {x + frac{pi }{6}} right) = sin left( {2x + frac{pi }{3}} right)\ {rm{    }} Leftrightarrow left[ begin{array}{l} x =  – frac{pi }{6} + k2pi \ x = frac{pi }{6} + frac{{k2pi }}{3} end{array} right.. end{array}$$

  Hình 1. Giao nghiệm

Bây giờ biễu diển nghiệm và điều kiện lên cùng một đường tròn lượng giác, xem lại cách biễu diễn ở đây.

Điều kiện được biễu diễn bởi dấu $ times $,

Nghiệm của phương trình được biễu diễn bởi dấu

$bullet$

,

những điểm bị trùng với dấu $ times $ sẽ bị loại.

 

Như vậy có điểm bị loại bỏ, cuối cùng nghiệm của phương trình là họ góc lượng giác được biểu diễn bởi điểm $M$, đó là $$x =  – frac{pi }{6} + k2pi .$$