Đề Xuất 4/2023 # Vbt Lịch Sử 7 Bài 3: Cuộc Đấu Tranh Của Giai Cấp Tư Sản Chống Phong Kiến Thời Hậu Kì Trung Đại Ở Châu Âu # Top 10 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 4/2023 # Vbt Lịch Sử 7 Bài 3: Cuộc Đấu Tranh Của Giai Cấp Tư Sản Chống Phong Kiến Thời Hậu Kì Trung Đại Ở Châu Âu # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Vbt Lịch Sử 7 Bài 3: Cuộc Đấu Tranh Của Giai Cấp Tư Sản Chống Phong Kiến Thời Hậu Kì Trung Đại Ở Châu Âu mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

VBT Lịch Sử 7 Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

Bài 1 trang 5-6 VBT Lịch sử 7: Em hãy kể tên các nhà văn hóa, nhà khoa học thời Văn hóa Phục hưng mà người ta thường gọi là “những con người khổng lồ” trong các lĩnh vực sau:

– Văn học

– Toán học

– Hội họa

– Thiên văn

Trả lời:

– Văn học: Ph. Ra-bơ-le

– Toán học: R. Đê-các-tơ

– Hội họa: Lê-ô-na đơ Vanh-xi

– Thiên văn: N. Cô-péc-ních

Bài 2 trang 6 VBT Lịch sử 7: a) Phong trào Văn hóa Phục hưng có nội dung rất phong phú. Hãy đánh dấu vào ô trống đầu câu mà em cho là đúng:

Lên án nghiêm khắc Giáo hội, đả phá trật tự xã hội phong kiến.

Coi thần thánh là những nhân vật trung tâm, Kinh thánh là chân lí.

Đề cao chủ nghĩa cá nhân.

Khôi phục những nghi lễ thờ cúng thời nguyên thủy.

b) Nêu ý nghĩa của phong trào Văn hóa Phục hưng?

Trả lời:

a)- Lên án nghiêm khắc Giáo hội, đả phá trật tự xã hội phong kiến.

– Đề cao chủ nghĩa cá nhân.

b) Ý nghĩa phong trào Văn hóa Phục hưng:

– Phát động quần chúng đấu tranh chống lại phong kiến.

– Mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hóa chấu Âu và văn hóa nhân loại.

Bài 3 trang 6-7 VBT Lịch sử 7:

a) Trong phong trào Cải cách tôn giáo ở châu Âu đã xuất hiện hai người tiêu biểu, đó là M. Lu-thơ và Can-vanh. Em hãy nêu những nội dung chính về cải cách của hai ông theo bảng sau:

Nội dung cải cách của Lu-thơ

Nội dung cải cách của Can-vanh

b)Nêu ý nghĩa của phong trào Cải cách tôn giáo?

Trả lời:

a)

Nội dung cải cách của Lu-thơ

Nội dung cải cách của Can-vanh

Lên án những hành vi tham lam và đồi bại của Giáo hoàng, chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội, đòi bãi bỏ những thủ tục, lễ nghi phiền toái, đòi quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thuỷ.

Tại Thuỵ Sĩ, một giáo phái cải cách khác ra đời, gọi là đạo Tin Lành, do Can-vanh sáng lập, được đông đảo nhân dân tin theo.

b) Ý nghĩa phong trào cải cách tôn giáo:

– Lên án nghiêm khắc giáo hội Thiên Chúa và tấn công vào trật tự phong kiến.

– Góp phần quan trọng vào giải phóng tư tưởng, tình cảm của con người khỏi sự nô dịch của thần học.

– Tạo ra những tiền đề văn hoá, tư tưởng và tôn giáo quan trọng nhằm giúp giai cấp tư sản định hình nền văn hoá và tôn giáo mới của riêng mình.

Bài 3. Cuộc Đấu Tranh Của Giai Cấp Tư Sản Chống Phong Kiến Thời Hậu Kì Trung Đại Ở Châu Âu

Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

Bài tập 1 trang 9 SBT Lịch sử 7

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

1. Quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng là

A. Anh.

B. Pháp.

C. Ý.

D. Hi Lạp.

2. Các nhà Văn hoá Phục hưng tiêu biểu là

A. Ra-bơ-le, Đê-các-tơ, Lê-ô-na đơ Vanh-xi.

B. Hô-me, Ta-lét, Pi-ta-go.

C. Khổng Tử, Mạnh Tử.

D. Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê.

3. Những nước đi đầu trong phong trào Cải cách tôn giáo là

A. Đức, Thuỵ Sĩ.

B. Anh, Pháp,

C. Bỉ, Hà Lan.

D. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

4. Người khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo là

A. Lu-thơ.

B. Can-vanh.

C. Sếch-xpia.

D. Cô-péc-ních.

5. Kết quả của Cải cách tôn giáo là

A. thủ tiêu được tôn giáo Cũ

B. Ki-tô giáo bị chia làm hai phái: Cựu giáo và Tân giáo (tôn giáo cải cách)

C. hình thành một tôn giáo hoàn toàn mới.

D. chế độ phong kiến bị lật đổ

1. C 2. A 3. A 4. A 5. B

Bài tập 2 trang 10 SBT Lịch sử 7

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô □ trước các câu sau.

□ 1. Thời trung đại, Ki-tô giáo là hệ tư tưởng thống trị trong xã hội, thần thánh là các nhân vật trung tâm, kinh thánh nhà thờ là chân lí, giá trị của con người và quyền con người bị hạ xuống mức thấp nhất.

□ 2. Thời hậu kì trung đại, giai cấp tư sản hình thành, có thế lực lớn về kinh tế và chính trị. Họ muốn xây dựng nền văn hoá mới và thực hiện cải cách Ki-tô giáo cho phù hợp với giai cấp tư sản.

□ 3. Nội dung của phong trào Văn hoá Phục hưng là phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội, đề cao giá trị con người.

□ 4. Lu-thơ là một tu sĩ người Thuỵ Sĩ, còn Can-vanh là một mục sư người Đức.

□ 5. Cuộc Cải cách tôn giáo đã tá c động trực tiếp, làm bùng Ịên cuộc “Chiến tranh nông dân Đức”

Đúng: 1, 3, 5

Sai; 2, 4

Bài tập 3 trang 10 SBT Lịch sử 7

Hãy hoàn thiện các sơ đồ sau:

Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hoá Phục hưng là gì? Em hiểu thế nào về phong trào Văn hoá Phục hưng?

– Nguyên nhân:

+ Trật tự xã hội phong kiến và giáo hội Ki-tô đã lạc hậu, cản trở sự phát triển của xã hội

+ Giai cấp tư sản có thế lực kinh tế nhưng không có địa vị xã hội, nên đấu tranh, mở đầu trên lĩnh vực văn hoá.

– Phong trào Văn hoá Phục hưng do giai cấp tư sản tiến hành ở Tây Âu vào thế kỉ XIV – XVII, chống Giáo hội, đề xướng nền văn hoá mới dưới danh nghĩa làm sống lại tinh thần văn hoá Hi Lạp – Rô-ma cổ đại.

Giải Lịch Sử 7 Bài 3: Cuộc Đấu Tranh Của Giai Cấp Tư Sản Chống Phong Kiến Thời Hậu Kì Trung Đại Ở Châu Âu

Giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống giai cấp quý tộc phong kiến vào trong thời kì trung đại ở Châu Âu là bởi vì:

Giai cấp tư sản mới hình thành, có thế lực về kinh tế nhưng lại không có thế lực về chính trị.

Giai cấp tư sản đại diện cho nền sản xuất tiến bộ, nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Qua các tác phẩm của mình, tác giải thời phục hưng đã lên án nghiêm khắc giáo hội Ki – tô và đả phá trật tự xã hội phong kiến. Thần thánh không còn là trung tâm trong các tác phẩm, kinh thánh nhà thờ không còn là chân lí. Gía trị chính của con người được đề cao, được tự do phát triển.

Văn hóa Phục hưng còn đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

Trong suốt hơn 1000 năm, giai cấp phong kiến Châu Âu đã lấy kinh thánh của đạo Ki – tô làm cơ sở tư tưởng chính thống của mình và dựa vào giáo hội để thống trị nhân dân về mặt tinh thần. Vì thế giai cấp tư sản đang lên coi giáo hội là một bước tiến cản trở bước tiến của họ. Họ đòi thay đổi và cải cách tổ chức giáo hội đó.

Cải cách của M. Lu Thơ (Đức): Lên án những hành vi tham lam và đồi bại của giáo hoàng, đòi bãi bỏ những thủ tục nghi lễ phiền toái.

Cải cách của Can – vanh (Thụy Sĩ): Chịu ảnh hưởng những cải cách của Lu- thơ, hình thành một giáo phái mới gọi là đạo Tin lành.

Nguyên nhân xuất hiện phong trào văn hóa phục hưng:

Chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của xã hội.

Nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa phục hưng:

Phê phán xã hội phong kiến và giáo hội

Đề cao giá trị con người

Đề cao khoa học tự nhiên

Xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

Trong suốt hơn một nghìn năm, giai cấp phong kiến châu Âu đã lấy kinh thánh của đạo Ki – tô làm cơ sở tư tưởng chính thống của mình và dựa vào giáo hội để thống trị nhân dân về mặt tinh thần. Vì thế, giai cấp tư sản đang lên coi Giáo hội là một thế lực cản trở bước tiến của họ. Từ đó, họ đòi thay đổi và cải cách tổ chức giáo hội đó.

Chính phong trao cải cách tôn giáo đó đã có những tác động đến xã hội châu Âu thời bấy giờ. Cụ thể đó là:

Phong trào cải cách tôn giáo lúc đầu được khởi xướng ở Đức (do một tu sĩ người Đức là M. Lu- thơ khởi xướng) sau đó nhanh chóng lan rộng sang các nước châu Âu.

Phong trào đã thúc đẩy, châm ngòi cho các cuộc khởi nghĩa nông dân, đặc biệt là ở Đức, thường gọi là cuộc “chiến tranh nông dân Đức:. Đây có thể được coi là cuộc chiến tranh vũ trang đầu tiên của nông dân dưới ngọn cờ của tư sản chống phong kiến ở Châu Âu.

Đạo Ki – tô đã bị phân hóa thành hai giáo phái: Cựu giáo là Ki – tô giáo cũ, tân giáo là tôn giáo cải cách.

Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 7 Bài 3: Cuộc Đấu Tranh Của Giai Cấp Tư Sản Chống Phong Kiến Thời Kì Trung Đại Ở Châu Âu

1. Giải bài 1 trang 9 SBT Lịch sử 7

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng là

A. Anh.

B. Pháp.

C. Ý.

D. Hi Lạp.

Câu 2: Các nhà Văn hoá Phục hưng tiêu biểu là

A. Ra-bơ-le, Đê-các-tơ, Lê-ô-na đơ Vanh-xi.

B. Hô-me, Ta-lét, Pi-ta-go.

C. Khổng Tử, Mạnh Tử.

D. Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê.

Câu 3: Những nước đi đầu trong phong trào Cải cách tôn giáo là

A. Đức, Thuỵ Sĩ.

B. Anh, Pháp,

C. Bỉ, Hà Lan.

D. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Câu 4: Người khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo là

A. Lu-thơ.

B. Can-vanh.

C. Sếch-xpia.

D. Cô-péc-ních.

Câu 5: Kết quả của Cải cách tôn giáo là

A. thủ tiêu được tôn giáo Cũ

B. Ki-tô giáo bị chia làm hai phái: Cựu giáo và Tân giáo (tôn giáo cải cách)

C. hình thành một tôn giáo hoàn toàn mới.

D. chế độ phong kiến bị lật đổ

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở bài 3 về cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời kì trung đại ở Châu Âu SGK Lịch sử 7 để phân tích và đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

Ví dụ: Quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng là Ý.

Hướng dẫn giải

1.C 2.A

3.A 4.A 5.B

2. Giải bài 2 trang 10 SBT Lịch sử 7

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Thời trung đại, Ki-tô giáo là hệ tư tưởng thống trị trong xã hội, thần thánh là các nhân vật trung tâm, kinh thánh nhà thờ là chân lí, giá trị của con người và quyền con người bị hạ xuống mức thấp nhất.

2. ☐ Thời hậu kì trung đại, giai cấp tư sản hình thành, có thế lực lớn về kinh tế và chính trị. Họ muốn xây dựng nền văn hoá mới và thực hiện cải cách Ki-tô giáo cho phù hợp với giai cấp tư sản.

3. ☐ Nội dung của phong trào Văn hoá Phục hưng là phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội, đề cao giá trị con người.

4. ☐ Lu-thơ là một tu sĩ người Thuỵ Sĩ, còn Can-vanh là một mục sư người Đức.

5. ☐ Cuộc Cải cách tôn giáo đã tác động trực tiếp, làm bùng lên cuộc “Chiến tranh nông dân Đức”.

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân và nội dung chính được trình bày ở bài 3 trang 8-10 SGK Lịch sử 7 để phân tích và trả lời.

Ví dụ: Thời trung đại, Ki-tô giáo là hệ tư tưởng thống trị trong xã hội, thần thánh là các nhân vật trung tâm, kinh thánh nhà thờ là chân lí, giá trị của con người và quyền con người bị hạ xuống mức thấp nhất → Đúng

Hướng dẫn giải

Đúng: 1, 3, 5

Sai: 2, 4

3. Giải bài 3 trang 10 SBT Lịch sử 7

Hãy hoàn thiện các sơ đồ sau:

Câu 1: Câu 2:

Phương pháp giải

Từ hiểu biết của bản thân và dựa vào nội dung chính được trình bày ở bài 3 trang 8-10 SGK Lịch sử 7 để trả lời.

– Quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng là I-ta-li-a.

– Lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô

– Đề cao giá trị con người

– Đề cao khoa học tự nhiên

– Tác giả tiêu biểu: Ra-bơ-le, Đê-các-tơ, Lê-ô-na đơ Vanh-xi, Sếch-xpia là nhà soạn kịch vĩ đại,…

Hướng dẫn giải

Câu 1: Phong trào Văn hóa Phục hưng

– Quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng là I-ta-li-a. Từ đây, phong trào đã lan nhanh sang các nước Tây Âu và trở thành một trào lưu rộng lớn.

– Ý nghĩa:

+ Phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến.

+ Là “cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”, mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hoá châu Âu và văn hoá nhân loại.

– Nội dung chính:

+ Lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô và đả phá trật tự xã hội phong kiến. Giờ đây thần thánh không còn là những nhân vật trung tâm trong các tác phẩm văn học, Kinh thánh của nhà thờ không còn là chân lí.

+ Đề cao giá trị chân chính của con người; con người phải được tự do phát triển.

+ Văn hoá Phục hưng còn đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

– Tác giả tiêu biểu:

+ Ra-bơ-le vừa là nhà văn, vừa là nhà y học;

+ Đê-các-tơ vừa là nhà toán học xuất sắc, vừa là nhà triết học lớn;

+ Lê-ô-na đơ Vanh-xi vừa là hoạ sĩ thiên tài, vừa là kĩ sư nổi tiếng;

+ Sếch-xpia là nhà soạn kịch vĩ đại,…

Câu 2: Cải cách tôn giáo

– Nguyên nhân:

+ Giáo hội bóc lột nhân dân.

+ Hệ tư tưởng của Giáo hội phong kiến cản trở sự phát triển của văn hóa, khoa học.

+ Sự tồn tại của Giáo hội cản trở sự phát triển của Chủ nghĩa tư bản.

– Phong trào cải cách tôn giáo khởi đầu ở Đức và lan sang các nước Tây Âu.

– Đại diện tiêu biểu:Lu-thơ, Can-vanh.

– Nội dung chính:

+ Kịch liệt phê phán những hành vi tham lam và đồi bại của Giáo hoàng, phủ nhận sự thống trị của Giáo hội.

+ Chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội.

+ Đòi bãi bỏ những hủ tục, lễ nghi phiền toái, đòi quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thủy.

– Tác động:

+ Đạo Ki-tô bị phân thành hai giáo phái: Cựu giáo là Ki-tô cũ và Tân giáo, mâu thuẫn và xung đột với nhau.

+ Làm bùng lên cuộc chiến tranh nông dân Đức.

4. Giải bài 4 trang 11 SBT Lịch sử 7

Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hoá Phục hưng là gì? Em hiểu thế nào về phong trào Văn hoá Phục hưng?

Phương pháp giải

Xem lại mục 1.Phong trào Văn hóa Phục hưng (thế kỉ XIV-XVII) trang 8 SGK Lịch sử 7 để trả lời.

– Trật tự xã hội đã lạc hậu.

– Giai cấp tư sản có thế lực kinh tế nhưng không có địa vị xã hội.

Hướng dẫn giải

– Nguyên nhân:

+ Trật tự xã hội phong kiến và giáo hội Ki-tô đã lạc hậu, cản trở sự phát triển của xã hội

+ Giai cấp tư sản có thế lực kinh tế nhưng không có địa vị xã hội, nên đấu tranh, mở đầu trên lĩnh vực văn hoá.

– Phong trào Văn hoá Phục hưng do giai cấp tư sản tiến hành ở Tây Âu vào thế kỉ XIV – XVII, chống Giáo hội, đề xướng nền văn hoá mới dưới danh nghĩa làm sống lại tinh thần văn hoá Hi Lạp – Rô-ma cổ đại.

Lịch Sử 7 Bài 2: Sự Suy Vong Của Chế Độ Phong Kiến Và Sự Hình Thành Chủ Nghĩa Tư Bản Ở Châu Âu

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý

a. Nguyên nhân

Do nhu cầu phát triển của sản xuất các thương nhân Châu âu cần nhiều vàng bạc, thị trường nên họ đã đi tìm những vùng đất mới

Vì khoa học kĩ thuật tiến bộ đặc biệt là kĩ thuật đóng tàu và la bàn, hải đồ

c. Các cuộc phát kiến lớn

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là hai nước đi đầu trong phong trào phát kiến địa lí.

Năm 1487 Đi-a-xơ vòng qua cực nam Châu Phi họ đặt tên mũi đất này là mũi Hy Vọng hay Hảo Vọng.

(Đi – a – xơ)

(Lược đồ Hành trình của Đi – a – xơ đến mũi Hảo Vọng)

1498 Ga Ma đến Ca Li út ở phía bắc Tây nam Ấn độ. Người Tây Ban Nha lại đi tìm Ấn Độ theo hướng Mặt trời lặn.

(Gac-co-vơ Ga-ma)

(Hành trình đến nam Ấn Độ của Gama)

1492: Cô Lôm Bô Tìm ra Châu Mĩ nhưng ông lại tưởng là đã tới được Ấn Độ. Ông gọi những người thổ dân ở đây là Indians. Sau này, một nhà hàng hải người Ý là Amerigo Vespucci mới phát hiện ra Ấn Độ của Cô Lôm Bô không phải là Ấn Độ mà là một vùng đất hoàn toàn mới đối với người Châu Âu. Amerigo đã viết một cuốn sách để chứng minh điều đó. Vùng đất mới đó sau này mang tên America. Thật đáng tiếc cho Cô Lôm Bô.

(Cô Lôm Bô)

(Hành trình của Cô-lôm-bô tìm ra Châu Mĩ)

1519 – 1522 Ma Gien lăn đi vòng quanh trái đất. (Một hạm đội gồm 5 tàu với 265 người đã vượt Đại Tây Dương tới bờ biển phía đông của Nam Mĩ. Họ đã đi theo một eo biển hẹp gần cực nam Châu Mĩ và sang được một đại dương mênh mông ở phía bên kia. Suốt quá trình vượt đại dương mênh mông đó, đoàn tàu buồm của Magienlan hầu như không gặp một cơn bão đáng kể nào. Ông đặt tên cho đại dương mới đó là Thái Bình Dương. F.Magienlan đã bỏ mạng ở Philippin do trúng tên độc của thổ dân. Đoàn thám hiểm của ông cũng chỉ có 18 người sống sót trở về được tới quê hương. 247 người bỏ mạng trên tất cả các vùng biển và các hòn đảo trên thế giới vì những nguyên nhân khác nhau. Nhưng thành công lớn nhất mà chuyến đi đạt được là lần đầu tiên con người đã đi vòng quanh thế giới).

(Hành trình đi vòng quanh trái đất của Ma Gien lăn)

d. Vai trò, kết quả, ý nghĩa

Vai trò:

Chứng minh cho giả thuyết Trái đất hình cầu.

Sự tiếp xúc giữa các nền văn hoá trên thế giới diễn ra do các cá nhân có nguôn gốc văn hoá khác nhau như các giáo sĩ, nhà buôn, những người khai phá vùng đất mới, những quân nhân.

Một làn sóng di chuyển dân cư lớn trên thế giới trong thế kỉ XVI – XVIII với những dòng người Châu Âu di chuyển sang Châu Mĩ, Châu Úc

Kết quả:

Thúc đẩy thương nghiệp phát triển

Giai cấp tư sản châu Âu có được những nguồn nguyên liệu quý giá, kho vàng bạc, những vùng đất mới ở Á, Phi, Mĩ La Tinh…

Ý nghĩa

Hoạt đông buôn bán trên thế giới trở nên sôi nổi, nhiều công ti buôn bán tầm cỡ quốc tế được thành lập

Phát kiến địa lí đã đem lại cho loài người những hiểu biết về những con đường mới, những vùng đất mới, những dân tộc mới

Thúc đẩy thương nghiệp phát triển, đem lại nguồn lợi khổng lồ cho giai cấp tư sản châu Âu

Hạn chế

Nô lệ da đen cũng bị cưỡng bức rời khỏi quê hương xứ sở sang Châu Mĩ

Những cuộc phát kiến địa lí này cũng gây ra không ít hậu quả tiêu cực như nạn cướp bóc thuộc địa, buôn bán nô lệ da đen và sau này là chế độ thực dân.

e. Ảnh hưởng của cuộc phát kiến địa lý đến nước ta

Sau cuộc phát kiến địa lý, các thế kỉ XVI – XVII thuyền buôn của các thương nhân châu Âu (Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Hà Lan…) đến buôn bán với nước ta ngày càng nhiều, bước đầu dưa nước ta tiếp xúc với luồn thương mại quốc tế đang phát triển, góp phần mở rộng thị trường trong nước, thúc đẩy sự hứng khởi của các đô thị.

Các giáo sĩ đạo Thiên Chúa đến truyền đạo ở nước ta góp phần tạo ra chữ quốc ngữ.

Tuy nhiên, nước ta bị các nước phương Tây dòm ngó và tiến hành xâm lược.

Sau cuộc phát kiến địa lý các quí tộc, thương nhân có một nguồn vốn lớn.

Quý tộc, thương nhân trở nên giàu có nhờ cướp bóc của cải, tài nguyên các nước thuộc địa. Họ mở rộng sản xuất, kinh doanh, lập đồn điền, bóc lột sức lao động làm thuê, giai cấp tư sản ra đời.→ Thành giai cấp tư sản

Dùng bạo lực để có được đội ngũ công nhân làm thuê.

Được hình thành từ những người nông nô bị tước đoạt ruộng đất, buộc phải vào làm việc trong các xí nghiệp của tư sản.→ Trở thành giai cấp vô sản

→ Quan hệ sản xuất tư bảnđược hình thành

Bạn đang đọc nội dung bài viết Vbt Lịch Sử 7 Bài 3: Cuộc Đấu Tranh Của Giai Cấp Tư Sản Chống Phong Kiến Thời Hậu Kì Trung Đại Ở Châu Âu trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!